Gaslicht.com
9,13 4413

Verhuizen en energieleverancier

Als u gaat verhuizen, kunt u bij uw gas en licht van dezelfde energieleverancier blijven afnemen. Het enige dat u hoeft te doen is uw verhuizing doorgeven aan uw energieleverancier. Verhuizen is ook een prima moment voor het vergelijken van energie en over te stappen naar een goedkopere energieleverancier.

Verhuizen en tegelijk veranderen van energieleverancier

Een energiecontract is persoonsgebonden, niet adresgebonden. Wilt u verhuizen en tegelijk wisselen van energieleverancier? Denk dan aan de opzegtermijn en een opzegvergoeding die u misschien moet betalen als u voortijdig overstapt. Heeft u een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar, waarvan de looptijd nog niet is verstreken, dan mag uw energieleverancier u om een vergoeding vragen.

Bij een contract voor onbepaalde tijd, dus zonder einddatum, kunt u kosteloos overstappen.

Verhuist u naar een andere regio, dan kunt u te maken krijgen met een andere netbeheerder. Dat is de partij die de aansluiting op het gas- of elektriciteitsnet regelt en het transport van gas of elektriciteit verzorgt. U kunt niet voor een andere netbeheerder kiezen. Uw energieleverancier zal uw netbeheerder op de hoogte stellen van veranderingen. U hoeft hier verder dus niets voor te doen.

Checklist verhuizen

Ga na welke energieleverancier(s) u heeft

Als u verhuist, moet u dit melden aan uw energieleverancier. Uw energieleverancier zet uw energiecontract dan over naar uw nieuwe woonadres. Als u afzonderlijke leveranciers voor elektriciteit en gas heeft, moet u beide energieleveranciers op de hoogte stellen. Voor het verwerken van uw verhuizing brengen sommige energiebedrijven een administratieve vergoeding in rekening.

Geef uw verhuizing tijdig door aan uw energieleverancier

Uw aanspreekpunt is altijd uw energieleverancier. Deze verzorgt de nodige contacten met andere betrokkenen bij uw verhuizing, zoals de regionale netbeheerder. Geef uw verhuizing daarom tijdig door aan uw leverancier. Dat kan al vanaf drie maanden van tevoren. In elk geval moet u uw verhuizing minimaal twee weken voor de verhuisdatum melden. Uw leverancier heeft deze twee weken nodig om alles op tijd te kunnen regelen. Vaak kunt u de verhuizing ook via internet doorgeven.

Vul de meterstanden in

Bij verhuismelding ontvangt u van uw energieleverancier een ontvangstbevestiging en een meterstandenformulier. Hierop vult u de meterstanden in van uw gasmeter en uw elektriciteitsmeter op de dag van de sleuteloverdracht. Doe dit bij voorkeur samen met de vorige bewoner. Het is dan voor alle partijen duidelijk wie vanaf welke meterstand voor het energieverbruik betaalt. Uw energieleverancier geeft de meterstanden ook aan uw netbeheerder door. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.

Koopwoning. Vaak ziet u de eigenaar van uw woning bij de sleuteloverdracht. U kunt dan samen met de nieuwe eigenaar het meterstandenformulier invullen en samen ondertekenen.

Huurwoning. Als u niet weet wie de nieuwe bewoner wordt, vraagt u aan uw verhuurder of deze samen met u het meterstandenformulier wil ondertekenen. Het meterstandenformulier moet u binnen vijf dagen na de verhuisdatum ingevuld en ondertekend opsturen naar uw energieleverancier. Bij steeds meer leveranciers kunt u uw meterstanden ook via internet doorgeven.

Het is van belang dat u de meterstanden tijdig doorgeeft. Wanneer u dat niet doet, schat de netbeheerder de meterstanden. Uw eindafrekening is dan minder nauwkeurig.

Administratieve afronding verhuizing

Als vertrekkende bewoner ontvangt u een eindafrekening voor het verbruik van het gas en licht in uw oude woning. Als nieuwe bewoner ontvangt u een schriftelijke bevestiging met de ingangsdatum van de levering, de beginmeterstanden en de hoogte van het voorschotbedrag voor uw nieuwe woning. Vergeet bij alle verhuisdrukte niet om uw nieuwe voorschotrekening te controleren.

Nog geen energiecontract?

Gaat u vanuit een studentenhuis naar een andere woning, vertrekt u uit het ouderlijk huis of gaan u en uw partner uit elkaar en krijgt u een andere woning? In dit soort gevallen kan het zijn dat er nog geen energiecontract is dat op uw naam staat. Meld u aan bij een energieleverancier zodra u uw nieuwe adres weet en wanneer u uw nieuwe woning betrekt. Met de energievergelijker van Gaslicht.com regelt u het veilig, snel en gemakkelijk.

Betrekt u als eerste bewoner een nieuw huis, informeer dan eerst de netbeheerder in de regio waar u gaat wonen. Als u wilt weten wie het netbeheer in uw regio verzorgt, kijkt u dan bijvoorbeeld op eancodeboek.nl of op het overzicht regionale netbeheerders. U ontvangt een brief van de regionale netbeheerder met het verzoek om binnen 20 dagen een energieleverancier te zoeken. Wanneer u zich hierna aanmeldt bij een energieleverancier zal deze de netwerkbeheerder inlichten.

Eindafrekening binnen 2 maanden

Uiterlijk 2 maanden na uw verhuizing naar een ander adres moet uw energieleverancier u een eindafrekening toesturen. Als u na deze termijn nog geen eindafrekening heeft ontvangen, dan kunt u dit het beste eerst voorleggen aan uw energieleverancier.

Oneens met eindafrekening?

Als u verhuist naar een andere woning, ontvangt u een eindafrekening van uw energiebedrijf. In deze afrekening wordt u afgerekend voor de energie die u daadwerkelijk verbruikt heeft. Als uw eindafrekening niet correct is of als u de rekening te laat heeft ontvangen, dan kunt u dit het beste eerst voorleggen aan uw leverancier. Komt u er niet samen uit, leg uw geschil dan voor aan de Geschillencommisie.

Keuze in tariefsoort

Als u gaat verhuizen, kunt u ook kiezen voor een andere tariefsoort (dag/nachttarief oftewel enkel- of dubbeltarief). In eerste instantie krijgt u dezelfde tariefsoort als de vorige bewoner. Nadat uw verhuizing verwerkt is, kunt u altijd van tariefsoort wisselen. Zie ook: Hoe weet ik of voor mij het dubbel- of enkeltarief gunstiger is?

Afsluiten energie bij verhuizing

De energievoorziening wordt niet afgesloten. Als de nieuwe bewoner van een pand bekend is op het moment dat u het pand gaat verlaten, kan de energie gewoon aangesloten blijven. Door samen de meterstanden door te geven, is het voor alle partijen duidelijk wie voor welk verbruik betaalt. Als de nieuwe bewoner nog niet bekend is op het moment dat u uw huis gaat verlaten en u er zeker van wilt zijn dat u alleen voor uw eigen meterstanden wordt afgerekend, kunt u de netbeheerder verzoeken om afsluiting. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Duur verwerking verhuizing

Als u tijdig uw meterstanden doorgeeft, duurt de administratieve verwerking circa 4 weken. Ondertussen ontvangt u gewoon energie op uw nieuwe adres.

Te laat met doorgeven verhuizing?

Bel zo snel mogelijk met de klantenservice als u te laat bent met het doorgeven van uw verhuizing. Het kan zijn dat er in uw nieuwe woning (nog) geen energie wordt geleverd. De energie moet dan worden aangesloten door de netbeheerder. Dit kan extra kosten met zich meebrengen en maximaal twee weken duren. Wanneer u uw oude woning te laat afmeldt, kan dat tot gevolg hebben dat u blijft doorbetalen tot uw afmelding verwerkt is.

Er dient altijd iemand verantwoordelijk te zijn voor een aansluiting. Wanneer u slechts een verhuismelding doet voor uw oude woning betekent dit dat de energielevering aan uw oude woning op de door u opgegeven datum wordt afgesloten. Tenzij er voor diezelfde dag van de nieuwe bewoner een leveringsverzoek is ingediend via zijn of haar leverancier. Is dat niet het geval dan wordt de oude bewoner met afsluitkosten en later een nieuwe bewoner met aansluitkosten geconfronteerd.

De woningbouwvereniging of de makelaar kan mogelijk als tussenpersoon helpen. Door bijvoorbeeld de meterstanden mede te ondertekenen wanneer er (nog) geen nieuwe huurder is.

Meer verhuistips

  • Heeft u ook aan andere zaken gedacht die met energie te maken hebben? Denk daarbij aan de leveranciers van water, internet, tv enzovoort. Vergeet niet om hen over uw verhuizing te informeren.
  • Heeft u een warmtekostenverdeelmeter? Laat dan uw standen opnemen door uw verhuurder of neem contact op met uw energieleverancier om te zorgen voor de juiste afstemming.
  • Voorkom dat u aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele beschadigingen en controleer de meters voordat u de woning definitief betrekt. Neem bij twijfel of schade contact met uw energieleverancier op.
  • Als uw ouders gaan verhuizen en u neemt hun woning over, moet u zelf een contract aanvragen bij een energieleverancier. Het contract staat namelijk op naam en is niet gebonden aan een huis. Uw ouders kunnen hun leveringscontract meenemen naar hun nieuwe woning.
  • Wilt u eraan herinnerd worden wanneer uw contract afloopt? Vul dan de ContractWekker in. Via deze dienst van Gaslicht.com wordt u gratis tijdig op de hoogte gebracht van het aflopen van uw energiecontract.
  • U zit niet meer vast aan uw oude contract en u wilt overstappen naar een leverancier die voor u de beste keus is? Op Gaslicht.com kunt u alle energieleveranciers met elkaar vergelijken en tevens kunt u zich gratis aanmelden door het invullen van een online formulier.
Geactualiseerd: 01-08-2013