Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Voorbeelden salderen en terugleveren van stroom

door Jeanet Woldring Leestijd: 8 minuten

Steeds meer mensen wekken zelf energie op via zonnepanelen. Die energie kunnen zij terugleveren aan het energiebedrijf. Levert u energie terug? Dan trekt uw energieleverancier de door u geleverde elektriciteit af van de hoeveelheid die u verbruikt heeft. Dat heet salderen. Maar hoe zit het nu als je meer teruglevert dan dat je verbruikt? Of als je alleen overdag meer opwekt dan dat je verbruikt? Aan de hand van voorbeelden proberen we wat meer duidelijkheid te verschaffen.

Omdat steeds meer mensen energie terugleveren, hebben wij de informatie over salderen en terugleveren op Gaslicht.com en Energiewereld.nl uitgebreid met concrete rekenvoorbeelden. Zo is te zien op welke manier energieleveranciers salderen.

Als u zelf elektriciteit opwekt, gebruikt u deze energie in de eerste plaats voor uw eigen huishouden. De meeste huishoudens hebben meer energie nodig dan ze zelf produceren. U heeft dan nog steeds energie nodig van uw energieleverancier.

De installatie waar u uw energie mee opwekt produceert waarschijnlijk meer energie op momenten dat u zelf niet zoveel energie nodig heeft. Zonnepannelen produceren bijvoorbeeld vooral overdag elektriciteit, terwijl u waarschijnlijk zelf overdag minder elektriciteit nodig heeft omdat u niet thuis bent. U produceert op dat moment meer elektriciteit dan u nodig heeft. Omdat u deze energie niet kunt opslaan, levert u deze energie terug aan uw energiebedrijf. De teruglevering van die energie wordt verrekend met de energie die u afneemt, dit wordt salderen genoemd.

Mocht u in de piekuren meer opwekken dan u verbruikt dan wordt dit tegoed aan elektriciteit gesaldeerd met het verbruik van het daltarief. Het netto aan kWh dat over blijft wordt verrekend volgens het daltarief.

Enkele meter: uw verbruik is hoger dan uw opwekking

In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie A. Zij hebben een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3500 kWh en een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 2600 kWh. Omdat zij salderen, hoeven zij alleen te betalen voor het netto verbruik (800 kWh). Dit is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik (3500 kWh) minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking (2600 kWh).

Verbruik 3500 kWh
Opwekking 2600 kWh
Netto 800 kWh
 
Wat betaalt familie A?
Familie A heeft een netto verbruik van 800 kWh en betaalt hiervoor het leveringstarief inclusief energiebelasting en btw. In het onderstaande schema kunt u zien dat het totale elektriciteitstarief dan uitkomt op € ..... per kWh. Voor dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van het gemiddelde standaard leveringstarief
incl. btw en energiebelasting: € 0,0641+ € 0,1462=€ 0,2102 

Netto Tarief Kosten
1200 kWh € 0,2102 € 252,24 

Om te berekenen wat familie A jaarlijks kwijt is aan elektriciteitsverbruik, vermenigvuldigen we het netto verbruik van .... kWh met het totale tarief van  € ..... per kWh. Het totaalbedrag komt dan uit op € ..... per jaar.

Enkele meter: uw verbruik is lager dan uw opwekking
In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie A. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kunt u zien dat Familie A een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 3200 kWh en een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 4000 kWh. Omdat zij meer elektriciteit opwekken dan verbruiken, ontvangen zij een zogenoemde terugleververgoeding over hun netto (negatief) verbruik (800 kWh). Dit is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik (3200 kWh) minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking (4000 kWh).

Verbruik 3200 kWh
Opwekking 4000 kWh
Netto 800 kWh
Wat ontvangt Familie A?
 Omdat familie A een netto (negatief) verbruik heeft van 800 kWh en dus elektriciteit teruglevert aan Budget Energie, ontvangen zij over deze 800 kWh een terugleververgoeding. Dit houdt in: per kWh het leveringstarief inclusief btw.

Voor dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van de tarieven "Budget Energie 1 Jaar Vast". Leveringstarief (incl. btw) € 0,0641.

Netto (negatief)
Tarief Vergoeding
800 kWh € 0,0641 € 51,28
Om te berekenen wat familie A ontvangt voor de teruglevering, vermenigvuldigen we het netto (negatief) verbruik van 800 kWh met het totale tarief van € 0,0641 per kWh. Zij komen uit op een vergoeding van € 51,28 per jaar. 

Dubbele meter: uw verbruik is hoger dan uw opwekking
In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie B. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kunt u zien dat familie B een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 2500 kWh in de piekuren en 700 kWh in de daluren. Daarnaast hebben zij een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 1500 kWh in de piekuren en 500 kWh in de daluren. Omdat zij salderen en een dubbele meter hebben, betalen zij over hun netto verbruik in de piek- en daluren. Dit netto verbruik is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking.

Piek Dal
Verbruik 2500 kWh 700 kWh
Opwekking 1500 kWh 500 kWh
Netto 1000 kWh 200 kWh
Wat betaalt familie B?
 In het bovenstaande schema kunt u zien dat familie B een netto verbruik heeft van 1000 kWh in de piekuren en 200 kWh in de daluren. Over deze 1000 kWh in de piekuren betalen zij een piektarief en over de 200 kWh in de daluren betalen zij een daltarief. Voor dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van de tarieven "Budget Energie 1 Jaar Vast".

Piek Dal
Leveringstarief (incl. btw) € 0,0711 € 0,0571
Energiebelasting (incl. btw) € 0,1461 € 0,1461
Totaal tarief € 0,2172 € 0,2032
Omdat familie B zowel in de piek- als in de daluren meer verbruikt dan dat zij opwekt, betaalt zij over deze 1000 kWh en 200 kWh het leveringstarief inclusief energiebelasting en btw.
Netto Tarief Kosten
Piek 1000 kWh € 0,2172 € 217,20 

Dubbele meter: uw verbruik is lager dan uw opwekking
In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie B. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kunt u zien dat familie B een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 2500 kWh in de piekuren en 700 kWh in de daluren. Daarnaast hebben zij een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 3000 kWh in de piekuren en 1000 kWh in de daluren. Omdat zij een dubbele meter hebben, ontvangen zij over hun netto (negatief) verbruik in de piek- en daluren een terugleververgoeding. Dit netto (negatief) verbruik is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking.

Piek Dal
Verbruik 2500 kWh 700 kWh
Opwekking 3000 kWh 1000 kWh
Netto (negatief) 500 kWh 300 kWh
Wat ontvangt familie B?
 In het bovenstaande schema kunt u zien dat familie B een netto (negatief) verbruik heeft van 500 kWh in de piekuren en 300 kWh in de daluren. Over deze 500 kWh ontvangen zij een piektarief en over de 300 kWh in de daluren ontvangen zij een daltarief. Voor dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van de tarieven "Budget Energie 1 Jaar Vast".

 Piek Dal
Leveringstarief (incl. btw) € 0,0711 € 0,0571
Omdat familie B zowel in de piek- als in de daluren minder verbruikt dan opwekt, ontvangen zij over deze 500 kWh en 300 kWh een terugleververgoeding. Over het netto (negatief) verbruik ontvangen zij het leveringstarief inclusief btw.

Hier treft u een overzicht van onze contracten en actuele tarieven.

Netto (negatief) Tarief Vergoeding
Piek 500 kWh € 0,0711 € 35,55
Dal 300 kWh € 0,0571 € 17,13
Totale terugleververgoeding   € 52,68
Om te berekenen wat familie B ontvangt vermenigvuldigen we het netto (negatief) verbruik met het piektarief en doen we hetzelfde voor de daluren. Vervolgens tellen we deze twee bedragen bij elkaar op, waarbij we uitkomen op een terugleververgoeding van € 52,68 per jaar.

Dal 200 kWh € 0,2032 € 40,64
Totale kosten piek en dal   € 257,84
Hierboven ziet u dat familie B € 257,84 per jaar betaalt voor het elektriciteitsverbruik. 

Dubbele meter: uw verbruik is alleen in de piekuren lager dan de opwekking
Een ander scenario is dat Familie B alleen meer opwekt dan het verbruik in de piekuren. In dat geval wordt er in de daluren wel meer verbruikt dan opgewekt. Dit geval wordt hieronder uitgelegd.

 In de onderstaande tabel kunt u zien dat familie B een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 1500 kWh in de piekuren en 1700 kWh in de daluren. Daarnaast hebben zij een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 2500 kWh in de piekuren en 500 kWh in de daluren. Omdat zij salderen en een dubbele meter hebben, betalen zij over hun netto verbruik in die periode waar er een positief verbruik is, in dit geval het daltarief.

Piek Dal
Verbruik 1500 kWh 1700 kWh
Opwekking 2500 kWh 500 kWh
Netto -1000 kWh 1200 kWh
Wat betaalt familie B?
 In het bovenstaande schema kunt u zien dat familie B een netto verbruik heeft van -1000 kWh in de piekuren en 1200 kWh in de daluren. Het negatieve verbruik in de piekuren (-1000kWh) wordt in dit geval gesaldeerd met het verbruik van de daluren (1200 kWh). Over het resterende netto verbruik van 200 kWh betalen zij het daltarief. Voor dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van de tarieven "Budget Energie 1 Jaar Vast".

 Dal
Leveringstarief (incl. btw) € 0,0571
Energiebelasting (incl. btw) € 0,1461
Totaal tarief € 0,2032
Omdat familie B per saldo in de daluren meer verbruikt dan dat zij opwekt, betaalt zij over deze resterende 200 kWh het leveringstarief inclusief energiebelasting en btw.

 Netto Tarief Kosten
Dal 200 kWh € 0,2032 € 40,64
Totale kosten piek en dal   € 40,64
Hierboven ziet u dat familie B € 40,64 per jaar betaalt voor het elektriciteitsverbruik.

Deel dit artikel op:
Geactualiseerd: maandag 8 mei 2023

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.
Navigatie