De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Nu 3 maanden gratis Canal Digitaal Energie vergelijken

CO2-prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook anderen in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen. Begin 2011 heeft initiatiefnemer ProRail de CO2-Prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Het instrument zal in toenemende mate worden ingezet in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de ICT.

Hoe werkt de ladder?

De ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. De CO2-prestatieladder kent vijf treden c.q. vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd wordt, hoe groter het voordeel dat men krijgt bij aanbesteding van een project.

De vijf treden van de ladder

De vijf niveaus/treden waarop een bedrijf gecertificeerd kan worden zijn als volgt gedefinieerd:

CO<sub>2</sub>-prestatieladder

Beoordeling

Bij het beoordelen van de CO2-prestatie wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt vanuit vier invalshoeken gekeken.

Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het inzicht in de eigen CO2-uitstoot. Dit heeft een weegfactor van 40 procent. Ten tweede wordt gekeken naar de CO2-reductie, en dan vooral naar de ambities die een bedrijf nastreeft. Dit telt mee voor 30 procent in de weging. Als derde wordt de transparantie van het bedrijf voor 20 procent meegewogen. Hierbij wordt gekeken naar hoe het bedrijf zowel intern als extern communiceert. Als laatste wordt er gekeken naar de samenwerking die een bedrijf aangaat met collega-bedrijven op het gebied van CO2-reductie. Dit onderdeel weegt nog 10 procent mee in het cijfer.

Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de ladder. Deze certificering gebeurt op basis van het certificeringschema van de CO2-prestatieladder.

Bron: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)


Gepubliceerd: dinsdag 7 juni 2011
Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.