Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

CO2-prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook anderen in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen. Begin 2011 heeft initiatiefnemer ProRail de CO2-Prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

co2-prestatieladder.PNGco2-prestatieladder2.PNG

Hoe werkt de ladder?

De ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. De CO2-prestatieladder kent vijf treden c.q. vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd wordt, hoe groter het voordeel dat men krijgt bij aanbesteding van een project.

De vijf treden van de ladder

Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. 

Beoordeling

Bij het beoordelen van de CO2-prestatie wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt vanuit vier invalshoeken gekeken.

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de ladder. Deze certificering gebeurt op basis van het certificeringschema van de CO2-prestatieladder.
Gecertificeerde bedrijven krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de Ladder.

Bron: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)


Geactualiseerd: woensdag 15 december 2021
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.