De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Opzegvergoeding zakelijke energiepakketten

U kunt uw zakelijke energiecontract op een aantal momenten opzeggen: als het contract afloopt, als het eigenlijk al afgelopen zou zijn, of vóórdat het contract afloopt. In het laatste geval moet u waarschijnlijk een opzegvergoeding betalen. Hieronder staat wat u in die situatie maximaal moet betalen.

Uw zakelijke energiecontract loopt af

Als u stopt wanneer uw zakelijke energiecontract afloopt, hoeft u niets te betalen. U moet wel op tijd aangeven dat u op die datum wilt stoppen. Bij zakelijke energiepakketten is de opzegtermijn soms dertig dagen, maar kan ook drie tot zes maanden zijn. Het is daarom belangrijk hiervoor de voorwaarden van uw contract door te lezen.

U stopt voordat uw energiecontract afloopt

Uw energieleverancier mag u dan een 'redelijke opzegvergoeding' in rekening brengen. Hoeveel dat is, hangt af van het energiecontract dat u heeft en van het moment waarop u stopt. In de Elektriciteitswet en in de Gaswet wordt vermeld wat onder redelijke opzegvergoeding wordt verstaan en aan welke regels energieleveranciers zich moeten houden. Voor kleinzakelijke afnemers gelden er andere regels dan voor consumenten.

Redelijke opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat er sprake is van een redelijke opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers als deze voldoet aan een van drie onderstaande criteria:

1. maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst.
2. het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 euro.
3. maximaal 100 euro per niet uitgediend jaar.

Verder vindt de ACM een opzegvergoeding niet redelijk als het contract tussentijds wordt beëindigd in de periode van 2 weken vóór tot 2 na de afloopdatum. Welke optie voor u geldt, leest u in uw energiecontract of in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier.

Het kan ook zijn dat uw energieleverancier u een opzegvergoeding laat betalen conform de regels die gelden voor consumenten. Welke optie voor u geldt, kunt u nalezen in uw energiecontract of in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier. 

Bent u zzp'er en heeft u een energiecontract voor een woonhuis? 

Dan vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat uw energieleverancier u een contract moet geven waarbij u consumentenbescherming heeft. In april 2019 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan energieleveranciers gevraagd om zzp'ers consumentenbescherming te geven. Dat betekent bijvoorbeeld dat energieleveranciers een lagere opzegvergoeding moeten rekenen. En dat ze 14 dagen bedenktijd moeten geven. Doen de energieleveranciers dit niet? Dan kan de ACM een last onder dwangsom of boete opleggen.

Tot wanneer mag een energieleverancier u een opzegvergoeding vragen?

Uw energieleverancier mag uiterlijk bij uw eindafrekening om een opzegvergoeding vragen. Een eindafrekening moet binnen 6 weken na een overstap of verhuizing worden verstuurd. Brengt de energieleverancier de opzegvergoeding later in rekening? Dan hoeft u deze opzegvergoeding niet te betalen. Geef dit wel aan uw energieleverancier door.

Geactualiseerd: 31-07-2019