Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Opzegvergoeding zakelijke energiepakketten

Heeft u als ondernemer een energiecontract voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar? Als u opzegt, moet u vaak een opzegvergoeding betalen. En u moet altijd rekening houden met een opzegtermijn.

U betaalt alleen een opzegvergoeding als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U heeft een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar.
  • De looptijd van het contract is nog niet voorbij wanneer u opzegt.
  • Het staat in uw contract of in de algemene voorwaarden.

Zegt u op 14 dagen voordat uw contract afloopt? Of nadat de looptijd voorbij is? Dan betaalt u geen opzegvergoeding meer. Als u het contract na 1 juni 2023 heeft afgesloten, dan is deze termijn 7 dagen in plaats van 14 dagen.

Heeft u een contract met variabele tarieven? Of dynamische tarieven? Ook dan betaalt u geen opzegvergoeding.

Contract is vóór 1 juni 2023 afgesloten

Deze regels gelden alleen voor zakelijke kleinverbruikers. U bent een kleinverbruiker als u een gasaansluiting heeft met een capaciteit van maximaal 40m3(n) uur of een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80 A.

Uw leverancier kan de opzegvergoeding op 3 manieren berekenen:

1. De opzegvergoeding is maximaal 15% van wat u verbruikt zou hebben als u klant was gebleven.
2. De opzegvergoeding is het verschil tussen: de marktprijs van het contract toen u overstapte en de verwachte opbrengst van het contract als u klant was gebleven. Plus een vergoeding van administratiekosten van maximaal 50 euro.
3. De opzegvergoeding is maximaal 100 euro voor elk jaar dat u eerder opzegt.

Bij het aangaan van uw contract moet uw leverancier aangeven welke van de 3 methoden hij gebruikt. Doet uw leverancier dit niet? Dan mag hij geen opzegvergoeding vragen.

Contract is na 1 juni 2023 afgesloten

De opzegvergoeding is gelijk aan het verlies dat uw leverancier maakt omdat u het contract niet uitzit. Hij heeft namelijk energie voor u ingekocht en u gaat het niet meer afnemen.

Uw energieleverancier schat meteen uw opzegvergoeding als u erom vraagt. En hij legt de berekening duidelijk uit. Hij schat hoeveel energie u nog zou verbruiken tot het einde van uw contract. Voor de opzegvergoeding betaalt u een bedrag per geschatte kWh elektriciteit en per geschatte m³ gas. Dat bedrag is het prijsverschil tussen uw contracttarieven en de tarieven die uw leverancier vraagt voor een vergelijkbaar contract op het moment dat u opzegt.

Is de energie duurder geworden? Dan maakt de leverancier geen verlies en u betaalt geen opzegvergoeding.

Zegt u op binnen 7 dagen voordat uw vaste contract eindigt? Dan betaalt u geen opzegvergoeding.

Stapt u over? Als u een nieuw contract afsluit bij een nieuwe leverancier, dan schat uw oude leverancier de opzegvergoeding meteen in. Uiterlijk bij de eindafrekening krijgt u de definitieve opzegvergoeding. De eindafrekening moet u binnen 6 weken na uw overstap krijgen.

Tip van de  ACM: Denkt u aan overstappen? Vraag uw leverancier eerst hoe hoog uw opzegvergoeding is. En kijk of een overstap het geld waard is. Uw leverancier moet uw opzegvergoeding meteen inschatten.

Opzegvergoeding uiterlijk bij eindafrekening

Uw energieleverancier mag uiterlijk bij uw eindafrekening om een opzegvergoeding vragen. Een eindafrekening moet binnen 6 weken na een overstap of verhuizing worden verstuurd. Brengt de energieleverancier de opzegvergoeding later in rekening? Dan hoeft u deze opzegvergoeding niet te betalen. Geef dit wel aan uw energieleverancier door.

Bent u grootverbruiker?

Kijk dan in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier.


Geactualiseerd: donderdag 1 juni 2023

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.