De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Opzegvergoeding zakelijke energiepakketten

U kunt uw zakelijke energiecontract op een aantal momenten opzeggen: als het contract afloopt, als het eigenlijk al afgelopen zou zijn, of vóórdat het contract afloopt. In het laatste geval moet u waarschijnlijk een opzegvergoeding betalen. Hieronder staat wat u in die situatie maximaal hoeft te betalen.

Uw zakelijke energiecontract loopt af

Als u stopt wanneer uw zakelijke energiecontract afloopt, hoeft u niets te betalen. U moet wel op tijd aangeven dat u op die datum wilt stoppen. Bij zakelijke energiepakketten is de opzegtermijn soms dertig dagen, maar kan ook drie tot zes maanden zijn. Het is daarom belangrijk hiervoor de voorwaarden van uw contract door te lezen.

U stopt voordat uw energiecontract afloopt

Uw energieleverancier mag u dan een 'redelijke opzegvergoeding' in rekening brengen. Hoeveel dat is, hangt af van het energiecontract dat u heeft en van het moment waarop u stopt. In de Elektriciteitswet en in de Gaswet wordt vermeld wat onder redelijke opzegvergoeding wordt verstaan en aan welke regels energieleveranciers zich moeten houden. Voor kleinzakelijke afnemers gelden er andere regels dan voor consumenten.

Redelijke opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat er sprake is van een redelijke opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers als deze voldoet aan een van drie onderstaande criteria:

1. maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst.
2. het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 euro.
3. maximaal 100 euro per niet uitgediend jaar.

Verder vindt de ACM een opzegvergoeding niet redelijk als het contract tussentijds wordt beëindigd in de periode van 2 weken vóór tot 2 na de afloopdatum. 

Het kan ook zijn dat uw energieleverancier u een opzegvergoeding laat betalen conform de regels die gelden voor consumenten. Welke optie voor u geldt, kunt u nalezen in uw energiecontract of in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier.

Geactualiseerd: 01-06-2016