Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Privacybeleid Benergy BV

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Bencom Group B.V., waarvan Benergy B.V. onderdeel is.

De diensten van Gaslicht.com worden geleverd door verschillende bedrijven binnen de Bencom Group. Hier ziet u de bedrijven die de diensten van Gaslicht.com mogelijk maken: Benergy B.V., Bensure B.V., LookingforBooking B.V..

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Benergy BV, onderdeel van de Bencom Group, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Benergy: Benergy BV, de verantwoordelijke, gevestigd te Groningen (Nederland), Verlengde Hereweg 174.
 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie

Als u zich gratis aanmeldt, verstuurt u uw (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer) naar Benergy via een beveiligde verbinding waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. Benergy kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina's verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina's veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

Benergy maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die energiecontracten vergelijken worden versleuteld opgeslagen met een unieke sleutel op onze server. Deze unieke sleutel wordt in uw cookie opgeslagen. Stel dat u alleen stroomcontracten wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat u dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven.
 • Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van bijvoorbeeld Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst. Of bijvoorbeeld een cookie van VWO of Hotjar, waarmee we de statistieken van het gebruik van de site tijdens een A/B test kunnen meten.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die u heeft ingevuld op de site. Verder wordt vanuit meetcookies gebruiker-id's geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina's u bent geweest. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Benergy kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Benergy. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google benaderd worden. Google gebruikt cookies om te onthouden dat u onze website heeft bezocht. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties.

Met onderstaande partijen werkt Benergy samen en verzorgt een cookie:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Adwords Conversion Tracking
 • Bing Conversion Tracking
 • Awin Conversion Tracking

Benergy heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De gegevens worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden naar de door u gekozen energieleverancier om uw bestelling te behandelen. Indien u ook uw e-mailadres heeft ingevuld, informeert Benergy u direct met een e-mail dat uw aanmelding is binnengekomen.

De gegevens worden gebruikt om:

 • De aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden.
 • Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van uw energiecontract.
 • Uw aanvraag voor energiediensten af te kunnen handelen en u te kunnen informeren over het verloop daarvan.
 • Bij een overstap twee mails te sturen waarin u gevraagd wordt een review achter te laten.
 • Nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen.
 • Onze diensten te kunnen analyseren, onderhouden, verbeteren en beschermen.
 • Aan wet- en regelgeving te voldoen.

Wanneer u een vergelijking wilt maken, en daarvoor uw postcode en huisnummer invult op onze site, is het mogelijk dat wij de EAN-CODE opvragen bij EDSN.

Google & Facebook klantenmatch

Wij kunnen gebruikmaken van de communicatiemiddelen van Facebook en Google. Hier wordt doormiddel van het delen van gehashte gegevens een match gemaakt tussen uw profiel bij ons en uw Google en/of Facebook profiel. Op deze manier kunnen wij u op deze platformen relevante boodschappen laten zien. Doormiddel van hashing worden volgens een algoritme gegevens omgezet in een unieke waarde, hierdoor kunnen we enkel data delen met Facebook en Google die zij al bezitten van u. Uw gegevens worden dus niet gedeeld met deze partijen, tenzij deze partijen uw gegevens al hebben ontvangen van u. 

Voor de verwerking van deze gegevens en het gebruik ervan verwijzen wij u naar het privacybeleid van deze platformen (Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl, Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/). 

Formulieren Google & Facebook

Indien u uw gegevens invult op een formulier zoals beschikbaar in advertenties in Facebook of Google, gebruiken we uw gegevens voor het leveren van de daarin benoemde diensten. Indien u zich hiervoor heeft aangemeld en niet langer van deze diensten gebruik wenst te maken, kunt u dit ons laten weten. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ook akkoord met de voorwaarden zoals gesteld door deze partijen.

Mijn Gaslicht

Via de ‘Mijn Gaslicht’ omgeving kunt u toegang krijgen tot persoonsgegevens met betrekking tot uw overstap. Deze gegevens worden pas inzichtelijk nadat u een account heeft aangemaakt. Zie ‘Accountgegevens en -instellingen’.

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bij Benergy niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Benergy verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij behalve voor de behandeling van aanmeldingen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden alleen gebruikt voor de in deze verklaring omschreven doelen. De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de AVG. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Accountgegevens en -instellingen

Voor het gebruik van 'Mijn Gaslicht' heeft u een account nodig. Als u zich hiervoor aanmeldt, worden uw persoonsgegevens gevraagd (om onbevoegde toegang te voorkomen), zoals uw e-mailadres en wachtwoord. Met een 'Mijn Gaslicht' account kunt u inloggen om gebruik te maken van de service van Mijn Gaslicht. U kunt in uw Mijn Gaslicht account uw eigen gegevens inzien en beheren. Zie 'Recht van inzage en correctie'.

De gebruikersgegevens worden door Salesforce verwerkt, ons systeem waar alle aanmeldingen in terechtkomen. Als u uw slimme meter laat uitlezen door ons dan worden de meetgegevens opgeslagen bij Microsoft. Ealyze helpt ons bij het verwerken van de meetgegevens.

Voor onze nieuwsbrief maken we gebruik van de diensten van Mailplus.

Recht van inzage en correctie

U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die Benergy over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.

U kunt deze gegevens opvragen door een e-mail te versturen vanaf het e-mailadres waarvan u de gegevens wilt inzien of wijzigen. Stuur deze e-mail naar privacy@gaslicht.com. U ontvangt dan binnen vier weken van ons een overzicht.

Recht van dataportabiliteit

U heeft altijd het recht om de gegevens die bij Benergy bekend zijn over te laten dragen aan een andere organisatie. U kunt dit verzoek via e-mail doen door te mailen naar: privacy@gaslicht.com.

Recht van bezwaar en vergetelheid

Als u niet langer prijs stelt op onze informatie of als u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kunt u dit doorgeven door te mailen naar privacy@gaslicht.com of de afmeldbutton te gebruiken onderaan de ontvangen mail. Binnen een maand stopt de mail waarvoor u zich heeft afgemeld.

Indien u de registratie bij Benergy beëindigt, zullen uw persoonsgegevens op uw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden.

Geheimhouding

De medewerkers van Benergy, Benergy zelf en zij die in opdracht van Benergy toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens tenzij zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Benergy verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Zodra u op een beveiligd gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Benergy maakt hierbij gebruik van SSL (Secure Sockets Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen.

SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen uw pc en Benergy is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Uw browser ontvangt een certificaat met de sleutel als u naar een https-site gaat.

Om te kunnen garanderen dat de ontvangen sleutel ook echt afkomstig is van Benergy BV (en niet van een hacker) maakt Benergy gebruik van een Certificate Authority (CA). Bij Benergy is dit GlobalSign. GlobalSign getuigt dat het ontvangen certificaat (met hierin de sleutel) ook écht van Benergy afkomstig is.

De website is gehost bij Microsoft Azure in Nederland.

Vraag, tip of klacht?

Heeft u een vraag, tip of klacht aan Benergy met betrekking tot (uw) privacy? U kunt ons bereiken op privacy@gaslicht.com. Als wij er samen toch niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Dit privacybeleid is 19 juni 2003 in werking getreden. Benergy behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen via ons contactformulier.

Geactualiseerd: 12-06-2024

Cookies die Bencom gebruikt


Geactualiseerd: woensdag 12 juni 2024
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.