De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Privacybeleid Benergy BV

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Benergy, onderdeel van Bencom BV, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

De verwerkingen van persoonsgegevens door Benergy BV zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer M1202931.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Benergy: Benergy BV, de verantwoordelijke, gevestigd te Usquert (Nederland), Wadwerderweg 10.
 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie

Als u zich gratis aanmeldt, verstuurt u uw (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer) naar Benergy via een beveiligde verbinding waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. Benergy kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina's verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina's veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

Benergy maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die energiecontracten vergelijken worden opgeslagen in cookies. Stel dat u alleen stroomcontracten wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat u dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven. Ook voor bijvoorbeeld het inloggen op het forum worden cookies gebruikt om uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden, of voor de social media functionaliteiten op de sites.
 • Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst. Ook kunnen cookies van Shop2Market worden geplaatst om te meten hoeveel bezoekers van websites van partners vandaan komen.
 • Advertentie cookies: vanuit verscheidene banners op de Benergy sites kunnen tracking-cookies geplaatst worden die ervoor zorgen dat de bezoeker relevantere advertenties te zien krijgt.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die u heeft ingevuld op de site. Verder worden vanuit meetcookies, cookies voor social media en advertentiecookies gebruiker-id's geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina's u bent geweest. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Benergy kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Benergy. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google en eventuele partners benaderd worden. Daarnaast maakt Benergy gebruik van display-advertenties en remarketing van Google Analytics  bij online advertenties. Google gebruikt cookies om te “onthouden” dat je onze website hebt bezocht. Vervolgens plaatst Google onze advertenties. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties. De cookies die geplaatst worden voor social-media kunnen door die aanbieders en eventuele partners gelezen worden (zie hiervoor het privacybeleid van Google+). De cookies geplaatst door advertenties kunnen ingezien worden door de adverteerder (rechtstreeks of via een mediabureau). Benergy heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies, social-media cookies of advertentiecookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de Benergy nieuwsbrief, de ContractWekker, 'Mijn Gaslicht' of worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden naar de door u gekozen energieleverancier om uw bestelling te behandelen. Indien u ook uw e-mailadres heeft ingevuld, informeert Benergy u per omgaande d.m.v. een e-mail of uw aanmelding is binnengekomen.

De gegevens worden gebruikt om:

 • De aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden.
 • Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van uw energiecontract.
 • Uw aanvraag voor energiediensten af te kunnen handelen en u te kunnen informeren over het verloop daarvan.
 • Nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen
 • Onze diensten te kunnen analyseren, onderhouden, verbeteren en beschermen
 • Aan wet- en regelgeving te voldoen.

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bij Benergy niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Benergy verstrekt uw gegevens onder geen beding aan enige andere partij behoudens voor zover de behandeling van aanmeldingen of wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt. De door u gekozen  aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de toepasselijke privacyverklaring van deze aanbieder.

Accountgegevens en -instellingen

Voor het gebruik van 'Mijn Gaslicht' heeft u een account nodig. Als u zich hiervoor aanmeldt, worden uw persoonsgegevens gevraagd (om onbevoegde toegang te voorkomen), zoals uw e-mailadres en wachtwoord. Met een 'Mijn Gaslicht' account kunt u inloggen om gebruik te maken van de service van Mijn Gaslicht. U kunt in uw Mijn Gaslicht account uw eigen gegevens inzien en beheren. Zie 'Recht van inzage en correctie'.

Recht van inzage en correctie

U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die Benergy over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens schriftelijk opvragen door een brief te sturen naar: Benergy BV, Postbus 150, 9780 BD Voorthuizen. Vermeld in de brief uw volledige adres (ook evt. e-mailadres) en uw verzoek tot inzage. U ontvangt dan binnen vier weken van ons een overzicht. Hiervoor brengen wij u per keer € 5,- in rekening. U kunt uw gegevens ook zelf inzien of wijzigen in 'Mijn Gaslicht' (betreft nog een pilot).

Recht van verzet

Als u niet langer prijs stelt op onze informatie of als u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doorgeven via het contactformulier op de website of de afmeldbutton gebruiken onderaan de ontvangen correspondentie. Binnen een maand stopt de informatievoorziening  waarvoor u zich heeft afgemeld.

Indien u de registratie bij Benergy beëindigt, zullen uw persoonsgegevens op uw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U kunt uw gegevens ook zelf inzien of wijzigen in 'Mijn Gaslicht' (betreft nog een pilot).

Geheimhouding

De medewerkers van Benergy, Benergy zelf en zij die in opdracht van Benergy toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Benergy verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Zodra u op een beveiligde gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Benergy maakt hierbij gebruik van de SSL (Secure Socket Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen.

SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen uw pc en Benergy is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Deze sleutel is aanwezig in het certificaat dat uw browser ontvangt zodra u gebruikmaakt van het beveiligde gedeelte van Bencom (https).

Om te kunnen garanderen dat de ontvangen sleutel ook echt afkomstig is van Benergy BV (en niet van een hacker) maakt Benergy gebruik van een Certificate Authority (CA). Bij Benergy is dit Globalsign. Globalsign getuigt dat het ontvangen certificaat (met hierin de sleutel) ook écht van Benergy afkomstig is.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Dit privacybeleid is 19 juni 2003 in werking getreden. Benergy behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen via ons contactformulier.

Geactualiseerd: 23-04-2018

Navigatie