Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

De eindafrekening van uw energieleverancier

Een eindafrekening voor stroom en/of gas krijgt u alleen bij verhuizing of bij overstappen naar een andere energieleverancier. Daarin staat hoeveel energie u precies heeft gebruikt sinds de laatste jaarafrekening. Ook is op de eindafrekening te zien of u nog moet bijbetalen of geld terug krijgt. Het is belangrijk om deze goed te controleren. Waar moet u op letten?

Eindafrekening van energieleverancier

Eindafrekening bij overstap

Bij een overstap vraagt uw nieuwe energieleverancier om uw meterstanden. Uw energieleverancier moet uw meterstanden binnen 15 werkdagen na de datum van uw overstap of verhuizing doorgeven aan de netbeheerder. Binnen deze termijn moet u de meterstanden doorgeven. Geeft u de standen niet door? Dan kunnen de meterstanden worden geschat. Dit kan leiden tot een hogere of lagere energienota. Uw energieleverancier wijst u daarop.

Eindafrekening bij verhuizing

U ontvangt ook een eindafrekening als u gaat verhuizen. In dat geval stuurt de oude energieleverancier een eindafrekening voor de elektriciteit en/of gas die u verbruikt heeft in de oude woning. In de nieuwe woning krijgt u van uw energieleverancier een nieuw termijnbedrag. Deze kan veranderd zijn door uw nieuwe woonsituatie. Ook hier geldt dat het verstandig is de meterstanden in uw oude én nieuwe huis zelf op te nemen en door te geven.

Controleer uw eindafrekening: waar moet u op letten?

Na de overstap of verhuizing moet uw oude energieleverancier u binnen 6 weken een eindafrekening sturen. 

  • Klopt de periode waarop de eindafrekening betrekking heeft?
  • Controleer of de standen op deze eindafrekening hetzelfde zijn als de standen die u hebt doorgegeven. Op uw eindafrekening staat ook of de meterstanden geschat zijn.
  • Kloppen de groottes van de aansluitingen? Kleinverbruikers (consumenten) hebben doorgaans een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x25 ampère (of tot en met 1x80 ampère) en een gasaansluiting t/m G6. Het komt voor dat consumenten een te grote aansluiting hebben. Neem daarom voor de zekerheid contact op met uw leverancier als uw aansluitingen groter zijn dan hierboven vermeld.
  • Is een eventuele korting juist verrekend op de eindafrekening?
  • Sommige leveranciers vragen een borg als je naar hen overstapt. Is deze eventuele borg verrekend?

Klopt de eindafrekening niet?

Zijn uw meterstanden geschat? Of kloppen de meterstanden op de eindafrekening niet met wat u heeft doorgegeven?
Neem zo snel mogelijk contact op met uw energieleverancier. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van ConsuWijzer gebruiken. Doe dit binnen 2 weken na uw eindafrekening, dan bent u in ieder geval op tijd. Uw energieleverancier kan dan nog contact opnemen met de netbeheerder. Beiden gaan na of de meterstanden kunnen worden gewijzigd. Bij een overstap moet u contact opnemen met uw nieuwe energieleverancier.
 
Let op: reageert u later dan 2 weken na de eindafrekening? Neem dan contact op met ConsuWijzer voor praktisch advies van de Autoriteit Consument & Markt. Het kan zijn dat u te laat bent om de meterstanden nog te laten aanpassen. 

Eindafrekening op tijd?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verplicht energieleveranciers binnen 6 weken een eindafrekening te sturen voor elektriciteit en gas aan de consument die verhuisd of overgestapt is naar een andere energieleverancier. 

Verschil tussen jaarafrekening en eindafrekening

Een eindafrekening en een jaarafrekening zijn niet hetzelfde. Een eindafrekening krijgt u alleen bij een overstap of verhuizing. De jaarafrekening krijgt u ieder jaar.

Beide energierekeningen hebben wel overeenkomsten. Ze tonen allebei het energieverbruik over een bepaalde periode. Die van de jaarafrekening toont het verbruik van twaalf maanden. De eindafrekening toont het verbruik tussen de laatste jaarafrekening en het moment van overstappen of verhuizen.

Verandert u van energieleverancier kort nadat uw vaste contractperiode afloopt? Dan kan de leverancier uw jaarafrekening en uw eindafrekening samenvoegen.

Naheffing en verjaringstermijn

Wanneer u een eindafrekening heeft gekregen kunt u hierna nog een naheffing krijgen. Dit kan gebeuren wanneer de energieleverancier een fout heeft gemaakt met de afrekening. Door een naheffing te sturen kan hij dit herstellen. Wanneer u het niet eens bent met de naheffing kunt u een klacht sturen naar de energieleverancier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd naar de Geschillencommissie gaan. Dit is niet gratis. U betaalt klachtengeld. Op de website van de Geschillencommissie leest u hoeveel dat is.
 
Een naheffing moet binnen de verjaringstermijn verstuurd worden. Voor energienota's is de verjaringstermijn 2 jaar. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de nota betaald had moeten zijn. Is de verjaringstermijn voorbij, dan hoeft u de naheffing niet te betalen. De rekening is dan ‘verjaard’. Let op, er zit nog wel een klein addertje onder het gras. Stuurt de energieleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de energienota? Dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in op het moment dat u de herinnering krijgt. Dit wordt ook wel het 'stuiten van de verjaring' genoemd (Bron: ConsuWijzer)

Geactualiseerd: dinsdag 16 mei 2023
Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.
Navigatie