Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

De eindafrekening van uw energieleverancier

Een eindafrekening voor stroom en/of gas krijgt u alleen bij verhuizing of bij overstappen naar een andere energieleverancier. Daarin staat hoeveel energie u precies heeft verbruikt sinds de laatste jaarafrekening. Ook is op de eindafrekening te zien of u nog moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Het is belangrijk om deze goed te controleren. Waar moet u op letten?

Ga snel naar:

Eindafrekening van energieleverancier


Eindafrekening bij overstap

Bij een overstap vraagt uw nieuwe energieleverancier om uw meterstanden. Uw energieleverancier moet uw meterstanden binnen 15 werkdagen na de datum van uw overstap of verhuizing doorgeven aan de netbeheerder. Binnen deze termijn moet u de meterstanden doorgeven. Geeft u de standen niet door? Dan kunnen de meterstanden worden geschat. Dit kan leiden tot een hogere of lagere energienota. Uw energieleverancier wijst u daarop.

Uw energieleverancier heeft na afloop van het contractjaar 6 weken de tijd om een eindafrekening te sturen en vervolgens maximaal 4 weken om te betalen als blijkt dat u geld terugkrijgt.

Eindafrekening bij verhuizing

U ontvangt ook een eindafrekening als u gaat verhuizen. In dat geval stuurt de oude energieleverancier een eindafrekening voor de elektriciteit en/of gas die u verbruikt heeft in de oude woning. In de nieuwe woning krijgt u van uw energieleverancier een nieuw termijnbedrag. Deze kan veranderd zijn door uw nieuwe woonsituatie. Ook hier geldt dat het verstandig is om de meterstanden in uw oude én nieuwe huis zelf op te nemen en door te geven.

Wat staat er op de eindafrekening energie?

Op de eindafrekening energie staat hoeveel energie u na de jaarafrekening nog heeft verbruikt en welk tarief u hiervoor betaalt. Ook staat erop of u nog moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Heeft u zonnepanelen? Dan ziet u ook hoeveel energie u heeft teruggeleverd, hoeveel energie er is gesaldeerd en hoeveel terugleververgoeding u krijgt.

Controleer uw eindafrekening: waar moet u op letten?

Na de overstap of verhuizing moet uw oude energieleverancier u binnen 6 weken een eindafrekening sturen. 

 • Klopt de periode waarop de eindafrekening betrekking heeft?
 • Controleer de meterstanden. Zijn deze hetzelfde zijn als de standen die u heeft doorgegeven? Op uw eindafrekening staat ook of de meterstanden geschat zijn.
 • Kloppen de groottes van de aansluitingen? Kleinverbruikers (consumenten) hebben doorgaans een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x25 ampère (of tot en met 1x80 ampère) en een gasaansluiting t/m G6. Het komt voor dat consumenten een te grote aansluiting hebben. Neem daarom voor de zekerheid contact op met uw leverancier als uw aansluitingen groter zijn dan hierboven vermeld.
 • Is een eventuele korting juist verrekend? 
 • Is een eventuele borg goed verrekend? Sommige leveranciers vragen een borg als je naar hen overstapt.
 • Is het laatste termijnbedrag correct verrekend? Sommige leveranciers innen het voorschot aan het begin van de maand, anderen aan het eind. Check dit goed!
 • Levert u meer stroom terug dan u verbruikt? Check saldering en terugleververgoeding.

Klopt de eindafrekening niet?

Klopt uw energierekening niet of heeft u meer betaald dan u heeft gebruikt? En krijgt u het teveel betaalde bedrag niet terug? Schrijf een brief of e-mail met uw klacht naar uw energieleverancier. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van ConsuWijzer gebruiken. Heeft u uw klacht gestuurd? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Eindafrekening op tijd?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verplicht energieleveranciers binnen 6 weken een eindafrekening te sturen voor elektriciteit en gas aan de consument die verhuisd is of overgestapt naar een andere energieleverancier. 

Verschil tussen jaarafrekening en eindafrekening

Een eindafrekening en een jaarafrekening zijn niet hetzelfde. Een eindafrekening krijgt u alleen bij een overstap naar een nieuwe energieleverancier of verhuizing. De jaarafrekening krijgt u ieder jaar.

Op de jaarafrekening én de eindafrekening staan:

 • kosten voor uw energieverbruik
 • vaste leveringskosten 
 • netbeheerkosten 
 • belastingen 

Beide energierekeningen hebben dus wel overeenkomsten. Ze tonen allebei het energieverbruik over een bepaalde periode. Die van de jaarafrekening toont het verbruik van twaalf maanden. De eindafrekening toont het verbruik tussen de laatste jaarafrekening en het moment van overstappen of verhuizen. Verandert u van energieleverancier kort nadat uw vaste contractperiode afloopt? Dan kan de leverancier uw jaarafrekening en uw eindafrekening samenvoegen.

Naheffing en verjaringstermijn

Wanneer u een eindafrekening heeft gekregen kunt u hierna nog een naheffing krijgen. Dit kan gebeuren wanneer de energieleverancier een fout heeft gemaakt met de afrekening. Door een naheffing te sturen kan hij dit herstellen. Wanneer u het niet eens bent met de naheffing kunt u een klacht sturen naar de energieleverancier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd naar de Geschillencommissie gaan. Dit is niet gratis. U betaalt klachtengeld. Op de website van de Geschillencommissie leest u hoeveel dat is.
 
Een naheffing moet binnen de verjaringstermijn verstuurd worden. Voor energienota's is de verjaringstermijn 2 jaar. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de nota betaald had moeten zijn. Is de verjaringstermijn voorbij, dan hoeft u de naheffing niet te betalen. De rekening is dan ‘verjaard’. Let op, er zit nog wel een klein addertje onder het gras. Stuurt de energieleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de energienota? Dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in op het moment dat u de herinnering krijgt. Dit wordt ook wel het 'stuiten van de verjaring' genoemd (Bron: ConsuWijzer).

Geactualiseerd: dinsdag 30 januari 2024
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.