De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Nu 3 maanden gratis Canal Digitaal Energie vergelijken

Alles over groene energie

Wilt u overstappen op groene energie? Dan kiest u voor een duurzame vorm van energie die het milieu niet belast. Bovendien is groene energie niet duurder. Wanneer u een energiecontract afsluit, kunt u kiezen voor groene energie of  grijze energie. Uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt blijkt dat een kleine acht op de tien consumenten in 2021 energie met een groen label afneemt. 

Wat is groene energie of groene stroom?

Groene stroom of groene energie is 'gewone' elektriciteit, maar wordt op een andere, milieuvriendelijke manier opgewekt. Hierdoor verbruikt u minder vervuilende fossiele energie. Groene stroom wordt op verschillende manieren opgewekt: zoals met zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales of door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval. Er wordt gebruik gemaakt van schone, onuitputtelijke bronnen. Duurzame of groene stroom wordt daarom ook wel hernieuwbare energie genoemd.

Aan de elektriciteit zelf merkt u niet hoe deze is opgewekt. Uw groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom van uw buurman. Wilt u weten waar uw groene stroom vandaan komt? Dit kunt u vinden op het stroometiket van uw energieleverancier.  

Overstap naar duurzame energie

In 2020 is in Nederland 25 procent van het totale stroomverbruik duurzaam. Volgens het CBS is er 40 procent meer groene stroom opgewekt dan een jaar eerder. In totaal werd 31 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt uit wind, zon, biomassa en waterkracht.  De meeste groene stroom komt van windmolens: 45 procent. Met biomassa werd 29 procent opgewekt en met zonnepanelen 26 procent.

Verdeling groene energie / groene stroom

Energiedeskundige Martien Visser toont in onderstaande grafiek het percentage hernieuwbare energie in Nederland per maand. Van 2017 tot 2021 scoort elke maand hoger dan dezelfde maand in het jaar daarvoor, zonder uitzondering.

percentage-hernieuwbare-energie-in-nl-2017-2021-martien-visser

Bron: Martien Visser op 18-8-2021

In 2030 moet 70% van alle elektriciteit en minimaal 37% van alle energie uit hernieuwbare bronnen komen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. In de toekomst komen ook technieken in beeld die nu nog verder doorontwikkeld moeten worden. Zo worden er snel grote slagen gemaakt op het gebied van waterstof. Volgens Rijksoverheid komen op langer termijn wellicht ook nieuwe technieken als thorium beschikbaar voor CO2-neutrale energieopwekking.  

Zonne-energie

Wilt u zelf een handje meehelpen in het opwekken van écht groene stroom? Dan kunt u ervoor kiezen om zonnepanelen te plaatsen op uw woning. De zon is een onuitputtelijke bron. Niet alleen zonnepanelen op uw eigen woning voorzien in groene stroom. Zo worden er ook zonnepanelen parken gebouwd in Nederland. In landen als Duitsland, Spanje en Portugal staan zonnecentrales, hier staan installaties van zonnepanelen die groene stroom opwekken.

​Is groene stroom duurder dan grijze stroom?

Veel mensen hebben het idee dat groene energie altijd duurder is dan grijze energie. Dat is gelukkig niet zo. Met subsidies stimuleert de overheid energieleveranciers namelijk zo veel mogelijk om groene energie op te wekken. Daardoor is de prijs vaak gelijk aan die van grijze energie. In onze energievergelijker kunt u gemakkelijk filteren als u voorkeur heeft voor groene energie.  

Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie

Sinds 2013 betaalt iedereen in Nederland Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) per verbruikte kWh elektriciteit en m³ gas. De ODE is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief van de ODE is vastgelegd door de overheid. Energieleveranciers incasseren de heffing via uw energierekening en dragen het geld vervolgens aan de overheid af. In 2020 betaalt u voor de eerste 10.000 kWh aan stroom 3,30 cent per kWh. Voor de eerste 170.000 m3 betaalt u 9,38 cent per m3. Grootverbruikers betalen een lager tarief. 

Tot 2005 betaalden afnemers van duurzame energie minder energiebelasting. In dat jaar is het verlaagde belastingtarief voor groene stroom komen te vervallen. In plaats van het stimuleren van de vraag naar groene elektriciteit, wordt het produceren van groene stroom bevorderd. 

Is mijn groene stroom echt groen?

U kunt bij uw energieleverancier een contract afsluiten voor groene stroom. De energieleverancier verplicht zich dan om de energie op te (laten) wekken met duurzame bronnen, waardoor u daadwerklijk groene stroom verbruikt. De groene stroom wordt opgewekt in Nederland, maar ook in het buitenland. 

Groene stroom wordt op het energienet gezet en samen met alle andere stroom naar de klanten getransporteerd. Op het energienet is alle elektriciteit hetzelfde en is er geen verschil meer tussen groene en grijze stroom. Alle stroom gaat door dezelfde kabels, hier hoeft geen aanpassing voor gemaakt te worden in uw woning.  

Verantwoording groene inkoop en opwek 

De overheid vindt dat u het recht heeft om te weten waar de stroom vandaan komt. Energiebedrijven kunnen u op twee manieren informatie geven over hoe de stroom is opgewekt: 

Met een garantiecertificaat

In geval van groene stroom moeten energiebedrijven met een garantiecertificaat bewijzen dat de elektriciteit is opgewekt met zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales of biomassa-installaties. Zo'n certificaat heet ook wel een 'Garantie van oorsprong'. Dit groencertificaat geeft zekerheid dat de groene stroom aan de regels voor duurzame energie voldoet en dat het geld dat hiervoor wordt betaald ook daadwerkelijk wordt gebruikt om extra duurzame energiebronnen in te zetten. 

Met een stroometiket

Daarnaast moet u van uw energiebedrijf jaarlijks een stroometiket krijgen. Op dit etiket staat hoe de elektriciteit is opgewekt. Het stroometiket wordt jaarlijks vastgesteld en vaak op bij de jaarafrekening toegestuurd. U vindt het stroometiket ook op Gaslicht.com bij de productinformatie van de leverancier.  

De import van groene stroom

In Europa wordt er meer groene energie geproduceerd dan dat er wordt afgenomen. In Nederland wordt echter nog niet altijd voldoende groene stroom gemaakt. Er wordt daarom door verschillende energieleveranciers groene stroom geïmporteerd vanuit het buitenland. Dit is dan met name stroom die is gemaakt uit waterkracht en windenergie, afkomstig uit de Scandinavische landen. 

Groen gas

Bij groen gas moeten we onderscheid maken tussen biogas en CO2 gecompenseerd gas. Beide worden namelijk met de term ‘groen gas’ aangeduid. 

Biogas is gas uit biomassa zoals rioolslib, mest, tuinafval, of resten groenten en fruit. Vergisting is het proces waarbij dit organisch materiaal omgezet wordt naar biogas. Door het verwijderen van kooldioxide kan er ‘groen gas’ van gemaakt worden. Omdat dit gas ontstaat uit biomassa is het hernieuwbaar, in tegenstelling tot aardgas dat bijdraagt aan het opraken van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen. 

groen gas keten


 

Groengasketen (bron: Groengas Nederland)

Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas de certificaten uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Zo weet u zeker dat het groene gas dat u afneemt ook echt groen is. Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan groen gas toegevoegd. Groen gas heeft daardoor dezelfde ‘typische gaslucht’ als aardgas. 

Met CO2 gecompenseerd gas gaat het eigenlijk over het gebruik van aardgas waarvan de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door diverse initiatieven, zoals de aanplant van bossen of investeringen in duurzame energieopwekking. Energieleveranciers die CO2 gecompenseerd gas aanbieden kopen meestal certificaten in waarmee ze kunnen bewijzen dat er ook echt CO2-compensatie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij Gold Standard certificering; het meest strenge internationale keurmerk voor klimaatcompensatie.  

Nederland is in 2020 fors meer gebruik gaan maken van groen gas. Het aandeel bedroeg vorig jaar 196 miljoen kuub. In 2019 was dat nog 148 miljoen kuub. Een stijging van ruim 30 procent. Met de hoeveelheid groen gas die in 2020 werd geproduceerd, kunnen  150.000 huishoudens een jaar lang van duurzaam gas worden voorzien (bij een gemiddeld gebruik van 1300 kuub per jaar). Volgens Netbeheer Nederland zijn er 57 producenten van groen gas actief (peildatum 25-1-2021). Dit zijn bijvoorbeeld agrariërs, die via vergisting mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote voedsel verwerkende partijen waarbij afvalresten vergist worden tot groen gas.

Aardwarmte

Aardwarmte of geothermie maakt gebruik van warmte uit de grond. Aardwarmte is een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken van gas en kolen. Daarom stimuleert de overheid deze bron van duurzame energie onder meer met subsidies. Bij aardwarmte (geothermie) wordt vanuit minimaal 500 meter onder de grond warm water opgepompt. Het water wordt gebruikt voor de verwarming van woningen en kassen. Afgekoeld water gaat terug in de grond en kan later weer worden gebruikt. Het voordeel van aardwarmte is dat het nooit opraakt.  

Wilt u dat er meer duurzame energie komt? 

Kies dan voor een groene energieleverancier en geef aan dat groene stroom alleen uit Nederland mag komen. Daarmee stimuleert u de duurzame opwek in Nederland. Op Gaslicht.com vindt u de Top 5 goedkoopste duurzame energiepakketten voor 1 jaar.  

Geactualiseerd: 19-08-2021


Direct naar:


Gepubliceerd: vrijdag 20 januari 2012
Geactualiseerd: donderdag 19 augustus 2021
Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie