De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.00 uur
0342 - 411 350   06 444 09 555

Energiebelasting op energieverbruik

Percentage Energiebelasting-gas-stroom-2016.jpgUw energierekening bestaat voor een aanzienlijk deel uit overheidsheffingen. Zo betaalt u energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Daarnaast betaalt u 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Ook over de energiebelasting wordt dus 21% btw berekend. 

Welk deel van de energierekening is belasting?

De totale energierekening over 2016 bestaat voor 44 procent uit belastingen, een jaar eerder was dat 40 procent. Door de verhoging van de energiebelasting op gas in januari 2016 is het aandeel belasting op gas gestegen van 44 naar 53 procent. Het aandeel belasting in de totaalprijs voor elektriciteit daalde van 33 naar 26 procent (bron: CBS). 

Energiebelasting in procenten.jpg

Forse verhoging energiebelasting gas

De energiebelasting is in 2016 fors verhoogd voor bedrijven en particulieren. Dit is een gevolg van afspraken uit het Energieakkoord die de energiehuishouding duurzamer moeten maken. Uit het document Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016 bleek dat de energiebelasting op gas steeg van 23,12 cent naar 30,45 cent per m³. Voor 2017 is de stijging minder groot, zo blijkt uit de bekendmakingen van de 'Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017'. 

Energiebelasting Tarief 2015 Tarief 2016 Tarief 2017
Stroom 0-10.000 kWh  14,47 ct.  per kWh  12,18 ct. per kWh  12,26 ct. per kWh
Gas 0-170.000 m³  23,12 ct. per m³  30,45 ct. per m³  30,55 ct. per m³

In 2018 opnieuw verhoging energiebelasting gas

Op stroom wordt de energiebelasting licht verlaagd (0,87 cent per kilowattuur), maar daar staat een verhoging van 3,63 cent per kubieke meter gas tegenover. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat op 10-10-2017 is gepresenteerd. Daarnaast wordt de jaarlijkse vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting) verlaagd van 373 euro naar 311 euro. Tenslotte is er nog  de aangekondigde verhoging van de Opslag Duurzame Energie van circa 45 euro op jaarbasis.

Voor de gemiddelde consument met een energieverbruik van3500 kWh stroom en 1500 m3 gas per jaar betekent dit een verlaging op de belasting op stroom van 30 euro, maar een verhoging op gas van 54 euro. Omdat er ook 62 euro minder belastingteruggaaf is, zal dit leiden tot een totale kostenstijging van ruim 130 euro (54 + 62 + 45 -30). 

wat-verandert-er-na-het-regeerakkoord-groot (003).jpg

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn overheidsheffingen die u betaalt over elke kWh stroom of m³ gas die u verbruikt. In 1996 werd de energiebelasting voor het eerst ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. In januari 2013 is wet Opslag Duurzame Energie aangenomen om de uitgaven te dekken ter stimulering van duurzame energie. U betaalt deze belastingen aan uw energieleverancier die ze weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Vermindering energiebelasting

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit minimaal nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar, dat wordt verrekend via uw energierekening. De vermindering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie zoals een huis of kantoor. Hieronder een overzicht van de energiebelastingen vanaf 2008, inclusief btw.  Per 1 januari 2016 bedraagt de vermindering energiebelasting € 376,08. 

Energiebelasting en vermindering energiebelasting (heffingskorting) 2017

Energiebelasting per kWh stroom

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015     

2016

2017

2018

1-10.000 kWh

1 jan: 8,65 ct.
1 juli: 8,95 ct.

12,91 ct.

13,26 ct.

13,34 ct.

1 jan: 13,57 ct.
1 okt: 13,79 ct.

14,10 ct.

14,34 ct.

14,47 ct.

12,18 ct.

12,26 ct.

10.001-50.000 kWh

4,46 ct.

4,57 ct.

4,83 ct.

4,86 ct.

1 jan: 4,94 ct.
1 okt: 5,02 ct.

5,13 ct.

5,22 ct.

 5,67 ct.

 6,05ct.

 5,93 ct.

Vermindering (per jaar)

- € 236,81

- € 379,16

- € 379,16

- € 379,16

1 jan: - € 379,16
1 okt: - € 385,53

- € 385,53

 - € 385,53

- € 377,33

 - € 376,08

- € 373,33

- € 311

Energiebelasting per m³ gas

 

 

 

 

2012

2013*

2014

2015

2016

2017

1-5000 m³

 

 

 

 

1 okt: 20,17 ct.

22,53 ct.

22,92 ct.

23,12 ct.

30,45 ct.

30,55 ct.

5.001-170.000 m³

 

 

 

 

1 okt: 17,46 ct.

22,53 ct.

22,92 ct.

23,12 ct.

30,45 ct.

30,55 ct.

170.001-1 miljoen m³

 

 

 

 

 

 5,31 ct.

 5,40 ct.

 8,19 ct.

 8,41 ct.

7,52 ct.

* Per 1 januari 2013 is de eerste schijf (0-5000 m³) en de tweede schijf (5000-170.000 m³) van de energiebelasting voor gas samengevoegd en vervolgens is het tarief voor de nieuwe eerste schijf verhoogd.

Tarieven Opslag Duurzame Energie 2017

Opslag Duurzame Energie per kWh stroom Tarief 2013 2014 2015 2016 2017
1-10.000 kWh 0,13 ct. 0,28 ct 0,44 ct. 0,68 ct. 0,90 ct.
10.001-50.000 kWh 0,17 ct. 0,33 ct. 0,56 ct. 0,85 ct. 1,49 ct.
50.001-10 miljoen kWh 0,05 ct. 0,08 ct. 0,15 ct. 0,23 ct. 0,40 ct

Opslag Duurzame Energie per m³ gas

Tarief 2013

2014

2015

2016

2017

0-170.000 m³ 0,28 ct. 0,56 ct. 0,90 ct. 1,37 ct. 1,92 ct.
170.001-1 miljoen m³ 0,11 ct. 0,21 ct. 0,34 ct. 0,51 ct. 0,90 ct.

Waarom zie ik een gemiddelde prijs op mijn jaarrekening?

Uw jaarrekening loopt vaak niet precies van 1 januari tot en met 31 december, maar bijvoorbeeld van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015. U ziet dan op uw energierekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting. Van 1 april 2014 tot en met 31 december 2014 betaalt u het tarief van 2014, voor de periode in 2015 betaalt u het tarief van 2015.

Waarom heft de overheid belasting over het energieverbruik?

Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan.

Moet ik deze belasting betalen als ik zelf elektriciteit opwek?

Deze belasting is ook van toepassing als u zelf elektriciteit opwekt. Over het nettoverbruik betaalt u energiebelasting, btw, het leverings- en het netwerktarief. Het nettoverbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw energiebedrijf.

Voor wie geldt een verlaagd energiebelastingtarief?

Er geldt een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Als een coöperatie of een vereniging van eigenaren duurzame elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of de vereniging van eigenaren een aanwijzing van de Belastingdienst heeft. Deze kan aangevraagd worden bij Belastingdienst/kantoor Arnhem.

Waaraan wordt de energiebelasting besteed?

Een klein deel van het geld dat de overheid ‘int’ met de energiebelasting-heffing wordt besteed aan het stimuleren van duurzame energiebronnen. Verreweg het grootste deel wordt onder andere via belastingverlaging teruggesluisd naar de betalende verbruiker.

Waarom is het belastingtarief voor groene en grijze stroom nu even hoog?

Op 1 januari 2005 is het verlaagde belastingtarief voor groene stroom komen te vervallen. In plaats van het stimuleren van de vraag naar groene stroom, wordt het produceren van groene stroom bevorderd. De overheid hoopt dat energiebedrijven daardoor meer groene stroom gaan produceren, wat uiteindelijk weer beter is voor het milieu. De prijs van groene stroom blijft naar verwachting concurrerend met die van grijze stroom.

Wat houdt vermindering energiebelasting (heffingskorting) in?

Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit minimaal nodig, hiervoor hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. Uw elektriciteitsleverancier betaalt u deze korting door middel van een aftrekpost op uw energienota. Is uw energienota over een periode korter of langer dan 1 jaar, dan vindt u de vermindering energiebelasting (heffingskorting) naar rato terug op uw jaarafrekening.

Over welke tarieven moet ik btw betalen?

Zoals over bijna alle producten betalen consumenten ook over energie 21% btw. Energieleveranciers en netbeheerders brengen deze btw bij u in rekening en dragen deze vervolgens af aan de belastingdienst. Er wordt ook btw geheven over deze belasting. Bij energie geldt dus dat bij u over de gehele rekening btw geheven wordt.

Geactualiseerd: 10-10-2017