De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Nu 3 maanden gratis Canal Digitaal Energie vergelijken

Energiebelasting op energieverbruik

Net als voorgaande jaren gaat in 2021 de energiebelasting op gas omhoog en de energiebelasting op stroom omlaag. Wat doet dit met uw energierekening? Gaslicht.com neemt u mee in de veranderingen van de overheidsheffingen en wat dit voor uw portemonnee betekent.

Energiebelasting 2021 berekenen 

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de voorstellen van de belastingtarieven voor 2021 gepresenteerd. Wat betekenen deze plannen voor u? Via onderstaande tool kunt u eenvoudig berekenen hoeveel belasting u per maand gaat betalen.

Voer uw jaarverbruik in
kWh
m3
U betaalt in 2021 € 0,62 per maand meer dan in 2020
In 2020 betaalde u € 747,39
In 2021 betaalt u € 754,86
Dit is een verhoging van 1%
Vergelijk energieprijzen
 

energiebelasting-verschillen-per-jaar.png

Energiebelasting

Uw energierekening bestaat voor een aanzienlijk deel uit overheidsheffingen. Zo betaalt u energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Daarnaast betaalt u 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Ook over de energiebelasting wordt dus 21% btw berekend. Hoeveel energiebelasting betaalt u in 2021  per kubieke meter (m³) gas en per kilowattuur (kWh) stroom? 

Inhoud

Helft energierekening bestaat uit belasting

verdeling-energierekening-2021.png

De totale energierekening in 2021 bestaat voor een gemiddeld huishouden (3500 kWh en 1500 m³) voor 48,4 procent uit belastingen. In 2020 was dit nog 46,5 procent en in 2019 bedroeg dit 48,1 procent. Hoewel de belasting op gas jaarlijks flink wordt verhoogd, is door de verhoging van de vermindering energiebelasting het percentage aan overheidsheffingen in 2020 gezakt.

Opbouw overheidsheffingen

verdeling-ode-2021.png

Energiebelasting en ODE zijn overheidsheffingen die u betaalt over elke kWh stroom of m³ gas die u verbruikt. Van de totale overheidsheffingen is in 2021 78,6 procent energiebelasting en 21,4 procent ODE. Daarbij is de vermindering energiebelasting buiten beschouwing gelaten.

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie

In januari  2013 is de wet ODE aangenomen om de uitgaven te dekken ter stimulering van duurzame energie. U betaalt deze belastingen aan uw energieleverancier die ze weer afdraagt aan de Belastingdienst. Sinds de ODE is ingevoerd zijn de tarieven ieder jaar behoorlijk verhoogd.

odestroom-en-gas.png

Klik hier voor een overzicht van de tarieven ODE 2013-2021.

De aangekondigde verhoging voor 2021 zorgt er voor een gemiddeld huishouden (3500 kWh en 1500 m³) voor dat de energierekening sinds de invoering 281 euro duurder is geworden. Ten opzichte van dit jaar zal de verhoging van de ODE op de gemiddelde energierekening in 2021 voor een stijging van 25 euro zorgen.

Overheidsheffingen in 2021: Energiebelasting en ODE

Net zoals voorgaande jaren gaat in 2021 de energiebelasting op stroom iets omlaag en gas wederom omhoog. De vermindering energiebelasting (heffingskorting) neemt voor het tweede jaar op rij toe. Dat betekent vooral goed nieuws voor huishoudens met een laag gasverbruik. Maar voor de grotere huishoudens en de huishoudens met een flink gasverbruik pakken de plannen minder gunstig uit. Zie onderstaand voorbeeld voor een stroomverbruik van 5000 kWh en 9000 m³ gas per jaar (bedragen afgerond op euro's en inclusief btw). Daaruit blijkt dat bij gelijkblijvend verbruik de belastingen op energie in 2021 met € 216 stijgen. Let op: het gaat alleen over de belasting. De totale energierekening hangt ook af van de prijzen die energieleveranciers voor stroom en gas rekenen.

Overheidsheffingen energie 2020 2021 Verschil
 Energiebelasting 5000 kWh stroom  €  591  €  570 - €  21
 Opslag Duurzame Energie 5000 kWh stroom  €  165  €  182 + €  16
 Energiebelasting 9000 m³ gas  € 3627  € 3796 + € 169
 Opslag Duurzame Energie 9000 m³ gas  €  844  €  927 + €  83
 Teruggave energiebelasting - € 527 - € 559 - €  31
 TOTAAL + € 216

De energiebelasting op gas wordt met 1,87 cent per m³ verhoogd in 2021. Daarmee komt de gasbelasting op 42,17 cent per m³ inclusief btw. De verhoging van de gasbelasting gaat het kabinet compenseren door onder andere de belasting op stroom te verminderen. De stroombelasting zal met 0,0041 cent  per kWh omlaag gaan. Daarmee komt de stroombelasting op 11,41 cent per kWh inclusief btw. 

Daarbovenop is vorig jaar ingevoerd dat de ODE eerlijker verdeeld zal worden tussen huishoudens en bedrijven. Dit is per 1 januari 2020 van een 50/50 verdeling naar een derde/twee derde verdeling ten gunste van huishoudens gegaan. Uit de belastingplannen blijkt nu dat de ODE voor stroom naar 3,63 cent per kWh gaat en de ODE voor gas naar 10,30 cent inclusief btw.

Energiebelasting door de jaren heen

De lastenvermindering voor een gemiddeld huishouden wordt enorm benadrukt door het kabinet. Echter dit is slechts een verzachting van de lasten die in de afgelopen jaren enorm zijn opgevoerd. De grafiek hieronder toont dat de belasting per kWh stroom de afgelopen jaren is verminderd, maar dat de belasting per m³ gas flink is gestegen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de energierekening een stuk hoger uitviel de afgelopen jaren.

energiebelasting-2015-2020-per-kwh-stroom-en-gas-1.png

Klik hier voor een overzicht van de tarieven Energiebelasting en Heffingskorting 2008-2021.

De zichtbare trend in de grafiek zet zich ook in 2021 voort. Doordat de energiebelasting voor gas harder stijgt dan dat de energiebelasting voor stroom daalt, stijgt de totale energiebelasting die u moet betalen. Gelukkig staat daar wel een verhoging van de vermindering energiebelasting tegenover. Hierdoor merkt een gemiddeld huishouden op jaarbasis weinig van de belastingverhogingen.

Vermindering energiebelasting (Heffingskorting)

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. Dat wordt verrekend via uw energierekening. De vermindering energiebelasting geldt alleen voor iemand met een aansluiting van stroom. Daarnaast moet er sprake zijn van stroomverbruik, ook al is dit maar 1 kWh. Als dit niet het geval is, krijgt u geen vermindering energiebelasting uitgekeerd. De vermindering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en geldt alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie.

Betaalt u in een jaar minder energiebelasting dan het bedrag van de belastingvermindering? Dan krijgt u toch de volledige belastingvermindering. Dit geldt ook bij groene stroom. Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend. In 2020 was dit bedrag € 527,17. Per 1 januari 2021 wordt dit bedrag verhoogd naar € 558,56. Dit betekent dat u € 31,39 meer terugkrijgt dan in 2020. De overheid komt met deze verandering vooral de kleine huishoudens en de huishouden met een relatief laag gasverbruik tegemoet. Voor die huishoudens zullen de veranderingen ervoor zorgen dat het belastingaandeel van de energierekening aanzienlijk omlaag gaat. 

vermindering-energiebelastingfinal-1.png

Veelgestelde vragen omtrent energiebelasting

Waarom zie ik een gemiddelde prijs op mijn jaarafrekening? 

Uw jaarafrekening loopt vaak niet precies van 1 januari tot en met 31 december, maar bijvoorbeeld van 1 april 2020  tot en met 31 maart 2021. U ziet dan op uw energierekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting. Van 1 april 2020  tot en met 31 december 2020  betaalt u het tarief van 2020, voor de periode in 2021  betaalt u het tarief van 2021. 

Waarom heft de overheid belasting over het energieverbruik? 

Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan.

Moet ik deze belasting betalen als ik zelf elektriciteit opwek? 

Ja, deze belasting is ook van toepassing als u zelf elektriciteit opwekt. Over het nettoverbruik betaalt u energiebelasting, btw, het leverings- en het netwerktarief. Het nettoverbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw energiebedrijf.

Waaraan wordt de energiebelasting besteed? 

Een klein deel van het geld dat de overheid ‘int’ met de energiebelasting-heffing wordt besteed aan het stimuleren van duurzame energiebronnen. Verreweg het grootste deel wordt onder andere via belastingverlaging teruggesluisd naar de betalende verbruiker.

Waarom is het belastingtarief voor groene en grijze stroom nu even hoog? 

Op 1 januari 2005 is het verlaagde belastingtarief voor groene stroom komen te vervallen. In plaats van het stimuleren van de vraag naar groene stroom, wordt het produceren van groene stroom bevorderd. De overheid hoopt dat energiebedrijven daardoor meer groene stroom gaan produceren, wat uiteindelijk weer beter is voor het milieu. De prijs van groene stroom blijft naar verwachting concurrerend met die van grijze stroom.

Over welke tarieven moet ik btw betalen? 

Zoals over bijna alle producten betalen consumenten ook over energie 21% btw. Energieleveranciers en netbeheerders brengen deze btw bij u in rekening en dragen deze vervolgens af aan de belastingdienst. Er wordt ook btw geheven over deze belasting. Bij energie geldt dus dat over de gehele rekening btw geheven wordt. 


Gepubliceerd: maandag 21 september 2009
Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie