De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij bellen u graag terug

Energiebelasting op energieverbruik


Percentage Energiebelasting-gas-stroom-2016.jpgUw energierekening bestaat voor een aanzienlijk deel uit overheidsheffingen. Zo betaalt u energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Daarnaast betaalt u 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Ook over de energiebelasting wordt dus 21% btw berekend. Hoeveel energiebelasting betaalt u in 2018 per kubieke meter gas en per kilowattuur stroom?

Welk deel van de energierekening is belasting?

De totale energierekening over 2016 bestond voor 44 procent uit belastingen, een jaar eerder was dat 40 procent. Door de verhoging van de energiebelasting op gas in januari 2016 is het aandeel belasting op gas gestegen van 44 naar 53 procent. Het aandeel belasting in de totaalprijs voor elektriciteit daalde van 33 naar 26 procent (bron: CBS). 

Energiebelasting in procenten.jpg

Forse verhoging energiebelasting gas

De energiebelasting is in 2016 fors verhoogd voor bedrijven en particulieren. Dit was een gevolg van afspraken uit het Energieakkoord die de energiehuishouding duurzamer moeten maken. Uit het document Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016 bleek dat de energiebelasting op gas steeg van 23,12 cent naar 30,45 cent per m³. Voor 2017 was de stijging minder groot, zo bleek uit de bekendmakingen van de 'Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017'. 

Energiebelasting 2015 2016 2017 2018
Stroom 0-10.000 kWh  14,47 ct.  per kWh  12,18 ct. per kWh  12,26 ct. per kWh  12,65 ct. per kWh
Gas 0-170.000 m³  23,12 ct. per m³  30,45 ct. per m³  30,55 ct. per m³  31,46 ct. per m³

In 2018 en 2019 opnieuw verhoging energiebelasting 

Als gevolg van afspraken uit het Energieakkoord zijn de tarieven voor de energiebelasting  per 1 januari 2018 tijdelijk verhoogd tot en met 2019. Deze verhoging wordt in 2020 teruggedraaid. Daarnaast wordt het tarief in de eerste schijf voor aardgas en het bijbehorende blokverwarmingstarief verhoogd.

wat-verandert-er-na-het-regeerakkoord-groot (003).jpg

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn overheidsheffingen die u betaalt over elke kWh stroom of m³ gas die u verbruikt. In 1996 werd de energiebelasting voor het eerst ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. In januari 2013 is wet Opslag Duurzame Energie aangenomen om de uitgaven te dekken ter stimulering van duurzame energie. U betaalt deze belastingen aan uw energieleverancier die ze weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Vermindering energiebelasting

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit minimaal nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar, dat wordt verrekend via uw energierekening. De vermindering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en geldt alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie.

Meestal hebben deze locaties wel een verblijfsfunctie: woonhuizen, vakantiewoningen, fabrieken, kantoren, scholen en kerken. Ook is er een verblijfsfunctie als de woning tijdelijk leegstaat (bijvoorbeeld bij verhuizing) of als u de woning verhuurt. Garageboxen, trappenhuizen en riolen hebben géén verblijfsfunctie. 

Betaalt u in een jaar minder energiebelasting dan het bedrag van de belastingvermindering? Dan krijgt u toch de volledige belastingvermindering. Dit geldt ook bij groene stroom. Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend. Per 1 januari 2018 bedraagt de vermindering energiebelasting € 373,33. 

Hieronder een overzicht van de energiebelastingen vanaf 2008, inclusief btw.  

Energiebelasting en vermindering energiebelasting (heffingskorting) 2018

Energiebelasting per kWh stroom

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015     

2016

2017

2018

1-10.000 kWh

1 jan: 8,65 ct.
1 juli: 8,95 ct.

12,91 ct.

13,26 ct.

13,34 ct.

1 jan: 13,57 ct.
1 okt: 13,79 ct.

14,10 ct.

14,34 ct.

14,47 ct.

12,18 ct.

12,26 ct.

12,65 ct.

10.001-50.000 kWh

4,46 ct.

4,57 ct.

4,83 ct.

4,86 ct.

1 jan: 4,94 ct.
1 okt: 5,02 ct.

5,13 ct.

5,22 ct.

 5,67 ct.

 6,05ct.

 5,93 ct.  6,38 ct.

Vermindering (per jaar)

- € 236,81

- € 379,16

- € 379,16

- € 379,16

1 jan: - € 379,16
1 okt: - € 385,53

- € 385,53

 - € 385,53

- € 377,33

 - € 376,08

- € 373,33

- € 373,33

Energiebelasting per m³ gas

 

 

 

 

2012

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

1-5000 m³

 

 

 

 

1 okt: 20,17 ct.

22,53 ct.

22,92 ct.

23,12 ct.

30,45 ct.

30,55 ct.

31,46 ct

5.001-170.000 m³

 

 

 

 

1 okt: 17,46 ct.

22,53 ct.

22,92 ct.

23,12 ct.

30,45 ct.

30,55 ct.

31,46 ct.

170.001-1 miljoen m³

 

 

 

 

 

 5,31 ct.

 5,40 ct.

 8,19 ct.

 8,41 ct.

7,52 ct.

7,82 ct.

* Per 1 januari 2013 is de eerste schijf (0-5000 m³) en de tweede schijf (5000-170.000 m³) van de energiebelasting voor gas samengevoegd en vervolgens is het tarief voor de nieuwe eerste schijf verhoogd.

Tarieven Opslag Duurzame Energie 2018

Opslag Duurzame Energie per kWh stroom

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1-10.000 kWh

0,13 ct. 0,28 ct 0,44 ct. 0,68 ct. 0,90 ct. 1,60 ct.

10.001-50.000 kWh

0,17 ct. 0,33 ct. 0,56 ct. 0,85 ct. 1,49 ct. 2,18 ct.

50.001-10 miljoen kWh

0,05 ct.

0,08 ct.

0,15 ct.

0,23 ct.

0,40 ct

0,58 ct.

Opslag Duurzame Energie per m³ gas

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0-170.000 m³

0,28 ct.

0,56 ct.

0,90 ct.

1,37 ct.

1,92 ct.

3,45 ct.

170.001-1 miljoen m³

0,11 ct.

0,21 ct.

0,34 ct.

0,51 ct.

0,90 ct.

1,28 ct.

Waarom zie ik een gemiddelde prijs op mijn jaarrekening?

Uw jaarrekening loopt vaak niet precies van 1 januari tot en met 31 december, maar bijvoorbeeld van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018. U ziet dan op uw energierekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting. Van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017 betaalt u het tarief van 2017, voor de periode in 2018 betaalt u het tarief van 2018.

Waarom heft de overheid belasting over het energieverbruik?

Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan.

Moet ik deze belasting betalen als ik zelf elektriciteit opwek?

Deze belasting is ook van toepassing als u zelf elektriciteit opwekt. Over het nettoverbruik betaalt u energiebelasting, btw, het leverings- en het netwerktarief. Het nettoverbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw energiebedrijf.

Voor wie geldt een verlaagd energiebelastingtarief?

Er geldt een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Als een coöperatie of een vereniging van eigenaren duurzame elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of de vereniging van eigenaren een aanwijzing van de Belastingdienst heeft. Deze kan aangevraagd worden bij Belastingdienst/kantoor Arnhem.

Waaraan wordt de energiebelasting besteed?

Een klein deel van het geld dat de overheid ‘int’ met de energiebelasting-heffing wordt besteed aan het stimuleren van duurzame energiebronnen. Verreweg het grootste deel wordt onder andere via belastingverlaging teruggesluisd naar de betalende verbruiker.

Waarom is het belastingtarief voor groene en grijze stroom nu even hoog?

Op 1 januari 2005 is het verlaagde belastingtarief voor groene stroom komen te vervallen. In plaats van het stimuleren van de vraag naar groene stroom, wordt het produceren van groene stroom bevorderd. De overheid hoopt dat energiebedrijven daardoor meer groene stroom gaan produceren, wat uiteindelijk weer beter is voor het milieu. De prijs van groene stroom blijft naar verwachting concurrerend met die van grijze stroom.

Wat houdt vermindering energiebelasting (heffingskorting) in?

Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit minimaal nodig, hiervoor hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. Uw elektriciteitsleverancier betaalt u deze korting door middel van een aftrekpost op uw energienota. U krijgt dit wanneer iemand woont of werkt op het adres waarvoor u energie aanvraagt en ook daadwerkelijk stroom wordt verbruikt. In de 'energiewereld' betekent dit dat u een stroomaansluiting heeft met een verblijfsfunctie. Voorbeelden van locaties met een verblijfsfunctie zijn woonhuizen, vakantiehuisjes, fabrieken, kantoren, scholen, kerken,land- en tuinbouwbedrijven en clubgebouwen. Ook is er een verblijfsfunctie als de woning tijdelijk leegstaat (bijvoorbeeld bij verhuizing) of als u de woning verhuurt. Garageboxen, trappenhuizen en riolen hebben géén verblijfsfunctie. 

aansluitingen-met-of-zonder-verblijfsfunctie2-0.png

Is uw energienota over een periode korter of langer dan 1 jaar, dan vindt u de vermindering energiebelasting naar rato terug op uw jaarafrekening. Wie in een jaar minder energiebelasting betaalt dan het bedrag van de belastingvermindering, krijgt toch de volledige belastingvermindering. Dit geldt ook bij groene stroom. Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Over welke tarieven moet ik btw betalen?

Zoals over bijna alle producten betalen consumenten ook over energie 21% btw. Energieleveranciers en netbeheerders brengen deze btw bij u in rekening en dragen deze vervolgens af aan de belastingdienst. Er wordt ook btw geheven over deze belasting. Bij energie geldt dus dat bij u over de gehele rekening btw geheven wordt.

Kabinet Rutte III: aanpassen energiebelasting

Het kabinet wil de energiebelasting aanpassen. Er komt onder andere een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit, zo staat te lezen op de website van Rijksoverheid.

Gepubliceerd: 21-09-2009
Geactualiseerd: 13-11-2018

Navigatie