Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Energiebelasting 2024: hoe zit het precies?

Energiebelasting is de belasting die u moet betalen over het verbruik van elektriciteit en gas. U betaalt de energiebelasting maandelijks aan uw energieleverancier. Uw leverancier draagt dit vervolgens af aan de belastingdienst. Per 1 januari 2024 zijn de belastingen op stroom en gas veranderd. De meeste huishoudens gaan fors meer betalen. Hoeveel energiebelasting betaalt u per kubieke meter gas  en per kilowattuur stroom? En hoeveel is de teruggaaf energiebelasting?

Energiebelasting in Nederland 2024: hoe zit het?

Energiebelastingtool Gaslicht.com

Reken met onze energiebelastingtool uit wat de belastingontwikkeling voor u betekent. Maakt u gebruik van stadsverwarming, dan verbruikt u geen gas. U vult dan bij gas niets in. U kunt dan nog wel de ontwikkeling van de belastingen berekenen over uw stroomverbruik.

Voer uw jaarverbruik in
kWh
m3
U betaalt in 2024 € 3,20 per maand meer dan in 2023
In 2023 betaalde u € 571,71
In 2024 betaalt u € 610,08
Dit is een verhoging van 7%
Vergelijk energieprijzen

Ga snel naar:

Energiebelasting 2024 

Ieder jaar presenteert het kabinet op Prinsjesdag de voorstellen van de belastingtarieven voor het daaropvolgende jaar.  De energiebelasting wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld en is bij iedere energieleverancier hetzelfde.  Het prijsplafond voor energie gold tot en met 31 december 2023. In 2024 gelden prijzen uit het energiecontract.

Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor gas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit vanaf 2024. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte.

Wijzigingen energiebelasting in 2024

  • Btw op energie blijft 21%, deze was tijdelijk 9% in 2022.
  • De energiebelasting wordt ongeveer € 0,71 per m³ gas en € 0,13 per kWh stroom (incl. 21% btw). 
  • De vermindering energiebelasting voor 2024 wordt € 631,39
  • De energiebelasting kent 4 schijven voor gas en stroom. Per 1-1-2024 worden dat er 5.
    De 1e belastingschijf voor gas loopt tot 1000 m³ en voor stroom wordt dit 2900 kWh. De belastingtarieven in de eerste en nieuwe schijf zijn voor stroom en gas hetzelfde als schijf 2, maar door het toevoegen van een extra schijf kan de overheid indien nodig het belastingtarief tot een bepaald verbruik verlagen. 

    energiebelasting-schijven.PNG

Welk deel energierekening bestaat uit belasting?

Uw energierekening bestaat voor een deel uit overheidsheffingen.  Per 1 januari 2023 is de Opslag Duurzame Energie samengevoegd met de energiebelasting. Daarnaast betaalt u 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Ook over de energiebelasting wordt dus 21% btw berekend. Per 1 juli 2022 heeft het kabinet de btw op gas, stroom en stadsverwarming tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Deze maatregel gold voor een halfjaar en is helaas niet gecontinueerd. Ook in 2024 blijft de btw 21%. Wilt u toch een lagere energierekening? Dan kan het lonen om energie te vergelijken

In onderstaande afbeelding staat de kostenverdeling voor een gemiddeld huishouden met een jaarverbruik van 3000 kWh stroom en 1200 m³ gas. Het betreft een gemiddelde energierekening van € 3049 per jaar op 3 januari 2024. Hieruit valt af te leiden dat 41,4% uit overheidsheffingen bestaat (energiebelasting + btw). De totale energierekening verschilt per huishouden door verschillen in het verbruik en de contractvorm.

Uitleg berekening: 
Leveringskosten: gemiddelde van alle energiecontracten (gas + stroom) op Gaslicht.com o.b.v. 3000kWh/1200 m³
Netbeheerkosten: gewogen gemiddelde, geschat o.b.v. de beschikbaarheid van netbeheerders voor de postcodes in Nederland (bron ACM)
Overheidsheffingen: energiebelasting gas + stroom verminderd met de teruggaaf energiebelasting
Btw: 21% over alle onderdelen

Opbouw overheidsheffingen

U betaalt verschillende belastingen via de energierekening. Het gaat om energiebelasting, btw en een opslag duurzame energie (ODE tot 1-1-'23). Energiebelasting betaalt u over elke kWh stroom of m³ gas die u verbruikt. Met deze belasting stimuleert de overheid investeringen in duurzame energie.  Maar u betáált niet alleen energiebelastingen, er is ook een vaste belastingteruggave (vermindering energiebelasting, voorheen heffingskorting genoemd). In 2023 was de teruggaaf € 597 op jaarbasis en in 2024 wordt het € 631 (afgerond). Uw energieleverancier verrekent de belastingvermindering met de energierekening. Op de energierekening wordt het meestal afgetrokken van de variabele leveringskosten voor stroom. Als u heel weinig stroom en gas verbruikt, krijgt u meer energiebelasting terug dan u betaalt.

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie

In 2013 werd de wet  ODE aangenomen om de uitgaven van het duurzame energie opwekken en het zuiniger omgaan met energie te stimuleren. In 2020 werd de ODE eerlijker verdeeld tussen huishoudens en bedrijven. Het is per 1 januari 2020  van een 50/50 verdeling naar een derde/twee derde verdeling gegaan, ten gunste van huishoudens. Sinds de invoering zijn de tarieven ieder jaar behoorlijk verhoogd. In 2022 bedroeg de ODE voor stroom 3,69 cent per kWh en de ODE voor gas 10,47 cent inclusief btw. Sinds 2023 bestaat de ODE niet meer, maar is samengevoegd met de energiebelasting.

Overheidsheffingen in 2024

Op Prinsjesdag 2023 bood het demissionaire kabinet het Belastingplan aan. Hieruit blijkt dat de energiebelasting op gas per 1 januari 2024 stijgt naar 71 cent per m³. De energiebelasting op elektriciteit daalt naar 13 cent per kWh. De plannen zijn op 19 december goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Let op: het gaat alleen over de belasting. De totale energierekening hangt ook af van de prijzen die energieleveranciers voor stroom en gas rekenen. 

Overheidsheffingen energie 2021 2022 2023 2024
 Energiebelasting 3500 kWh stroom € 399 € 156 € 534 € 461
 ODE 3500 kWh stroom € 127 € 129 - -
 Energiebelasting 1500 m³ gas € 633 € 659 € 889 € 1058
 ODE 1500 m³ gas € 154 € 157 - -
 Vermindering energiebelasting - € 559 - € 825 - € 597 - € 631
 TOTAAL € 755 € 276 € 826 €  888

Energiebelasting door de jaren heen

Vooral de belasting op gas is door de jaren heen flink opgeschroefd, met het doel het gasverbruik terug te dringen. Daarmee wordt de energierekening vooral voor huishoudens die hun gasverbruik niet kunnen verminderen ieder jaar flink duurder. Dat toont de grafiek hieronder. Gelukkig staat hier nog altijd wel een hoge vermindering energiebelasting tegenover.

Vermindering energiebelasting in 2024 (heffingskorting)

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. Dat wordt verrekend via uw energierekening. De vermindering geldt alleen voor iemand met een aansluiting van stroom. Daarnaast moet er sprake zijn van stroomverbruik, ook al is dit maar 1 kWh. De vermindering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en geldt alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie. Dit is een adres waar mensen kunnen verblijven, zoals woningen, kantoorpanden of fabrieken. 

  • Voorbeelden met verblijfsfunctie: woning, kantoor, dorpshuis, concertzaal, ziekenhuis, manege.
  •  Voorbeelden zonder verblijfsfunctie: garagebox, volkstuin, aanlegsteiger of algemene voorzieningen/ruimten van flats/appartementen zoals: centrale voorzieningen, hallen, liften en portiek/trap verlichting.

Betaalt u in een jaar minder energiebelasting dan het bedrag van de belastingvermindering? Dan krijgt u toch de volledige belastingvermindering. Dit geldt ook bij groene stroom. En verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Op Prinsjesdag 2023 werd bekendgemaakt dat de vermindering energiebelasting stijgt naar € 603. Op 25 oktober j.l. is een amendement aangenomen waardoor het bedrag wordt verhoogd naar € 631.

Veelgestelde vragen omtrent energiebelasting

Waarom zie ik een gemiddelde prijs op mijn jaarafrekening? 

Uw jaarafrekening loopt vaak niet precies van 1 januari tot en met 31 december, maar bijvoorbeeld van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024. U ziet dan op uw energierekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting. Van 1 april 2023  tot en met 31 december 2023  betaalt u het tarief van 2023, voor de periode in 2024  betaalt u het tarief van 2024.  

Waarom wordt er belasting geheven over het energieverbruik? 

Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan. 

Moet ik deze belasting betalen als ik zelf elektriciteit opwek? 

Ja, deze belasting is ook van toepassing als u zelf elektriciteit opwekt. Over het nettoverbruik betaalt u energiebelasting, btw, het leverings- en het netwerktarief. Het nettoverbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw energiebedrijf. 

Over welke tarieven moet ik btw betalen? 

Zoals over bijna alle producten betalen consumenten ook over energie 21% btw. Energieleveranciers en netbeheerders brengen deze btw bij u in rekening en dragen deze vervolgens af aan de belastingdienst. Er wordt ook btw geheven over deze belasting. Bij energie geldt dus dat over de gehele rekening btw geheven wordt.  Van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) verlaagd van 21% naar 9%.  Door deze maatregel daalde de energierekening met 10%. Helaas ging de btw op energie per 1 januari 2023 weer naar 21% en blijft dat ook zo in 2024.

Wanneer heb ik recht op een energietoeslag van € 1300?

Huishoudens met een laag inkomen (rond bijstandsniveau) kregen in 2022 en 2023 een energietoeslag van 1300 euro per huishouden per jaar. Ze konden deze energietoeslag aanvragen bij de gemeente. 

Welke regeling geldt voor studenten?

De Wet Energietoeslag 2023 kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Is uw inkomen laag en bent u relatief veel geld kwijt aan gas en licht? Dan kunt u ook in 2024 een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Hoewel de energieprijzen iets gedaald zijn, maar nog steeds hoog liggen, is het Noodfonds op 22 januari 2024 heropend. Het Noodfonds helpt u om energieschulden te voorkomen. Om in aanmerking te komen voor steun wordt er gekeken naar de hoogte van de energierekening ten opzichte van het inkomen. Energieleveranciers, Budget Energie, Essent, ENGIE, Eneco, Greenchoice, Innova Energie, Pure Energie, Vattenfall en Vrijopnaam, en de Rijksoverheid hebben voor 2024 steun toegezegd aan het fonds met een totale bijdrage van € 60 miljoen. Dit bedrag werd half februari opgehoogd met € 24 miljoen.

Het noodfonds is bedoeld voor huishoudens met een bruto maandinkomen tot maximaal € 3200 (alleenstaand) en € 4480 (samenwonend). U moet minstens 8 tot 10 procent van dat inkomen kwijt zijn aan energiekosten. U krijgt vanaf het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd 6 maanden steun. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier u zit. LET OP: Het Noodfonds Energie is gesloten voor aanvragen sinds 20 maart. De sluiting geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Lopende aanvragen of verzoeken tot herbeoordeling worden na sluiting nog afgehandeld.

Geactualiseerd: maandag 8 juli 2024
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.