Genomineerd voor 2023!
Stem op Gaslicht.com
En win een PlayStation 5
Door deel te nemen maakt u kans op:
 • Playstation 5 (t.w.v. 550 euro)
 • 2x Philips XL airfyer (t.w.v. 300 euro)
 • Ninja Creami ijsmaker (t.w.v. 250 euro)
 • Skydive (t.w.v. 200 euro)
 • 5x Air up starterspakket
Deze prijzen worden uitgereikt door de organisatie van de Website van het Jaar.
De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Zonnepanelen in 3 stappen

Wij vragen uw adresgegevens om de kosten nauwkeurig te berekenen.

Voor statistische doeleinden bewaren we alleen uw postcode, maar zonder huisnummer zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij delen uw adresgegevens niet met derden.
 • Installatie binnen 6 weken
 • Zekerheid door 40 jaar garantie
 • Historisch snelle terugverdientijd

Salderingsregeling voor zonnepanelen

Voordelig en duurzaam eigen stroom opwekken staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het met stroom die u niet gebruikt? Wat is salderen en hoe werkt het terugleveren van stroom? U leest het hier.

Ga snel naar:

Salderingsregeling voor zonnepanelen

Wat is salderen?

Huishoudens die met zonnepanelen stroom opwekken maar die stroom niet allemaal zelf gebruiken, geven dit terug aan het openbare net. Deze teruglevering mogen zij wegstrepen met de stroom die ze op een ander moment afnemen van het net. Dit wegstrepen heet salderen. 

Waar kunt u zien hoe er gesaldeerd wordt? Op uw energierekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de stroom die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Anders gezegd: salderen is dus het aantal kWh dat u opwekt min de kWh's die u verbruikt. 

In de wet staat niet meer hoe en wanneer uw energieleverancier moet salderen. Vaak staat dat wel in uw contract. Eerst stond in de wet dat salderen jaarlijks moet. Begin 2023 behandelt de Tweede Kamer een voorstel om verplicht jaarlijks salderen weer in de wet te krijgen. Dit voorstel komt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wanneer het ingaat, is nog niet bekend, schrijft ACM ConsuWijzer

Welke regels gelden voor salderen? 

 • Niet alle energie die u teruglevert, telt mee voor het salderen. De grens ligt bij de stroom die u afneemt van uw leverancier. Dit heet de salderingsgrens.
 • Levert u meer terug dan uw energieleverancier levert? Dan krijgt u een terugleververgoeding.
 • U levert de elektriciteit terug via dezelfde aansluiting waarmee u stroom krijgt.
 • Salderen mag alleen als u een kleinverbruikersaansluiting heeft. U bent kleinverbruiker als u een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3x80 Ampère.  De meeste huishoudens hebben een elektriciteitsaansluiting van 1x35 of 3x25 Ampère.
 • U moet u aanmelden via Energieleveren.nl. Dat kan uw installateur ook voor u doen.
 • Heeft u een slimme meter? Deze meet direct wat u verbruikt en teruglevert. En geeft dit door aan de leverancier.

Overstappen als zonnepanelenbezitter

Overstappen is voor zonnepaneelbezitters niet ingewikkelder dan voor overige consumenten. In onze energievergelijker kunt u de opbrengst van zonnepanelen meenemen en ontdekt u welke leverancier het meest aantrekkelijke contract biedt. Aangezien zonnepanelen elektriciteit produceren, hoeft u haast geen stroom in te kopen. Hierdoor bent u dus minder afhankelijk van energieleveranciers en zullen prijsstijgingen geen grote gevolgen hebben op uw maandelijkse energierekening. En dat is een geruststellende gedachte. Heeft u nog geen zonnepanelen? Wij regelen de aanschaf en installatie voor u, van A tot Z.

Wanneer ontstaat er netcongestie?

Op zonnige dagen wordt er soms in een keer een grote hoeveelheid stroom geleverd aan het net. Als er in een klap veel stroom op het energienet komt, kan er netcongestie ontstaan, vooral als er op dat moment weinig stroom wordt gebruikt. Door de hoge spanning op het net schakelen omvormers en zonnepanelen korte tijd uit. U levert dan tijdelijk geen stroom aan het net. Netbeheerders doen er alles aan om dit zo veel mogelijk te voorkomen. 

Wat is de salderingsgrens?

Niet alle energie die u teruglevert, telt mee voor het salderen. Er is een salderingsgrens vastgesteld. De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u bij uw energieleverancier afgenomen heeft. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd heeft gekregen. 

Voorbeeld 

Uw energieleverancier levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh per jaar op. Van deze 2000 kWh verbruikt u zelf 1000 kWh rechtstreeks, dus voor de meter uit (bijvoorbeeld doordat de wasmachine draait op het moment dat de zon schijnt). Dan blijft er nog 1000 kWh over die teruggeleverd wordt aan het openbare net. Per saldo moet er dan nog 2500 kWh afgerekend worden bij de leverancier.

Salderingsregeling en prijsplafond

Het prijsplafond voor de energierekening geldt in 2023 na toepassing van de salderingsregeling, dus over het nettoverbruik. Dat is goed nieuws voor zonnepaneelbezitters. Hoe werkt dat dan? Stel, uw huishouden levert 2000 kilowattuur aan het net en u neemt 3000 kilowattuur af. Dan is de nettoafname 1000 kilowattuur en valt daarmee volledig onder het prijsplafond van 2900 kWh. Als een huishouden bijvoorbeeld op jaarbasis 4000 kilowattuur invoedt en 3000 kilowattuur afneemt,  is er dus sprake van nettoteruglevering. Dan is het prijsplafond voor dit huishouden niet van toepassing.

Salderingsregeling verlengd tot 2025

De regering wil de salderingsregeling stopzetten. In 2019 maakte de overheid bekend dat de salderingsregeling wordt verlengd tot 2023. Dan wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. In 2022 blijkt uit een Kamerbrief dat de afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld naar 1 januari 2025. Dat is goed nieuws voor zonnepaneeleigenaren. Het betekent dat zij tot 2025 volledig mogen salderen. 

Salderingsregeling 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Oorspronkelijke afbouw salderingsregeling 2023 100% 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%
Nieuwe afbouw salderingsregeling 2025 100% 100% 100% 64% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Afbouw salderingsregeling na 2025?

Begin 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De Eerste Kamer moet nu beslissen of de afbouw daadwerkelijk start op 1 januari 2025. Het is nog onbekend wanneer dit plaatsvindt.

Als dat voorstel door de Eerste Kamer komt, krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel. In 2025 gaat het salderingspercentage dan van 100% naar 64%. In het jaar daarop blijft het 64% en daaropvolgend gaat er ieder jaar 9% van af. De laatste 28% gaat er in 2031 in één keer af. Ondanks de grotere stap aan het begin, is het uitstel een meevaller voor eigenaren van zonnepanelen! 

De minimale hoogte van de teruglevergoeding voor stroom van zonnepanelen die niet gesaldeerd mag worden, zal worden vastgelegd in de nieuwe Energiewet. De saldering in de Energiewet is straks terug te vinden in artikel 2.29. Daarin zijn twee varianten opgenomen: één voor als het wetsvoorstel voor de afbouw van het salderen niét wordt aangenomen en één variant als het wél wordt aangenomen. 

Verrekening door energieleverancier nadelig voor u?

Wat kunt u doen als de manier van verrekenen van de energieleverancier nadelig voor u is? Wijzig uw contract van dubbeltarief naar enkeltarief of stap over naar een andere energieleverancier. Verrekent uw energieleverancier uw teruglevering niet met het hele verbruik? Neem contact op en vraag om uitleg. Misschien is er een fout gemaakt en kan uw leverancier dit voor u oplossen. Zo niet, dien dan een bezwaar in. Gebruik de voorbeeldbrief van ACM ConsuWijzer.

Uw installatie registreren

Wanneer u energie gaat terugleveren, is het van belang uw installatie te laten registreren bij uw netbeheerder. U komt namelijk anders niet in aanmerking voor een vergoeding wanneer u meer opwekt dan u zelf verbruikt. Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd, ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe u uw installatie kunt registreren, zodat u zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. Koopt u Zonnepanelen Zonder Gedoe via Gaslicht.com, dan regelen wij het voor u.

Eisen aan de meter

Een slimme meter is niet verplicht, maar wel handig. Een slimme meter meet uw verbruik en de teruggeleverde stroom. Zo weet u precies hoeveel u teruglevert en of dat meer is dan u verbruikt. Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, heeft u een elektriciteitsmeter nodig die apart meet hoeveel stroom u afneemt en teruglevert aan het net. Dat kan een slimme meter zijn, die eventueel administratief kan worden uitgezet. Het mag ook een digitale meter zijn die niet op afstand kan worden uitgelezen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan mensen die privacybezwaren hebben tegen de slimme meter. Weigering van zo'n meter kan leiden tot een last onder dwangsom. Door de meetinrichting alsnog te accepteren, kan voorkomen worden dat de dwangsom moet worden betaald.

Heeft u nu nog een oude analoge meter (Ferraris-meter)? Dan controleert de netbeheerder of deze automatisch terugdraait wanneer u elektriciteit levert aan het net. Wat u levert wordt dus in de meter afgetrokken van wat u verbruikt. Hierdoor wordt uw meterstand lager.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie opwekken? Dan kunt u subsidie aanvragen met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Meer weten? Lees over de wijzigingen voor deze subsidieregeling in 2023.

Bronnen

De volgende bronnen zijn gebruikt bij het samenstellen van deze pagina:
Energieleveren.nl
Geactualiseerd: woensdag 28 juni 2023

Ӕde de Jong
Ӕde de Jong Content marketeer

Ӕde is sinds begin 2023 werkzaam als content marketeer bij Gaslicht.com, Bellen.com en Internetten.nl. Hij is actief betrokken bij de websitecontent en het nieuws en zet zich dagelijks in om de complexe energie- en telecommarkt begrijpelijk te maken. Daarnaast is Ӕde verantwoordelijk voor het actualiseren van de websites.

Navigatie