Zonnepanelen in 3 stappen

Wij vragen uw adresgegevens om de kosten nauwkeurig te berekenen.

Voor statistische doeleinden bewaren we alleen uw postcode, maar zonder huisnummer zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij delen uw adresgegevens niet met derden.
  • Installatie binnen 6 weken
  • Zekerheid door 25 jaar garantie
  • Snelle terugverdientijd

Salderingsregeling voor zonnepanelen

Voordelig en duurzaam eigen stroom opwekken staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het met stroom die u niet gebruikt? Wat is salderen en hoe werkt het terugleveren van stroom? U leest hier hoe salderen werkt.

Ga snel naar:

Salderingsregeling voor zonnepanelen

Wat is salderen?

Huishoudens die met zonnepanelen stroom opwekken maar die stroom niet allemaal zelf gebruiken, geven dit terug aan het openbare net. Deze teruglevering mogen zij wegstrepen met de stroom die ze op een ander moment afnemen van het net. Dit wegstrepen heet salderen. 

Waar kunt u zien hoe er gesaldeerd wordt? Op uw energierekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de stroom die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. 

De rechter en de Geschillencommissie besloten dat salderen jaarlijks moet. Maar in de wet staat nu niet hoe en wanneer uw energieleverancier moet salderen. En hoe het moet als de energietarieven veranderen. Vaak staat dat wel in uw contract.

Welke regels gelden voor salderen? 

  • Niet alle energie die u teruglevert, telt mee voor het salderen. De grens ligt bij de stroom die u afneemt van uw leverancier. Dit heet de salderingsgrens.
  • Levert u meer terug dan uw energieleverancier levert? Dan krijgt u een terugleververgoeding.
  • U levert de elektriciteit terug via dezelfde aansluiting waarmee u stroom krijgt.
  • Salderen mag alleen als u een kleinverbruikersaansluiting heeft. U bent kleinverbruiker als u een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3x80 Ampère.  De meeste huishoudens hebben een elektriciteitsaansluiting van 1x35 of 3x25 Ampère.
  • U moet uw zonnepanelen aanmelden via Energieleveren.nl. Dat kan uw installateur ook voor u doen.
  • Heeft u een slimme meter? Deze meet direct wat u verbruikt en teruglevert. En geeft dit door aan de leverancier.

Overstappen als zonnepanelenbezitter

Overstappen is voor zonnepaneelbezitters niet ingewikkelder dan voor overige consumenten. In onze energievergelijker kunt u de opbrengst van zonnepanelen meenemen en ontdekt u welke leverancier het meest aantrekkelijke contract biedt. Aangezien zonnepanelen elektriciteit produceren, hoeft u haast geen stroom in te kopen. Hierdoor bent u dus minder afhankelijk van energieleveranciers en zullen prijsstijgingen geen grote gevolgen hebben op uw maandelijkse energierekening. En dat is een geruststellende gedachte. Heeft u nog geen zonnepanelen? Wij regelen de aanschaf en installatie voor u, van A tot Z.

Wanneer ontstaat er netcongestie?

Op zonnige dagen wordt er soms in een keer een grote hoeveelheid stroom geleverd aan het net. Als er in een klap veel stroom op het energienet komt, kan er netcongestie ontstaan, vooral als er op dat moment weinig stroom wordt gebruikt. Door de hoge spanning op het net schakelen omvormers en zonnepanelen korte tijd uit. U levert dan tijdelijk geen stroom aan het net. Netbeheerders doen er alles aan om dit zo veel mogelijk te voorkomen. 

Wat is de salderingsgrens?

Niet alle energie die u teruglevert, telt mee voor het salderen. Er is een salderingsgrens vastgesteld. De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u bij uw energieleverancier afgenomen heeft. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd heeft gekregen. 

Voorbeeld 

Uw energieleverancier levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh per jaar op. Van deze 2000 kWh verbruikt u zelf 1000 kWh rechtstreeks, dus voor de meter uit (bijvoorbeeld doordat de wasmachine draait op het moment dat de zon schijnt). Dan blijft er nog 1000 kWh over die teruggeleverd wordt aan het openbare net. Per saldo moet er dan nog 2500 kWh afgerekend worden bij de leverancier.

Afbouw salderingsregeling van de baan

Begin 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Na het kerstreces werd de afbouw van de salderingsregeling op 6 februari 2024 plenair behandeld. De Eerste Kamer is  daarbij in debat gegaan over het wetsvoorstel. De stemming op dinsdag 13 februari heeft inmiddels plaatsgevonden. De afbouw van de salderingsregeling is voorlopig van de baan. De Eerste Kamer heeft dankzij de tegenstemmen van GroenLinks-PvdA en de BBB het wetsvoorstel weggestemd.

Volgens demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft de regeling zijn waarde bewezen, maar is deze nu achterhaald, duur en is er sprake van onrechtvaardige herverdeling. Nu de salderingsregeling in stand wordt gehouden, lopen de kosten op tot 2,8 miljard in 2031, en structureel 700 miljoen euro per jaar. 

De minimale hoogte van de teruglevergoeding voor stroom van zonnepanelen die niet gesaldeerd mag worden, zal worden vastgelegd in de nieuwe Energiewet. De saldering in de Energiewet is straks terug te vinden in artikel 2.29. 

Op 16 mei 2024 is er weer een nieuw hoofdstuk aan de 'salderingssoap' toegevoegd. In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, NSC, VVD en BBB staat dat de salderingsregeling in 2027 in één keer afgeschaft wordt. De afschaffing van het salderen moet echter eerst nog door zowel de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd worden. Het is niet zeker dat dit lukt, omdat de nieuwe coalitie in de Eerste Kamer niet over een meerderheid beschikt.

Op 4 juni j.l. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie waarmee het nieuwe kabinet opgeroepen wordt om de wet dit najaar te behandelen, tegelijk met het Belastingplan 2025. Daarmee hoopt men een einde te maken aan de onduidelijkheid en onzekerheid over investeringen in zonnepanelen. Of de behandeling werkelijk zal gebeuren, is nog niet zeker. Een minister kan een motie naast zich neerleggen. Wordt vervolgd.

Verrekening door energieleverancier nadelig voor u?

Nu de salderingsregeling voorlopig blijft, maken steeds meer energieleveranciers onderscheid tussen klanten mét en zonder zonnepanelen. Zo betalen klanten met zonnepanelen bij sommige leveranciers veel hogere leveringstarieven of hogere vaste leveringskosten. Bij  andere leveranciers moeten klanten met zonnepanelen een opslag betalen. De hoogte van deze terugleverkosten is afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die via de zonnepanelen teruggeleverd wordt. Ook zijn er leveranciers die hun contracten voor 2 jaar of langer alleen aanbieden aan huishoudens zonder zonnepanelen. 

Wat kunt u doen als de manier van verrekenen van de energieleverancier nadelig voor u is? Stap over naar een andere energieleverancier. Verrekent uw energieleverancier uw teruglevering niet met het hele verbruik? Neem contact op en vraag om uitleg. Misschien is er een fout gemaakt en kan uw leverancier dit voor u oplossen. Zo niet, dien dan een bezwaar in. Gebruik de voorbeeldbrief van ACM ConsuWijzer.

Uw installatie registreren

Wanneer u energie gaat terugleveren, is het van belang uw installatie te laten registreren bij uw netbeheerder. U komt namelijk anders niet in aanmerking voor een vergoeding wanneer u meer opwekt dan u zelf verbruikt. Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd, ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe u uw installatie kunt registreren, zodat u zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. Koopt u Zonnepanelen Zonder Gedoe via Gaslicht.com, dan regelen wij het voor u.

Eisen aan de meter

Een slimme meter is niet verplicht, maar wel handig. Een slimme meter meet uw verbruik en de teruggeleverde stroom. Zo weet u precies hoeveel u teruglevert en of dat meer is dan u verbruikt. Heeft u nu nog een oude analoge meter (Ferraris-meter)? Dan controleert de netbeheerder of deze automatisch terugdraait wanneer u elektriciteit levert aan het net. Wat u levert wordt dus in de meter afgetrokken van wat u verbruikt. Hierdoor wordt uw meterstand lager.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie opwekken? Dan kunt u subsidie aanvragen met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). 

Bronnen

De volgende bronnen zijn gebruikt bij het samenstellen van deze pagina:
Energieleveren.nl
Geactualiseerd: dinsdag 9 juli 2024

Ӕde  de Jong
Ӕde de Jong Content marketeer

Ӕde is sinds begin 2023 werkzaam als content marketeer bij Gaslicht.com, Bellen.com en Internetten.nl. Hij is actief betrokken bij de websitecontent en het nieuws en zet zich dagelijks in om de complexe energie- en telecommarkt begrijpelijk te maken. Daarnaast is Ӕde verantwoordelijk voor het actualiseren van de websites.

Website van het Jaar Shopping Awards

Ontdek wat zonnepanelen opleveren

Vergelijk pakketten met zonnepanelen inclusief omvormers en montagemateriaal.