Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

De jaarafrekening van uw energieleverancier

Eén keer per jaar krijgt u een jaarafrekening. Daarin staat hoeveel energie u de afgelopen periode heeft gebruikt. Hierin staat ook of u moet bijbetalen of dat u geld terug krijgt. Hoe werkt het prijsplafond op de jaarnota?

Ga snel naar:

jaarafrekening-gaslicht.png

Uw energieleverancier stuurt u de jaarafrekening 1 jaar na de start van het energiecontract. Of 1 jaar nadat u uw laatste jaarafrekening kreeg. Als het jaar voorbij is dan moet uw energieleverancier binnen 8 weken een goede jaarafrekening sturen. Deze termijn van 8 weken begint te lopen op de datum die in het aansluitingenregister staat. Uw energieleverancier kan u vertellen wanneer dat is.

Het prijsplafond op de jaarnota: hoe werkt het?

In 2023 gold het prijsplafond. Dit betekent dat u niet meer dan 0,40 euro betaalde per kWh elektriciteit tot de grens van 2900 kWh. En u betaalde niet meer dan 1,45 euro per m³ gas tot de grens van 1200 m³. U krijgt de jaarafrekening meestal niet op 1 januari maar ergens in de loop van het jaar. Daarom heeft het prijsplafond 2 delen: vóór en ná uw jaarafrekening.

Om de twee delen van het prijsplafond te berekenen, werd het prijsplafond per dag verdeeld. Elke dag was er dus een maximale kWh en m³ waarvoor het prijsplafond gold. In de winter is het koud en de dagen zijn korter, u gebruikt dan meer gas en elektriciteit. Daarom is de maximale kWh en m³ waarvoor het prijsplafond gold hoger. In de zomer is dit lager. Als je alle dagen in 2023 bij elkaar optelt, dan kom je op het prijsplafond van 2900 kWh en 1200 m³.

Vanaf 1 januari 2023 tot en met de datum van uw jaarafrekening telde de leverancier het prijsplafond van elke dag bij elkaar op. Dat is uw eerste deel van het prijsplafond. Ging u over uw eerste deel van het prijsplafond heen? Dan betaalde u voor de elektriciteit en gas die u boven het prijsplafond verbruikte de prijs die in uw contract staat.

Voor uw tweede deel van het prijsplafond telde uw leverancier het prijsplafond per dag bij elkaar op vanaf de datum van uw jaarafrekening tot en met 31 december 2023. Ook als u meer energie verbruikte dan uw deel van het tweede prijsplafond, betaalde u de tarieven van uw contract. Deze jaarafrekening krijgt u in 2024. Let goed op of de prijsplafondkorting goed berekend is.

Krijgt u w jaarafrekening heel vroeg of juist heel laat in het jaar?  Volgens het CBS valt de  prijsplafondkorting dan lager uit dan voor mensen van wie het afrekenmoment halverwege het jaar valt. Hoe is dat te verklaren? De prijsplafondkorting wordt berekend door het gemiddelde contracttarief voor en na de jaarafrekening te vergelijken met de prijsplafondprijs. Doordat contractprijzen in de tweede helft van 2023 onder het prijsplafond zakten, ontstaan er verschillen afhankelijk van het moment van de jaarafrekening.

Bekijk de hoogte van het verbruiksplafond per maand voor stroom en gas 

prijsplafond-en-jaarafrekening.PNG

Waar staat de korting prijsplafond op de jaarafrekening?

Op uw jaarafrekening in 2023 werd bepaald of uw verbruik onder het verbruiksplafond zat. Dan werd het verrekend als compensatie van de overheid. De verrekening van het prijsplafond op uw jaarafrekening of eindafrekening staat vermeld als: Overheidskorting prijsplafond (CEK23) Stroom en Overheidskorting prijsplafond (CEK23) Gas

Denkt u dat het prijsplafond niet goed op uw jaarnota staat? 

Neem dan contact op met de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Deze is er alleen voor klachten over het prijsplafond voor elektriciteit, gas of warmte. Voor andere klachten over energie kunt u naar de Geschillencommissie Energie.

 Jaarafrekening duidelijk en begrijpelijk

Iedere energieleverancier heeft zijn eigen manier van het opstellen van de jaarafrekening, ook wel jaarnota genoemd. Wel vertonen de meeste jaarafrekeningen grote overeenkomsten. Dat komt omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eist dat de factuur duidelijk en begrijpelijk moet zijn voor de consument. 

Hieronder vindt u een overzicht van energieleveranciers die op hun website uitleggen hoe de energierekening in elkaar steekt. 

budgetenergie.gif   essent.gif   vattenfall.svg   greenchoice.svg   eneco.svg

Verschil tussen jaarafrekening en eindafrekening

Een jaarafrekening krijgt u een keer per jaar. Daarin staat hoeveel energie u het afgelopen jaar heeft gebruikt. En of u daarvoor nog geld moet bijbetalen of terugkrijgt. Een eindafrekening krijgt u alleen als u verhuist of als u overstapt naar een andere energieleverancier. Daarin staat hoeveel energie u precies heeft gebruikt. En ook of u daarvoor nog geld moet bijbetalen of terugkrijgt. Een eindafrekening krijgt u binnen 6 weken na het einde van uw contract. Een energieleverancier heeft volgens de toezichthouder na afloop van het contractjaar 6 weken de tijd om een eindafrekening te sturen en vervolgens maximaal 4 weken om te betalen als u geld terugkrijgt.

De gemiddelde energierekening bestaat voor het grootste deel uit gaskosten voor de verwarming van onze woning, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

Verdeling kosten gas:

Hoe weet mijn energieleverancier mijn meterstanden?

Uw energieleverancier kan uw meterstanden op de volgende manieren te weten komen:

  • Heeft u een slimme meter? Deze geeft de standen automatisch door.
  • U geeft de meterstanden zelf door, omdat uw energieleverancier dit vraagt. Dat doet u met een meterkaartje, met de telefoon of via internet.
  • Uw energieleverancier stuurt iemand naar u toe om de meterstanden op te nemen.

Geeft u uw meterstanden niet of niet op tijd door? Dan schat uw energieleverancier hoeveel u heeft verbruikt. Daarmee maakt uw energieleverancier de energierekening.

voorbeeld-energierekening-2017.PNG

Wanneer schat mijn energieleverancier mijn meterstanden?

Als u uw meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft, schat het energiebedrijf uw energieverbruik. Het energiebedrijf gebruikt deze schatting dan om de jaarafrekening te maken. Dit kan leiden tot een hogere of lagere energienota. Op uw eindafrekening kunt u terugvinden of de meterstanden geschat zijn.

Controleer uw jaarafrekening

Op de jaarafrekening staan de meterstanden. Controleer de meterstanden op de jaarafrekening met de standen die u heeft doorgegeven. De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging. Op uw jaarafrekening worden deze correctiefactoren voor gas uitgelegd. Let op: Heeft u een slimme meter van 2015 of later? Deze houdt ook de temperatuur bij, en dus de energie in het gas. Uw energieleverancier hoeft uw verbruik dan niet aan te passen voor de temperatuur. De slimme meter houdt de calorische waarde van het gas niet bij. Dat berekent uw leverancier met gegevens van de netbeheerder. Jaarafrekening ingewikkeld? Met onze tips kunt u de energierekening controleren, zodat u niet teveel betaalt.

Klopt de jaarafrekening niet?

Zijn uw meterstanden geschat of kloppen de meterstanden niet met wat u heeft doorgegeven? Volg dan onderstaand stappenplan.

1. Neem contact op met uw energieleverancier

Bent u het niet eens met uw jaarafrekening? Dan moet u eerst aan uw energieleverancier vragen hoe dit komt. Het bedrijf heeft misschien een fout gemaakt. Zo geeft u uw leverancier de kans dit uit te leggen en op te lossen. Of misschien heeft u uw meterstanden te laat doorgegeven. Dan moest uw energieleverancier uw meterstanden schatten.

2. Dien een klacht in bij uw energieleverancier

Lost het energiebedrijf het probleem met uw jaarafrekening naar uw mening niet goed op? Dan moet u het bedrijf eerst formeel melden dat u niet tevreden bent. In de Algemene Voorwaarden van uw energiebedrijf staat hoe u een bezwaar moet indienen en binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Het bezwaar dat u indient bestaat uit het sturen van een brief naar uw energieleverancier met de reden waarom u niet tevreden bent over uw jaarafrekening. Hierin vermeldt u ook de termijn waarbinnen u een reactie van het bedrijf verwacht. Bijvoorbeeld binnen vier weken. Kijk hier voor een voorbeeld van een bezwaarbrief.

Verstuur uw brief per aangetekende post, zodat u bewijs heeft dat u de brief heeft gestuurd. Uw energieleverancier moet dan zo snel mogelijk op uw bezwaar reageren. Heeft u, na het versturen van de bezwaarbrief, nog niet van uw leverancier gehoord wat zij met uw klacht doen? U kunt dan wachten met betalen totdat uw leverancier heeft laten weten wat zij heeft besloten.

3. Leg uw geschil voor aan de Geschillencommissie

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw jaarafrekening maar bent u het niet eens met de genomen beslissing? Dan kunt u naar de Geschillencommissie gaan. Deze beslist welke partij gelijk heeft. De meeste energiebedrijven zijn lid van de Geschillencommissie Energie. Bij alle producten op Gaslicht.com is op de detailpagina te zien of een leverancier hierbij aangesloten is. Het kan ook zijn dat uw energiebedrijf een eigen regeling voor geschillen heeft. Het werk wat de Geschillencommissie verricht is niet gratis, u betaalt namelijk klachtengeld. Op de website van de Geschillencommissie leest u hoeveel dat is. U kunt er ook lezen wanneer de Geschillencommissie kan helpen, en hoe u uw meningsverschil kunt aanmelden. Dat kan zowel via dit formulier als per post. (Bron: ACM ConsuWijzer)

Naheffing en verjaringstermijn

Wanneer u een jaarafrekening heeft gekregen kunt u hierna nog een naheffing krijgen. Dit kan gebeuren wanneer de energieleverancier een fout heeft gemaakt met de afrekening. Door een naheffing te sturen kan hij dit herstellen. Wanneer u het niet eens bent met de naheffing kunt u een klacht sturen naar de energieleverancier. Komt u er niet uit? Dan kunt u altijd naar de Geschillencommissie gaan. 
 
Een naheffing moet binnen de verjaringstermijn verstuurd worden. Voor energienota's is de verjaringstermijn 2 jaar. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de nota betaald had moeten zijn. Is de verjaringstermijn voorbij, dan hoeft u de naheffing niet te betalen. De rekening is dan ‘verjaard’. Let op, er zit nog wel een klein addertje onder het gras: stuurt de energieleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de energienota? Dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in op het moment dat u de herinnering krijgt. Dit wordt ook wel het 'stuiten van de verjaring' genoemd. (Bron: ConsuWijzer)

Als u niet tevreden bent met uw energieleverancier kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om over te stappen naar een energieleverancier die de zaken beter voor elkaar heeft. Lees dan eerst de beoordelingen van bezoekers over de energieleveranciers. En vergeet natuurlijk niet om ook de prijzen van energie te vergelijken.

Lees meer: Termijnbedrag (Voorschotnota) - Eindafrekening - Opbouw energienota

Bronnen

De volgende bronnen zijn gebruikt bij het samenstellen van deze pagina:
ACM ConsuWijzer
Geactualiseerd: donderdag 15 februari 2024

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.