Genomineerd voor 2023!
Stem op Gaslicht.com
En win een PlayStation 5
Door deel te nemen maakt u kans op:
  • Playstation 5 (t.w.v. 550 euro)
  • 2x Philips XL airfyer (t.w.v. 300 euro)
  • Ninja Creami ijsmaker (t.w.v. 250 euro)
  • Skydive (t.w.v. 200 euro)
  • 5x Air up starterspakket
Deze prijzen worden uitgereikt door de organisatie van de Website van het Jaar.
De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

De jaarafrekening van uw energieleverancier

Eén keer per jaar krijgt u een jaarafrekening. Daarin staat hoeveel energie u de afgelopen periode heeft gebruikt. Hierin staat ook of u moet bijbetalen of dat u geld terug krijgt. Hoe werkt het prijsplafond op de jaarnota?

Ga snel naar:

jaarafrekening-gaslicht.png

Uw energieleverancier stuurt u de jaarafrekening 1 jaar na de start van het energiecontract. Of 1 jaar nadat u uw laatste jaarafrekening kreeg. Als het jaar voorbij is dan moet uw energieleverancier binnen 8 weken een goede jaarafrekening sturen. Deze termijn van 8 weken begint te lopen op de datum die in het aansluitingenregister staat. Uw energieleverancier kan u vertellen wanneer dat is.

Het prijsplafond op de jaarnota: hoe werkt het?

In 2023 geldt het prijsplafond. Dit betekent dat u niet meer dan 0,40 euro betaalt per kWh elektriciteit tot de grens van 2900 kWh. En u betaalt niet meer dan 1,45 euro per m3 gas tot de grens van 1200 m3. U krijgt de jaarafrekening meestal niet op 1 januari maar ergens in de loop van het jaar. Daarom heeft het prijsplafond 2 delen: vóór en ná uw jaarafrekening.

Om de twee delen van het prijsplafond te berekenen, wordt het prijsplafond per dag verdeeld. Elke dag is er dus een maximale kWh en m³ waarvoor het prijsplafond geldt. In de winter is het koud en de dagen zijn korter, u gebruikt dan meer gas en elektriciteit. Daarom is de maximale kWh en m³ waarvoor het prijsplafond geldt hoger. In de zomer is dit lager. Als je alle dagen in 2023 bij elkaar optelt, dan kom je op het prijsplafond van 2900 kWh en 1200 m³.

Vanaf 1 januari 2023 tot en met de datum van uw jaarafrekening telt de leverancier het prijsplafond van elke dag bij elkaar op. Dat is uw eerste deel van het prijsplafond. Gaat u over uw eerste deel van het prijsplafond heen? Dan betaalt u voor de elektriciteit en gas dat u boven het prijsplafond verbruikt de prijs dat in uw contract staat.

Voor uw tweede deel van het prijsplafond telt uw leverancier het prijsplafond per dag bij elkaar op vanaf de datum van uw jaarafrekening tot en met 31 december 2023. Ook als u meer energie verbruikt dan uw deel van het tweede prijsplafond, betaalt u de tarieven van uw contract. Deze jaarafrekening krijgt u volgend jaar.

Bekijk de hoogte van het verbruiksplafond per maand voor stroom en gas 

prijsplafond-en-jaarafrekening.PNG

Waar staat de korting prijsplafond op de jaarafrekening?

Op uw jaarafrekening in 2023 wordt bepaald of uw verbruik onder het verbruiksplafond zit. Dan wordt het verrekend als compensatie van de overheid. Uw energieleverancier laat u weten hoe het verbruik voor en na de energierekening voor u is verdeeld. De verrekening van het prijsplafond op uw jaarafrekening of eindafrekening staat vermeld als: 

Overheidskorting prijsplafond (CEK23) Stroom 
Overheidskorting prijsplafond (CEK23) Gas

overheidskorting-prijsplafond-cek23.PNG
Voorbeeld eindafrekening Greenchoice 14-2-2023

 Jaarafrekening duidelijk en begrijpelijk

Iedere energieleverancier heeft zijn eigen manier van het opstellen van de jaarafrekening, ook wel jaarnota genoemd. Wel vertonen de meeste jaarafrekeningen grote overeenkomsten. Dat komt omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eist dat de factuur duidelijk en begrijpelijk moet zijn voor de consument. 

Hieronder vindt u een overzicht van energieleveranciers die op hun website uitleggen hoe de energierekening in elkaar steekt. 

budgetenergie.gif 

essent.gif

 vattenfall.svg

 greenchoice.svg

 eneco.svg
 

Verschil tussen jaarafrekening en eindafrekening

Een jaarafrekening krijgt u een keer per jaar. Daarin staat hoeveel energie u het afgelopen jaar heeft gebruikt. En of u daarvoor nog geld moet bijbetalen of terugkrijgt. Een eindafrekening krijgt u alleen als u verhuist of als u overstapt naar een andere energieleverancier. Daarin staat hoeveel energie u precies heeft gebruikt. En ook of u daarvoor nog geld moet bijbetalen of terugkrijgt. Een eindafrekening krijgt u binnen 6 weken na het einde van uw contract. De gemiddelde energierekening bestaat voor het grootste deel uit gaskosten voor de verwarming van onze woning, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

Verdeling kosten gas:

Hoe geef ik mijn meterstanden door?

Uw energieleverancier maakt de jaarafrekening op aan de hand van uw meterstanden. Als u een slimme meter heeft dan hoeft u niets te doen. Uw netbeheerder leest de meterstanden van uw slimme meter uit. De netbeheerder geeft de meterstanden door aan uw energieleverancier.

Heeft u geen slimme meter of heeft u de slimme meter uitstaan? Dan geeft u zelf de meterstanden door aan uw energieleverancier. Dit doet u via een meterkaartje, de telefoon, online of e-mail. Uw netbeheerder gaat om de 3 jaar bij u langs om de meterstanden zelf af te lezen.

voorbeeld-energierekening-2017.PNG

Wanneer schat mijn energieleverancier mijn meterstanden?

Als u uw meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft, schat het energiebedrijf uw energieverbruik. Het energiebedrijf gebruikt deze schatting dan om de jaarafrekening te maken. Dit kan leiden tot een hogere of lagere energienota. Op uw eindafrekening kunt u terugvinden of de meterstanden geschat zijn.

Controleer uw jaarafrekening

Op de jaarafrekening staan de meterstanden. Controleer de meterstanden op de jaarafrekening met de standen die u heeft doorgegeven. De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging. Op uw jaarafrekening worden deze correctiefactoren voor gas uitgelegd. Let op: Heeft u een slimme meter van 2015 of later? Deze houdt ook de temperatuur bij, en dus de energie in het gas. Uw energieleverancier hoeft uw verbruik dan niet aan te passen voor de temperatuur. De slimme meter houdt de calorische waarde van het gas niet bij. Dat berekent uw leverancier met gegevens van de netbeheerder. Jaarafrekening ingewikkeld? Met onze tips kunt u de energierekening controleren, zodat u niet teveel betaalt.

Verlaging btw op energie

De overheid heeft van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 de btw op energie verlaagd van 21% naar 9%. Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op aardgas, elektriciteit, stadsverwarming, maar ook op onderdelen die te maken hebben met de levering van energie zoals netbeheerkosten, administratiekosten en teruglevering. 

Let op:
Als u een jaarafrekening krijgt over een periode die zowel voor als na 1 juli 2022 ligt, staan er verschillende btw-tarieven op. Uw energieleverancier maakt een splitsing tussen uw energieverbruik in de periode tot 1 juli 2022 (btw-tarief van 21%) en erna (btw-tarief van 9%). Het maakt niet uit of u een slimme meter heeft of niet. Vanaf 1 januari 2023 geldt weer het btw-tarief van 21%

Klopt de jaarafrekening niet?

Zijn uw meterstanden geschat of kloppen de meterstanden niet met wat u heeft doorgegeven? Volg dan onderstaand stappenplan.

1. Neem contact op met uw energieleverancier

Bent u het niet eens met uw jaarafrekening? Dan moet u eerst aan uw energieleverancier vragen hoe dit komt. Het bedrijf heeft misschien een fout gemaakt. Zo geeft u uw leverancier de kans dit uit te leggen en op te lossen. Of misschien heeft u uw meterstanden te laat doorgegeven. Dan moest uw energieleverancier uw meterstanden schatten.

2. Dien een klacht in bij uw energieleverancier

Lost het energiebedrijf het probleem met uw jaarafrekening naar uw mening niet goed op? Dan moet u het bedrijf eerst formeel melden dat u niet tevreden bent. In de Algemene Voorwaarden van uw energiebedrijf staat hoe u een bezwaar moet indienen en binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Het bezwaar dat u indient bestaat uit het sturen van een brief naar uw energieleverancier met de reden waarom u niet tevreden bent over uw jaarafrekening. Hierin vermeldt u ook de termijn waarbinnen u een reactie van het bedrijf verwacht. Bijvoorbeeld binnen vier weken. Kijk hier voor een voorbeeld van een bezwaarbrief.

Verstuur uw brief per aangetekende post, zodat u bewijs heeft dat u de brief heeft gestuurd. Uw energieleverancier moet dan zo snel mogelijk op uw bezwaar reageren. Heeft u, na het versturen van de bezwaarbrief, nog niet van uw leverancier gehoord wat zij met uw klacht doen? U kunt dan wachten met betalen totdat uw leverancier heeft laten weten wat zij heeft besloten.

3. Leg uw geschil voor aan de Geschillencommissie

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw jaarafrekening maar bent u het niet eens met de genomen beslissing? Dan kunt u naar de Geschillencommissie gaan. Deze beslist welke partij gelijk heeft. De meeste energiebedrijven zijn lid van de Geschillencommissie Energie. Bij alle producten op Gaslicht.com is op de detailpagina te zien of een leverancier hierbij aangesloten is. Het kan ook zijn dat uw energiebedrijf een eigen regeling voor geschillen heeft. Het werk wat de Geschillencommissie verricht is niet gratis, u betaalt namelijk klachtengeld. Op de website van de Geschillencommissie leest u hoeveel dat is. U kunt er ook lezen wanneer de Geschillencommissie kan helpen, en hoe u uw meningsverschil kunt aanmelden. Dat kan zowel via dit formulier als per post. (Bron: ACM ConsuWijzer)

Naheffing en verjaringstermijn

Wanneer u een jaarafrekening heeft gekregen kunt u hierna nog een naheffing krijgen. Dit kan gebeuren wanneer de energieleverancier een fout heeft gemaakt met de afrekening. Door een naheffing te sturen kan hij dit herstellen. Wanneer u het niet eens bent met de naheffing kunt u een klacht sturen naar de energieleverancier. Komt u er niet uit? Dan kunt u altijd naar de Geschillencommissie gaan. 
 
Een naheffing moet binnen de verjaringstermijn verstuurd worden. Voor energienota's is de verjaringstermijn 2 jaar. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de nota betaald had moeten zijn. Is de verjaringstermijn voorbij, dan hoeft u de naheffing niet te betalen. De rekening is dan ‘verjaard’. Let op, er zit nog wel een klein addertje onder het gras. stuurt de energieleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de energienota? Dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in op het moment dat u de herinnering krijgt. Dit wordt ook wel het 'stuiten van de verjaring' genoemd. (Bron: ConsuWijzer)

Als u niet tevreden bent met uw energieleverancier kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om over te stappen op een energieleverancier die de zaken beter voor elkaar heeft. Lees dan eerst de beoordelingen van bezoekers over de energieleveranciers. En vergeet natuurlijk niet om ook de prijzen van energie te vergelijken.

Lees meer: Termijnbedrag (Voorschotnota) - Eindafrekening - Opbouw energienota

Bronnen

De volgende bronnen zijn gebruikt bij het samenstellen van deze pagina:
ACM ConsuWijzer
Geactualiseerd: woensdag 15 februari 2023

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.
Navigatie