De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij bellen u graag terug

Alles over grijze energie

Grijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen kunnen opraken: ze zijn uitputtelijk. De winning en omzetting geven schadelijke effecten voor het milieu. Grijze energie wordt daarom ook wel milieubelastende of niet-duurzame energie genoemd.

De opwekking van grijze energie

Elektriciteit kan op verschillende manieren worden opgewekt: met fossiele brandstoffen zoals gas en kolen, maar ook met behulp van duurzame bronnen. Met duurzaam worden energiebronnen bedoeld die nooit opraken: bijvoorbeeld zon, wind, water en biomassa.

Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Deze zogenaamde grijze elektriciteit is dus slechter voor het milieu dan de groene elektriciteit die op een duurzame manier wordt opgewekt.

Kernenergie

Een derde soort is elektriciteit die wordt opgewekt met kernenergie. Bij kernenergie komen geen milieubelastende gassen vrij. Toch wordt dit ook grijze elektriciteit genoemd, want bij kernenergie is er wel sprake van schadelijk afval.

Kiezen voor groene of grijze energie?

Grijze energieVeel mensen willen de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen op welke manier hun elektriciteit is opgewekt; milieuvriendelijk of niet. Om die vraag te beantwoorden en om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen, is in Nederland een systeem opgezet waardoor milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit als een apart product verkocht kan worden.

Bij uw energieleverancier kunt u kiezen tussen grijze en groene energie. Waar u voor kiest, mag u zelf bepalen. Op het stroometiket staat welke grijze of duurzame energiebronnen uw leverancier gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Het stroometiket geeft inzicht in de samenstelling van de geleverde elektricitiet. U krijgt het ieder jaar na 1 mei van uw energieleverancier. U krijgt het apart of samen met de jaarafrekening.

Op Gaslicht.com kunt u energie vergelijken en in één oogopslag zien of de elektriciteit groen of grijs is. Het is mogelijk de zoekresultaten te filteren op groene of grijze energie.

In 2016 heeft het merendeel van de Nederlandse consumenten (64%) een energiecontract voor groene stroom. Dit aandeel blijft de laatste jaren stabiel.

Geactualiseerd: 08-11-2016

Navigatie