De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Wat is de hoogte van mijn opzegvergoeding?

Heeft u een energiecontract voor bepaalde tijd en wilt u voortijdig van het contract af? Vaak moet u dan een opzegvergoeding betalen. En u moet altijd rekening houden met een opzegtermijn van 30 dagen. De regels voor de opzegvergoeding van energiecontracten gaan binnenkort veranderen, waarschijnlijk op 1 april 2023. Lees hier alles over de nieuwe regels.

Bent u nog nooit overgestapt van energieleverancier of veranderd van contract, dan heeft u waarschijnlijk een contract voor onbepaalde tijd (zonder einddatum). U kunt dan overstappen zonder opzegvergoeding. U hoeft zich alleen maar aan te melden bij een andere energieleverancier. Uw nieuwe leverancier regelt de complete overstap en kosteloze opzegging bij uw huidige energieleverancier.

Huidige hoogte van de opzegvergoeding (tot 1 april)

Heeft u een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 5 jaar en zegt u vóór de einddatum op? Dan betaalt u daarvoor een opzegvergoeding. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale hoogte van de opzegvergoeding vastgesteld. Daar moeten energieleveranciers zich aan houden. Let op! Binnenkort gelden onderstaande relatief lage opzegvergoedingen niet meer en zult u waarschijnlijk meer moeten betalen als u voortijdig van uw contract af wilt. Lees meer daarover bij de nieuwe regels.

opzegvergoeding energie

U stopt op de datum dat uw energiecontract afloopt

U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen. U moet minimaal 30 dagen voordat het contract afloopt aan uw energieleverancier melden dat u op die datum wilt stoppen. Bij een overstap wordt dit voor u gedaan door uw nieuwe energieleverancier. Om deze reden raden wij dan ook aan om 6 tot 8 weken voor de einddatum van uw contract over te stappen.

U stopt na de einddatum van uw energiecontract

U hoeft dan ook geen opzegvergoeding te betalen. Het contract mag wel stilzwijgend verlengd worden. Maar dat mag alleen als het contract omgezet wordt in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. En loopt door totdat u het zelf opzegt. Wanneer u overstapt via Gaslicht.com wordt dit automatisch opgezegd door de nieuwe leverancier.

U stopt vóórdat uw energiecontract afloopt

Uw energieleverancier mag u een opzegvergoeding in rekening brengen. Hoeveel dat is, hangt af van het energiecontract dat u heeft en van het moment waarop u stopt. Heeft u een energiecontract voor 1 jaar en zegt u het contract eerder op? Dan kan maximaal 50 euro per product in rekening gebracht worden. Heeft u een energiecontract voor langer dan 1 jaar? Dan kijkt u hoeveel tijd het nog zou duren voordat het contract afloopt als u gewoon was doorgegaan. In bovenstaande tabel ziet u hoeveel u dan maximaal moet betalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze bedragen vastgesteld.

Uw energieleverancier mag u tot 6 weken na de opzegdatum om een opzegvergoeding vragen. Wordt de opzegvergoeding later dan deze 6 weken in rekening gebracht, dan hoeft u deze niet te betalen. Geef dit wel aan het energiebedrijf door. Let op: Het energiebedrijf mag de opzegvergoeding voor gas én voor elektriciteit vragen. Als u met allebei stopt, betaalt u dus maximaal het dubbele bedrag. Daarnaast kan een eventuele welkomstpremie, korting of boetevergoeding worden teruggevorderd of niet worden uitgekeerd.

Nieuwe regels opzegvergoeding in het voorjaar 2023

De regels voor de opzegvergoeding van energiecontracten gaan binnenkort veranderen, waarschijnlijk op 1 april 2023. Op 17 januari heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nieuwe regels vastgesteld voor het tussentijds opzeggen van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs voor de levering van elektriciteit of gas. Deze regels moeten er voor zorgen dat het aanbod van vaste contracten weer op gang komt.

Waarom past de ACM  de regels voor opzegvergoedingen aan?  

Energieleveranciers hebben aangegeven geen vaste contracten meer aan te bieden omdat de inkoopprijzen hoog zijn, terwijl consumenten nu een lage vaste opzegvergoeding moeten betalen als zij hun vaste contract tussentijds opzeggen. Leveranciers zijn bezorgd dat mensen met een vast contract vanwege de lage opzegvergoeding snel zullen overstappen, zodra energieprijzen dalen. De leveranciers blijven dan zitten met de duur ingekochte energie die men beloofd had af te nemen.

De opzegboete wordt straks gelijk aan het verlies dat uw leverancier maakt omdat u het contract niet uitzit. Deze nieuwe regels gaan gelden voor nieuwe contracten die na 1 april 2023 zijn afgesloten.

Hoe werken de nieuwe regels?

Uw leverancier berekent voor u hoe hoog uw opzegvergoeding is. Hij schat het aantal kW’s voor elektriciteit en kuub (m³) voor gas die u nog zou verbruiken tot het einde van de contractsduur. U betaalt per geschatte kW en m³ een bedrag. Dat bedrag is het verschil tussen uw contractstarieven en de huidige tarieven van uw leverancier bij een vergelijkbaar contract. Uw energieleverancier moet u duidelijk uitleggen hoe hij uw opzegvergoeding heeft berekend.

Wilt u overstappen?

Vraag uw leverancier hoe hoog uw opzegvergoeding is. Uw leverancier geeft u meteen een inschatting van de opzegvergoeding. Ook vertelt uw leverancier hoe hij de opzegvergoeding heeft berekend. Uiterlijk bij de eindafrekening krijgt u de definitieve opzegvergoeding.

In deze situaties betaalt u geen opzegvergoeding:

  • de tarieven van uw contract zijn lager dan de huidige tarieven
  • u zegt op binnen 7 dagen voordat uw vaste contract eindigt

Ontdek of u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen

Te vroeg overgenomen door de nieuwe energieleverancier?

Heeft u een overstapdatum afgesproken en neemt uw nieuwe energieleverancier u te vroeg over? Dan mag uw energieleverancier u géén opzegvergoeding in rekening brengen. Uw actiekorting of welkomstpremie mag evenmin komen te vervallen. U kunt uw energieleverancier er op aanspreken en aangeven dat u schade heeft door de eerdere overstapdatum.

Hoe weet ik nou of het verstandig is om tussentijds op te zeggen?

Het heeft alleen zin om tussentijds op te zeggen als het prijsvoordeel bij een overstap groter is dan de opzegvergoeding die u moet betalen aan uw huidige energieleverancier. Ga ook na of u uw eventuele welkomstpremie van uw oude leverancier misloopt bij een voortijdige wisseling. Dit is best lastig uit te rekenen. Mocht u hier hulp bij willen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons via 0342-411350. Op werkdagen van 8:30 tot 20:00 en in op zaterdag van 9:00-17:00 uur.

Een 3-jarig contract afkopen en overstappen?

Of het slim is uw contract af te kopen, is afhankelijk van een aantal factoren. Welk tarief betaalt u nu, hoe hoog is de opzegvergoeding en weegt dat op tegen de nieuwe aanbieding? Moet u de eventuele cashback (welkomstpremie) terugbetalen als u opzegt?

Tijdig op de hoogte gebracht worden van het aflopen van uw contract?

Maak dan gebruik van de Contractwekker van Gaslicht.com. Deze Contract herinneringservice helpt u gratis met herinneren, overstappen en... kosten besparen!

Geactualiseerd: dinsdag 17 januari 2023

Sanne de Jong - Bins
Sanne de Jong - Bins Business Unit Manager

Sanne is als Business Unit Manager verantwoordelijk voor onze website content, onderzoeken, persberichten en de samenwerking met de energieleveranciers. Samen met het team streeft Sanne naar het meest complete energieaanbod, de beste service en de hoogste klantwaardering. Sanne wordt vanwege haar expertise regelmatig gevraagd voor media-interviews en om mee te denken over energievraagstukken binnen Nederland.

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.

Navigatie