De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Overstappen energiecontract - Wat is de hoogte van mijn opzegvergoeding?

Bent u nog nooit overgestapt van energieleverancier of veranderd van contract, dan heeft u een overeenkomst voor onbepaalde tijd (zonder einddatum). U kunt dan op ieder moment overstappen zonder opzegvergoeding. U hoeft zich alleen maar aan te melden bij een andere energieleverancier. Uw nieuwe aanbieder regelt de complete overstap en kosteloze opzegging bij uw huidige energieleverancier.

Ooit al eens gewisseld van energieleverancier of contractsoort? Dan heeft u waarschijnlijk een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 5 jaar. Wanneer u tussentijds wilt overstappen van energieleverancier of contract mag de energieleverancier een opzegvergoeding in rekening brengen. De hoogte valt heel erg mee, omdat de Autoriteit Consument & Markt ACM de opzegvergoedingen heeft gemaximeerd. En soms neemt de nieuwe leverancier de boete voor zijn rekening. Als u bijvoorbeeld overstapt naar ENGIE of Huismerk Energie vergoeden zij -onder bepaalde voorwaarden- de boete die uw vorige leverancier in rekening brengt. 

U kunt uw energiecontract op drie momenten opzeggen:

  • Op de datum dat het contract afloopt
  • Na de einddatum van uw contract
  • Voordat uw contract afloopt

U stopt op het moment dat uw energiecontract afloopt

U hoeft dan niets te betalen. U moet wel op tijd, minimaal 30 dagen voordat het contract afloopt, aan uw energieleverancier melden dat u op die datum wilt stoppen. Bij een overstap wordt dit voor u gedaan door uw nieuwe energieleverancier.

U zegt op na de einddatum van uw energiecontract

Het contract mag wel stilzwijgend verlengd worden. Maar dat mag alleen als het contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. En loopt door totdat u het zelf opzegt.

U stopt voordat uw energiecontract afloopt

Uw energieleverancier mag u dan een opzegvergoeding in rekening brengen, omdat u contractbreuk pleegt. Hoeveel dat is, hangt af van het energiecontract dat u heeft en van het moment waarop u stopt. Heeft u een energiecontract voor een jaar en zegt u het contract eerder op? Dan kan maximaal 50 euro in rekening gebracht worden. Heeft u een energiecontract voor langer dan een jaar? Dan moet u kijken hoeveel tijd het nog zou duren voordat het contract afloopt als u gewoon was doorgegaan. In onderstaande tabel ziet u hoeveel u dan maximaal hoeft te betalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze bedragen vastgesteld.

opzegboetes-energieleveranciers.png

Uw energieleverancier mag u tot zes weken na de opzegdatum om een opzegvergoeding vragen. Wordt de opzegvergoeding later dan deze zes weken in rekening gebracht, dan hoeft u deze opzegvergoeding niet te betalen. Geef dit wel aan het energiebedrijf door.Let op: Het energiebedrijf mag de opzegvergoeding voor gas en voor elektriciteit vragen. Als u met allebei stopt, betaalt u dus maximaal het dubbele bedrag. Daarnaast kan een eventuele welkomstpremie, korting of boetevergoeding worden teruggevorderd of niet worden uitbetaald.

Moet ik dubbel betalen als ik voortijdig opzeg en overstap?

Nee, toen de energiemarkt geliberaliseerd is in 2004 hebben energieleveranciers de Vereniging Contract Controle Protocol (CCP) opgericht. Dit is gedaan om er voor te zorgen dat het afsluiten van onbedoelde energiecontracten en het plegen van contractbreuk zo veel mogelijk wordt voorkomen. In 2009 zijn de activiteiten overgedragen aan Energie Data Services Nederland (EDSN) en in 2013 is CCP gewijzigd in Contract Einde Register (CER). Alle energieleveranciers op Gaslicht.com maken er actief gebruik van zodat u nooit dubbel betaalt.

Te vroeg overgenomen door de nieuwe energieleverancier?

Heeft u een overstapdatum afgesproken en neemt uw nieuwe energieleverancier u te vroeg over? Dan mag uw energieleverancier u geen opzegvergoeding in rekening brengen. Uw actiekorting of welkomstpremie mag evenmin komen te vervallen. U kunt uw energieleverancier er op aanspreken en aangeven dat u schade heeft door de eerdere overstapdatum.

Heeft u geen datum afgesproken voor de overstap? Dan had de nieuwe energieleverancier moeten nagaan of u nog een lopend energiecontract had. Ook had de leverancier moeten nagaan tot wanneer het energiecontract liep. Dit hebben energieleveranciers onderling afgesproken in een gedragscode. Heeft het energiebedrijf dit niet gedaan? Dan mag u de schade die u daardoor lijdt verhalen op de nieuwe energieleverancier.

Hoe weet ik nou of het verstandig is om tussentijds op te zeggen?

Dat is heel simpel. Het heeft alleen zin om tussentijds op te zeggen als het prijsvoordeel bij een overstap groter is dan de opzegvergoeding die u moet betalen aan uw huidige energieleverancier. Ga wel na of u uw eventuele welkomstpremie van uw oude leverancier misloopt bij een voortijdige wisseling.

Voorbeelden van opzegvergoedingen

U wilt nu stoppen met uw energiecontract voor gas én voor elektriciteit. Het duurt nog 14 maanden voordat uw contract zou aflopen. Dat is minder dan 1,5 jaar. Uw energiebedrijf mag u nu maximaal 2 keer € 50 vragen. Dus in totaal betaalt u niet meer dan € 100 voor de opzegvergoeding aan uw energiebedrijf. Bij een aanmeldpremie hoger dan € 100 én een (actie)tarief per kWh en m3 lager dan uw huidige is het heel slim om tussentijds op te zeggen!

U wilt stoppen met uw 3-jarig energiecontract. Het duurt nog meer dan 2,5 jaar voordat uw contract zou aflopen. Uw energiebedrijf mag u nu maximaal 2 keer € 125 vragen. Dus in totaal betaalt u niet meer dan € 250 voor de opzegvergoeding aan uw energiebedrijf. Vergelijk uw jaarkosten met de TOP 5 op Gaslicht.com. Is het verschil meer dan € 250 -en die kans is groot!- dan is het heel slim om tussentijds op te zeggen! Na een jaar zult u zich opnieuw moeten oriënteren.

U bent vorig jaar ingegaan op een telefonische aanbieding voor een 3-jarig contract voor gas en stroom, maar u wilt er weer vanaf. Het duurt nog 2 jaar voordat uw contract zou aflopen. Uw energiebedrijf mag u nu maximaal € 150 vragen. Vergelijk uw jaarkosten met de TOP 5 goedkoopste energiepakketten op Gaslicht.com. Is het verschil meer dan € 150 -en die kans is groot!- dan is het heel slim om tussentijds op te zeggen!

Een 3-jarig contract afkopen en overstappen?

Of het slim is uw contract af te kopen, is afhankelijk van een aantal factoren. Welk tarief betaalt u nu, hoe hoog is de opzegvergoeding en weegt dat op tegen de nieuwe aanbieding? Moet u de eventuele cashback (welkomstpremie) terugbetalen als u opzegt?

Mijn 1-jarig contract omzetten in een 3-jarig vast contract?

Of u goedkoper uit bent met een 3-jarig vast contract is moeilijk te voorspellen. Dit hangt sterk af van de ontwikkeling van energieprijzen. Deze prijsontwikkeling is o.a. gekoppeld aan de olieprijzen. Zo lag de olieprijs op 1 juli 2008 op recordhoogte en op 1 januari 2009 op een dieptepunt. Niemand weet zeker wat de energieprijzen doen over een paar jaar!

Met een vast contract bent u er in ieder geval zeker van dat uw leveringstarief voor de afgesproken periode niet zal stijgen met de prijzen op de energiemarkt. Tegelijk zal uw tarief ook niet dalen wanneer die prijzen omlaag gaan.

Dankzij cashbacks en actietarieven is het voordelig om elke keer na afloop van een contract te switchen. U hoeft niet over te stappen naar een andere energieleverancier als u dat niet wilt, omdat er binnen uw eigen maatschappij vaak ook goedkopere tarieven zijn als u uw prijs voor 1 jaar vastzet.

Tijdig op de hoogte gebracht worden van het aflopen van uw contract?

Maak dan gebruik van de Contractwekker van Gaslicht.com. Deze Contract herinneringservice helpt u gratis met herinneren, overstappen en... kosten besparen!

Geactualiseerd: 08-06-2018

Navigatie