Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Wat is de hoogte van mijn opzegvergoeding?

Heeft u een energiecontract voor bepaalde tijd en wilt u voortijdig van het contract af? Vaak moet u dan een opzegvergoeding betalen. En u moet altijd rekening houden met een opzegtermijn van 30 dagen. De regels voor de opzegvergoeding van energiecontracten zijn veranderd op 1 juni 2023. Lees hier alles over de nieuwe regels.

Ga snel naar:

hoogte-opzegvergoeding-gaslicht.png

De opzegtermijn

De opzegtermijn van een energiecontract is altijd 30 dagen. Deze opzegtermijn begint op de dag nadat u opzegt. Dit geldt voor alle energiecontracten. Het maakt niet uit of u een contract voor 1, 2 of 3 jaar heeft. Of een contract voor onbepaalde tijd.

De opzegvergoeding

Bent u nog nooit overgestapt van energieleverancier of veranderd van contract, dan heeft u waarschijnlijk een contract voor onbepaalde tijd (zonder einddatum). U kunt dan overstappen zonder opzegvergoeding. U hoeft zich alleen maar aan te melden bij een andere energieleverancier. Uw nieuwe leverancier regelt de complete overstap en kosteloze opzegging bij uw huidige energieleverancier. Heeft u een contract met variabele tarieven? Of dynamische tarieven? Ook dan betaalt u geen opzegvergoeding.

U betaalt alleen een opzegvergoeding als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U heeft een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar.
  • De looptijd van het contract is nog niet voorbij wanneer u opzegt.
  • Het staat in uw contract of in de algemene voorwaarden.

Dit geldt ook als u opzegt omdat u gaat verhuizen, emigreren of samenwonen. Zegt u op 7 dagen voordat uw contract afloopt? Of nadat de looptijd voorbij is? Dan betaalt u geen opzegvergoeding meer. Als u het contract vóór 1 juni 2023 heeft afgesloten, dan is deze termijn 14 dagen in plaats van 7 dagen.

Nieuwe regels opzegvergoeding per 1 juni 2023

De regels voor de opzegvergoeding van energiecontracten zijn veranderd op 1 juni 2023. Op 17 januari 2023 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nieuwe regels vastgesteld voor het tussentijds opzeggen van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs voor de levering van elektriciteit of gas. Deze regels moeten er voor zorgen dat het aanbod van vaste contracten weer op gang komt. Heeft u het energiecontract vóór 1 juni 2023 afgesloten? Dan gelden de oude regels voor de opzegvergoeding. Ook als de diensten op 1 juni 2023 of later in zijn gegaan.

Waarom heeft de ACM de regels voor opzegvergoedingen aangepast?  

Energieleveranciers hebben in 2022 aangegeven geen vaste contracten meer aan te bieden omdat de inkoopprijzen hoog waren, terwijl consumenten een lage vaste opzegvergoeding moeten betalen als zij hun vaste contract tussentijds opzeggen. Leveranciers waren bezorgd dat mensen met een vast contract vanwege de lage opzegvergoeding snel zouden overstappen, zodra energieprijzen dalen. De leveranciers blijven dan zitten met de duur ingekochte energie die men beloofd had af te nemen.

Energiecontract is na 1 juni 2023 afgesloten

De opzegvergoeding is gelijk aan het verlies dat uw leverancier maakt omdat u het contract niet uitzit. Hij heeft namelijk energie voor u ingekocht en u gaat het niet meer afnemen.

Uw energieleverancier schat meteen uw opzegvergoeding als u erom vraagt. En hij legt de berekening duidelijk uit. Hij schat hoeveel energie u nog zou verbruiken tot het einde van uw contract. Voor de opzegvergoeding betaalt u een bedrag per geschatte kWh elektriciteit en per geschatte m³ gas. Dat bedrag is het prijsverschil tussen uw contracttarieven en de tarieven die uw leverancier vraagt voor een vergelijkbaar contract op het moment dat u opzegt.

Is de energie duurder geworden? Dan maakt de leverancier geen verlies en u betaalt geen opzegvergoeding. Zegt u op binnen 7 dagen voordat uw vaste contract eindigt? Dan betaalt u geen opzegvergoeding.

Wilt u (voortijdig) overstappen?

Vraag uw leverancier eerst hoe hoog uw opzegvergoeding is. Uw leverancier geeft u meteen een inschatting van de opzegvergoeding. Ook vertelt uw leverancier hoe hij de opzegvergoeding heeft berekend. Uiterlijk bij de eindafrekening krijgt u de definitieve opzegvergoeding. De eindafrekening moet u binnen 6 weken na uw overstap krijgen. ACM ConsuWijzer heeft een uitgewerkt voorbeeld van een opzegvergoeding volgens de nieuwe regels.

voorbeeld-opzegvergoeding.png

In deze situaties betaalt u geen opzegvergoeding:

  • de tarieven van uw contract zijn lager dan de huidige tarieven
  • u zegt op binnen 7 dagen voordat uw vaste contract eindigt

Ontdek of u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen

Energiecontract is vóór 1 juni 2023 afgesloten

Heeft u een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 5 jaar en zegt u vóór de einddatum op? Dan betaalt u daarvoor een opzegvergoeding. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale hoogte van de opzegvergoeding vastgesteld. Daar moeten energieleveranciers zich aan houden. Het bedrag van uw opzegvergoeding hangt af van uw energiecontract en van hoe lang het contract nog zou lopen als u niet opzegt. In het schema ziet u hoeveel u dan maximaal moet betalen. Zegt u op 2 weken voordat de looptijd van uw contract voorbij is? Of nadat de looptijd voorbij is? Dan betaalt u geen opzegvergoeding meer.

opzegvergoeding-contract-voor-1-juni-2023.png

Hoe zit het met welkomstcadeau of welkomstpremie?

Contract is vóór 1 juni 2023 afgesloten

Zegt u uw contract binnen 1 jaar op? Dan mag uw leverancier eisen dat u het welkomstcadeau of de welkomstpremie terugbetaalt. U houdt zich namelijk niet aan het contract. Dit moet staan in de algemene voorwaarden bij uw contract. U hoeft nooit meer geld terug te betalen dan de korting. Heeft u een cadeau gekregen? Dan hoeft u nooit meer te betalen dan het cadeau nu waard is. En het bedrag mag nooit hoger zijn dan 50 euro.

Contract is na 1 juni 2023 afgesloten

Zegt u op binnen 6 maanden nadat uw contract is ingegaan? Dan mag uw leverancier eisen dat u de welkomstpremie terugbetaalt. U hoeft nooit een hoger bedrag terug te betalen dan de welkomstpremie. U hoeft de welkomstpremie niet terug te betalen als u het bedrag later krijgt dan uw betaling van het tweede termijnbedrag. Kreeg u een welkomstcadeau dat geen geld was? Dan mag u het cadeau houden. U hoeft hier niet voor te betalen. (bron: ACM ConsuWijzer)

Te vroeg overgenomen door de nieuwe energieleverancier?

Spreekt u een datum af voor een overstap? Dan moet uw nieuwe energieleverancier zich hieraan houden. Neemt uw nieuwe leverancier u eerder over dan afgesproken? Dan komt hij het contract niet na. Als u hierdoor een opzegvergoeding aan uw oude leverancier moet betalen, kunt u uw nieuwe leverancier vragen om een schadevergoeding.

Hoe weet ik nou of het verstandig is om tussentijds op te zeggen?

Het heeft alleen zin om tussentijds op te zeggen als het prijsvoordeel bij een overstap groter is dan de opzegvergoeding die u moet betalen aan uw huidige energieleverancier. Ga ook na of u uw eventuele korting van uw oude leverancier misloopt bij een voortijdige wisseling. 

Een 3-jarig contract afkopen en overstappen?

Of het slim is om uw contract af te kopen, is afhankelijk van een aantal factoren. Welk tarief betaalt u nu, hoe hoog is de opzegvergoeding en weegt dat op tegen de nieuwe aanbieding? Moet u de eventuele cashback (korting) terugbetalen als u opzegt?

Tijdig op de hoogte gebracht worden van het aflopen van uw contract?

Maak dan gebruik van de Contractwekker van Gaslicht.com. Deze Contract herinneringservice helpt u gratis met herinneren, overstappen en... kosten besparen!

Geactualiseerd: donderdag 4 april 2024

Sanne Bins
Sanne Bins Business Unit Manager

Sanne is als Business Unit Manager verantwoordelijk voor onze website content, onderzoeken, persberichten en de samenwerking met de energieleveranciers. Samen met het team streeft Sanne naar het meest complete energieaanbod, de beste service en de hoogste klantwaardering. Sanne wordt vanwege haar expertise regelmatig gevraagd voor media-interviews en om mee te denken over energievraagstukken binnen Nederland.

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.