De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij bellen u graag terug

Zelf energie opwekken? 

Door zelf energie te produceren bespaart u flink op uw energierekening én draagt u bij aan een beter milieu. U kunt zelf energie opwekken door middel van zonnepanelen, zonnecollectoren, een windmolen of een warmtepomp. Steeds meer mensen doen het, en besparen afhankelijk van de installatie tot wel 50 procent van hun energiekosten.
Op energieopwek.nl kun je per dag volgen hoeveel energie in Nederland wordt opgewekt.

Zonne-energie: prijs en opbrengst

Zonne-energie is de meest populaire vorm van zelf energie opwekken. Dit komt vooral omdat zonnepanelen compact en relatief goedkoop zijn. De prijs van zonnepanelen inclusief installatie en omvormer is in de afgelopen 5 jaar met bijna een kwart gedaald. De gemiddelde prijs van 10 panelen (2600 wattpiek) inclusief installatie en omvormer bedraagt in 2016 zo'n 4600 euro (bron Mileu Centraal).

Volgens de voorlichtingsorganisatie is de investering in zonnepanelen in ongeveer 13 jaar terugverdiend. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele subsidie of btw-teruggave op aankoop en installatie van zonnepanelen. Met 10 zonnepanelen (2600 wattpiek) wekt u ruim 2200 kWh elektriciteit op. Aangeraden wordt om maximaal 75 procent van het energieverbruik zelf op te wekken, zodat u minder opwekt dan u verbruikt. Voor de stroom die u namelijk méér opwekt dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding die lager is dan de prijs die u moet betalen voor stroom die u afneemt van uw energieleverancier.  Het gemiddeld energieverbruik van een doorsnee huishouden is zo'n 3500 kWh per jaar. Een systeem van 11 zonnepanelen (2600 wattpiek) is in dit geval voldoende; dit wekt zo'n 2475 kWh per jaar op.

In 2016 was het aantal zonuren hoger dan voorgaande jaren. In totaal waren er 1880 zonuren, 240 uren meer dan gemiddeld. Met deze extra zonuren kan een set van 10 zonnepanelen van 2600 wattpiek (met optimale plaatsing) 215 kWh meer stroom opwekken.

Op eigen dak of niet?

Wie een eigen dak heeft, kan hierop zonnepanelen plaatsen. Wie zijn dak deelt, bijvoorbeeld omdat hij in een appartementencomplex woont, kan met de Vereniging van Eigenaren (VVE) zonnepanelen plaatsen. Met een stroomverdeler kan een VVE de maximale financiële opbrengst uit de zonnepanelen halen. Een andere mogelijkheid is deelnemen in een coöperatie die gezamenlijk zonnepanelen heeft op het dak van bijvoorbeeld een school of sporthal. 

Energie van elkaar

Meeprofiteren van de zonnepanelen op het dak van de buren kan ook met de nieuwe energieleverancier powerpeers. Deze marktplaats voor energie heeft als doel duurzame en zelf opgewekte energie voor iedereen mogelijk te maken. Hoe dit precies werkt, laat powerpeers zien in een filmpje.

Als het aanschaffen van zonnepanelen geen optie is, biedt Vrijopnaam de mogelijkheid om een Paneelopnaam aan te schaffen. Hiermee wordt er geïnvesteerd in zonneparken en heeft u een gegarandeerde opbrengst van 230 kWh per Paneelopnaam.

Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd?

Ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe u uw installatie kunt registreren, zodat u zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren.

Subsidieregeling zonnepanelen

Voor zonnepanelen zijn er gemeentelijke subsidieregelingen. Sommige gemeenten geven subsidie aan consumenten voor de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers. Op de website Energiesubsidiewijzer.nl staat voor welke gemeenten dit geldt. Er is ook informatie te vinden over andere energiesubsidies.

Btw op zonnepanelen terugvragen

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Hiervoor moeten wel wat administratieve handelingen gedaan worden, maar het levert  al gauw 800 euro op bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen voor 4600 euro. Bekijk op Milieu Centraal het stappenplan hoe u de btw terugvraagt. Zie ook de veelgestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen van de Rijksoverheid.

Zonnecollector of zonneboiler

Een zonneboiler of zonnecollector gebruikt zonne-energie voor warm water. Daarnaast is er een zonneboilercombi die warm water levert én uw huis verwarmt. Een zonneboiler is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas: bij gebruik van zonne-energie komt geen CO2 vrij en zonlicht raakt nooit op. 

Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector op het dak (die vangt het zonlicht op) en een vat om het warme water in op te slaan. Voor 4 personen is een collector van 3,5 m² geschikt, met een opslagvat van 150 liter.

Met een zonneboiler kunt u water opslaan en opwarmen door middel van zonne-energie. Dit water is vervolgens te gebruiken voor de douche, de vaatwasser of de verwarming. Naast een lager energieverbruik vermindert u ook de CO2 uitstoot die anders nodig was geweest voor het verwarmen van water.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Het bedrag hangt af van het type zonneboiler en ligt in 2017 globaal tussen de 750 en 2000 euro. De exacte bedragen per zonneboiler vindt u op RVO.nl. De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Zo wordt het budget voor 2017 verhoogd van € 70 miljoen naar € 90 miljoen euro.

Besparingen en kosten zonneboiler

Een zonneboiler voor 4 personen (een collector van 3,5 m² en een 150 liter voorraadvat) kost ongeveer 3300 euro inclusief installeren. De subsidie voor zo'n zonneboiler is ongeveer 1500 euro (bedrag voor 2017). Kleinere zonneboilers zijn goedkoper, grotere kosten meer. Een zonneboiler gaat gemiddeld 20 jaar mee.

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op uw kosten voor warm water. Hoe meer warm water u thuis gebruikt, hoe interessanter een zonneboiler is. Een huishouden van vier personen met een hr-combiketel als naverwarmer bespaart daarmee zo'n 200 m³ gas, ofwel 130 euro per jaar aan gaskosten (prijspeil 2016/2017). Daarvan blijft zo'n 110 euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp (10 euro voor circa 40 kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Deze berekeningen zijn gemaakt door Milieu Centraal, die alles over zonneboilers op een rijtje heeft gezet.

Windenergie

windturbine-2.jpgZelf energie opwekken kan ook met een windmolen op eigen dak of in eigen tuin. Het voordeel van een windmolen is dat hij dag en nacht stroom produceert zolang het voldoende waait. Het nadeel is dat de aanschafkosten en kosten voor onderhoud erg hoog zijn. Daarnaast veroorzaakt een windmolen geluidsoverlast en kunnen vogels in de wieken terechtkomen.

Als u windenergie toch wilt stimuleren, kies dan om te beginnen voor groene stroom, bij een leverancier die windstroom levert of een elektriciteitsmix met wind erin. Wilt u weten hoe energieleveranciers scoren op prijs, duurzaamheid en klanttevredenheid, gebruik dan onze Energievergelijker. U kunt ook zelf investeren in windenergieprojecten of aansluiten bij een energie coöperatie. 

Windtegoed

Bijvoorbeeld bij Qurrent kunt u windtegoeden kopen. Hiermee wordt er geïnvesteerd in windmolens en heeft u een gegarandeerde opbrengst van 250 kWh per windtegoed. Ook leveranciers als Pure Energie en Greenchoice hebben vergelijkbare initiatieven. Op basis van de huidige tarieven (prijspeil 2017) zullen hier geen grote besparingen mee behaald worden. Het voordeel is momenteel hooguit een tientje per jaar. Doe dit dus niet voor het financiële voordeel, maar voor de duurzame bijdrage. 

Het is ook mogelijk om bij een lokale vereniging of coöperatie lid te worden en te investeren in windmolens of zonneparken. Hier kan geld worden ingelegd dat gebruikt wordt voor aanschaf en onderhoud van windmolens. Vervolgens wordt op de ledenvergadering het uit te keren rendement vastgesteld. Dit kan gezien worden als een vorm van beleggen. Het voordeel van deze constructie is dat je niet vastzit aan een energieleverancier. 

Over windmolens is veel discussie. MilieuCentraal heeft de standpunten over windenergie op een rij gezet. Lees ook wat de overheid zegt over windenergie op zee en windenergie op land.

Warmtepomp

Warmtepompen halen warmte uit de lucht, bodem of het grondwater. Met een soort koelkastmotor wordt deze warmte opgewaardeerd tot een bruikbare temperatuur. Een warmtepomp gebruikt stroom, daardoor zal uw stroomgebruik toenemen. Daar staat tegenover dat u veel minder (of geen) gas gebruikt. Uw CO2-uitstoot voor verwarming daalt met bijna de helft als u een hybride warmtepomp neemt, en nog meer als uw stroom van de zon of de wind komt. In Nederland (2016) hebben zo’n 150.000 huizen een warmtepomp, en dit aantal groeit.

Warmtepompen zorgen op een milieuvriendelijke manier voor verwarming en warm water. Ze zijn een duurzaam alternatief voor een cv-ketel op gas. De overheid geeft subsidie op het kopen van een warmtepomp. De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd per 1 juli 2017. Het subsidiebedrag bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. In 2017 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.

De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:

  • Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.
  • Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.
  • Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van € 70 miljoen naar € 90 miljoen euro.

Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017  tot en met 31 december 2017. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Geactualiseerd: 28-11-2017