De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Ontdek wat zonnepanelen opleveren
Zonnepanelen kopen

Kosten zonnepanelen: de prijzen van zonnepanelen

Een investering in zonnepanelen is een investering in de toekomst. Zonnepanelen wekken duurzame energie op. Daardoor hebben we minder fossiele energie nodig om elektriciteit op te wekken. Ook het gasverbruik in uw huishouden kan afnemen. Bovendien verdient de aanschaf van zonnepanelen zich ruim binnen de levensduur van deze duurzame opwekkers terug. Door minder energie van het net af te nemen, bespaart u – na het terugverdienen van de investering – geld met uw zelf opwekte elektriciteit.

Kosten zonnepanelen

Prijs van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn in meerdere opzichten een goede investering, maar wat kosten zonnepanelen nu precies? Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Wat zonnepanelen kosten, hangt onder meer af van het merk, opwekvermogen (uitgedrukt in Wattpiek - Wp) en hoeveel zonnepanelen u nodig heeft. Ook de grootte en de garantietermijn spelen een rol in de kostprijs van de panelen. Gemiddeld ligt de prijs per zonnepaneel tussen de € 150 en € 300 per stuk (bij circa 350 Wp), inclusief btw. Deze prijzen zijn exclusief de installatie op het dak, de omvormer en het aansluiten van de bekabeling.

Kosten zonnepanelen per m²

Omdat niet alle zonnepanelen dezelfde afmetingen hebben, is het eenvoudiger om de kosten om te rekenen naar prijs per m². Wilt u offertes van leveranciers goed kunnen vergelijken? Vraag dan of ze de prijs van hun panelen per m2 willen aanbieden. Omgerekend kosten zonnepanelen per m² tussen de € 100 en € 200 inclusief btw. Het prijsverschil zit in het type zonnepaneel en het opwekvermogen.

Overige kosten zonnepanelen

Naast de kosten voor de zonnepanelen bestaat een systeem ook uit andere kosten. Denk daarbij aan het montagesysteem op het dak en de installatie van de zonnepanelen. Verder betaalt u voor de omvormer die de zonne-energie omzet in bruikbare elektriciteit. Evenals voor de kabels en de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk in de woning, waaronder het aanleggen van een extra groep in de meterkast. Tegenwoordig bieden veel verkopers een totaalpakket aan, waarbij al deze elementen in de prijs zijn inbegrepen. Voor de overzichtelijkheid behandelen we elke kostenpost apart.

Wat bepaalt de prijs van zonnepanelen?

 • Aantal zonnepanelen
 • Merk en type zonnepanelen en omvormer
 • Opwekvermogen zonnepanelen (Wp)
 • Afmetingen zonnepanelen
 • Type montagesysteem
 • Soort dak
 • Toegankelijkheid van het dak
 • Afstand tot de meterkast (lengte kabels)
 • Type muren en vloeren in de woning (aanleg kabels)
 • Aanleggen extra elektrische groep
 • Monitoring opwekte zonne-energie via wifi of ethernetaansluiting
 • Individuele prijsverschillen per aanbieder

Kosten omvormer zonnepanelen

De zonnecellen die in het zonnepaneel zitten wekken gelijkstroom (DC) op als er (zon)licht op schijnt. Deze gelijkstroom is echter nog niet bruikbaar in uw huishouden omdat daarvoor gebruik wordt gemaakt van wisselstroom. Een omvormer zorgt ervoor dat gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom en daardoor gebruikt kan worden.

De prijs van de omvormer die u nodig heeft om de opgewekte zonne-energie om te zetten in bruikbare elektriciteit hangt af van vijf aspecten:

 • de capaciteit van de omvormer
 • de kwaliteit van de omvormer (A- of B-merk)
 • het type omvormer (micro, string of string met optimizers)
 • de mogelijkheid om een batterij aan te sluiten
 • de garantieperiode

Het vermogen van de omvormer (het maximum Wp) dat nodig is voor uw systeem hangt af van het vermogen van alle zonnepanelen bij elkaar. Dat vermogen is gebaseerd op het opwekvermogen onder optimale omstandigheden. Hoeveel stroom u zou kunnen opwekken met een oneindige beschikbaarheid zonlicht. Omdat dit in de praktijk zelden voorkomt, hoeft de omvormer niet per se over exact dit vermogen te beschikken. U kunt ook kiezen voor een omvormer met een capaciteit die 20% lager ligt dan het maximale vermogen van de zonnepanelen.

De kosten van omvormers lopen sterk uiteen: afhankelijk van de bovenstaande variabelen variëren de prijzen van € 500 (voor lage opwekvermogens) tot € 5000 (voor een hoog vermogen). Bij de aanleg van een zonne-energiesysteem maken de kosten voor de omvormer gemiddeld 15 tot 20% uit van de totale kosten van het project.

Bij de allernieuwste systemen wordt geen gebruik gemaakt van een losse stringomvormer waarop alle zonnepanelen worden aangesloten, maar is de omvormer geïntegreerd in het paneel. Deze zogenaamde AC panelen met micro-omvormer hebben diverse voordelen ten opzichte van een traditionele stringomvormer. Het systeem is bijvoorbeeld gemakkelijk uit te breiden met extra zonnepanelen omdat u niet te maken heeft met een maximale capaciteit van de stringomvormer. Doordat AC panelen niet in serie zijn geschakeld heeft bijvoorbeeld schaduw, onderpresteren of zelfs een kapot paneel veel minder invloed op de prestaties van de gehele set zonnepanelen. Immers bij een serieschakeling is de prestatie van het geheel afhankelijk van de zwakste schakel. Bij AC panelen heeft uitval van één paneel geen invloed op het functioneren van de overige panelen in tegenstelling dat een installatie met stringomvormer. Om voorgenoemde reden wordt daarom tegenwoordig vaak bij stringomvormers gebruik gemaakt van zogenaamde “optimizers”. Een optimizer is een elektronische chip die ervoor zorgt dat de opbrengst van een los paneel zo hoog mogelijk is. Optimizers zorgen ervoor dat zonnepanelen onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Hierdoor wordt de invloed beperkt van bijvoorbeeld schaduw op een deel van de panelen als het gaat om de opbrengst van de overige panelen.

Keuze van de bekabeling

Een ander aspect dat invloed heeft op de kosten van zonnepanelen is de bekabeling. Hiervoor zijn speciale kabels beschikbaar: solarkabels. Solarkabels zijn UV-bestendig, waterafstotend en vaak ook hittebestendig. Deze kabels verbinden de zonnepanelen met de stringomvormer. Bij de installatie schakelt de installateur de zonnepanelen eerst in serie (ook wel strings genoemd). Vervolgens sluit de installateur per string twee solarkabels aan op de omvormer: één op de pluszijde en één op de minzijde. Daarna sluit de installateur de omvormer met een YMvK-kabel of VD-draad aan op de groepenkast. De kosten van deze kabels hangen af van de grootte van de stroom die ze moeten vervoeren en de lengte, de diameter en het materiaal van de kabel(s). Aanvullende kosten voor bekabeling kunnen voortkomen uit gebruik van optimizers per paneel. De optimizers worden per zonnepaneel aangesloten tussen de bekabeling van uw panelen. Vervolgens worden deze weer aangesloten op de stringomvormer.

Bij AC panelen met geïntegreerde micro-omvormer wordt de bekabeling direct vanaf het dak naar een aparte groep in de meterkast aangesloten. Hierdoor hoeven er minder kabels getrokken te worden omdat een stringomvormer niet benodigd is. Hierdoor hoeft bij AC panelen ook niet nagedacht te worden over een geschikte plek voor de losse stringomvormer. Omdat de prijzen van kabels enorm verschillen per situatie én in kwaliteit is er geen goede indicatie te geven van de gemiddelde kosten.

Kosten installatie zonnepanelen

De installatiekosten exclusief materiaal voor het realiseren van een systeem met zonnepanelen beslaan ongeveer 25% van de totale kosten. Factoren die de prijs van de installatie beïnvloeden, zijn onder andere de oppervlakte van de zonnepaneleninstallatie en de dakconstructie. Verder spelen de arbeidskosten die het betreffende bedrijf rekent een rol in de installatiekosten. Hieronder tonen we als indicatie een voorbeeld van gemiddelde installatiekosten voor het realiseren van een systeem met verschillende oppervlaktes. Milieu Centraal hanteert overigens een gemiddelde prijs van € 1,52 per Wp voor een installatie met 10 zonnepanelen inclusief montage, bekabeling, omvormer en BTW.

Type installatie
(bij 370 Wp per paneel)
Kosten materiaal Installatiekosten
8 zonnepanelen met een opbrengst van 2664 kWh op jaarbasis. € 1800 - € 2300 € 725 - € 925
12 zonnepanelen met een opbrengst van 3996 kWh op jaarbasis. € 2500 - € 2900 € 925 - € 1125
16 zonnepanelen met een opbrengst van 5328 kWh op jaarbasis.     € 3300 - € 3900 € 1050 - € 1325
20 zonnepanelen met een opbrengst van 6660 kWh op jaarbasis.

€ 4100 - € 4600

€ 1250 - € 1450
28 zonnepanelen met een opbrengst van 9324 kWh op jaarbasis. € 5650 - € 6450 € 1650 - € 1950

Aanleg extra groep in meterkast

Het kan zijn dat er in de meterkast voor het aansluiten van de zonnepanelen geen beschikbare groep is om de extra toevoer van (groene) stroom te verwerken. In dat geval is het noodzakelijk om de meterkast uit te breiden met een extra groep. De prijs hiervan hangt af van de omvang en de complexiteit van de klus, het uurloon van de elektricien en of er sprake is van een spoedtarief. De kosten voor de aanleg van een extra groep bestaan voor ongeveer 70% uit arbeidskosten. De materiaalkosten en de voorrijkosten omvatten respectievelijk circa 25% en 5% van de totaalkosten. Gemiddeld kost het aanbrengen van een extra groep in de meterkast tussen de € 100 en € 125. Per installatie van elke volgende groep betaalt u ongeveer € 60 tot € 75 per groep.

Kosten en opbrengsten zonnepanelen

Bij het vergelijken van verschillende opties voor zonnepaneleninstallaties is het goed om u niet blind te staren op de kosten van de zonnepanelen. Minstens even belangrijk zijn het rendement en de opbrengsten na de terugverdientijd. Zo leidt de aanschaf van meer zonnepanelen tot hogere aanschafkosten, maar ook tot een hogere opbrengst. De kosten per Wattpiek zijn namelijk vaak lager bij de aankoop van tien zonnepanelen dan bij de aanschaf van een set van vijf zonnepanelen. Hetzelfde principe gaat op voor de grootte van de panelen; hoe groter de afzonderlijke zonnepanelen zijn, des te hoger is het rendement. Dat betekent dat de opbrengsten ook groter zijn nadat de investering is terugverdiend. Bovendien is het mogelijk om een deel van de kosten voor de aanschaf terug te krijgen. U kunt de 21% btw die u betaalt over de aankoop en installatie van de zonnepanelen namelijk terugvragen bij de Belastingdienst. Het maakt daarbij niet uit of u particulier of ondernemer bent.

Kosten zonnepanelen reduceren

Het is mogelijk om de eenmalige kosten voor zonnepanelen te drukken door subsidie aan te vragen, het bedrag voor de zonnepanelen te lenen of de installatie te leasen. Sommige gemeenten en/of provincies helpen hun inwoners met het geven van een aanschafsubsidie. Informeer bij uw gemeente en provincie welke mogelijkheden er zijn. Of kijk op de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal welke mogelijkheden uw gemeente biedt.

Lening voor aanschaf zonnepanelen

Als u zelf niet over voldoende (spaar)geld beschikt, zijn er verschillende soorten financiering mogelijk om uw aanschaf van zonnepanelen te realiseren. Veel gemeenten, maar ook banken, verstrekken leningen tegen speciale, relatief lage rentetarieven voor een investering in duurzame energie. Dit zijn Duurzaamheidsleningen of Energiebespaarleningen. Zo kunt u een Energiebespaarlening aanvragen van het Nationaal Warmtefonds tegen een aantrekkelijk rentepercentage. Een van de voorwaarden van deze lening is dat u het leenbedrag maar voor 75% mag uitgeven aan zonnepanelen en de resterende 25% van het bedrag aan andere energiebesparende maatregelen moet uitgeven. 

Sommige banken bieden ook een duurzaamheidslening aan. Deze lening heeft een gunstiger rentepercentage dan een normale lening via de bank. Gaslicht. com Zonnepanelen Zonder Gedoe heeft een samenwerking met de Rabobank.De Duurzaamheidslening van de Rabobank heeft als grote voordeel dat u deze voor 100% kan besteden aan zonnepanelen tegen een rentepercentage van 4%. Klik voor meer informatie over de Duurzaamheidslening van de Rabobank.

Zonnepanelen leasen

Wilt u niet zelf investeren en geen verantwoordelijkheid hebben voor de panelen op uw dak? Dan is leasen of huren wellicht een goede oplossing. Via leasen zijn de zonnepanelen niet van u en dit heeft voor-en nadelen. Voordeel is bijvoorbeeld dat u geen onderhouds- en reparatiekosten heeft. U bespaart geld en u verduurzaamt uw stroomkosten zonder zelf te investeren. Maar uw financiële besparing is veel minder dan wanneer u zelf de installatie koopt, eventueel via een duurzame lening. De partijen die de leaseovereenkomst bieden, moeten daar ook aan verdienen. Een terugverdientijd via leasen is in het algemeen circa 20 jaar. De terugverdientijd bij een lening is 7 tot 10 jaar.

Geactualiseerd: 05-11-2021

Meer informatie over zonnepanelen


Zonnepanelen kopen


Zonnepanelen leveranciers

SunPower


Kosten en opbrengsten

Rendement zonnepanelen | Btw teruggave zonnepanelenSubsidie zonnepanelen 2021


Terugleveren & Salderen

Terugleververgoeding | Tot wanneer zonnepanelen salderen? 


Overstappen energieleverancier & zonnepanelen 

Zonnepanelen en overstappen: waar op letten?


Overige informatie 

Wel of geen zonnepanelen?  |  Zonnepanelen huren | Beste weer voor zonnepanelen? | Zonnepanelen schoonmaken

Website van het Jaar

Ontdek wat zonnepanelen opleveren

Vergelijk pakketten met zonnepanelen inclusief omvormers en montagemateriaal.

Navigatie