De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Over salderen en overzicht terugleververgoeding per energieleverancier

Voordelig en duurzaam uw eigen stroom opwekken staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het met stroom die u niet gebruikt en hoe gaat salderen en het terugleveren van stroom in zijn werk? Kan ik nog meer besparen door over te stappen van energieleverancier?

zonnepanelen-salderen-terugeleveren-0.png

Overstappen en zonnepanelen

Overstappen is voor zonnepaneelbezitters niet ingewikkelder dan voor overige consumenten. In onze energievergelijker kunt u de opbrengst van zonnepanelen meenemen en ontdekt u welke leverancier het meest aantrekkelijke contract biedt. Doordat de zonnepanelen elektriciteit produceren, hoeft u haast geen stroom in te kopen. Hierdoor bent u dus minder afhankelijk van energieleveranciers en zullen prijsstijgingen geen grote gevolgen hebben op uw maandelijkse energierekening. En dat is een geruststellende gedachte gezien de extreem hoge stroomprijzen in 2022. In augustus is de gemiddelde stroomprijs al € 0,67 per kWh, terwijl dat in januari € 0,24 per kWh was.

Terugleveren en salderen

U kunt te allen tijde uw zelf opgewekte stroom terugleveren aan het openbare net. Nederland loopt hiermee voorop, want in sommige Europese landen is dit nog steeds niet toegestaan. Zonnepaneelbezitters krijgen voor stroom die ze aan het net leveren evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept (salderen). 

Helaas is het niet meer altijd vanzelfsprekend dat u de energie die u opwekt met zonnepanelen kunt terugleveren aan het stroomnet. In 2021 hadden ruim 1,5 miljoen consumenten zonnepanelen op het dak van hun woning. Volgens netbeheerder Liander liep bij 1 op de 20 van hen de spanning wel eens te hoog op, waardoor de zonnepanelen tijdelijk afschakelden. Bij deze groep gebeurde dit in 2021 gemiddeld 11 uur per jaar. Dit is minder dan 1 procent van het totaal aantal zonuren per jaar in Nederland. Om klanten inzicht te geven of er problemen zijn met het terugleveren, heeft deze netbeheerder de Postcodechecker-zonnepanelen gelanceerd. Met deze online tool kunnen klanten in het netwerkgebied van Liander controleren of in hun wijk problemen bekend zijn met het terugleveren van zonnestroom van zonnepanelen en wat de geplande oplossing is. Liander benadrukt  dat spanningsproblemen incidenteel voorkomen en sterk afhangen van de lokale situatie. Of de andere netbeheerders het voorbeeld van Liander zullen volgen, is niet bekend.

Wat is salderen?

Op uw jaarafrekening of eindafrekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Uw energieleverancier moet salderen op de jaarafrekening. Dus niet per kalenderjaar. Het mag niet per deel van het jaar, bijvoorbeeld per maand of kwartaal.

Let op: ACM Consuwijzer meldt op de website: "Wij vinden het wenselijk dat uw energieleverancier saldeert over uw jaarverbruik en op de jaarafrekening. Maar dat staat nu niet in de wet. Begin 2023 behandelt de Tweede Kamer een voorstel om verplicht jaarlijks salderen weer in de wet te krijgen. Wanneer het ingaat, is nog niet bekend. Tot die tijd kunnen wij helaas niet ingrijpen." 

Er gelden nog meer regels:

  • Niet alle energie die u teruglevert telt mee voor het salderen. De grens ligt bij de energie die u afneemt van uw leverancier. Dit heet de salderingsgrens.
  • Levert u meer terug? Dan krijgt u een terugleververgoeding.
  • U levert de elektriciteit terug via dezelfde aansluiting waarmee u energie krijgt.
  • Salderen mag alleen als u een kleinverbruikersaansluiting heeft. U bent kleinverbruiker als u een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3x80 Ampère.
    Uw netbeheerder kan u vertellen welke aansluiting u heeft.
  • U moet zijn aangemeld via Energieleveren.nl. Dat kan uw installateur ook voor u doen.
  • Heeft u een slimme meter? Deze meet direct wat u verbruikt en teruglevert. En geeft dit door aan de leverancier.

Hoe werkt salderen op de jaarafrekening?

Saldering moet over het totale verbruik van uw jaarafrekening of eindafrekening gaan. Uw leverancier moet kijken hoeveel elektriciteit u heeft afgenomen over de periode van de jaarafrekening of eindafrekening. Hij moet de elektriciteit die u zelf heeft teruggeleverd daarvan aftrekken. Uw energieleverancier mag dus niet uitgaan van een deel van uw verbruik. En salderen mag ook niet per maand of kwartaal.

Wat is de salderingsgrens?

Niet alle energie die u teruglevert telt mee voor het salderen. Er is een salderingsgrens vastgesteld. De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van uw energieleverancier geleverd heeft gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd heeft gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Voorbeeld 

Uw energieleverancier levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh per jaar op. Van deze 2000 kWh verbruikt u zelf 1000 kWh rechtstreeks, dus voor de meter uit (bijvoorbeeld doordat de wasmachine draait op het moment dat de zon schijnt). Blijft er nog 1000 kWh over die teruggeleverd wordt aan het openbare net. Per saldo moet er dan nog 2500 kWh afgerekend worden bij de leverancier. 

Levert u meer stroom terug dan u verbruikt?

Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Uw energieleverancier betaalt u hiervoor een terugleververgoeding. Uw leverancier bepaalt zelf de hoogte van de vergoeding. Hij moet u hierover informeren en u kunt leveranciers hierop ook vergelijken. Let op: het is uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. 

Voorbeeld 

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh (bijvoorbeeld doordat de wasmachine draait wanneer de zon schijnt). U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding. (bron: ConsuWijzer.nl)

Salderingsregeling en prijsplafond

Het prijsplafond voor de energierekening geldt in 2023 na toepassing van de salderingsregeling en daarmee over het nettoverbruik. Dat is goed nieuws voor zonnepaneelbezitters. Hoe werkt dat dan? Stel, uw huishouden levert 2000 kilowattuur aan het net en  u neemt 3000 kilowattuur af. Dan is de nettoafname 1000 kilowattuur en valt daarmee volledig onder het prijsplafond van 2900 kWh. Als  een huishouden bijvoorbeeld op jaarbasis 4000 kilowattuur invoedt en 3000 kilowattuur afneemt,  is er dus sprake van nettoteruglevering. Dan is het prijsplafond voor dit huishouden niet van toepassing.

Mag mijn leverancier de terugleververgoeding verlagen?

Heeft u vaste leveringstarieven afgesproken, dan heeft u ook een vaste terugleververgoeding. Deze mag uw leverancier alleen veranderen als het in de algemene voorwaarden staat. Heeft u een contract met een variabel tarief, dan kan ook uw terugleververgoeding veranderen. Vaak gebeurt dit 2 keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. Het mag ook op een ander moment, of vaker dan 2 keer per jaar. Maar alleen als het in de voorwaarden staat. Kijk daarom goed naar de voorwaarden van uw contract. Vindt u de terugleververgoeding te laag, ga dan na of het voor u voordelig is om over te stappen. 

Goed om te weten: 
Per 1 juli 2022 saldeerde Budget Energie klanten met een variabel contract op maandbasis. Omdat het woord ‘jaarlijks’ niet expliciet in de wet staat, besloot Budget Energie op maandbasis te salderen. Op 7 november 2022 heeft de energiemaatschappij dat teruggedraaid om met terugwerkende kracht weer op jaarbasis te salderen. 

Salderingsregeling verlengd tot 2025

In 2018 schrijft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer dat de salderingsregeling vervangen wordt door een terugleversubsidie. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover geen energiebelasting en geen opslag duurzame energie- en klimaattransitie betalen. De salderingsregeling zou eerst al in 2020 stoppen. Maar de terugleversubsidie blijkt complexer dan gedacht. 

In 2019 maakt de overheid bekend dat de salderingsregeling wordt verlengd tot 2023. Dan wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. 

In 2020 maakt minister Wiebes de details van de nieuwe salderingsregeling via een Kamerbrief bekend. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen (was oorspronkelijk 11%). Vanaf 2031 daalt het salderingspercentage met 28% tot 0%. Op 15 januari 2021 is het kabinet gevallen. Vervolgens heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel controversieel verklaard. Dat betekent dat het aan een nieuw kabinet is om over het wetsvoorstel te beslissen. Doordat het wetsvoorstel nog niet aangenomen is, kan een deel van de kleinverbruikers met zonnepanelen ook na 1 januari 2024 nog volledig salderen omdat zij dan niet over een geschikte meetinrichting beschikken. Dat meldde de staatssecretaris half juli aan de Tweede Kamer. 

Begin 2022 adviseren ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken om de startdatum voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2024. Netbeheerders, energieleveranciers en de toezichthouder zouden meer voorbereidingstijd nodig hebben. Op 8 februari 2022 schrijft minister Rob Jetten dat de ingangsdatum van de afbouw van de salderingsregeling van 1 januari 2023 niet meer haalbaar is. Daarnaast beraadt het kabinet zich nog op eventuele aanpassingen op dit wetsvoorstel. De minister belooft de Tweede Kamer zo snel mogelijk in het tweede kwartaal hierover te informeren.  

Op 20 mei 2022 blijkt uit een Kamerbrief dat de afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld naar 1 januari 2025. Dat is goed nieuws voor zonnepaneeleigenaren. Het betekent dat zij tot 2025 volledig mogen salderen. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel. In 2025 gaat het salderingspercentage van 100% naar 64%. In het jaar daarop blijft het 64% en daaropvolgend gaat er ieder jaar 9% van af. De laatste 28% gaat er in 2031 in een keer af. Ondanks de grotere stap aan het begin, betekent het uitstel een meevaller voor eigenaren van zonnepanelen.

Op 1 juli 2022 meldt minister Jetten dat hij een absoluut maximum én een minimum wil vastleggen voor de redelijke vergoeding die energieleveranciers moeten betalen aan zonnepaneeleigenaren. Dat geldt voor het deel van de opgewekte stroom dat ze niet mogen salderen. Een minimumvergoeding van 80 procent van het kale leveringstarief zou voor een goede balans zorgen tussen marktwerking en de belangen van de energieleveranciers enerzijds en consumentenbescherming en de belangen van zonnepanelenbezitters anderzijds.

Salderingsregeling 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Oorspronkelijke afbouw salderingsregeling 2023 100% 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%
Nieuwe afbouw salderingsregeling 2025 100% 100% 100% 64% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Afbouw salderingsregeling: voor- en tegenstanders 

Hoe staat het ervoor begin 2023? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) steunt het voorstel van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de huidige salderingsregeling zo snel mogelijk af te bouwen. De ACM vindt het belangrijk dat consumenten weten waar ze aan toe zijn en roept de wetgever daarom op de rechten van consumenten met zonnepanelen duidelijker in de wet te verankeren. De ACM pleit er daarom voor dat in de wet vastgelegd wordt dat de salderingsregeling zolang deze nog bestaat bij de jaarlijkse (eind)afrekening uitgevoerd wordt en pleit er voor dat de wetgever duidelijk omschrijft hoe het resterende verbruik moet worden afgerekend bij leveringstarieven die vaker dan één keer per jaar wijzigen. 

Ook Netbeheer Nederland steunt het voorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling"Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink goedkoper geworden terwijl de energieprijzen enorm zijn toegenomen. Eigenaren van zonnepanelen zijn nu spekkoper. Daarom hebben zonnepanelen geen extra overheidsstimulans meer nodig. Ook zonder salderen is de terugverdientijd voor huishoudens die zonnepanelen kunnen betalen gemiddeld minder dan zeven jaar."

Op 17 januari blijkt er geen Kamermeerderheid te zijn voor afschaffing. Ook niet op 26 januari als de Tweede Kamer het debat voortzet. De voorgestelde afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen krijgt vooralsnog onvoldoende parlementaire steun. Toch blijft de minister pal achter het afbouwpad staan. Over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties wordt gestemd op 31 januari. De stemming heeft echter niet plaatsgevonden, omdat de SP nog aan een amendement werkt. Daarom heeft de Tweede Kamer besloten pas op 7 februari over het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen te stemmen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen: 89 stemmen vóór en 61 stemmen tégen. De Eerste Kamer moet nu beslissen of de afbouw daadwerkelijk start op 1 januari 2025. Het is nog onbekend wanneer dit plaatsvindt.

Terugleververgoeding en btw

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen tegenwoordig als ondernemer. Dat betekent dat u de betaalde btw over de aanschaf en installatie terug kunt vragen. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Dit is veranderd. Vanaf deze datum moet de aanvraag voor teruggave binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar van aanschaf zijn ingediend. U moet zich dan bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Bekijk het stappenplan hoe u de btw terugvraagt. Zie ook wat de Belastingdienst hier over zegt. Een aantal energieleveranciers betaalt de terugleververgoeding altijd inclusief btw, dus ook zonder dat u daarvoor een verzoek heeft ingediend. Let op: in onze Energievergelijker gaan wij standaard uit van een terugleververgoeding exclusief btw.

Forse verschillen in saldering en terugleververgoeding

Als u zelf stroom opwekt, dan loont het kritisch te kijken naar de voorwaarden rond saldering en teruglevering in het kader van het sluiten of vernieuwen van uw energiecontract. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er grote verschillen. Niet alleen in de wijze van verrekenen bij een dubbele meter, maar ook in terugleververgoedingen. In het algemeen betalen energieleveranciers óf een vaste terugleververgoeding per kWh óf het 'kale' leveringstarief.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor normaal- en daluren. Ontbreekt uw leverancier in het overzicht, dan is de informatie bij ons nog niet bekend.

Is een vaste terugleververgoeding gunstiger of ongunstiger?

In verband met de torenhoge stroomprijzen in 2022 is het gunstiger wanneer uw leverancier u het kale leveringstarief vergoedt voor de overtollige stroom. Voorbeeld: u betaalt 50 cent per kilowattuur en krijgt een vaste terugleververgoeding van 5 cent per kWh (Energiedirect). Dat is niet gunstig. Eneco betaalt een vaste terugleververgoeding van 56 cent per kWh. Dat is bijzonder gunstig. Per 5 september verlaagt Eneco deze vergoeding echter drastisch naar 9 cent per kWh. Ook voor klanten met een vast contract. Maar dat mag niet. Na kritiek van de Consumentenbond op deze onrechtmatige tariefswijziging draait Eneco de verlaging van de terugleververgoeding voor klanten met een vast contract terug. Vattenfall verhoogt de vaste terugleververgoeding per 1 september. Klanten met zonnepanelen krijgen bij Vattenfall 16,8 cent in plaats van 7 cent per kilowattuur. Van de drie grootste energieleveranciers heeft Essent de laagste teruglevergoeding: 5,5 cent per kWh.

Overzicht saldering en terugleververgoeding

Leverancier Terugleververgoeding per kWh
over de netto teruglevering
Enkel tarief bij slimme meter mogelijk Saldeerwijze bij dubbel telwerk
Budgetenergie

Vast contract: Het kale leveringstarief conform contract excl. btw

Variabel contract: 50% van het kale leveringstarief
conform contract excl. btw o.b.v. de maandtarieven. 
Per 7 -11-'22 weer jaarlijks salderen met terugwerkende kracht.

Nee

Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*

coolblue energie Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Nee Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
delta energie

Voor lopende vaste contracten: Het kale leveringstarief conform
contract excl. btw. Voor het modelcontract geldt momenteel een

vergoeding van 13,5 ct. 

Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
eneco Voor lopende vaste contracten: Het kale leveringstarief conform
contract excl. btw. 
Voor variabele contracten: 9 ct. per kWh excl. btw
Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
energiedirect 5 ct. per kWh excl. btw Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
engie  Het kale leveringstarief conform contract excl. btw Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
essent 5,5 ct. per kWh excl. btw  Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
greenchoice Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Ja Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
gewoon energie 7 ct. per kWh excl. btw Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
hvc Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Nee Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* 
innova energie 7 ct. per kWh excl. btw Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
mega 5 ct. per kWh excl. btw Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* 
oxxio Voor lopende vaste contracten: Het kale leveringstarief conform
contract excl. btw. 
Voor variabele contracten: 9 ct. per kWh excl. btw
Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen  normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
powerpeers 21 ct. per kWh excl. btw  Ja
(altijd enkeltarief)
Verbruikte en opgewekte stroom afgerekend tegen enkeltarief;
ook bij dubbele meter.
pure energie Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
Shell Energy 10 ct. per kWh excl. btw. Nee Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
unitedconsumers  13,5 ct. per kWh excl. btw. Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
vandebron Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Ja Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
vattenfall 16,8 ct. per kWh excl. btw Ja  Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
vrijopnaam 5 ct. per kWh excl. btw Ja Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.

* De energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht. Opgewekte energie in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen.

Terugleveren: de stroom die u opwekt en teruglevert aan het net. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘invoeden in het net’.
Netto teruglevering: als u meer stroom teruglevert dan verbruikt, blijft er na de saldering een ‘netto teruglevering’ over (overschot aan teruglevering).
Het kale leveringstarief: het leveringstarief conform de leveringsovereenkomst zonder energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw.

Verrekening door energieleverancier nadelig voor u?

Wat kunt u doen als de manier van verrekening van de energieleverancier nadelig voor u is? Wijzig uw contract van dubbeltarief naar enkeltarief of stap over naar een andere energieleverancier. Verrekent uw energieleverancier uw teruglevering niet met het hele verbruik? Neem contact op en vraag om uitleg. Misschien is er een fout gemaakt en kan uw leverancier dit voor u oplossen. Zo niet, dien dan een bezwaar in. Gebruik de voorbeeldbrief van ACM ConsuWijzer.

Uw installatie registreren

Wanneer u energie gaat terugleveren, is het van belang uw installatie te laten registreren bij uw netbeheerder. U komt namelijk anders niet in aanmerking voor een vergoeding wanneer u meer opwekt dan u zelf verbruikt. Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd, ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe u uw installatie kunt registreren, zodat u zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. Koopt u Zonnepanelen Zonder Gedoe via Gaslicht.com, dan regelen wij het voor u.terugleveren stroom

Eisen aan de meter

Een slimme meter is nog niet verplicht, maar wel handig. Een slimme meter meet uw verbruik en de teruggeleverde stroom. Zo weet u precies hoeveel u teruglevert en of dat meer is dan u verbruikt. Waarschijnlijk wordt de salderingsregeling na 2025 afgebouwd. U heeft dan een elektriciteitsmeter nodig die apart meet hoeveel stroom u afneemt en teruglevert aan het net. Een slimme meter kan dat altijd.

Heeft u nu nog een oude analoge meter (Ferraris-meter)? Dan controleert de netbeheerder of deze automatisch terugdraait wanneer u elektriciteit levert aan het net. Wat u levert wordt dus in de meter afgetrokken van wat u verbruikt. Hierdoor wordt uw meterstand lager.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energi opwekken? Dan kunt u subsidie aanvragen met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Meer weten? Hier Opgewekt. Lees over de wijzigingen voor deze subsidieregeling in 2023

Geactualiseerd: woensdag 8 februari 2023

Sanne de Jong - Bins
Sanne de Jong - Bins Business Unit Manager

Sanne is als Business Unit Manager verantwoordelijk voor onze website content, onderzoeken, persberichten en de samenwerking met de energieleveranciers. Samen met het team streeft Sanne naar het meest complete energieaanbod, de beste service en de hoogste klantwaardering. Sanne wordt vanwege haar expertise regelmatig gevraagd voor media-interviews en om mee te denken over energievraagstukken binnen Nederland.

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.

Navigatie