Genomineerd voor 2022!
Stem op Gaslicht.com
En win een PlayStation 5
Door deel te nemen maakt u kans op:
 • Playstation 5 Disk Edition (t.w.v. 500 euro)
 • Een bioscoopabonnement voor een jaar (t.w.v. 200 euro) voor Vue of Pathé
 • Smartwatch (Apple SE, Samsung Galaxy Watch5 of vergelijkbaar t.w.v. 300 euro)
 • Tweehonderd euro shoptegoed
 • 2x Instax Mini met fotopapier
Deze prijzen worden uitgereikt door de organisatie van de Website van het Jaar.
De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Over salderen en overzicht terugleververgoeding per energieleverancier

Voordelig en duurzaam uw eigen stroom opwekken staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het met stroom die u niet gebruikt en hoe gaat salderen en het terugleveren van stroom in zijn werk? Kan ik nog meer besparen door over te stappen van energieleverancier?

terugleververgoeding van stroom door zonnepanelen

Overstappen en zonnepanelen

Overstappen is voor zonnepaneelbezitters niet ingewikkelder dan voor overige consumenten. In onze energievergelijker kunt u de opbrengst van zonnepanelen meenemen en ontdekt u welke leverancier het meest aantrekkelijke contract biedt. Doordat de zonnepanelen elektriciteit produceren, hoeft u haast geen stroom in te kopen. Hierdoor bent u dus minder afhankelijk van energieleveranciers en zullen prijsstijgingen geen grote gevolgen hebben op uw maandelijkse energierekening. En dat is een geruststellende gedachte gezien de extreem hoge stroomprijzen in 2022. In augustus is de gemiddelde prijs al € 0,67 per kWh, terwijl dat in januari € 0,24 per kWh was.

Terugleveren en salderen

U kunt te allen tijde uw zelf opgewekte stroom terugleveren aan het openbare net. Nederland loopt hiermee voorop, want in sommige Europese landen is dit nog steeds niet toegestaan. Zonnepaneelbezitters krijgen voor stroom die ze aan het net leveren evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept (salderen). 

Helaas is het niet meer altijd vanzelfsprekend dat u de energie die u opwekt met zonnepanelen kunt terugleveren aan het stroomnet. In 2021 hadden ruim 1,5 miljoen consumenten zonnepanelen op het dak van hun woning. Volgens netbeheerder Liander liep bij 1 op de 20 van hen de spanning wel eens te hoog op, waardoor de zonnepanelen tijdelijk afschakelden. Bij deze groep gebeurde dit in 2021 gemiddeld 11 uur per jaar. Dit is minder dan 1 procent van het totaal aantal zonuren per jaar in Nederland. Om klanten inzicht te geven of er problemen zijn met het terugleveren, heeft deze netbeheerder de Postcodechecker-zonnepanelen gelanceerd. Met deze online tool kunnen klanten in het netwerkgebied van Liander controleren of in hun wijk problemen bekend zijn met het terugleveren van zonnestroom van zonnepanelen en wat de geplande oplossing is. Liander benadrukt  dat spanningsproblemen incidenteel voorkomen en sterk afhangen van de lokale situatie. Of de andere netbeheerders het voorbeeld van Liander zullen volgen, is niet bekend.

banner-wvhj-2022.png

Wat is salderen?

Op uw jaarafrekening of eindafrekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Uw energieleverancier moet salderen op de jaarafrekening. Dus niet per kalenderjaar. Het mag niet per deel van het jaar, bijvoorbeeld per maand of kwartaal.

Let op: ACM Consuwijzer vindt dat salderen per jaar moet. En meldt op de website: 'Maar op dit moment (augustus 2022) zijn de regels niet duidelijk genoeg. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat probeert hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven.'

Er gelden nog meer regels:

 • Niet alle energie die u teruglevert telt mee voor het salderen. De grens ligt bij de energie die u afneemt van uw leverancier. Dit heet de salderingsgrens.
 • Levert u meer terug? Dan krijgt u een terugleververgoeding.
 • U levert de elektriciteit terug via dezelfde aansluiting waarmee u energie krijgt.
 • Salderen mag alleen als u een kleinverbruikersaansluiting heeft. U bent kleinverbruiker als u een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3x80 Ampère.
  Uw netbeheerder kan u vertellen welke aansluiting u heeft.
 • U moet zijn aangemeld via Energieleveren.nl. Dat kan uw installateur ook voor u doen.
 • Heeft u een slimme meter? Deze meet direct wat u verbruikt en teruglevert. En geeft dit door aan de leverancier.

Hoe werkt salderen op de jaarafrekening?

Saldering moet over het totale verbruik van uw jaarafrekening of eindafrekening gaan. Uw leverancier moet kijken hoeveel elektriciteit u heeft afgenomen over de periode van de jaarafrekening of eindafrekening. Hij moet de elektriciteit die u zelf heeft teruggeleverd daarvan aftrekken. Uw energieleverancier mag dus niet uitgaan van een deel van uw verbruik. En salderen mag ook niet per maand of kwartaal.

Wat is de salderingsgrens?

Niet alle energie die u teruglevert telt mee voor het salderen. Er is een salderingsgrens vastgesteld. De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van uw energieleverancier geleverd heeft gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd heeft gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Voorbeeld 

Uw energieleverancier levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh per jaar op. Van deze 2000 kWh verbruikt u zelf 1000 kWh rechtstreeks, dus voor de meter uit (bijvoorbeeld doordat de wasmachine draait op het moment dat de zon schijnt). Blijft er nog 1000 kWh over die teruggeleverd wordt aan het openbare net. Per saldo moet er dan nog 2500 kWh afgerekend worden bij de leverancier. 

Levert u meer stroom terug dan u verbruikt

Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Uw energieleverancier betaalt u hiervoor een terugleververgoeding. Uw leverancier bepaalt zelf de hoogte van de vergoeding. Hij moet u hierover informeren en u kunt leveranciers hierop ook vergelijken. Let op: het is uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. V

Voorbeeld 

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh (bijvoorbeeld doordat de wasmachine draait wanneer de zon schijnt). U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding. (bron: ConsuWijzer.nl)

Mag mijn leverancier de terugleververgoeding verlagen?

Heeft u vaste leveringstarieven afgesproken, dan heeft u ook een vaste terugleververgoeding. Deze mag uw leverancier alleen veranderen als het in de algemene voorwaarden staat. Heeft u een contract met een variabel tarief, dan kan ook uw terugleververgoeding veranderen. Vaak gebeurt dit 2 keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. Het mag ook op een ander moment, of vaker dan 2 keer per jaar. Maar alleen als het in de voorwaarden staat. Kijk daarom goed naar de voorwaarden van uw contract. Vindt u de terugleververgoeding te laag, ga dan na of het voor u voordelig is om over te stappen.

Salderingsregeling verlengd tot 2025

In 2018 schrijft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer dat de salderingsregeling vervangen wordt door een terugleversubsidie. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover geen energiebelasting en geen opslag duurzame energie- en klimaattransitie betalen. De salderingsregeling zou eerst al in 2020 stoppen. Maar de terugleversubsidie blijkt complexer dan gedacht. 

In 2019 maakt de overheid bekend dat de salderingsregeling wordt verlengd tot 2023. Dan wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. 

In 2020 maakt minister Wiebes de details van de nieuwe salderingsregeling via een Kamerbrief bekend. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen (was oorspronkelijk 11%). Vanaf 2031 daalt het salderingspercentage met 28% tot 0%. Op 15 januari 2021 is het kabinet gevallen. Vervolgens heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel controversieel verklaard. Dat betekent dat het aan een nieuw kabinet is om over het wetsvoorstel te beslissen. Doordat het wetsvoorstel nog niet aangenomen is, kan een deel van de kleinverbruikers met zonnepanelen ook na 1 januari 2024 nog volledig salderen omdat zij dan niet over een geschikte meetinrichting beschikken. Dat meldde de staatssecretaris half juli aan de Tweede Kamer. 

Begin 2022 adviseren ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken om de startdatum voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2024. Netbeheerders, energieleveranciers en toezichthouder Agentschap Telecom zouden meer voorbereidingstijd nodig hebben. Op 8 februari 2022 schrijft minister Rob Jetten dat de ingangsdatum van de afbouw van de salderingsregeling van 1 januari 2023 niet meer haalbaar is. Daarnaast beraadt het kabinet zich nog op eventuele aanpassingen op dit wetsvoorstel. De minister belooft de Tweede Kamer zo snel mogelijk in het tweede kwartaal hierover te informeren.  

Op 20 mei 2022 blijkt uit een Kamerbrief dat de afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld naar 1 januari 2025. Dat is goed nieuws voor zonnepaneeleigenaren. Het betekent dat zij tot 2025 volledig mogen salderen. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel. In 2025 gaat het salderingspercentage van 100% naar 64%. In het jaar daarop blijft het 64% en daaropvolgend gaat er ieder jaar 9% van af. De laatste 28% gaat er in 2031 in een keer af. Ondanks de grotere stap aan het begin, betekent het uitstel een meevaller voor eigenaren van zonnepanelen.

Op 1 juli 2022 meldt minister Jetten dat hij een absoluut maximum én een minimum wil vastleggen voor de redelijke vergoeding die energieleveranciers moeten betalen aan zonnepaneeleigenaren. Dat geldt voor het deel van de opgewekte stroom dat ze niet mogen salderen. Een minimumvergoeding van 80 procent van het kale leveringstarief zou voor een goede balans zorgen tussen marktwerking en de belangen van de energieleveranciers enerzijds en consumentenbescherming en de belangen van zonnepanelenbezitters anderzijds.

Salderingsregeling 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Oorspronkelijke afbouw salderingsregeling 2023 100% 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%
Nieuwe afbouw salderingsregeling 2025 100% 100% 100% 64% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Terugleververgoeding en btw

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen tegenwoordig als ondernemer. Dat betekent dat u de betaalde btw over de aanschaf en installatie terug kunt vragen. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Dit is veranderd. Vanaf deze datum moet de aanvraag voor teruggave binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar van aanschaf zijn ingediend. U moet zich dan bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Bekijk het stappenplan hoe u de btw terugvraagt. Zie ook wat de Belastingdienst hier over zegt. Een aantal energieleveranciers betaalt de terugleververgoeding altijd inclusief btw, dus ook zonder dat u daarvoor een verzoek heeft ingediend. Let op: in onze Energievergelijker gaan wij standaard uit van een terugleververgoeding exclusief btw.  

Forse verschillen in saldering en terugleververgoeding

Als u zelf stroom opwekt, dan loont het kritisch te kijken naar de voorwaarden rond saldering en teruglevering in het kader van het sluiten of vernieuwen van uw energiecontract. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er grote verschillen. Niet alleen in de wijze van verrekenen bij een dubbele meter, maar ook in terugleververgoedingen. In het algemeen betalen energieleveranciers óf een vaste terugleververgoeding per kWh óf het 'kale' leveringstarief.

Wat is een gunstiger terugleververgoeding?

In verband met de torenhoge stroomprijzen in 2022 is het gunstiger wanneer uw leverancier u het kale leveringstarief vergoedt voor de overtollige stroom. Voorbeeld: u betaalt 50 cent per kilowattuur en krijgt een vaste terugleververgoeding van 5 cent per kWh (Energiedirect). Eneco schroeft de terugleververgoeding vanaf 5 september '22 drastisch terug naar 9 cent per kWh. Er is veel kritiek op deze forse verlaging want Eneco betaalt voor het overschot tot nu toe het 'kale' leveringstarief. Daarentegen verhoogt Vattenfall de terugleververgoeding per 1 september. Klanten met zonnepanelen krijgen bij Vattenfall 16,8 cent in plaats van 7 cent per kilowattuur. Van de drie grootste energieleveranciers heeft Essent de laagste teruglevergoeding: 5,5 cent per kWh.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor normaal- en daluren. Ontbreekt uw leverancier in het overzicht, dan is de informatie bij ons nog niet bekend.

Overzicht saldering en terugleververgoeding

Leverancier Terugleververgoeding per kWh
over de netto teruglevering
Enkel tarief bij slimme meter mogelijk Saldeerwijze bij dubbel telwerk
Budgetenergie

Vast contract: Het kale leveringstarief conform contract excl. btw

Variabel contract: 50% van het kale leveringstarief
conform contract excl. btw o.b.v. de maandtarieven. 
Terugleververgoeding wordt per maand berekend.

Nee

Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*

coolblue energie Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Nee Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
delta energie

Voor lopende vaste contracten: Het kale leveringstarief conform
contract excl. btw. Voor het modelcontract geldt momenteel een

vergoeding van 13,5 ct. 

Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
eneco 9 ct. per kWh excl. btw Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
energiedirect 5 ct. per kWh excl. btw Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
engie  Het kale leveringstarief conform contract excl. btw Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
essent 5,5 ct. per kWh excl. btw  Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
greenchoice Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Ja Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
gewoonlogo.png Enkele meter: kale enkeltarief conform contract incl. btw
Dubbele meter: kale daltarief incl. btw.
Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
hem.svg Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding
Nee Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
hvc Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Nee Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* 
innova energie Enkele meter: kale enkeltarief conform contract incl. btw
Dubbele meter: kale daltarief incl. btw.
Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
mega.png 5 ct. per kWh excl. btw Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* 
nederlandse energie maatschappij Het kale leveringstarief conform contract excl. btw Nee Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* 
oxxio 9 ct. per kWh excl. btw Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen  normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
powerpeers 21 ct. per kWh excl. btw  Ja
(altijd enkeltarief)
Verbruikte en opgewekte stroom afgerekend tegen enkeltarief;
ook bij dubbele meter.
raedthuys pure energie Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
unitedconsumers  Het kale leveringstarief conform contract excl. btw Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
vandebron Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Ja Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
vattenfall Tot 1-9-2022: 7 ct. per kWh excl. btw
Vanaf 1-9-2022: 16,8 ct. per kWh excl. btw
Ja  Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
vrijopnaam 5 ct. per kWh excl. btw Ja Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.

* de energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht. Opgewekte energie in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen.

Staat uw leverancier er niet bij, dan zijn de tarieven niet bekend

Terugleveren: de stroom die u opwekt en teruglevert aan het net. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘invoeden in het net’.
Netto teruglevering: als u meer stroom teruglevert dan verbruikt, blijft er na de saldering een ‘netto teruglevering’ over (overschot aan teruglevering).

Het kale leveringstarief: het leveringstarief conform de leveringsovereenkomst zonder energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw.

Verrekening door energieleverancier nadelig voor u?

Wat kunt u doen als de manier van verrekening van de energieleverancier nadelig voor u is? Wijzig uw contract van dubbeltarief naar enkeltarief of stap over naar een andere energieleverancier. Verrekent uw energieleverancier uw teruglevering niet met het hele verbruik? Neem contact op en vraag om uitleg. Misschien is er een fout gemaakt en kan uw leverancier dit voor u oplossen. Zo niet, dien dan een bezwaar in. Gebruik de voorbeeldbrief van ACM ConsuWijzer.

Uw installatie registreren

Wanneer u energie gaat terugleveren, is het van belang uw installatie te laten registreren bij uw netbeheerder. U komt namelijk anders niet in aanmerking voor een vergoeding wanneer u meer opwekt dan u zelf verbruikt. Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd, ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe u uw installatie kunt registreren, zodat u zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. Koopt u Zonnepanelen Zonder Gedoe via Gaslicht.com, dan regelen wij het voor u.

Eisen aan de meter

Vanaf 2025 moet u een slimme meter hebben. Of een digitale meter die meet wat u teruglevert. terugleveren stroom

Vanaf 1 januari 2023 gaat mogelijk een nieuw wetsvoorstel in. Daarbij wordt de huidige salderingsregeling stap voor stap afgebouwd.   Daarom heeft u straks een energiemeter nodig die apart meet hoeveel stroom u afneemt en teruglevert aan het net. Heeft u nog een analoge meter of een digitale meter zonder teruglever-registratie? Deze zijn ongeschikt voor teruglevering. Laat de meter voor 1 januari 2023 vervangen. Vervangen is gratis. Tenzij u eerder de slimme meter weigerde. Dan mag de netbeheerder kosten rekenen. Het gaat om de volgende meters:

- Ferraris-meter. Dit is een analoge meter met draaischijf en 1 telwerk.
- Analoge meter zonder draaischijf. Deze is niet geschikt voor zonnepanelen.
- Digitale meter zonder teruglever-registratie.

Wel geschikt voor de nieuwe regeling zijn uiteraard de slimme meter en digitale meters met teruglever-registratie. Wilt u geen slimme meter? U kunt ook kiezen voor een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is. Of u kunt de uitleesfunctie van uw slimme meter laten uitzetten door uw energieleverancier.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Niet iedereen kan zelf zonnepanelen aan laten leggen op zijn of haar dak. Daarom heeft de Rijksoverheid in 2014 de Postcoderoosregeling in het leven geroepen. Particulieren en ondernemers die samen met anderen investeren in opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt, hebben via deze regeling recht op een korting op de energiebelasting. Zij mogen voor iedere opgewekte kilowattuur die ze deelnemen de energiebelasting en de btw verrekenen met hun eigen verbruik.  Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. 

Projecten die voor 1 april 2021 zijn gestart vallen onder de Regeling Verlaagd Tarief. Het financiële voordeel is dat u de opgewekte stroom van uw energierekening mag aftrekken, en ook de belasting die u over elektriciteit betaalt. Voorwaarde is dat u met de anderen een coöperatie of Vereniging van Eigenaren vormt. Er is een maximum aan de stroom die u mag verrekenen.

De postcoderoosregeling is per april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Maar hij werkt nog steeds met een 'postcoderoos'. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de nieuwe subsidieregeling uit. U krijgt de vergoeding niet via de energierekening, maar ontvangt een jaarlijkse winstuitkering. De coöperatie betaalt de winstuitkering uit de inkomsten die zij hebben uit de verkoop van elektriciteit en uit de subsidie. De voorwaarde dat u met de anderen een coöperatie of Vereniging van Eigenaren vormt, geldt nog steeds. De SCE-regeling geldt voor zonnestroomprojecten en windprojecten. De meeste SCE-projecten in 2021 zijn voor zonnepanelen (bron: MilieuCentraal).

Geactualiseerd: woensdag 24 augustus 2022

Sanne de Jong - Bins
Sanne de Jong - Bins Business Unit Manager

Sanne is als Business Unit Manager verantwoordelijk voor onze website content, onderzoeken, persberichten en de samenwerking met de energieleveranciers. Samen met het team streeft Sanne naar het meest complete energieaanbod, de beste service en de hoogste klantwaardering. Sanne wordt vanwege haar expertise regelmatig gevraagd voor media-interviews en om mee te denken over energievraagstukken binnen Nederland.

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.

Navigatie