Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Terugleververgoeding vergelijken in 2023

Heeft u zonnepanelen en levert u meer zonne-energie terug aan het net dan u verbruikt? Dan krijgt u van uw energieleverancier een terugleververgoeding. Hoe hoog deze vergoeding is en welke verschillen er zijn tussen energieleveranciers leest u in dit artikel.

Ga snel naar:

Terugleververgoeding zonnepanelen

Salderen en de terugleververgoeding 

Als u zonnepanelen heeft, wekt u zelf duurzame energie op. Een deel van deze stroom verbruikt u zelf, de rest levert u terug aan het openbare net. Op uw jaarafrekening wordt de teruggeleverde stroom tegen de afgenomen stroom weggestreept. Dat heet salderen. U leest hier meer over de salderingsregeling. Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan krijgt u een terugleververgoeding.

Wat is mijn terugleververgoeding?

Levert u meer stroom terug dan u verbruikt? Dan krijgt u van uw energieleverancier een terugleververgoeding, die is standaard lager dan de reguliere stroomprijs. Uw leverancier bepaalt zelf de hoogte van deze vergoeding. Hij moet u hierover informeren en u kunt leveranciers hierop ook vergelijken. Deze vergoeding is mooi meegenomen, maar het is vanuit financieel oogpunt niet aan te raden om meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. In de vergelijker vindt u de terugleververgoeding per leverancier bij ‘Prijsdetails’. 

Voorbeeld 

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u teruggeleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die overblijft ontvangt u een terugleververgoeding.

Mag mijn leverancier de terugleververgoeding verlagen?

Heeft u vaste leveringstarieven afgesproken, dan heeft u ook een vaste terugleververgoeding. Deze mag uw leverancier alleen veranderen als het in de algemene voorwaarden staat. Heeft u een contract met een variabel tarief, dan kan ook uw terugleververgoeding veranderen. Vaak gebeurt dit 2 keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. Het mag ook op een ander moment, of vaker dan 2 keer per jaar. Maar alleen als het in de voorwaarden staat. Kijk daarom goed naar de voorwaarden van uw contract. Uw leverancier moet u minimaal 30 dagen van tevoren informeren over de nieuwe tarieven (bron: ConsuWijzer.nl)). Vindt u de terugleververgoeding te laag, dan loont het vaak om over te stappen.

Goed om te weten: Op 1 juli 2022 meldt minister Jetten dat hij een absoluut maximum én een minimum wil vastleggen voor de redelijke vergoeding die energieleveranciers moeten betalen aan zonnepaneeleigenaren die energie terugleveren. Dat geldt voor de opgewekte stroom die niet gesaldeerd mag worden. Als minimumvergoeding is 80% van het kale leveringstarief voorgesteld. Deze vergoeding is zowel voor energieleveranciers als consumenten gunstig. 

Vaste terugleveringskosten

Vandebron en Vrijopnaam hanteren vaste terugleveringskosten. Zij brengen bij klanten met zonnepanelen die stroom terugleveren zogeheten 'vaste terugleveringskosten' in rekening. Klanten die stroom terugleveren, betalen een vast bedrag per dag. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die ze op jaarbasis terugleveren, maar kan oplopen tot wel 46 euro per maand (peildatum 17-11-'23). 

Wie heeft de hoogste terugleververgoeding in 2023?

Als u op jaarbasis meer stroom opwekt dan u verbruikt, loont het om kritisch naar de terugleververgoeding te kijken. Er bestaan (nog steeds) grote verschillen in terugleververgoedingen. In het algemeen betalen energieleveranciers óf een vaste terugleververgoeding per kWh óf het 'kale' leveringstarief. De hoogte van de vaste vergoeding is afhankelijk van het soort contract, de looptijd en het instapmoment. Als de stroomprijzen hoog zijn, is het gunstiger wanneer uw leverancier u het kale leveringstarief vergoedt voor de overtollige stroom. Dat levert meer op dan een terugleververgoeding van bijvoorbeeld 5 cent per kWh (excl. btw). Energiedirect.nl , Mega, Vrijopnaam en Essent geven eind augustus de laagste terugleververgoeding per kilowattuur. Bij Powerpeers, Pure Energie, Oxxio en Eneco kunt u aanzienlijk gunstiger uit zijn.

Overzicht terugleververgoedingen 

In onderstaande lijst ziet u de terugleververgoedingen voor consumenten die nu instappen. Sommige leveranciers maken bij de terugleververgoeding onderscheid in het type energiecontract. Zo is de terugleververgoeding bij een vast contract momenteel veelal lager dan bij een variabel contract. In augustus hebben hebben Greenchoice, Budget Energie, Engie en Vattenfall de terugleververgoeding verlaagd. Bij de prijsdetails in onze vergelijker ziet u exact wat de actuele terugleververgoeding is.

Peildatum 27-11-2023

Leverancier Terugleververgoeding per kWh
over de netto teruglevering
Vaste terugleveringskosten Enkel tarief
bij slimme meter mogelijk
Saldeerwijze bij dubbel telwerk
Budgetenergie

Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Per 7 -11-'22 weer jaarlijks salderen met terugwerkende kracht.

Nee Nee

Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*

coolblue energie 5 ct. per kWh excl. btw Nee Nee Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
delta energie 5,5 ct. per kWh excl. btw Nee Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
eneco 9 ct. per kWh excl. btw Nee Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
energiedirect 5 ct. per kWh excl. btw Nee Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
engie 4 ct. per kWh excl. btw Nee Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
essent 5,5 ct. per kWh excl. btw  Nee Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
greenchoice Voor contracten afgesloten voor 11-8-'23: 11,5 ct. per kWh excl. btw
Voor contracten afgesloten vanaf 11-8-'23: 8 ct. per Kwh excl. btw
Nee Ja Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
gewoon energie 7 ct. per kWh excl. btw Nee Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
hvc Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Nee Nee Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* 
innova energie 7 ct. per kWh excl. btw Nee Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
mega 5 ct. per kWh excl. btw Nee Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* 
oxxio 9 ct. per kWh excl. btw Nee Ja Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen  normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
powerpeers Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Nee Ja
(altijd enkeltarief)
Verbruikte en opgewekte stroom afgerekend tegen enkeltarief;
ook bij dubbele meter.
pure energie Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Nee Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
Shell Energy 10 ct. per kWh excl. btw. Nee Nee Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
unitedconsumers  5 ct. per kWh excl. btw. Nee Ja Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*
vandebron Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij een teruglevering >2000 kWh geldt er een verlaagde vergoeding.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Ja Ja Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
vattenfall Vaste vergoeding die per contract verschilt.
Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding.
Nee Ja  Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.
vrijopnaam 5 ct. per kWh excl. btw Ja Ja Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.

* De energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht. Opgewekte energie in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen.

Krijg ik nog een terugleververgoeding als salderen wordt afgeschaft?

Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 geleidelijk afbouwen tot nul. Het wetsvoorstel ligt nog steeds bij de Eerste Kamer. Minister Jetten wil dat het snel door de Eerste Kamer wordt behandeld om te voorkomen dat energiebedrijven een heffing voor consumenten met zonnepanelen invoeren (peildatum 13-9-’23). De minister wil dat zonnepanelen een goede investering blijven waarbij voor zowel de mensen die deze stap al hebben gemaakt, als voor de mensen die overwegen om deze stap te maken een redelijke terugverdientijd geldt. 'Daartoe dient de consument voor de zelfopgewekte elektriciteit een eerlijk bedrag te krijgen van de leverancier.’

In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor stroom die ze niet kunnen salderen. Tot 2027 is dit minimaal 80% van het leveringstarief dat de eigenaar van de zonnepanelen heeft afgesproken met de energieleverancier, exclusief belastingen en heffingen.  Vanaf 2027 stelt de minister iedere 2 jaar de vergoeding vast die energieleveranciers hun klanten minimaal moeten geven voor elektriciteit die zij niet kunnen salderen. Dit gebeurt op basis van advies van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Zodra het wetsvoorstel voor het afbouwen van de salderingsregeling aangenomen is, wordt in de Energiewet de redelijke vergoeding voor ‘overtollige’ zonne-energie vastgelegd op ten minste 80 procent van de prijs waartegen kleinverbruikers stroom afnemen. De redelijke vergoeding is ook de naam voor het bedrag dat u straks toegekend krijgt voor de stroom van zonnepanelen die u niet meer mag salderen. 

Teruglevering en het prijsplafond

Het prijsplafond is pas van toepassing na saldering. Als de teruglevering in mindering is gebracht, geldt het prijsplafond over de afname die overblijft op uw jaarafrekening. Als die afname over de verbruiksgrens uitkomt, betaalt u over dat deel uw contracttarieven. Als u de jaarrekening heeft ontvangen, beginnen de berekeningen van de afname en teruglevering opnieuw.

Geactualiseerd: maandag 27 november 2023

Sinie Oskam
Sinie Oskam Head of site information

Sinie is sinds 2013 werkzaam voor Gaslicht.com vanuit Amersfoort. Sinie heeft gewerkt als Coördinator Customer Care & tarieven, momenteel als Head of site information. Dit betekent dat zij samen met het team verantwoordelijk is voor het aanbod van de energieproducten. Hiervoor heeft zij dagelijks contact met energieleveranciers en andere marktpartijen. Ook is Sinie betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe features van de website en bij onderzoeken voor onze nieuws- en persberichten.

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.
Navigatie