Genomineerd voor 2020!
Stem op Gaslicht.com
En win een SONOS Play:5
Door deel te nemen maakt u kans op een SONOS Play:5, een Bol.com cadeaubon of een hotelovernachting. Deze prijzen worden uitgereikt door de organisatie van de Website van het Jaar.
De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.00 uur

Terugleveren stroom en salderen


zelf-energie-opwekken.pngVoordelig en duurzaam uw eigen stroom opwekken staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het met stroom die u niet gebruikt en hoe gaat salderen en het terugleveren van stroom in zijn werk? Kan ik nog meer besparen door over te stappen van energieleverancier?

Overstappen en zonnepanelen

Overstappen is voor zonnepaneelbezitters niet ingewikkelder dan voor overige consumenten. Gemiddeld kunt u driehonderd euro per jaar besparen door over te stappen van energieleverancier. In onze energievergelijker kunt u de opbrengst van zonnepanelen meenemen en ontdekt u welke leverancier het meest aantrekkelijke contract biedt.

Terugleveren en salderen

U kunt te allen tijde uw zelf opgewekte stroom terugleveren aan het openbare net. Nederland loopt hiermee voorop, want in sommige Europese landen is dit nog steeds niet toegestaan. Zonnepaneelbezitters krijgen voor stroom die ze aan het net leveren evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept (salderen). 

Wat is salderen?

Op uw energierekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Salderen is alleen mogelijk wanneer de elektriciteit via dezelfde aansluiting teruggeleverd wordt als waarmee de energieleverancier u elektriciteit levert. Deze regels gelden alleen voor kleinverbruikers. U bent kleinverbruiker als u een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3x80 Ampère. Uw netbeheerder kan u vertellen welke aansluiting u heeft. Heeft u een grotere aansluiting dan 3x80 Ampère? Dan kunt u met een energieleverancier zelf afspraken maken over het salderen.

Wat is de salderingsgrens?

Niet alle energie die u terug levert telt mee voor het salderen. Er is een salderingsgrens vastgesteld. De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van uw energieleverancier geleverd heeft gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd heeft gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Regels voor salderen en terugleveren

Voorbeeld 1

Uw energieleverancier levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh per jaar op. Van deze 2000 kWh verbruikt u zelf 1000 kWh rechtstreeks, dus voor de meter uit (bijvoorbeeld doordat de wasmachine draait op het moment dat de zon schijnt). Blijft er nog 1000 kWh over die teruggeleverd wordt aan het openbare net. Per saldo moet er dan nog 2500 kWh afgerekend worden bij de leverancier. 

Levert u meer stroom terug dan u verbruikt?

Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Uw energieleverancier moet u hiervoor volgens de wet een redelijke terugleververgoeding geven. Hij mag zelf de hoogte van de terugleververgoeding bepalen. Wel ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

Houd er rekening mee dat 7 cent per kWh al redelijk kan zijn. Het is daarom uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. Voor een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh komt dat neer op zo'n 16 panelen met elk een capaciteit van 250 wattpiek.

Voorbeeld 2

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh (ook weer doordat de wasmachine draait wanneer de zon schijnt). U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding. (bron: ConsuWijzer.nl)

Salderingsregeling verlengd tot 2023

In 2018 schrijft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer dat de salderingsregeling vervangen wordt door een terugleversubsidie. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover geen energiebelasting en geen opslag duurzame energie- en klimaattransitie betalen. De salderingsregeling zou eerst al in 2020 stoppen. Maar de terugleversubsidie blijkt complexer dan gedacht. 

Op 26 april 2019 maakt de overheid bekend dat de salderingsregeling wordt verlengd tot 2023. Dan wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn. Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, zal het op de lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant zijn om zonnepanelen te installeren. Vanaf 2023 zal ieder huishouden en bedrijf met zonnepanelen automatisch meegaan met de afbouw van salderen, zonder daar iets voor te hoeven doen.

Op 30 maart 2020 heeft minister Wiebes de details van de nieuwe salderingsregeling via een Kamerbrief bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen (was oorspronkelijk 11%). Vanaf 2031 daalt het salderingspercentage met 28% tot  0%. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden.

Terugleververgoeding en btw 

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen tegenwoordig als ondernemer. Dat betekent dat u de betaalde btw over de aanschaf en installatie terug kunt vragen. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Dit is veranderd. Vanaf deze datum moet de aanvraag voor teruggave binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar van aanschaf zijn ingediend. U moet zich dan bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Bekijk het stappenplan hoe u de btw terugvraagt. Zie ook wat de Belastingdienst hier over zegt.

Een aantal energieleveranciers betaalt de terugleververgoeding altijd inclusief btw, dus ook zonder dat u daarvoor een verzoek heeft ingediend. Let op: in onze Energievergelijker gaan wij standaard uit van een terugleververgoeding exclusief btw. Ook over het eigen verbruik moet btw worden betaald. 

Forse verschillen in de regelingen bij energieleveranciers

Als u zelf stroom opwekt, dan loont het kritisch te kijken naar de voorwaarden rond saldering en teruglevering in het kader van het sluiten of vernieuwen van uw energiecontract. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er grote verschillen. Niet alleen in de wijze van verrekenen bij een dubbele meter, maar ook in terugleververgoedingen.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor normaal- en daluren. Ontbreekt uw leverancier in het overzicht, dan is de informatie bij ons nog niet bekend.

Overzicht saldering en terugleververgoeding

Leverancier Saldeerwijze bij dubbel telwerk Enkel tarief
bij dubbel telwerk
Terugleververgoeding per kWh
over de netto teruglevering
budgetenergie.svg Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
delta.svg Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
eneco.svg Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja Het kale normaaltarief conform contract excl. btw
energiedirect.svg Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja 6 ct. per kWh excl. btw
engie.svg Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
essent.svg Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja 7 ct. per kWh excl. btw
greenchoice.svg Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja Tot 2000 kWh: 8 ct. per kWh excl. btw 
Vanaf 2000 kWh: Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
greennl.svg

Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik.

Nee Vaste vergoeding die per contract verschilt. Bij de prijsdetails vind u de actuele terugleververgoeding
hvc.svg Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
innova-energie.svg Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja Enkele meter: kale enkeltarief conform contract incl. btw
Dubbele meter: kale daltarief incl. btw.
main-energie.svg Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Normaaluren: 5,06 ct. per kWh excl btw 
Daluren: 4,07 ct. per kWh excl. btw 
Enkeltarief: 4,86 ct. per kWh excl. btw
neosmart.svg Restand aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja Het kale daltarief conform contract incl. btw
nederlandse-energie-maatschappij.svg Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Het  kale leveringstarief conform contract excl. btw
oxxio.svg Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen  normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja Het kale enkeltarief conform contract excl. btw
powerpeers.svg Verbruikte en opgewekte stroom afgerekend tegen enkeltarief;
ook bij dubbele meter.
Ja
(altijd enkeltarief)
Tot 5000 kWh: 11 ct. per kWh excl. btw 
Vanaf 5000 kWh: 5 ct. per kWh excl. btw
raedthuys-pure-energie.svg Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Tot 1500 kWh: 8,70 ct. per kWh excl. btw 
Vanaf 1500 kWh: Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
unitedconsumers.svg Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
vandebron.svg Leverancier kiest de voor u meest voordelige saldeermethode.** Ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
vattenfall.svg Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja 7 ct. per kWh excl. btw
vrijopnaam.svg Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
welkom-energie.svg Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Nee Het kale daltarief conform contract excl. btw

* de energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht. Opgewekte energie in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen. 
** Is er in de normaaluren meer verbruikt dan opgewekt? Dan wordt de opwekking bij elkaar opgeteld, eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. Is in de normaaluren meer opgewekt dan verbruikt? Dan wordt restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding (waarbij het ontvangen bedrag voor de normaaluren nooit meer wordt dan wat u voor de daluren betaalt). Energiebelasting totaalverbruik wordt gesaldeerd met energiebelasting totaal opgewekte energie.

Staat uw leverancier er niet bij, dan zijn de tarieven niet bekend.

Terugleveren: de stroom die u opwekt en teruglevert aan het net. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘invoeden in het net’.
Netto teruglevering: als u meer stroom teruglevert dan verbruikt, blijft er na de saldering een ‘netto teruglevering’ over (overschot aan teruglevering).
Het kale leveringstarief: het leveringstarief conform de leveringsovereenkomst zonder energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw.

Verrekening door energieleverancier nadelig voor u?

Wat kunt u doen als de manier van verrekening van de energieleverancier nadelig voor u is? Wijzig uw contract van dubbeltarief naar enkeltarief of stap over naar een andere energieleverancier.

Uw installatie registreren

Wanneer u energie gaat terugleveren, is het van belang uw installatie te laten registreren bij uw netbeheerder. U komt namelijk anders niet in aanmerking voor een vergoeding wanneer u meer opwekt dan u zelf verbruikt.

Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd, ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe u uw installatie kunt registreren, zodat u zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren.

Eisen aan de meter

energiemeter.pngHeeft u nog een stroommeter met een draaischijf en een of twee telwerken? Deze zogenaamde analoge Ferraris-meters loopt bij het terugleveren vanzelf terug. In dat geval saldeert de meter dus zelf al. Gaat u alleen salderen (en niet meer terugleveren dan u verbruikt) dan kunt u deze meter blijven gebruiken.

Als u meer teruglevert dan u verbruikt, is een slimme meter interessanter. Deze meet zowel uw eigen verbruik als de teruggeleverde elektriciteit. De uitrol van de slimme meter is gestart in 2012 en vanaf 2015 is het de bedoeling dat alle huishoudens in Nederland gratis een slimme meter aangeboden krijgen. U kunt zo’n digitale meter tegen vergoeding ook eerder laten plaatsen of weigeren.

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht een meter met minimaal twee aparte telwerken te hebben. Oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Zo'n meter kan levering en teruglevering afzonderlijk meten. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Wie nog niet zo'n meter heeft, krijgt deze vóór 2023 aangeboden door de netbeheerder. 

Vervanging postcoderoosregeling 

Niet iedereen kan zelf zonnepanelen aan laten leggen op zijn of haar dak. Daarom heeft de Rijksoverheid in 2014 de Postcoderoosregeling in het leven geroepen. Particulieren en ondernemers die samen met anderen investeren in opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt, hebben via deze regeling recht op een korting op de energiebelasting. Zij mogen voor iedere opgewekte kilowattuur die ze deelnemen de energiebelasting en de btw verrekenen met hun eigen verbruik.  Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. 

Een subsidie vervangt vanaf 2021 de postcoderoosregeling. Daardoor wordt de regeling minder ingewikkeld. Met de nieuwe subsidie zijn nieuwe initiatieven minder afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting. Ook stumuleert de subsidie nog beter lokale opwekking van duurzame energie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de nieuwe subsidieregeling uitvoeren. Bestaande projecten kunnen nog 15 jaar gebruik maken van de bestaande postcoderoosregelingen.

Zie ConsuWijzer voor meer informatie over terugleveren. Voor meer informatie over zonnepanelen gaat u naar MilieuCentraal. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over zonne-energie.

Gepubliceerd: 12-09-2012
Geactualiseerd: 26-09-2020

Navigatie