De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terugleveren stroom en salderen

Voordelig en duurzaam uw eigen stroom opwekken staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het met stroom die u niet gebruikt en hoe gaat salderen en het terugleveren van stroom in zijn werk? Kan ik nog meer besparen door over te stappen van energieleverancier?

terugleververgoeding van zonnepanelen

Belastingplan 2022 en salderen 

De energiebelasting op stroom zou in 2022 eerst met 0,29 cent per kWh omlaag gaan, wat neerkomt op 11,12 cent per kWh inclusief btw.  Om de enorme stijging van de energierekening voor huishoudens te verminderen, heeft het kabinet in oktober besloten om de stroombelasting met 8,4 cent  te verlagen. Daarmee komt de stroombelasting op 2,73 cent per kWh inclusief btw. Voor huishoudens die stroom opwekken met zonnepanelen is een verlaging minder gunstig. Daardoor wordt de terugverdientijd wat langer. De geproduceerde stroom is immers minder waard. De belastingplannen moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Pas daarna zijn ze definitief. 

Overstappen en zonnepanelen

Overstappen is voor zonnepaneelbezitters niet ingewikkelder dan voor overige consumenten. Gemiddeld kunt u driehonderd euro per jaar besparen door over te stappen van energieleverancier. In onze energievergelijker kunt u de opbrengst van zonnepanelen meenemen en ontdekt u welke leverancier het meest aantrekkelijke contract biedt.

Terugleveren en salderen

U kunt te allen tijde uw zelf opgewekte stroom terugleveren aan het openbare net. Nederland loopt hiermee voorop, want in sommige Europese landen is dit nog steeds niet toegestaan. Zonnepaneelbezitters krijgen voor stroom die ze aan het net leveren evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept (salderen). 

Wat is salderen?

Op uw energierekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Salderen is alleen mogelijk wanneer de elektriciteit via dezelfde aansluiting teruggeleverd wordt als waarmee de energieleverancier u elektriciteit levert. Deze regels gelden alleen voor kleinverbruikers. U bent kleinverbruiker als u een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3x80 Ampère. Uw netbeheerder kan u vertellen welke aansluiting u heeft. Heeft u een grotere aansluiting dan 3x80 Ampère? Dan kunt u met een energieleverancier zelf afspraken maken over het salderen.

Wat is de salderingsgrens?

Niet alle energie die u teruglevert telt mee voor het salderen. Er is een salderingsgrens vastgesteld. De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van uw energieleverancier geleverd heeft gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd heeft gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Regels voor salderen en terugleveren

Voorbeeld 1

Uw energieleverancier levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh per jaar op. Van deze 2000 kWh verbruikt u zelf 1000 kWh rechtstreeks, dus voor de meter uit (bijvoorbeeld doordat de wasmachine draait op het moment dat de zon schijnt). Blijft er nog 1000 kWh over die teruggeleverd wordt aan het openbare net. Per saldo moet er dan nog 2500 kWh afgerekend worden bij de leverancier. 

Levert u meer stroom terug dan u verbruikt?

Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Uw energieleverancier moet u hiervoor volgens de wet een redelijke terugleververgoeding geven. Hij mag zelf de hoogte van de terugleververgoeding bepalen. Wel ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

Houd er rekening mee dat 7 cent per kWh al redelijk kan zijn. Het is daarom uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. Voor een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh komt dat neer op zo'n 16 panelen met elk een capaciteit van 250 wattpiek.

Voorbeeld 2

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh (bijvoorbeeld doordat de wasmachine draait wanneer de zon schijnt). U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding. (bron: ConsuWijzer.nl)

Salderingsregeling verlengd

In 2018 schrijft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer dat de salderingsregeling vervangen wordt door een terugleversubsidie. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover geen energiebelasting en geen opslag duurzame energie- en klimaattransitie betalen. De salderingsregeling zou eerst al in 2020 stoppen. Maar de terugleversubsidie blijkt complexer dan gedacht. 

In 2019 maakt de overheid bekend dat de salderingsregeling wordt verlengd tot 2023. Dan wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. 

In 2020 maakt minister Wiebes de details van de nieuwe salderingsregeling via een Kamerbrief bekend. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen (was oorspronkelijk 11%). Vanaf 2031 daalt het salderingspercentage met 28% tot 0%. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden.

Op 15 januari 2021 is het kabinet gevallen. Vervolgens heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel controversieel verklaard. Dat betekent dat het aan een nieuw kabinet is om over het wetsvoorstel te beslissen. Doordat het wetsvoorstel nog niet aangenomen is, kan een deel van de kleinverbruikers met zonnepanelen ook na 1 januari 2024 nog volledig salderen omdat zij dan niet over een geschikte meetinrichting beschikken. Dat meldde de staatssecretaris half juli aan de Tweede Kamer. Als de afbouw van de salderingsregeling niet in 2023 start, zullen de kosten voor de overheid aanzienlijk oplopen. 

Begin 2022 adviseren ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken om de startdatum voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2024. Netbeheerders, energieleveranciers en toezichthouder Agentschap Telecom zouden meer voorbereidingstijd nodig hebben. 

Op 8 februari 2022 schrijft minister Rob Jetten dat de ingangsdatum van de afbouw van de salderingsregeling van 1 januari 2023 niet meer haalbaar is. Daarnaast beraadt het kabinet zich nog op eventuele aanpassingen op dit wetsvoorstel. De minister belooft de Tweede Kamer zo snel mogelijk in het tweede kwartaal hierover te informeren. Wordt vervolgd dus.

Terugleververgoeding en btw 

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen tegenwoordig als ondernemer. Dat betekent dat u de betaalde btw over de aanschaf en installatie terug kunt vragen. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Dit is veranderd. Vanaf deze datum moet de aanvraag voor teruggave binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar van aanschaf zijn ingediend. U moet zich dan bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Bekijk het stappenplan hoe u de btw terugvraagt. Zie ook wat de Belastingdienst hier over zegt.

Een aantal energieleveranciers betaalt de terugleververgoeding altijd inclusief btw, dus ook zonder dat u daarvoor een verzoek heeft ingediend. Let op: in onze Energievergelijker gaan wij standaard uit van een terugleververgoeding exclusief btw. Ook over het eigen verbruik moet btw worden betaald. 

Forse verschillen in de regelingen bij energieleveranciers

Als u zelf stroom opwekt, dan loont het kritisch te kijken naar de voorwaarden rond saldering en teruglevering in het kader van het sluiten of vernieuwen van uw energiecontract. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er grote verschillen. Niet alleen in de wijze van verrekenen bij een dubbele meter, maar ook in terugleververgoedingen.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor normaal- en daluren. Ontbreekt uw leverancier in het overzicht, dan is de informatie bij ons nog niet bekend.

Overzicht saldering en terugleververgoeding

Leverancier Saldeerwijze bij dubbel telwerk Enkel tarief bij slimme meter mogelijk Terugleververgoeding per kWh
over de netto teruglevering
Budgetenergie Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
coolblue energie Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Nee Vaste vergoeding die per contract verschilt. Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding
delta energie Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
eneco Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja Het kale normaaltarief conform contract excl. btw
energiedirect Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja 5 ct. per kWh excl. btw
engie Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
essent Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja 5,5 ct. per kWh excl. btw
greenchoice Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja Tot 2000 kWh: 8 ct. per kWh excl. btw 
Vanaf 2000 kWh: Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
gewoonlogo.png Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja Enkele meter: kale enkeltarief conform contract incl. btw
Dubbele meter: kale daltarief incl. btw.
hem.svg Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Nee Vaste vergoeding die per contract verschilt. Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding
hvc Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
innova energie Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja Enkele meter: kale enkeltarief conform contract incl. btw
Dubbele meter: kale daltarief incl. btw.
mega.png Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja 5 ct. per kWh excl. btw
nederlandse energie maatschappij Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Het  kale leveringstarief conform contract excl. btw
oxxio Opwekking bij elkaar opgeteld:
eerst tegen  normaalverbruik gesaldeerd, rest tegen dalverbruik.
Ja Het kale enkeltarief conform contract excl. btw
powerpeers Verbruikte en opgewekte stroom afgerekend tegen enkeltarief;
ook bij dubbele meter.
Ja
(altijd enkeltarief)
Tot 5000 kWh: 11 ct. per kWh excl. btw 
Vanaf 5000 kWh: 5 ct. per kWh excl. btw
raedthuys pure energie Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja 6 ct. per kWh excl. btw 
unitedconsumers Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
vandebron Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja Vaste vergoeding die per contract verschilt. Bij de prijsdetails vindt u de actuele terugleververgoeding
vattenfall Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja 7 ct. per kWh excl. btw
vrijopnaam Resterend aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja Tot 2000 kWh: Het kale leveringstarief conform contract incl. btw 
Vanaf 2000 kWh: 5 ct. per kWh

* de energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht. Opgewekte energie in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen.

Staat uw leverancier er niet bij, dan zijn de tarieven niet bekend.

Terugleveren: de stroom die u opwekt en teruglevert aan het net. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘invoeden in het net’.
Netto teruglevering: als u meer stroom teruglevert dan verbruikt, blijft er na de saldering een ‘netto teruglevering’ over (overschot aan teruglevering).
Het kale leveringstarief: het leveringstarief conform de leveringsovereenkomst zonder energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw.

Verrekening door energieleverancier nadelig voor u?

Wat kunt u doen als de manier van verrekening van de energieleverancier nadelig voor u is? Wijzig uw contract van dubbeltarief naar enkeltarief of stap over naar een andere energieleverancier.

Uw installatie registreren

Wanneer u energie gaat terugleveren, is het van belang uw installatie te laten registreren bij uw netbeheerder. U komt namelijk anders niet in aanmerking voor een vergoeding wanneer u meer opwekt dan u zelf verbruikt. Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd, ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe u uw installatie kunt registreren, zodat u zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren.

Eisen aan de meter

Heeft u nog een stroommeter met een draaischijf en een of twee telwerken? Deze zogenaamde analoge Ferraris-meters loopt bij het terugleveren vanzelf terug. In dat geval saldeert de meter dus zelf al. Gaat u alleen salderen (en niet meer terugleveren dan u verbruikt) dan kunt u deze meter blijven gebruiken.

Als u meer teruglevert dan u verbruikt, is een slimme meter interessanter. Deze meet zowel uw eigen verbruik als de teruggeleverde elektriciteit. De uitrol van de slimme meter is gestart in 2012 en vanaf 2015 is het de bedoeling dat alle huishoudens in Nederland gratis een slimme meter aangeboden krijgen. U kunt zo’n digitale meter tegen vergoeding ook eerder laten plaatsen of weigeren.

terugleveren stroom

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht een meter met minimaal twee aparte telwerken te hebben. Oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Zo'n meter kan levering en teruglevering afzonderlijk meten. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Wie nog niet zo'n meter heeft, krijgt deze vóór 2023 aangeboden door de netbeheerder. 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 

Niet iedereen kan zelf zonnepanelen aan laten leggen op zijn of haar dak. Daarom heeft de Rijksoverheid in 2014 de Postcoderoosregeling in het leven geroepen. Particulieren en ondernemers die samen met anderen investeren in opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt, hebben via deze regeling recht op een korting op de energiebelasting. Zij mogen voor iedere opgewekte kilowattuur die ze deelnemen de energiebelasting en de btw verrekenen met hun eigen verbruik.  Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. 

Projecten die voor 1 april 2021 zijn gestart vallen onder de Regeling Verlaagd Tarief. Het financiële voordeel is dat u de opgewekte stroom van uw energierekening mag aftrekken, en ook de belasting die u over elektriciteit betaalt. Voorwaarde is dat u met de anderen een coöperatie of Vereniging van Eigenaren vormt. Er is een maximum aan de stroom die u mag verrekenen.

De postcoderoosregeling is per april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Maar hij werkt nog steeds met een 'postcoderoos'. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de nieuwe subsidieregeling uit. U krijgt de vergoeding niet via de energierekening, maar ontvangt een jaarlijkse winstuitkering. De coöperatie betaalt de winstuitkering uit de inkomsten die zij hebben uit de verkoop van elektriciteit en uit de subsidie. De voorwaarde dat u met de anderen een coöperatie of Vereniging van Eigenaren vormt, geldt nog steeds. De SCE-regeling geldt voor zonnestroomprojecten en windprojecten. De meeste SCE-projecten in 2021 zijn voor zonnepanelen (bron: MilieuCentraal).

Geactualiseerd: dinsdag 10 mei 2022

Sanne de Jong - Bins
Sanne de Jong - Bins Business Unit Manager

Sanne is als Business Unit Manager verantwoordelijk voor onze website content, onderzoeken, persberichten en de samenwerking met de energieleveranciers. Samen met het team streeft Sanne naar het meest complete energieaanbod, de beste service en de hoogste klantwaardering. Sanne wordt vanwege haar expertise regelmatig gevraagd voor media-interviews en om mee te denken over energievraagstukken binnen Nederland.

Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie