Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Denk mee over het klimaatbeleid

door Maartje Sebek Leestijd: 3 minuten

Windmolens op land of de gasprijs verhogen? Hoe denkt u over het Nederlandse klimaatbeleid? Van 5 tot 31 maart kunt u uw voorkeuren over het klimaatbeleid online kenbaar maken. U kunt dan aangeven welke keuzes u zou maken als u op de stoel van het nieuwe kabinet zou zitten.

Uitstoot broeikasgassen verlagennieuwsbrief-gaslicht-klimaat-enquete.png

De Nederlandse overheid heeft met andere Europese landen afgesproken om meer actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, zal de nieuwe regering hierover verschillende keuzes moeten maken. Welke beslissingen moeten genomen worden om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen? Tweede Kamerleden willen de samenleving hier graag bij betrekken. Door middel van een zogeheten 'raadpleging' kunt u uw mening geven.

Geef advies over het klimaatbeleid

In de raadpleging wordt u op de stoel van de nieuwe regering gezet. U krijgt 10 maatregelen te zien die broeikasgassen verminderen inclusief informatie over de effecten.  Vervolgens kunt u per maatregel aangeven in hoeverre u vindt dat de overheid deze moet toepassen om de nationale klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. Of juist niet moet toepassen. Tegenstanders van klimaatbeleid kunnen ook aangeven dat zij willen dat de overheid geen enkele maatregel neemt. Een aantal voorbeelden van maatregelen die volgens Gaslicht.com ontbreken in het onderzoek :

  • zonnepanelen op alle daken van woningen, bedrijfs- en overheidsgebouwen
  • hybride warmtepompen in woningen als toevoeging op de cv-ketel
  • waterstof bijmengen op gasnet (20-30% bijmengen kan zonder dat je cv-ketel in de problemen komt)
  • stoppen met aanleg van warmtenetten met biomassa centrales 

U heeft ook de mogelijkheid om uw mening toe te lichten. En om nieuwe ideeën aan te dragen. Verder is de overheid benieuwd welke maatregelen u juist afraadt. Zo vindt Gaslicht.com de verhoging van energiebelasting op aardgas bijvoorbeeld absoluut af te raden. Deze is de afgelopen 9 jaar reeds met enorme sprongen verhoogd: van € 0,20/m3 in 2012 naar € 0,42/m3 in 2021 (bron: Energiebelasting 2008 t/m 2021). De energierekening is hierdoor voor de meeste Nederlanders al enorm gestegen. En een verdere verhoging kan ertoe leiden dat mensen in de problemen komen. Met name huishoudens die niet kunnen investeren om het gasverbruik te verlagen.

Het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht. Het doel is om Nederlanders te betrekken bij keuzes die de overheid moet maken rond klimaatbeleid.  De uitkomsten worden vervolgens gedeeld met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord.

Laat uw mening horen

Heeft u een mening over het klimaatbeleid? Of dit nu postief of negatief is, dat maakt niet uit. Beide zijn belangrijk, want elke mening telt. Neem deel aan deze raadpleging tussen 5 en 31 maart. Let wel op, het is alleen mogelijk om via desktop of laptop deel te nemen. Deelname kost ongeveer 20 - 30 minuten.

Deel dit artikel op:
Geactualiseerd: maandag 1 november 2021

Maartje Sebek
Maartje Sebek Medewerker Marketing & Communicatie

Maartje was tot november 2021 werkzaam als Marketing en Communicatie medewerker voor Gaslicht.com.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.