Zonnepanelen in 3 stappen

Wij vragen uw adresgegevens om de kosten nauwkeurig te berekenen.

Voor statistische doeleinden bewaren we alleen uw postcode, maar zonder huisnummer zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij delen uw adresgegevens niet met derden.
 • Installatie binnen 6 weken
 • Zekerheid door 25 jaar garantie
 • Historisch snelle terugverdientijd

Wat zijn terugleverkosten voor zonnepanelen en welke leveranciers hanteren ze?

We wekken in Nederland steeds meer zonne-energie op. Op sommige momenten raakt het stroomnet echter overbelast. Hierdoor ontstaat netcongestie en dat kost geld. Sommige energieleveranciers hanteren daarom terugleverkosten voor zonnepaneeleigenaren. Wat zijn dit voor kosten, hoeveel moet u betalen en welke leveranciers rekenen deze kosten? En kunt u hier iets aan doen?

Ga snel naar:

Wat zijn vaste terugleveringskosten voor zonnepanelen en welke leveranciers hanteren ze?

Wat zijn terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen?

Terugleverkosten betaalt u als u zelf elektriciteit opwekt en deze (deels) teruglevert aan het net. De terugleverkosten worden in rekening gebracht om de kosten te dekken die uw energieleverancier maakt omdat u elektriciteit invoedt op het net. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van de door u aan het net teruggeleverde kWh's en de berekenwijze van de leverancier.

Op 15 augustus 2023 begint Vandebron als eerste leverancier met terugleverkosten. Het is een vast bedrag per dag dat klanten betalen voor het terugleveren van zonne-energie. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kWh zonnestroom die de klant teruglevert. Volgens Vandebron moet dit bedrag de kosten dekken die ze maken vanwege de teruglevering van stroom. Ook zou dit eerlijker zijn: voorheen zaten deze kosten verwerkt in het leveringstarief van alle klanten. Nu betalen alleen klanten met zonnepanelen voor de kosten van de teruglevering van de opgewekte energie. 

Wanneer zijn terugleverkosten ingegaan voor Vandebron-klanten?

 • Voor nieuwe contracten die na 14 augustus 2023 zijn afgesloten
 • Bij lopende variabele contracten per 1 oktober 2023 
 • Voor klanten met een vast contract verandert er tijdens de looptijd niets.
  Zodra het contract na afloop overgaat in een variabel contract, moeten ook zij terugleverkosten betalen. 

Klanten van Vandebron die maximaal 1000 kWh terugleveren, betalen € 4 per maand (schaal 1). Wie meer dan 5000 kWh per jaar teruglevert (inclusief salderen) moet maandelijks € 46 terugleverkosten betalen (peildatum: 16-2-'24). Jaarlijks dus maar liefst € 552.  

Welke leveranciers hanteren nog meer terugleverkosten?

 Vrijopnaam brengt vanaf 1 januari 2024 ook terugleverkosten in rekening. Klanten met zonnepanelen betalen een vast bedrag per dag. De hoogte van dit bedrag verschilt per schaal en hangt af van de hoeveelheid opgewekte stroom die in een jaar teruggeleverd is. Net als bij Vandebron betalen klanten bij Vrijopnaam maandelijks € 46 terugleverkosten als zij meer  dan 5000 kWh per jaar terugleveren.

Op 16 januari 2024 wordt bekend dat ook Budget Energie terugleverkosten gaat rekenen aan klanten met zonnepanelen. Per 1 maart 2024 brengt de energieleverancier  terugleverkosten in rekening bij zonnepanelenbezitters met een variabel contract. Dit geldt niet voor bestaande klanten met een vast contract. Voor nieuwe klanten met zonnepanelen gaan de terugleverkosten meteen in. 

In tegenstelling tot Vandebron en Vrijopnaam rekent Budget Energie alleen met de saldeerbare teruglevering. Dit houdt in dat ze alleen de teruglevering meenemen die u kunt wegstrepen tegen uw verbruik (oftewel salderen). Op die manier gelden er alleen kosten voor het gedeelte dat onder de salderingsregeling valt. De kosten zijn verdeeld over schalen: klanten die minder stroom terugleveren, betalen minder terugleverkosten dan klanten die meer terugleveren. Over de resterende teruglevering ontvangen klanten een terugleververgoeding. Deze vergoeding is berekend op basis van de daadwerkelijke waarde van de teruglevering.

Op 1 maart 2024 wordt bekend dat ook Innova Energie en Frank Energie vaste terugleverkosten gaan rekenen. Net als bij Vandebron zijn de terugleverkosten bij Innova Energie afhankelijk van het aantal kWh stroom dat klanten terugleveren. Ook Mega voert per 1 maart vaste terugleverkosten in voor nieuwe contracten en voor lopende variabele contracten per 1-4-2024.

Wij houden u hier tijdig op de hoogte welke leveranciers dit voorbeeld zullen volgen.

Hoe worden terugleverkosten verrekend?

De terugleverkosten worden meegenomen in de berekening van de maand/jaarprijs. Om de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen, heeft Vandebron deze kosten opgedeeld in schalen. De hoogte van de kosten is gebaseerd op de hoeveelheid energie die u per jaar teruglevert.  In welke schaal u valt, wordt bepaald aan de hand van de totale teruglevering. Per schaal gelden vaste terugleverkosten. Bij het afsluiten van een contract berekent de energieleverancier in welke schaal u valt. De definitieve kosten worden berekend op uw jaar- of eindafrekening, op basis van de daadwerkelijk teruggeleverde stroom.

In onze energievergelijker kunt u deze kosten terugvinden onder 'Terugleverkosten':

schermafbeelding-2024-02-16-150923.png

Blijven zonnepanelen rendabel?

Volgens zowel Vandebron als Vrijopnaam blijven zonnepanelen rendabel. Budget Energie noemt de terugverdientijd nog steeds redelijk. "Onze klanten halen nog steeds voordeel uit het hebben van zonnepanelen. Daarnaast worden zonnepanelen steeds goedkoper én efficiënter. Investeren in zonnepanelen blijft dus een verstandige keuze. Niet alleen voor de financiële voordelen, maar ook voor het klimaat." 

Toezichthouder ACM doet onderzoek naar terugleverkosten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek doen naar de hoogte van de terugleverkosten. Volgens de toezichthouder mogen energieleveranciers die wel rekenen, maar moeten ze wel kunnen worden verklaard door extra kosten voor de bedrijven. De ACM wil het onderzoek voor eind maart hebben afgerond.

Wat kunt u doen als bezitter van zonnepanelen?

Gebruik uw opgewekte energie direct. Hierdoor levert u minder stroom terug, neemt u minder stroom af van uw leverancier en zijn uw terugleveringskosten lager.

 • Maak overdag (als de zon schijnt) zoveel mogelijk gebruik van de opgewekte zonne-energie.
 • Zet wasmachine en vaatwasser overdag aan en laad de elektrische auto overdag op.
 • Bekijk of het mogelijk is om uw opgewekte stroom op te slaan in een thuisbatterij.

U kunt overstappen naar een van de andere energieleveranciers zonder terugleverkosten. 

Geactualiseerd: vrijdag 1 maart 2024

Ӕde de Jong
Ӕde de Jong Content marketeer

Ӕde is sinds begin 2023 werkzaam als content marketeer bij Gaslicht.com, Bellen.com en Internetten.nl. Hij is actief betrokken bij de websitecontent en het nieuws en zet zich dagelijks in om de complexe energie- en telecommarkt begrijpelijk te maken. Daarnaast is Ӕde verantwoordelijk voor het actualiseren van de websites.