Zonnepanelen in 3 stappen

Wij vragen uw adresgegevens om de kosten nauwkeurig te berekenen.

Voor statistische doeleinden bewaren we alleen uw postcode, maar zonder huisnummer zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij delen uw adresgegevens niet met derden.
 • Installatie binnen 6 weken
 • Zekerheid door 25 jaar garantie
 • Snelle terugverdientijd

Wat zijn terugleverkosten voor zonnepanelen en welke leveranciers hanteren ze?

We wekken in Nederland steeds meer zonne-energie op. Op sommige momenten raakt het stroomnet echter overbelast. Hierdoor ontstaat netcongestie en dat kost geld. Ook blijft de salderingsregeling voorlopig bestaan. Steeds meer energieleveranciers hanteren daarom terugleverkosten voor zonnepaneeleigenaren. Wat zijn dit voor kosten, hoeveel moet u betalen en welke leveranciers rekenen deze kosten? En kunt u hier iets aan doen?

Ga snel naar:

Wat zijn vaste terugleveringskosten voor zonnepanelen en welke leveranciers hanteren ze?

Wat zijn terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen?

Terugleverkosten betaalt u als u zelf elektriciteit opwekt en deze (deels) teruglevert aan het net. Uw energieleverancier maakt kosten, omdat u elektriciteit invoedt op het net. De extra kosten die leveranciers maken in het geval van huishoudens met zonnepanelen zijn hogere inkoopkosten, hogere onbalanskosten en kosten die veroorzaakt worden door de salderingsregeling. Deze kosten berekent de energieleverancier aan zonnepanelenbezitters door. De wijze waarop de doorberekening plaatsvindt is verschillend. Per leverancier staat beschreven welke rekenmethode gehanteerd wordt.

Waarom rekenen energieleveranciers terugleverkosten?

Nu de salderingsregeling voorlopig blijft bestaan, brengen steeds meer energieleveranciers terugleverkosten in rekening. Dit doen ze om de kosten van de teruglevering te dekken en deze kosten eerlijker onder alle klanten te verdelen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de door u aan het net teruggeleverde kWh's en de berekenwijze van de leverancier. Hieronder hebben we de terugleverkosten van alle leveranciers die deze in rekening brengen uiteengezet. Zo kunt u als zonnepanelenbezitter de energieleverancier kiezen die bij u past.

Moeten leveranciers stoppen met terugleverkosten?

Kamerlid Silvio Erkens wil dat energieleveranciers stoppen met terugleverkosten, zodra de salderingsregeling voor zonnepanelen per 1 januari 2027 geschrapt wordt. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Energiewet heeft hij daarvoor een motie ingediend, die op 4 juni j.l. met een ruime meerderheid is aangenomen. Het is echter aan het nieuwe kabinet om de terugleverkosten dan een halt toe te roepen. Demissionair minister Jetten vindt dat het nieuwe kabinet zich hiervoor moet inspannen.

Gaslicht.com vindt het belangrijk dat zonnepaneelbezitters energiecontracten goed kunnen vergelijken. Daarom moet er een einde komen aan de wildgroei van manieren waarop energieleveranciers extra kosten doorberekenen. Leveranciers die extra kosten rekenen, moeten dit op vergelijkbare wijze doen.

Zonnepanelen nog steeds rendabel

Ook als u terugleverkosten moet betalen, zijn zonnepanelen nog steeds een goede investering. Alle stroom die u in de wintermaanden van het net afneemt, wordt automatisch weggestreept tegen de stroom die u in de zomermaanden opwekt en teruglevert. Deze stroom hoeft u dus niet meer voor ongeveer 30 cent per kWh in te kopen.

De terugleverkosten verschillen per leverancier, maar stel dat u klant bent bij Eneco, dan betaalt u komende zomer 11,5 cent terugleverkosten per kWh teruggeleverde stroom. Elke gesaldeerde kWh uur stroom is echter ongeveer 30 cent waard. Netto gaat u er dus nog steeds op vooruit als u stroom saldeert. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt iets langer, maar met een levensduur van meer dan 25 jaar zijn zonnepanelen nog steeds rendabel.

Wat is het verschil tussen terugleverkosten en terugleververgoeding?

Bij terugleverkosten worden kosten in rekening gebracht als u stroom teruglevert aan het net. De kosten hangen af van hoeveel stroom u teruglevert per jaar. Bij de terugleververgoeding ontvangt u een vergoeding als u meer stroom teruglevert aan het net dan u verbruikt. Dit komt alleen voor als u heel veel stroom teruglevert. De meeste mensen wekken op jaarbasis juist minder stroom op dan ze verbruiken. Daarnaast is de terugleververgoeding vaak maar 5 cent per kWh. Daarom raadt Gaslicht.com aan om het aantal panelen op uw jaarlijkse stroomverbruik af te stemmen als u zonnepanelen gaat aanschaffen. Verder is het belangrijk om zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct zelf te gebruiken, bijvoorbeeld door een wasje overdag in plaats van 's avonds te doen, de airco overdag in plaats van 's nachts aan te zetten en uw auto op te laden als de zon schijnt.

Terugleverkosten vandebron.svg

Vanaf 15 augustus 2023 rekent Vandebron als eerste leverancier terugleverkosten voor nieuwe contracten en sinds 1 oktober 2023 voor lopende variabele contracten. Voor klanten met een vast contract verandert er tijdens de looptijd niets. Zodra het contract na afloop overgaat in een variabel contract, moeten ook zij terugleverkosten betalen. Het is een vast bedrag per dag dat klanten betalen voor het terugleveren van zonne-energie. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kWh zonnestroom dat de klant teruglevert. Volgens Vandebron moet dit bedrag de kosten dekken die ze maken vanwege de teruglevering van stroom. Ook zou dit eerlijker zijn: voorheen zaten deze kosten verwerkt in het leveringstarief van alle klanten. Nu betalen alleen klanten met zonnepanelen voor de kosten van de teruglevering van de opgewekte energie. Vandebron rekent terugleverkosten over alle teruggeleverde stroom, zowel de stroom die u saldeert als de stroom waar u een terugleververgoeding voor ontvangt.

Klanten van Vandebron die maximaal 1000 kWh terugleveren, betalen € 4 per maand (schaal 1). Wie meer dan 5000 kWh per jaar teruglevert (inclusief salderen) moet maandelijks € 46 terugleverkosten betalen. Jaarlijks dus maar liefst € 552.

Schaal Terugleverkosten per dag (incl. btw) Terugleverkosten per jaar (incl. btw)
Schaal 0 (0 - 4 kWh) € 0 € 0
Schaal 1 (5 - 999 kWh) € 0,13 € 48
Schaal 2 (1000- 1999 kWh) € 0,41 € 150
Schaal 3 (2000 - 2999 kWh) € 0,69 € 252
Schaal  4 (3000 - 3999 kWh) € 0,95 € 348
Schaal 5 (4000 - 4999 kWh) € 1,23 € 450
Schaal 6 (Meer dan 5000 kWh) € 1,51 € 552

Peildatum: 28-05-2024 

Terugleverkosten vrijopnaam.svg

 Vrijopnaam brengt vanaf 1 januari 2024 terugleverkosten in rekening. Klanten met zonnepanelen betalen een vast bedrag per dag. De hoogte van dit bedrag verschilt per schaal en hangt af van de hoeveelheid opgewekte stroom die in een jaar teruggeleverd is. Het totaal aantal kWh dat in de notaperiode is teruggeleverd, bepaalt in welke schaal u valt.

Schaal Terugleverkosten per dag (incl. btw) Terugleverkosten per jaar (incl. btw)
Schaal 0 (0 - 100 kWh) € 0 € 0
Schaal 1 (101 - 1000 kWh) € 0,13 € 47,45
Schaal 2 (1001 - 2000 kWh) € 0,41 € 149,65
Schaal 3 (2001 - 3000 kWh) € 0,69 € 251,85
Schaal 4 (3001 - 4000 kWh) € 0,95 € 346,75
Schaal 5 (4001 - 5000 kWh) € 1,23 € 448,95
Schaal 6 (Meer dan 5000 kWh) € 1,80 € 657,00

Peildatum: 28-05-2024

Terugleverkosten budgetenergie.svg

Per 1 maart 2024 brengt Budget Energie terugleverkosten in rekening bij zonnepanelenbezitters met een variabel contract. Dit geldt niet voor bestaande klanten met een vast contract. Voor nieuwe klanten met zonnepanelen gaan de terugleverkosten meteen in. 

Schaal

Terugleverkosten per dag (incl. btw)

Terugleverkosten per jaar (incl. btw)

Schaal 0 (0 - 4 kWh) € 0 € 0
Schaal 1 (5 - 999 kWh) € 0,10 € 36,50
Schaal 2 (1000 - 1999 kWh) € 0,33 € 120,45
Schaal 3 (2000 - 2999 kWh) € 0,66 € 240,90
Schaal 4 (3000 - 3999 kWh) € 0,99 € 361,35
Schaal 5 (4000 - 4999 kWh) € 1,32 € 481,80
Schaal 6 (5000 -7499 kWh) € 1,81 € 660,65
Schaal 7 (7500 - 9999 kWh) € 2,47 € 901,55
Schaal 8 (Meer dan 10.000 kWh) € 2,96 € 1080,40

Peildatum: 28-05-2024

In tegenstelling tot Vandebron en Vrijopnaam rekent Budget Energie alleen met de saldeerbare teruglevering. Dit houdt in dat ze alleen de teruglevering meenemen die u kunt wegstrepen tegen uw verbruik (oftewel salderen). Op die manier gelden er alleen kosten voor het gedeelte dat onder de salderingsregeling valt. De kosten zijn verdeeld over schalen: klanten die minder stroom terugleveren, betalen minder terugleverkosten dan klanten die meer terugleveren. Over de resterende teruglevering ontvangen klanten een terugleververgoeding. Deze vergoeding is berekend op basis van de daadwerkelijke waarde van de teruglevering.

Terugleverkosten innova-energie.svg en gewoon-energie.svg

Op 1 maart 2024 wordt bekend dat ook Innova Energie en Gewoon Energie terugleverkosten gaan rekenen. Net als bij Vandebron zijn de terugleverkosten bij Innova Energie afhankelijk van het aantal kWh stroom dat klanten terugleveren. Innova Energie en Gewoon Energie hanteren per schaal een vast bedrag per jaar.

Schaal Terugleverkosten per jaar (incl. btw)
Schaal 0 (0-4 kWh) € 0
Schaal 1 (5 – 999 kWh)

€ 40,15

Schaal 2 (1000 – 1999 kWh)

€ 124,10

Schaal 3 (2000 – 2999 kWh)

€ 248,20

Schaal 4 (3000 – 3999 kWh)

€ 339,45

Schaal 5 (4000 – 4999 kWh)

€ 441,65

Schaal 6 (5000 – 7499 kWh)

€ 551,15

Schaal 7 (7500 – 9999 kWh)

€ 846,80

Schaal 8 (Meer dan 10.000)

€ 1.200,85

Peildatum: 28-05-2024

Terugleverkosten frank-energie.svg

Op 1 maart 2024 wordt ook bekend dat Frank Energie terugleverkosten gaat rekenen. U vindt de hoogte van de terugleverkosten hieronder.

Schaal Terugleverkosten per dag (incl. btw) Terugleverkosten per jaar (incl. btw)
Schaal 0 (0 - 4 kWh) € 0 € 0
Schaal 1 (5 - 999 kWh) € 0,08 € 30,00
Schaal 2 (1000 - 1999 kWh) € 0,36 € 132,00
Schaal 3 (2000 - 2999 kWh) € 0,64 € 234,00
Schaal 4 (3000 - 3999 kWh) € 0,90 € 330,00
Schaal 5 (4000 - 4999 kWh) € 1,18 € 432,00
Schaal 6 (Meer dan 5000 kWh) € 1,46 € 534,00

Peildatum: 28-05-2024

Terugleverkosten  om-nieuwe-energie.svg 

Sinds 1 januari 2024 betalen klanten met zonnepanelen bij OM nieuwe energie terugleverkosten.

Schaal

Terugleverkosten per dag (incl. btw)

Terugleverkosten per maand (incl. btw)

Schaal 0 (0 - 999 kWh) € 0 € 0
Schaal 1 (1000 - 1499 kWh) € 0,27 € 8,07
Schaal 2 (1500 - 1999 kWh)* € 0,36 € 11,09
Schaal 3 (2000 - 2499 kWh) € 0,46 € 14,12
Schaal 4 (2500 - 2999 kWh) € 0,56 € 17,14
Schaal 5 (3000 - 3499 kWh) € 0,66 € 20,17
Schaal 6 (3500 -3999 kWh) € 0,76 € 23,19
Schaal 7 (4000 -  4499 kWh) € 0,86 € 26,22
Schaal 8 (4500 - 4999 kWh) € 0,96 € 29,24

* Vanaf schaal 2 gaan de terugleverkosten met elke 500 kWh die u per jaar extra teruglevert per dag omhoog met € 0,099452 inclusief btw. 
Peildatum: 28-05-2024

Terugleverkosten energie-vanons.svg

Energie VanOns heeft het per 1 maart 2024 terugleverkosten voor zonnepaneelbezitters ingevoerd.

Schaal

Terugleverkosten per dag (incl. btw)

Terugleverkosten per maand (incl. btw)

Schaal 0 (0 - 999 kWh) € 0 € 0
Schaal 1 (1000 - 1499 kWh) € 0,27 € 8,07
Schaal 2 (1500 - 1999 kWh)* € 0,36 € 11,09
Schaal 3 (2000 - 2499 kWh) € 0,46 € 14,12
Schaal 4 (2500 - 2999 kWh) € 0,56 € 17,14
Schaal 5 (3000 - 3499 kWh) € 0,66 € 20,17
Schaal 6 (3500 -3999 kWh) € 0,76 € 23,19
Schaal 7 (4000 -  4499 kWh) € 0,86 € 26,22
Schaal 8 (4500 - 4999 kWh) € 0,96 € 29,24

* Vanaf schaal 2 gaan de terugleverkosten met elke 500 kWh die u per jaar extra teruglevert per dag omhoog met € 0,099452 inclusief btw. 
Peildatum: 28-05-2024

Terugleverkosten united-consumers-logo.png

Sinds 13 maart 2024 brengt UnitedConsumers terugleverkosten in rekening. Als u stroom teruglevert aan het net dan brengt UnitedConsumers terugleverkosten in rekening. De terugleverkosten zijn een vast bedrag per dag, gebaseerd op de door uw netbeheerder vastgestelde verwachte teruglevering

Schaal

Terugleverkosten per dag (incl. btw)

Terugleverkosten per jaar (incl. btw)

Schaal 0 (0 - 49 kWh) € 0 € 0
Schaal 1 (50 - 499 kWh) € 0,2966 € 108,26
Schaal 2 (500 - 999 kWh) € 0,3383 € 123,48
Schaal 3 (1000 - 1499 kWh) € 0,3819 € 139,39
Schaal 4 (1500 - 1999 kWh) € 0,4299 € 156,91
Schaal 5 (2000 - 2499 kWh) € 0,4817 € 175,81
Schaal 6 (2500 - 2999 kWh) € 0,5375 € 196,19
Schaal 7 (3000 - 3499 kWh) € 0,5973 € 218,01
Schaal 8 (3500 - 3999 kWh)* € 0,6604 € 241,04

* UnitedConsumers maakt gebruik van 18 staffels. Zie de vergelijker voor alle staffels.
Peildatum: 28-05-2024

Terugleverkosten logo-pure-energie2022-1536x803.png

Sinds 9 april 2024 brengt Pure Energie zonnepaneelbezitters terugleverkosten voor het terugleveren van stroom in rekening. Geldt alleen voor een nieuw vast energiecontract. Uiterlijk 1 juli 2024 gaat de terugleverbijdrage ook gelden voor klanten met een variabel contract.

Schaal

Terugleverkosten per dag (incl. btw)

Terugleverkosten per jaar (incl. btw)

Schaal 0 (0 - 499 kWh) € 0 € 0
Schaal 1 (500 - 999 kWh) € 0,24 € 87,60
Schaal 2 (1000- 1999 kWh) € 0,31 € 114,00
Schaal 3 (2000- 2999 kWh) € 0,46 € 168,00
Schaal 4 (3000 - 3999 kWh) € 0,66 € 240,00
Schaal 5 (4000 - 4999 kWh) € 0,90 € 330,00
Schaal 6 (5000 - 9999 kWh) € 1,27 € 462,00
Schaal 7 (10000 - 14999 kWh) € 2,84 € 1038,00
Schaal 8 (15000 - 100000 kWh) € 5,87 € 2142,00

Peildatum: 28-05-2024

Terugleverkosten eneco.svg

Vanaf juni 2024 gaan klanten van Eneco met een variabel stroomcontract en zonnepanelen betalen voor de kosten van het terugleveren van elektriciteit. Zij krijgen gefaseerd, vanaf juni tot en met augustus, te maken met de doorberekening van terugleverkosten met een tarief per teruggeleverde kWh. De terugleverkosten zijn vastgesteld op 11,5 cent per kilowattuur (kWh) aan stroom die wordt teruggeleverd aan het net. 

In tegenstelling tot veel andere leveranciers werkt Eneco niet met schalen. Voor klanten die terugleverkosten gaan betalen, geldt dat zij dit alleen doen voor de daadwerkelijk teruggeleverde kWh. Hoe meer zelfopgewekte stroom klanten direct verbruiken, hoe minder terugleverkosten worden berekend.  Vanaf de zomer gaan consumenten met zonnepanelen die een nieuw vast contract afsluiten een tarief betalen per teruggeleverde kWh aan stroom. Eneco weet nu nog niet precies vanaf wanneer dit is.

Tot het moment dat uw vaste tarieven aflopen, verandert er niets voor u. Op het moment dat Eneco daarna terugleverkosten gaat doorberekenen, ontvangt u minimaal 30 dagen van tevoren  een bericht met de nieuwe leveringstarieven, de terugleverkosten en de terugleververgoeding. Als u als zonnepaneelbezitter nu een vast contract afsluit, betaalt u wel hogere vaste leveringskosten van € 14,99 per maand en ontvangt u een terugleververgoeding van 5 cent per kWh voor stroom die u netto teruglevert. Voor zonnepaneelbezitters met een dynamisch energiecontract of een modelcontract verandert er nog niets.

Samenvating:

 • Verbruikt u uw opgewekte stroom direct, dan betaalt u daar geen terugleverkosten over.
 • U mag nog steeds salderen. Dus de stroom die u teruglevert, streept u weg tegen de stroom die u afneemt.
 • Verbruikt u meer dan u teruglevert? Dan betaalt u voor dat verbruik het afgesproken stroomtarief.
 • Levert u meer stroom terug dan u van Eneco afneemt? Dan ontvangt u nog steeds een terugleververgoeding.

Terugleverkosten vattenfall.svg

Levert u stroom terug en sluit u nu een energiecontract af bij Vattenfall? Dan gaat u per direct terugleverkosten betalen. Vanaf 1 juli 2024 gaan klanten met een variabel contract en zonnepanelen terugleverkosten betalen. Klanten die al een vast contract hadden voordat Vattenfall de terugleverkosten invoerde, betalen tot het einde van hun contract geen terugleverkosten. Iedereen die bij de jaarafrekening meer dan 500 kWh heeft teruggeleverd, draagt bij aan de kosten.

Schaal Terugleverkosten per jaar (incl. btw)
Schaal 1-2 (0-500 kWh) € 0
Schaal 3 (500 – 750 kWh)

€ 56

Schaal 4 (750 – 1000 kWh)

€ 84 

Schaal 5 (1000– 1250 kWh)

€ 115

Schaal 6 (1250 – 1500 kWh)

€ 139

Schaal 7 (1500 – 1750 kWh)

€ 165

Schaal 8 (1750– 2000 kWh)

€ 191

Schaal 9 (2000 – 2250 kWh)

€ 215

Schaal 10 (2250 - 2500 kWh)

€ 241

Peildatum: 28-05-2024

Vattenfall maakt gebruik van 26 schalen. Tussen schaal 2 en 12 komt u bij elke 250 kWh stroom die u meer teruglevert in een nieuwe schaal terecht. Vanaf schaal 13 (3000- 3500 kWh) maakt Vattenfall gebruik van schalen van 500 kWh. In schaal 16 (4500 - 5000 kWh) betaalt u maximaal € 482 terugleverkosten en in schaal 26 (9500 - 10.000 kWh) € 990. Per 1 juli betaalt Vattenfall een terugleververgoeding van € 0,123 per kWh.

Terugleverkosten powerpeers-logo-rgb.jpg

Vanaf 16 mei 2024 brengt Powerpeers terugleverkosten in rekening voor het terugleveren van stroom. Levert u minder dan 1000 kWh stroom terug op jaarbasis, dan betaalt u geen terugleverkosten. Powerpeers rekent terugleverkosten over alle teruggeleverde stroom, zowel de stroom die u saldeert als de stroom waar u een terugleververgoeding voor ontvangt.

Schaal Terugleverkosten per jaar (incl. btw)
Schaal 1-10 (0-999 kWh) € 0
Schaal 11 (1000 – 1099 kWh)

€ 85

Schaal 12 (1100 – 1199 kWh)

€ 95

Schaal 13 (1200 – 1299 kWh)

€ 105

Schaal 14 (1300 – 1399 kWh)

€ 115

Schaal 15 (1400 – 1499 kWh)

€ 125

Schaal 16 (1500 – 1749 kWh)

€ 145

Schaal 17 (1750 – 1999 kWh)

€ 175

Schaal 18 (2000 - 2249 kWh)

€ 205

*Powerpeers maakt gebruik van 40 staffels. Zie de vergelijker voor alle staffels.
Peildatum: 28-05-2024

Terugleverkosten engie.svg

Per 28 mei 2024 introduceert Engie terugleverkosten voor klanten die stroom terugleveren. Voor elke teruggeleverde kWh betalen klanten € 0,115 (inclusief btw). Voor deze klanten gaat de terugleververgoeding omhoog naar € 0,125. 

Terugleverkosten essent.svg

Vanaf 1 juli 2024 gaan klanten van Essent met een variabel contract en zonnepanelen terugleverkosten betalen. Als u na 1 juni een vast contract afsluit, gaat u vanaf de startdatum van uw contract terugleverkosten betalen. Heeft u al een vast contract? Dan gaat u pas terugleverkosten betalen zodra dit contract is afgelopen. Iedereen die meer dan 250 kWh teruglevert, draagt bij aan de kosten.

Schaal Terugleverkosten per maand (incl. btw)
Schaal 1-2 (0 - 250 kWh) € 0
Schaal 3 (251 t/m 500 kWh)

€ 4,07

Schaal 4 (501 t/m 750 kWh)

€ 6,78

Schaal 5 (751 t/m 1.000 kWh)

€ 9,47

Schaal 6 (1.001 t/m 1.250 kWh)

€ 12,18

Schaal 7 (1.251 t/m 1.500 kWh)

 € 14,90

Schaal 8 (1.501 t/m 1.750 kWh)

€ 17,61

Schaal 9 (1.751 t/m 2.000 kWh)

€ 20,32

*Essent maakt gebruik van 42 staffels. Zie de vergelijker voor alle staffels.
Peildatum: 27-05-2024

Essent maakt gebruik van 42 schalen. U komt bij elke 250 kWh stroom die u meer teruglevert in een nieuwe schaal terecht. Vanaf schaal 42 (10.000>) betaalt u € 111,04 terugleverkosten per maand.

Terugleverkosten energiedirect.svg

Vanaf 1 juli 2024 gaan klanten van Energiedirect met een variabel contract en zonnepanelen terugleverkosten betalen. Als u na 1 juni een vast contract afsluit, gaat u vanaf de startdatum van uw contract terugleverkosten betalen. Heeft u al een vast contract? Dan gaat u pas terugleverkosten betalen zodra dit contract is afgelopen. Energiedirect maakt gebruik van dezelfde schalen als Essent.

Terugleverkosten delta.svg

Vanaf 1 juli 2024 gaan klanten van Delta met een variabel contract en zonnepanelen terugleverkosten betalen. Als u nu (27-05-2024) een energiecontract afsluit, gaat u vanaf de startdatum van uw contract terugleverkosten betalen. Heeft u nog een lopend vast contract? Dan gaat u pas terugleverkosten betalen als dat contract afloopt. Iedereen die meer dan 100 kWh teruglevert, draagt bij aan de kosten.

Schaal Terugleverkosten per jaar (incl. btw)
Schaal 1 (0 tot 100 kWh) € 0
Schaal 2 (100 tot 200 kWh)

€ 11,60 

Schaal 3 (200 tot 300 kWh)

€ 19,30 

Schaal 4 (300 tot 400 kWh)

€ 27,00 

Schaal 5 (400 tot 500 kWh)

€ 34,70 

Schaal 6 (500 tot 600 kWh)

€ 42,40 

Schaal 7 (600 tot 700 kWh)

€ 50,20

Schaal 8 (700 tot 800 kWh)

€ 57,80

*Delta maakt gebruik van 45 staffels. Zie de vergelijker voor alle staffels.
Peildatum: 27-05-2024

Tot schaal 21 (2000 - 2200 kWh) komt u bij elke 100 kWh stroom die u meer teruglevert in een nieuwe schaal terecht. Van schaal 21 tot schaal 26 komt u bij elke 200 kWh stroom die u meer teruglevert in een nieuwe schaal terecht. Daarna veranderen de schalen. Zie de vergelijker voor meer informatie. 

Terugleverkosten mega.png

Voor alle nieuwe contracten die zonnepaneelbezitters vanaf 30 mei 2024 bij Mega afsluiten, zijn terugleverkosten van toepassing. Heeft u nog een lopend vast contract? Dan gaat u pas terugleverkosten betalen als dat contract afloopt. Iedereen die meer dan 4 kWh teruglevert, draagt bij aan de kosten.

Schaal Terugleverkosten per jaar (incl. btw)

Schaal 0 (0 - 4 kWh)

€ 0,00

Schaal 1 (5 - 1000 kWh)

 € 20,64

Schaal 2 (1001 - 2000 kWh)

€ 116,16

Schaal 3 (2001 - 3000 kWh)

€ 223,80

Schaal 4 (3001 - 4000 kWh)

€ 310,68

Schaal 5 (4001 - 5000 kWh)

€ 407,28

Schaal 6 (5001 - 7500 kWh)

€ 543,48

Schaal 7 (7501 - 10000 kWh)

€ 767,04

Schaal 8 (10001 - 100000 kWh)

€ 1561,80

Peildatum: 03-06-2024

Terugleverkosten greenchoice-logo.jpg

Per 20 juni 2024 introduceert Greenchoice terugleverkosten voor klanten die stroom terugleveren. Greenchoice rekent kosten per kWh stroom die u teruglevert. Die verschillen per contractsoort:

Contractsoort Terugleverkosten per kWh incl. btw
Variabel contract € 0,1162
1 jaar vast

€ 0,1162

2 jaar vast 

€ 0,1271 

3 jaar vast € 0,1271 

Peildatum: 20-06-2024

De genoemde terugleverkosten gelden voor nieuwe contracten per 20 juni 2024 en voor bestaande variabele contracten per 1 augustus 2024. Had u voor 20 juni 2024 al een vast contract bij Greenchoice? Of heeft u dit vóór 20 juni 2024 afgesloten en gaat dit later in? Dan betaalt u tot de einddatum van uw vaste contract geen terugleverkosten. 

Hoe verrekenen energieleveranciers terugleverkosten?

Energieleveranciers die met schalen werken, nemen de terugleverkosten  mee in de berekening van de maand/jaarprijs. Om de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen, heeft de energieleverancier deze kosten opgedeeld in schalen. De hoogte van de kosten is gebaseerd op de hoeveelheid energie die u per jaar teruglevert.  In welke schaal u valt, wordt bepaald aan de hand van de totale teruglevering. Per schaal gelden terugleverkosten. Bij het afsluiten van een contract berekent de energieleverancier in welke schaal u valt. De definitieve kosten worden berekend op uw jaar- of eindafrekening, op basis van de daadwerkelijk teruggeleverde stroom.In onze energievergelijker kunt u deze kosten terugvinden onder 'Terugleverkosten'.

Eneco is de eerste leverancier die niet met schalen werkt, maar terugleverkosten rekent voor de daadwerkelijk teruggeleverde kWh. Hoe dit precies werkt, legt Eneco uit in een filmpje. Ook Engie, Oxxio en Greenchoice werken op deze manier.

Andere kosten zonnepaneelbezitters

Niet alle energieleveranciers brengen terugleverkosten in rekening. Sommige leveranciers maken op een andere manier onderscheid tussen klanten met en zonder zonnepanelen. Ze bieden zonnepaneelbezitters bijvoorbeeld geen meerjarencontract aan, rekenen hogere stroomtarieven, hanteren hogere vaste leveringskosten of geven geen korting. 

Blijven zonnepanelen rendabel?

Volgens zowel Vandebron als Vrijopnaam blijven zonnepanelen rendabel. Budget Energie noemt de terugverdientijd nog steeds redelijk. "Onze klanten halen nog steeds voordeel uit het hebben van zonnepanelen. Daarnaast worden zonnepanelen steeds goedkoper én efficiënter. Investeren in zonnepanelen blijft dus een verstandige keuze. Niet alleen voor de financiële voordelen, maar ook voor het klimaat." 

Toezichthouder ACM: onderzoek naar meerkosten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de meerkosten die leveranciers rekenen aan klanten met zonnepanelen. Volgens de toezichthouder mogen energieleveranciers die wel rekenen, maar moeten ze wel kunnen worden verklaard door extra kosten voor de bedrijven. Op 12 maart is de conclusie dat energieleveranciers extra kosten maken voor klanten met zonnepanelen. De ACM wil beter inzicht hebben in de daadwerkelijke kosten en de manier waarop deze door leveranciers doorberekend worden in hun tarieven. Daarom deed de toezichthouder aanvullend onderzoek bij Budget Energie, Vattenfall, Eneco en Engie, die samen meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens elektriciteit leveren. Ook zijn deze leveranciers bekeken omdat ze op het moment van onderzoek in maart 2024 allen op een andere manier onderscheid maakten in hun tarieven voor huishoudens met en zonder zonnepanelen. De conclusie van dit onderzoek is dat de onderzochte terugleverkosten in overeenstemming zijn met de wet.

Wat kunt u doen als zonnepanelenbezitter?

Gebruik uw opgewekte energie direct. Hierdoor levert u minder stroom terug, neemt u minder stroom af van uw leverancier en zijn uw terugleverkosten lager.

 • Maak overdag (als de zon schijnt) zoveel mogelijk gebruik van de opgewekte zonne-energie.
 • Zet de wasmachine en vaatwasser overdag aan en laad de elektrische auto op.
 • Zet deze apparaten na elkaar aan. Anders verbruikt u waarschijnlijk meer stroom dan u opwekt.
 • Verwarm het water in het voorraadvat van uw volledig elektrische warmtepomp overdag met zonnestroom.
 • Bekijk of het mogelijk is om uw opgewekte stroom op te slaan in een thuisbatterij.

U kunt ook overstappen naar een andere energieleverancier. 

Geactualiseerd: donderdag 20 juni 2024

Ӕde de Jong
Ӕde de Jong Content marketeer

Ӕde is sinds begin 2023 werkzaam als content marketeer bij Gaslicht.com, Bellen.com en Internetten.nl. Hij is actief betrokken bij de websitecontent en het nieuws en zet zich dagelijks in om de complexe energie- en telecommarkt begrijpelijk te maken. Daarnaast is Ӕde verantwoordelijk voor het actualiseren van de websites.

Website van het Jaar Shopping Awards

Ontdek wat zonnepanelen opleveren

Vergelijk pakketten met zonnepanelen inclusief omvormers en montagemateriaal.