Zonnepanelen in 3 stappen

Wij vragen uw adresgegevens om de kosten nauwkeurig te berekenen.

Voor statistische doeleinden bewaren we alleen uw postcode, maar zonder huisnummer zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij delen uw adresgegevens niet met derden.
 • Installatie binnen 6 weken
 • Zekerheid door 25 jaar garantie
 • Snelle terugverdientijd

Zonnepanelen

 • Nee. Als u zelf stroom opwekt, moet u één energierekening ontvangen. Hierop staat uw verbruik en hoe saldering en teruglevering hebben plaatsgevonden. En tegen welk tarief uw eventuele teruglevering wordt vergoed.

  Het is niet toegestaan dat u eerst uw verbruik in rekening krijgt gebracht en later een nota waarop uw teruglevering wordt verrekend. Neem contact op met uw energieleverancier als u twee aparte rekeningen ontvangt.

 • Een gangbaar paneel heeft een vermogen van 370 Wattpiek. Maar u kunt ook zonnepanelen met meer of minder vermogen kiezen. Zonnepanelen met meer vermogen zijn duurder, maar leveren ook meer stroom. De opbrengst van zonnepanelen hangt niet alleen af van het aantal panelen, maar ook van de richting waarin ze liggen (bijvoorbeeld naar het zuiden) en de hellingshoek. Zonnepanelen op het zuiden, zuidwesten en zuidoosten in een hoek van ongeveer 36 graden leveren de meeste stroom. Maar een combinatie van zonnepanelen op het oosten en westen is ook slim. U heeft dan een wat lagere opbrengst, maar die is beter over de dag verspreid - en dat sluit weer beter aan bij uw eigen verbruik. En dat is gunstig voor het milieu, voor het elektriciteitsnet en ook financieel als de saldering wordt afgebouwd (bron: Milieu Centraal). 

 • Huishoudens met zonnepanelen én een dynamisch energiecontract lopen het risico dat ze op zonnige of winderige dagen moeten bijbetalen voor het terugleveren van stroom. Dat is het geval bij negatieve stroomprijzen, die steeds vaker voorkomen. Mensen met een dynamisch contract krijgen dan geld als ze stroom verbruiken en moeten geld betalen als ze stroom aan het net leveren. Om dit te voorkomen wordt aangeraden zonnepanelen op zo'n moment uit te zetten. Let op: dit geldt alleen voor mensen met een energiecontract met dynamische tarieven. Dit risico loopt u niet met een variabel of vast energiecontract.

 • De btw op zonnepanelen is per 1 januari 2023 afgeschaft. Dit zogenoemde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. Particulieren hoeven de btw dan niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

 • Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor normaal- en daluren. Onze Energievergelijker berekent exact de toegepaste methode van alle energieleveranciers.

 • Zonnepanelen met micro-omvormers zijn de veiligste optie. Zonnepanelen wekken gelijkstroom op. Als gelijkstroom door de kabels over het dak loopt, kan dit in sommige gevallen leiden tot een zogeheten vlamboog, en kan er brand ontstaan. Bij wisselstroom geldt dit niet. Micro-omvormers zetten de opgewekte gelijkstroom meteen om in wisselstroom. Daardoor loopt er geen gelijkstroom maar wisselstroom over het dak naar de meterkast. 

 • Dit is afhankelijk van uw verbruik. Wij adviseren om nooit meer panelen te plaatsen dan u zelf verbruikt. Voor de stroom die u namelijk meer opwekt dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding die lager is dan de prijs die u moet betalen voor stroom die u afneemt van de leverancier.

  Meer informatie over hoeveel zonnepanelen u nodig heeft.

 • Het is niet per definitie nodig om een andere meter aan te schaffen als er zelf elektriciteit wordt opgewekt. Wordt er meer teruggeleverd dan verbruikt? Dan is een slimme meter interessanter. Dit is een meter die naast het elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde elektriciteit registreert. De slimme meters die nu op de markt zijn registreren allemaal het elektriciteitsverbruik en de teruggeleverde elektriciteit. Er wordt dan een terugleververgoeding uitgekeerd voor de energie die aan het net wordt teruggeleverd na saldering.

 • Het is niet mogelijk de elektriciteit die wordt opwekt, op te slaan op het net en daar op een later moment weer gebruik van te maken. U kunt de stroom natuurlijk wel opslaan in een thuisbatterij 

  Over het algemeen worden zonnepanelen geïnstalleerd en aangesloten op de elektriciteitsmeter. Op deze manier worden alle elektrische apparaten die overdag stroom verbruiken, eerst voorzien van zelf geproduceerde stroom. Deze energie wordt niet geregistreerd op de meter en afrekening. Teveel geproduceerde energie wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en geregistreerd door de elektriciteitsmeter. Op de jaarafrekening saldeert de energieleverancier geleverde energie met gebruikte energie. Wordt er meer teruggeleverd dan er netto verbruikt wordt, dan wordt voor de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit een zogenaamde terugleververgoeding betaald. De hoogte van de terugleververgoeding verschilt per energieleverancier.

  Wat betreft de netbeheerkosten: ook als er 0 kWh stroom en 0 m³ gas wordt verbruikt, moeten er netbeheerkosten worden betaald. 

 • Nee, dat mag niet. Alleen een energieleverancier mag energie leveren. En alleen de netbeheerder mag kabels aanleggen tussen woningen.

 • Het is niet beslist noodzakelijk om te wisselen van energieleverancier als u zelf stroom opwekt.  Wel is het aan te bevelen energietarieven te vergelijken, omdat er best grote verschillen zijn. 

  Voor zonnepaneelbezitters zijn andere energiecontracten aantrekkelijk dan voor ‘gewone’ overstappers. Lage elektriciteitstarieven doen er wat minder toe bij eigen opwek. Lage gastarieven of een laag vastrecht zijn juist extra belangrijk.

  Levert u meer terug dan u verbruikt?  Qua teruglevergoedingen bestaan grote verschillen. Vergelijken loont dus ook voor zonnepaneelbezitters.  Met onze Energievergelijker is het heel eenvoudig de opbrengst van zonnepanelen mee te nemen in de berekening.

 • Zonnepanelen vallen in de regel onder de opstalverzekering, zeker als ze vastzitten aan het huis. Het apart verzekeren van zonnepanelen is vrij duur, maar mogelijk bent u er al voor verzekerd. Dan heeft u geen aparte verzekering voor uw zonnepanelen nodig. In de meeste gevallen geldt:

  • Bent u eigenaar van de woning? Dan heeft u een opstalverzekering. Vraag aan uw verzekeraar of zonnepanelen daar ook onder vallen en wat het standaardbedrag is of kijk het na in de vergelijker van opstalverzekeringen van Poliswijzer.nl.
  • Heeft u een huurwoning? Dan heeft u waarschijnlijk alleen een inboedelverzekering. Dan moet u de zonnepanelen apart verzekeren of aanvullend verzekeren op de inboedelverzekering.
  • Heeft u een plat dak? Vraag dan extra goed na of uw zonnepanelen verzekerd zijn tegen diefstal.
  • Sommige verzekeraars betalen niet bij schade door slecht weer (storm, hagel). Vraag na hoe dit bij uw verzekering zit.

 • In de wet staat niet meer hoe en wanneer uw energieleverancier moet salderen. Vaak staat dat wel in uw contract. Eerst stond in de wet dat salderen jaarlijks moet. De Eerste Kamer behandelt een voorstel om verplicht jaarlijks salderen weer in de wet te krijgen. Dit voorstel komt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wanneer het ingaat, is nog niet bekend. Tot die tijd kan de ACM helaas niet ingrijpen (bron: ACM ConsuWijzer peildatum 16-11-'23).

 • Financiële schade van productieverlies, bijvoorbeeld na diefstal of uitval van de zonnepanelen, wordt vergoed door specifieke zonnepaneelverzekeringen. Maar ook de opstalverzekeringen van Ohra en Aegon vergoeden misgelopen stroomopbrengst door schade aan de zonnepanelen. U vindt hier een actueel overzicht van de verzekeraars die misgelopen stroomopbrengst vergoeden. 

 • U wekt uw eigen stroom op en neemt nog maar heel weinig energie af van uw energieleverancier. U bent zelfvoorzienend of bijna zelfvoorzienend. Maar u hebt het netwerk van de netbeheerder nodig. En daar moet u voor betalen. Want:

  • als de zon niet schijnt of als het windstil is verbruikt u ook energie. Deze energie wordt dan aan u geleverd via het netwerk van de netbeheerder;
  • en als de zon schijnt als u zelf geen energie nodig heeft, dan wordt die opgewekte elektriciteit teruggeleverd aan het netwerk van de netbeheerder.

  Hoeveel u moet betalen aan netbeheerkosten hangt niet af van hoeveel stroom die u verbruikt. Maar van hoe groot uw aansluiting is, of welke capaciteit deze heeft. Met een kleinere aansluiting bent u goedkoper uit. Is uw aansluiting voor elektriciteit 3x25A of kleiner, dan kunt u niet op uw netbeheerkosten besparen. Het tarief voor een kleinere aansluiting dan 3X25A is hetzelfde als voor een 3x25A aansluiting.

  Heeft u een grotere aansluiting dan 3x25A? Dan moet u eerst vaststellen of een kleinere aansluiting voldoende is om het energieverbruik in uw huis aan te kunnen. Een erkende installateur kan u aangeven of het mogelijk is om de aansluiting kleiner te maken.

 • Producten met een CE-markering zijn veilig en voldoen aan milieu- en gezondheidseisen. Omvormers met een CE-markering zijn storingsvrij en (cyber)veilig. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ziet erop toe dat omvormers van zonnepanelen aan de wettelijke eisen voldoen. Al onze omvormers hebben een CE-markering. Let er wel op dat het de juiste markering is. 

 • Stroomverbruik of opbrengst wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wp (Wattpiek). Een gangbaar paneel heeft in 2023 ongeveer een vermogen van 400 Wattpiek. Maar er zijn ook zonnepanelen met meer of minder vermogen. Zonnepanelen met meer vermogen zijn duurder, maar leveren ook meer stroom.  De opbrengst in kWh per Wp per jaar is afhankelijk van meerdere factoren zoals de ligging en de hoek van het dak. 

 • De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van uw energieleverancier geleverd heeft gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd heeft gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is vindt u terug op uw energierekening.

 • Energieleveranciers mogen zelf de hoogte bepalen van de terugleververgoeding. In de wet staat dat de terugleververgoeding wel redelijk moet zijn. Een geschillencommissie of een rechter kan een uitspraak doen of de vergoeding redelijk is of niet.

  Er zijn op dit moment veel verschillen tussen terugleververgoedingen. Als u meer stroom opwekt dan verbruikt, loont het de moeite om de terugleververgoedingen te vergelijken op onze website. Het kan dan voordelig zijn om over te stappen naar een ander energieleverancier. Onze energievergelijker neemt de terugleververgoedingen mee in de berekening.

 • Wordt op jaarbasis meer stroom teruggeleverd dan verbruikt, dan betaalt de energieleverancier voor de 'teveel' teruggeleverde elektriciteit een zogenaamde terugleververgoeding.

  De hoogte van de terugleververgoeding verschilt per energieleverancier. Deze is vrij om de hoogte zelf te bepalen, maar er is wettelijk vastgelegd dat dit een redelijke vergoeding moet zijn. 

  Er zijn veel verschillen tussen terugleververgoedingen die energiebedrijven bieden. Wordt meer energie opgewekt dan verbruikt, dan loont het de moeite om de terugleververgoedingen te vergelijken. Het kan voordelig zijn om over te stappen naar een andere energieleverancier. 

  In onze Energievergelijker worden eventuele teruglevertarieven meegenomen in de berekening. De hoogte van de teruglevergoeding per energieleverancier staat vermeld bij Prijsdetails.

 • De winst van zonnepanelen die op het zuiden liggen is vergelijkbaar met een rente van 5 procent op een spaarrekening (ervan uitgaande dat u de panelen in 2023 op uw dak legt). Bij een ligging op het oosten of westen is dat ongeveer 4,5 procent (bron: MilieuCentraal).

 • Salderen is het verrekenen van teruggeleverde elektriciteit met afgenomen elektriciteit. 

  Elk jaar wordt er een afrekening gemaakt van het totale energieverbruik. Daarbij wordt alle stroom die aan het net is teruggeleverd, in mindering gebracht met alle stroom die van het net afgenomen is. Dit heet salderen. Het is mogelijk dat er op jaarbasis meer is teruggeleverd dan is afgenomen van het net. In dat geval geeft de energieleverancier een vergoeding voor de meer teruggeleverde stroom.

 • De omvormer is na de zonnepanelen het belangrijkste onderdeel van het systeem. De omvormer is een apparaat dat de gelijkstroom uit de zonnepanelen omzet in wisselstroom die in huis te gebruiken is. Het is belangrijk om de juiste omvormer te kiezen. Om opbrengstverliezen te beperken kan de omvormer het beste dicht bij de zonnepanelen geplaatst worden.  Hoe dichter de omvormer bij de panelen, hoe effectiever energie wordt opgewekt.

  U kunt hiervoor micro-omvormers gebruiken. Daarbij heeft ieder paneel zijn eigen omvormer. Dit zorgt ervoor dat elk paneel individueel presteert. Een beschaduwd paneel voorkomt daardoor dat het hele systeem minder produceert. Ook heeft u hierbij geen kastje in de meterkast nodig. Een systeem met micro-omvormers is duurder dan een systeem zonder. Maar daar staat tegenover dat micro-omvormers veel langer meegaan. Dus per saldo bent u niet duurder uit. Een ander voordeel van micro-omvormers is dat de kans op brand kleiner is, doordat er minder stroom door de kabels op het dak loopt.

 • De meeste zonnepanelen in Nederland zijn blauw of zwart. Het soort zonnepaneel wordt bepaald door het materiaal waarvan de zonnecellen worden gemaakt. De materialen waar vrijwel alle zonnecellen van gemaakt worden zijn monokristallijn, polykristallijn en dunne film. Deze materialen zijn gebaseerd op het halfgeleidermateriaal silicium. De zwarte panelen zijn van monokristallijn silicium, de blauwe panelen zijn van polykristallijn silicium.

  • Monokristallijne zonnepanelen
   Bij monokristallijne panelen vormt  één siliciumkristal de basis voor een zonnecel. Deze panelen zijn in het algemeen wat duurder maar leveren wel iets meer stroom per vierkante meter. 
  • Polykristallijne zonnepanelen
   Bij polykristallijne zonnepanelen bestaat elke cel uit meerdere ('poly') onregelmatig op elkaar aansluitende siliciumkristallen. Polykristallijn silicium wordt ook wel polysilicium genoemd. De kwaliteit is iets minder, maar de prijs- kwaliteitverhouding is goed.
  • Dunne zonnepanelen (buigzame panelen)
   Deze panelen bevatten geen kristallen, hierdoor zijn ze zeer buigzaam. Ze geven het minste rendement van de drie. De prijs ligt ook een stuk lager, maar deze zonnecellen zijn minder geschikt voor toepassing in panelen. Financieel gezien zijn ze minder aantrekkelijk dan blauwe of zwarte panelen.
  • Hybride zonnepanelen (zowel stroom als water)
   Verder bestaan er hybride zonnepanelen, zoals PVT-collectoren: een zonnepaneel en zonnecollector in één. Een hybride paneel wekt tegelijkertijd stroom én warmte op (voor warm water). 

  Op woningen worden tegenwoordig bijna altijd zwarte panelen geplaatst. De opbrengst van blauwe en zwarte panelen is in de praktijk ongeveer gelijk. Veel mensen kiezen voor zwarte panelen omdat ze die mooier vinden. Blauwe panelen zijn meestal iets goedkoper. Er bestaan ook panelen in andere kleuren (bijvoorbeeld groen, paars of bronskleurig). De opbrengst van deze gekleurde panelen is lager dan van gangbare panelen. Lees hier meer over verschillende soorten zonnepanelen.

 • Consumenten hebben hier relatief weinig last van. Het is vooral hinderlijk voor bedrijven. Nederlandse consumenten hebben veel rechten. Bij een overbelast energienet (netcongestie) moet de netbeheerder voor uitbreiding in de straat zorgen. De meeste netcongestie vindt plaats rond 12 uur ‘s middags. De rest van de dag doen de zonnepanelen het gewoon. De meeste mensen zijn op dit tijdstip niet thuis. Bent u wel thuis en dreigt het net vol te raken? Dan kunt u het beste zo veel mogelijk eigen stroom verbruiken, bijvoorbeeld door de wasmachine aan te zetten of uw elektrische auto of thuisbatterij op te laden. 

Ontdek of u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen
Website van het Jaar Shopping Awards

Ontdek wat zonnepanelen opleveren

Vergelijk pakketten met zonnepanelen inclusief omvormers en montagemateriaal.