De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Zonnepanelen in 3 stappen

Wij vragen uw adresgegevens om de kosten nauwkeurig te berekenen.

Voor statistische doeleinden bewaren we alleen uw postcode, maar zonder huisnummer zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij delen uw adresgegevens niet met derden.
  • Zekerheid door 40 jaar garantie
  • Historisch snelle terugverdientijd
  • Inclusief installatie op uw dak

Opbrengst zonnepanelen: Dit kunt u verwachten

De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst is de opbrengst afhankelijk van het type zonnepanelen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het aantal zonnepanelen dat u op het dak installeert. Daarnaast bepalen de oriëntatie, de ligging, de locatie en de hellingshoek van uw dak de hoeveelheid energie die zonnepanelen kunnen opwekken. Dus om de opbrengst van zonnepanelen per maand of per jaar te kunnen bepalen, moet u weten wat het effect is van al deze factoren. We zullen hier deze factoren beschrijven om zo goed mogelijk de werkelijke opbrengst van zonnepanelen te kunnen berekenen.

opbrengst zonnepanelen

Het vermogen van zonnepanelen

Om te weten hoeveel elektriciteit een zonnepaneel opwekt, is het belangrijk om eerst wat meer te weten over zonnepanelen. Op de meeste daken liggen zonne-energiesystemen die zijn opgebouwd uit meerdere zonnepanelen. Een zonnepaneel is op zijn beurt weer opgebouwd uit een aantal in serie geschakelde zonnecellen. Omdat niet alle zonnepanelen hetzelfde formaat hebben, varieert de opbrengst van zonnepanelen. Dit komt ook doordat er meerdere soorten zonnecellen zijn.

Verschillende soorten zonnepanelen

Monokristallijne (meestal zwart van kleur) zonnepanelen zijn de meest gebruikte types. De term monokristallijn geeft aan hoe het zonnepaneel wordt gemaakt. Bij het monokristallijne zonnepaneel wordt een zonnecel uit één kristal gemaakt. In het verleden werden ook de polykristallijne zonnepanelen (blauwe kleur) regelmatig toegepast. Inmiddels zorgt de hedendaagse techniek dat het polykristallijn zonnepaneel minder interessant is. Dat betekent dat deze panelen in nieuwe installaties niet vaak meer worden toegepast. De monokristallijne panelen zijn efficiënter dan polykristallijne zonnepanelen. Dat houdt in dat ze een hoger maximaal opwekvermogen (uitgedrukt in Wattpiek) hebben. En meer opwekvermogen in Wattpiek betekent meer elektriciteit per vierkante meter. 

Een gangbaar zonnepaneel heeft nu een vermogen van 370 Wattpiek (peildatum aug. '22). Maar u kunt ook zonnepanelen met meer of minder vermogen kiezen. Zonnepanelen met meer vermogen zijn duurder, maar leveren ook meer stroom. 

Opwekvermogen versus opbrengst zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een goede investering. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Zonnepanelen besparen op termijn namelijk meer geld dan ze kosten om ze aan te schaffen. De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van de kwaliteit en het vermogen. Om te kunnen vergelijken, drukken de leveranciers van zonnepanelen het maximaal vermogen van een zonnepaneel uit in Wattpiek (Wp). Dit is feitelijk de maximale opwekcapaciteit van een bepaald zonnepaneel. Meestal geldt dat hoe duurder een paneel is, hoe meer Wattpiek en dus hoe hoger het opwekvermogen is.

Opwekvermogen is echter niet gelijk aan de opbrengst van een zonnepaneel. Die wordt namelijk uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Echter hoe hoger het opwekvermogen van een paneel in Wp is, hoe meer electriteit verwacht mag worden qua opbrengst in kWh. Zo zal een zonnepaneel met een opwekvermogen van 360 Wp op jaarbasis gemiddeld 306 kWh elektriciteit opwekken. En zo mag van een paneel van 410 Wp een opbrengst van gemiddeld 349 kWh per jaar verwacht worden. Maar die opbrengst hangt niet alleen af van het aantal panelen, maar ook van de richting waarin ze liggen (bijvoorbeeld naar het zuiden) en de hellingshoek.

Rekenvoorbeeld opbrengst zonnepaneel

Heel globaal kunt u echter ook de jaarlijkse opbrengt berekenen. Dit gebeurt op basis van het door de fabrikant opgegeven opwekvermogen van een paneel. Stel dat u een zonnepaneel kiest met een vermogen van 400 Wp (Wattpiek). Wilt u vervolgens weten wat dit paneel jaarlijks aan elektriciteit opwekt? Dan kunt u daar de volgende rekensom op loslaten:

  • Maximaal vermogen in Wattpiek x factor 0,85
  • Factor 0,85 is een goed gemiddelde voor daken in Nederland
  • 400 Wp x 0,85 = 340 kWh per jaar
  • Een dak met 10 zonnepanelen à 400 Wp levert dus 3400 kWh elektriciteit op per jaar
  • Een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks in totaal ongeveer 3500 kWh elektriciteit

Invloed van richting dak op opbrengst

Naast het opwekvermogen heeft ook de richting van het dak invloed op de opbrengst. Kunt u de panelen installeren op een schuin dak op het zuiden dan zorgen ze voor de hoogste opbrengst. Als het dak naar het oosten of het westen is gericht dan zal de opbrengst lager zijn. In de praktijk ligt de energieopbrengst dan 10 tot 15 % lager dan wanneer dezelfde panelen op eenzelfde type dak in de meest optimale zuid-opstelling liggen. Een opstelling naar het noorden toe is sterk af te raden omdat de opbrengst voor een noord-opstelling substantieel lager is.

Keuze voor oost/west-opstelling

In sommige situaties kan een oost/west-opstelling (een deel van de panelen op het oosten, en een deel van de panelen op het westen gericht) gunstiger zijn dan een zuid-opstelling. Dit geldt vooral voor platte daken, waarbij men in principe een vrije keuze heeft voor het bepalen van de oriëntatie. Bij een oost/west-opstelling kunnen soms meer panelen worden geplaatst dan wanneer alle panelen een zuid-opstelling moeten hebben. Bij een opstelling naar het zuiden moet er relatief veel ruimte tussen de panelen zijn om te voorkomen dat ze in elkaars schaduw staan. Hierdoor ontstaat loze ruimte.

In een oost/west-opstelling kunt u de rijen panelen recht tegen elkaar aan zetten, zonder dat er schaduw ontstaat. De opbrengst per paneel is dan wel iets lager, maar de opbrengst per vierkante meter is hoger. Een ander voordeel is dat bij de oost/west-opstelling de energie beter verspreid over de dag wordt opgewekt. Bij een zuid-opstelling ontstaat er een enorme piek in de opbrengst in de middaguren. Bij een oost/west-opstelling kan er al eerder op de dag begonnen worden met opwekking en de opwekking loopt ook tot later op de dag door. Hiermee spreidt u de stroom die u opwekt beter over de dag waardoor u zelf meer kunt gebruiken. Dat is gunstig voor uw energierekening als de salderingsregeling afloopt. En het voorkomt pieken op het elektriciteitsnet.

Bij een plat dak is de richting minder belangrijk, want u kunt zonnepanelen alle kanten op richten.

Effect van dakhelling op de verwachte opbrengst

Bij een oriëntatie op het zuiden is de meest optimale dakhelling tussen de 20 en 50 graden. Hoe meer het dak een oriëntatie op het oosten of het westen heeft, hoe minder steil het dak moet zijn voor een hogere opbrengst. Op een plat dak kiest de installateur ook vaak voor een oost/west-opstelling. In dat geval liggen de panelen onder een relatief lage helling. Kiest men voor een zuid-opstelling op een plat dak, dan staan de panelen vaak onder een iets steilere hellingshoek.

Ter vergelijking: zonnepanelen op het zuiden met een helling van 45 graden hebben de hoogste opbrengst (100 procent). Legt u dezelfde zonnepanelen op het zuidwesten bij 45 graden, dan is de opbrengst 5 procent lager, en op het westen 25 procent lager (bron: MilieuCentraal).

De invloed van de locatie in Nederland

Hoewel zonnepanelen ook elektriciteit opwekken als de zon niet schijnt, is het aantal zonuren medebepalend voor de opbrengst. Omdat de gebieden langs de kust gewoonlijk de meeste zonuren per jaar hebben, is de opbrengst van zonnepanelen daar het hoogst. Uit berekeningen over de afgelopen jaren blijkt dat een installatie met zonnepanelen in kustgebieden wel 18 procent meer elektriciteit kan opwekken dan eenzelfde installatie in het oosten van het land. De veel gebruikte omrekenfactor van 0,85 om van Wattpiek een opbrengst in kWh te berekenen, vertegenwoordigt een gemiddelde voor het land. Voor de kuststreken zal die omrekenfactor wat hoger zijn en voor het oosten van het land wat lager.

Effecten van schaduw en bewolking

Bewolking en schaduw benadelen de opbrengst van zonnepanelen. Omdat niemand de weersomstandigheden in de hand heeft, kunt u weinig doen om het effect van bewolking weg te nemen. Het negatief effect van schaduw op de opbrengst van de zonnepanelen is er wel één om goed naar te kijken als u zonnepanelen installeert. Zodra er schaduw op een zonnepaneel valt, levert dit paneel minder op. Als dit korte tijd is, dan zal het effect niet zo groot zijn. Maar als er gedurende lange tijd een groot schaduwgebied over de panelen schuift, kan dit een flink deel van de opbrengst schelen.

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op binnen de zonnepanelenbranche. Tegenwoordig zijn er producenten van zonnepanelen die gebruik maken van zogenaamde “halve cellen’ om opbrengst te maximaliseren en bijvoorbeeld schaduwinvloed binnen het paneel te beperken. Deze half-cut cells techniek zorgt ervoor dat er niet van 60 cellen gebruik wordt gemaakt maar van 120 in een paneel. De gedachte hierachter is dat er stroomverlies is als deze zich moet verplaatsen binnen de zonnecel doordat er altijd enige weerstand is. Hoeveel verlies er is hangt af van de afstand die de stroom moet afleggen. Door de zonnecel te splitsen wordt de afstand die de stroom moet afleggen gehalveerd en daarmee dus ook het verlies omdat de weerstand afneemt. Vaak wordt gewerkt met een bovenste en onderste helft van het paneel. De opgewekte stroom wordt in tweeën gesplitst waardoor de afstand die afgelegd moet worden korter is. Dit moet leiden tot minder verlies. Bijkomend voordeel is dat als de onderste helft van het paneel in de schaduw ligt, dit geen invloed heeft op het bovenste gedeelte mits de omvormer hiervoor geschikt is.

String- en micro-omvormers

Daar komt bij dat de meeste omvormers zogeheten stringomvormers zijn. Deze stringomvormers schakelen de zonnepanelen in serie. Het gevolg is dat de schaduw die misschien maar op één of op een deel van de zonnepanelen valt, ook een negatief effect heeft op de overige panelen in dezelfde serieschakeling. Dit verlaagt dus de opbrengst van de hele installatie. Een relatief nieuwe manier om dit nadelig effect van schaduw op te lossen is het gebruik van zijn micro-omvormers of power optimizers. In dat geval heeft elk zonnepaneel of meerdere delen van het systeem zijn eigen omvormer. Daardoor heeft schaduw op één paneel of een deel van de installatie een minder grote invloed. Een dergelijk systeem met micro-omvormers is vaak wel duurder dan de stringomvormers.

Zorg voor meting van opbrengst zonnepanelen

Om de opbrengst van zonnepanelen goed in de gaten te houden, is het meten en monitoren van groot belang. Veel leveranciers van zonnepanelen kunnen ook zorgen voor de installatie van een monitoringsysteem. Zo ziet u zelf of de panelen elektriciteit produceren. U weet dan ook welke maanden in het jaar de zonnepanelen de hoogste opbrengst opleveren. Veel mensen besluiten bijvoorbeeld om op basis van deze informatie kort voor de jaarlijkse productiepiek de zonnepanelen te laten schoonmaken. Juist door de zonnepanelen gedurende meerdere jaren te kunnen vergelijken, weet u ook of ze nog voldoende presteren. Met micro-omvormers en optimizers is het zelfs mogelijk om op paneelniveau de opbrengst te zien, waardoor het ook direct inzichtelijk wordt als één of meerdere panelen een storing hebben.

Prestatiegarantie zonnepanelen

De meeste leveranciers geven ook bepaalde garanties. Zo is het in deze branche gebruikelijk om te beloven dat zonnepanelen na bijvoorbeeld twintig jaar nog op minimaal 80% van hun nieuwbouwprestaties kunnen presteren. Jaarlijks neemt het vermogen van een zonnepaneel iets af. Een afname tussen de 0,25-0,5% per jaar is gebruikelijk waarbij vaak een garantie wordt gegeven op een vermogen van 98% in het eerste jaar. Veel zonnepanelen die verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt hebben na 25 jaar nog een minimale opbrengstgarantie van 85% van hun oorspronkelijke vermogen in Wp. De kwalitatief betere panelen hebben zelfs een opbrengstgarantie van 92% in jaar 25. Dus als de opbrengst van uw panelen fors lager ligt dan in voorgaande jaren, kan er een defect zijn. Een mogelijke oplossing is om het systeem te laten doormeten door een gespecialiseerd bedrijf.

Meer informatie over zonnepanelen


Zonnepanelen aanschaffen


Zonnepanelen leveranciers


Kosten en opbrengsten
Rendement voor zonnepanelen  |  Btw teruggave voor zonnepanelen  |  Subsidies voor zonnepanelen


Terugleveren & Salderen
Terugleververgoeding  |   Tot wanneer zonnepanelen salderen? 


Overstappen energieleverancier & zonnepanelen 
Zonnepanelen en van leverancier overstappen


Overige informatie 
Liever zonnepanelen huren?  |  Beste weer voor zonnepanelen?


Geactualiseerd: zaterdag 20 augustus 2022

Maartje Sebek
Maartje Sebek Medewerker Marketing & Communicatie

Maartje was tot november 2021 werkzaam als Marketing en Communicatie medewerker voor Gaslicht.com.

Navigatie