Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Na groene stroom nu ook groen gas

Leestijd: 2 minuten

Groene stroom kent inmiddels iedereen, maar groen gas is voor de meeste mensen nieuw.

Essent komt met een nieuw product onder de naam 'Duurzaam gas'. Dit milieuvriendelijk alternatief voor aardgas is speciaal bedoeld voor woningbouwcorporaties en verenigingen van eigenaren. Een Groningse vereniging van eigenaren is de eerste contractant. Vanaf november 2003 kunnen ook collectieve Essent-klanten als woonblokken en verzorgingstehuizen Duurzaam Gas verstoken in hun centrale ketelsysteem.

Duurzaam Gas ontstaat tijdens de natuurlijke afbraak van organisch materiaal, bijvoorbeeld op stortplaatsen. Onder vakmensen wordt dit gas "biogas" genoemd. Net als bij groene elektriciteit komt ook biogas in het openbaar leidingnet. Om de afnemer toch te garanderen dat hij "duurzaam gas" afneemt, zijn (net als bij elektriciteit) voor duurzaam gas groencertificaten van toepassing.

Het invoeren van biogas in het aardgasnet lukt alleen als er aan strikte voorwaarden wordt voldaan m.b.t. de samenstelling van het duurzame gas. Daartoe zal een uitgebreide reinigingen controle van het biogas plaats moeten vinden. Bovendien is in Nederland slechts weinig biogas beschikbaar en import uit het buitenland is nauwelijks mogelijk. Mede om deze redenen zal duurzaam gas slechts een klein marktaandeel kunnen bereiken, veel kleiner dan bij elektriciteit. Ook zal de prijs van groen gas waarschijnlijk nooit lager worden dan gewoon aardgas. Er zal dus geen prijzenslag om groen gas ontstaan zoals bij groene stroom wel het geval is. Overigens is de productievan groen gasmet de nieuwe Mep-regeling wel aantrekkelijker geworden omdat opwekking van elektriciteit door middel van stortgas nu met subsidies wordt gestimuleerd.

Essent beschikt net als verschillende andere energiebedrijven al langer over biogas. Dit werd voorheen alleen bij de elektriciteitsproductie ingezet. In dat geval kreeg de geproduceerde stroom het etiket "groene stroom".Omdat groene stroom economisch steeds minder interessant wordt proberen de energiebedrijven nu langs deze weg de fiscale voordelen te benutten om winst te maken op de productie van biogas. Essent is daarbij koploper, maar ook andere kleinere energiebedrijven zoals Cogas en NRE timmeren met groen gasaan de weg.

De markt voor 'groen' gas is in tegenstelling tot die voor groene elektriciteit nog niet vrij. Een afnemer in Essent-gebied zal dus niet bij (bijvoorbeeld) NRE kunnen aankloppen voor groen gas.

Deel dit artikel op:
Geactualiseerd: donderdag 27 november 2003

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.
Navigatie