De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Nu 3 maanden gratis Canal Digitaal Energie vergelijken

Nederland krijgt gasrotonde

Gasunie pompt een miljard in de uitbreiding van het gasnetwerk.  Het doel is de positie van Nederland als gasrotonde van Europa te versterken, ondanks de dalende eigen gasproductie. 

Het gastransportnet moet worden versterkt, verbeterd en uitgebreid om het mogelijk te maken dat gas vanuit diverse bronnen naar de Nederlandse markt kan stromen, waardoor Nederland een strategisch knooppunt wordt in het Europese gasnet.  Zo bericht het Ministerie van Economische Zaken.

Uitbreiding gasnet noodzakelijk
De gasmarkt in Nederland en Europa is volop in beweging. Ook Gasunie ondervindt dit. De laatste jaren hebben vele bedrijven Gasunie om netuitbreiding verzocht om zo betere concurrentie op de gasmarkt mogelijk te maken. Gasunie heeft al deze verzoeken verwerkt in één investeringsprogramma dat tussen 1,1 en 1,8 miljard euro kost. De uitbreiding betreft de aanleg van in totaal vierhonderdvijftig kilometer leiding en de bouw van enkele compressorstations.

Nieuwe regels gastransporttarieven
Om deze investeringen mogelijk te maken, moeten  de regels voor gastransporttarieven worden veranderd. Ondermeer om gastransportcontracten te kunnen sluiten met langjarig vaste tarieven.  De nieuwe regels voor gastransporttarieven zullen ondermeer worden vastgelegd in de Gaswet.  Uitgangspunt voor de tariefberekening zijn hierbij, zoals voorgeschreven in Europese regelgeving, de kosten.

Betere marktwerking en meer concurrentie
De minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het energiebeleid en daarbinnen ook voor het vaststellen van de regels voor het doorberekenen van transportkosten aan de gasverbruikers. Dit gebeurt door middel van tarieven die door de toezichthouder NMa worden vastgesteld. Gasunie heeft verschillende alternatieven onderzocht en uiteindelijk gekozen voor een variant waarin de transporttarieven het minst zullen stijgen. 

Gasrekening gemiddeld 4 euro hoger in 2010
Als gevolg van de uitbreiding van het transportnet zal een gemiddeld huishouden voor gastransport vanaf het jaar 2010 ongeveer 4 euro per jaar meer gaan betalen (0,4 procent van de gasrekening). Ook bedrijven zullen meer gaan betalen: ongeveer 0,4 tot 0,7 procent van hun totale gasrekening. Daar staat tegenover dat als gevolg van deze investeringen meer aanbieders van gas op de markt actief zullen worden zodat er meer keuzevrijheid en concurrentie tussen aanbieders ontstaat, wat weer een prijsdrukkende werking kan hebben.  De transporttarieven in Nederland  behoren nog steeds tot de laagste in Europa volgens de Gasunie.

Veilig stellen energievoorziening
De investering is niet alleen nuttig om de concurrentie te bevorderen, maar ook noodzakelijk om de gasvoorziening in de toekomst veilig te stellen. Het Gasunie-systeem biedt na uitbreiding namelijk betere mogelijkheden om extra buitenlands gas naar Nederland te brengen. Dit is nodig omdat de binnenlandse productie, onder meer uit het Groningenveld, op termijn terugloopt. Belangrijk hierbij is ook de op handen zijnde beslissing van Noorse gasproducenten om de export van Noors gas al dan niet uit te breiden via een nieuwe aanvoerleiding naar Nederland. Met een betere gasinfrastructuur krijgt Nederland een sterkere positie als kandidaat voor de aanlanding van Noors gas.

Deel dit artikel op:
Gepubliceerd: vrijdag 30 maart 2007
Geactualiseerd: vrijdag 5 februari 2021

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie