Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 niet langer van toepassing

door Jeanet Woldring Leestijd: 2 minuten

De vrijwillige richtlijn voor betere energienota’s, voluit de Richtlijn energierekening voor consumenten 2010, is niet langer van toepassing. Dit maakt de Autoriteit Consument en Markt bekend op verzoek van Energie-Nederland.

De richtlijn werd in 2010 door de Nederlandse Mededingingsautoriteit gepresenteerd, nadat deze in samenwerking met energiebedrijven tot stand was gekomen. De richtlijn is niet langer van toepassing omdat deze niet aansluit op het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’, waarin een toelichting wordt gegeven op de wet- en regelgeving die op informatieverstrekking door energieaanbieders aan consumenten van toepassing is.
===
Besluit intrekking Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 30 oktober 2014 besloten de Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten in te trekken (Richtsnoeren). De in 2007 opgestelde Richtsnoeren geven een uitleg aan enkele informatieverplichtingen uit de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet die gelden voor energieleveranciers bij het leveren van energieproducten. De Richtsnoeren sluiten niet aan op het geïntegreerd geheel van consumentenbescherming dat is ontstaan sinds de samenvoeging op 1 april 2013 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Consumentenautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit in ACM.

Het ontstane geïntegreerd geheel van consumentenbescherming heeft onder meer invloed op het toezicht door ACM op de informatieverstrekking bij het aanbieden en leveren van energieproducten door energieaanbieders aan consumenten. In het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’ wordt daarom een toelichting gegeven op de wet- en regelgeving die op informatieverstrekking door energieaanbieders aan consumenten van toepassing is. ACM geeft met dit document haar visie op de wijze waarop de regels door energieaanbieders toegepast zouden moeten worden om voor consumenten daadwerkelijk transparantie te creëren op de consumentenmarkt voor energie.

Het besluit tot intrekking van de Richtsnoeren is te downloaden via deze pagina en treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan in de Staatscourant.

Deel dit artikel op:
Geactualiseerd: dinsdag 10 mei 2022

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.
Navigatie