De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Nu 3 maanden gratis Canal Digitaal Energie vergelijken

Voor- en tegenstanders winning waddengas


Huishoudens in de vier grote steden kunnen 15 jaar vooruit bij Waddengaswinning van de 5 aangetoonde velden bij Lauwersoog en Moddergat. Deze bevatten 40 miljard kuub gas en de verwachting is dat zich onder de Waddenzee nog meer velden met in totaal tussen de 30 en 130 miljard kubieke meter gas bevinden.

Het economisch belang van de winning is groot, aldus de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Een kuub gas levert de staat 7 eurocent op en 40 miljard kuub is alleen al goed voor 3 miljard euro aan extra staatsinkomen. In totaliteit kunnen de gasbaten nog 2 tot 9 miljard euro hoger uitvallen wanneer ook de andere velden mogen produceren. Deze cijfers werden begin deze maand gepresenteerd in een toelichting over de plannen van de NAM.

In het op 1 april j.l. uitgebrachte rapport "Ruimte voor de Wadden" van de door het kabinet ingestelde Adviesgroep Waddenzeebeleid (beter bekend als de Commissie Meijer) is aangetoond  dat gasproductie  zonder ecologische schade aan het waddenmilieu kan.

De commissie Meijer doet hierin tevens voorstellen ter waarde van 750 tot 800 miljoen euro voor investeringen in het waddenmilieu en de noordelijke economie o.a.:

- Wegwerken van achterstallig onderhoud aan kwelders en dijken: 35 miljoen
- Herstel van ecologische waarden, zoals aanleg van nieuwe kwelders, het teruggeven aan de waddenzee van polders:160 miljoen.
- Beter op natuur afgestemd beheer: twaalf jaar lang 15 miljoen: 180 miljoen.
- Aankoop en bescherming van natuurgebieden in het wad: 15 miljoen.
- Diverse andere maatregelen, waaronder steun voor boeren voor agrarisch natuurbeheer in het waddengebied: 110 miljoen.
- Maatregelen tegen zeespiegelstijging en scheepvaartcalamiteiten: 50 miljoen.
- Het duurzaam maken van recreatie, toerisme, havens, industrieterreinen en landbouw: 100 miljoen.
- Ontwikkelen van duurzame energievormen en uitbreiding van de handelsfunctie van gas, inclusief vergroting van de opslagcapaciteit van gas: 100 miljoen.
- Het oprichten van een Waddenacademie als kenniscentrum voor het Wad en realisatie van het geplande Duurzaamheidscentrum in Lauwersoog.

Er zijn  veel tegenstanders voor de plannen van verdere waddengaswinning.  Provinciale besturen, boeren en politici zijn verdeeld, terwijl  diverse partijen  zich nog beraden op hun standpunten. De FNV heeft het standpunt over gaswinning in de Waddenzee inmiddels herzien. De vakorganisatie is nu overtuigd door het rapport van de commissie-Meijer. De noordelijke boerenorganisatie NLTO staat ook achter het advies,  wel wordt bezwaar gemaakt tegen het voorstel om kwelders terug te geven aan de Waddenzee. Dat zou ten koste van landbouwbelangen gaan. De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat vreest dat gaswinning op het Wad een groot risico gaat vormen voor de Groninger zeedijken. Een hele andere mening over aardgaswinning heeft Bert Scholtens, verbonden aan  de Rijksuniversiteit in Groningen. Volgens hem wordt er door gasbaten  niet geïnvesteerd in nieuwe energiedragers. Het geld wordt evenmin benut om duurzame andere inkomsten te genereren. Het rapport toont volgens Scholtens aan dat de visie bij de beleidsmakers nog steeds niet is veranderd, omdat de economische gevolgen van de gaswinning zonder meer positief geacht worden. Scholtens plaatst daar de kanttekening bij dat meer gas uit de Wadden halen economisch alleen zinvol is als men milieurisico's kan beheersen.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de gaswinning Waddenzee.

Deel dit artikel op:
Gepubliceerd: maandag 26 april 2004
Geactualiseerd: vrijdag 5 februari 2021

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie