De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Brinkhorst wil splitsing tussen netwerk- en leveranciersbedrijf


Wie moet er voor het stroomnetwerk zorgen? Commerciële energiebedrijven, Tennet of de overheid? De strijd om de netten leidt tot grote spanningen in de stroombranche, want de markt is verdeeld. Momenteel discussieert de Tweede Kamer over het al dan niet privatiseren van de energienetten. Minister Brinkhorst wil dat de elektriciteitsbedrijven worden opgesplitst in ondernemingen die de energie leveren en zogeheten netwerkbedrijven. Die netwerkbedrijven moeten dan de kabels openstellen voor meerdere stroomleveranciers, zodat eerlijke concurrentie mogelijk wordt. Ook mogen provincies en gemeenten hun aandelen in de bedrijven voorlopig niet verkopen.

In de huidige situatie bekleden de ‘bedrijven’ Nuon, Essent, Eneco en Delta een dubbelfunctie. Enerzijds beheren zij het elektriciteitsnetwerk binnen een regio,  anderzijds leveren zij stroom over dezelfde netwerken in dit gebied. Ze zijn dus zowel leverancier als netwerkbeheerder. Concurrenten van de genoemde energiebedrijven moeten hun stroom ook over het netwerk vervoeren. Echter, zij beheren het netwerk niet.

Een ander probleem is het feit dat een netwerkbedrijf zeer veel inkomsten genereert uit haar activiteiten als netwerkbeheerder. Deze verdiensten worden vaak gebruikt ten gunste van het leveringsbedrijf van hetzelfde energiebedrijf. Dus de opbrengsten van Essent’s netwerkbedrijf komen ook ten gunste van Essent’s leveringsbedrijf. Volgens andere partijen uit de markt een geval van concurrentievervalsing. De nieuwkomers  klagen al langer over het feit dat bijvoorbeeld ‘netwerkbeheerder’ Essent hen tegenwerkt om zodoende ‘leverancier’ Essent positief naar voren te schuiven. Veel consumenten switchen niet, want, zo redeneren zij, dat levert alleen maar problemen op. Daarom blijft men vaak bij de duurdere, traditionele leverancier.

Nuon, Essent, Eneco en Delta waarschuwen voor het opsplitsen van netwerkbeheer en levering. In het buitenland zijn er nog wel bedrijven die beide functies bekleden. De vier energieleveranciers zien hun positie in de internationale markt verzwakken zonder netwerkbeheer waardoor een buitenlandse overname op de loer ligt. Hierdoor kan de Nederlandse energiemarkt in buitenlandse handen komen, menen zij.

De komende tijd neemt de Tweede Kamer een besluit over het al dan niet privatiseren van de energienetten.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie