Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Corbey: Onze groene stroom is nepgroen

door Jeanet Woldring Leestijd: 3 minuten

Het huidige systeem van groene stroom werkt niet goed en de Europese Unie werkt aan verbeteringen. Dit schrijft Europees Parlementslid (PvdA) Dorette Corbey donderdag in het Brabants Dagblad

Corbey: "Wat is het probleem? Groene stroom in Nederland is lang niet altijd echt groene stroom. Nederlandse energiebedrijven hebben niet genoeg windmolens en andere duurzame energiebronnen om aan deze vraag te voldoen. Slechts 2,7 procent van de in Nederland opgewekte elektriciteit is afkomstig van duurzame bronnen. Er worden nu slechts mondjesmaat nieuwe windparken of zonnecentrales bijgebouwd. De vraag van consumenten is veel groter, daarom kopen energiebedrijven groene stroomcertificaten in van andere bedrijven om aan de vraag naar groene stroom te voorzien. Ze kopen bijvoorbeeld van eigenaren van waterkrachtcentrales uit Scandinavië of windmolens in Duitsland. De stroom wordt dan niet echt naar Nederland getransporteerd. Buitenlandse energieproducenten geven enkel een certificaat af waarmee kan worden aangetoond dat ergens anders in Europa daadwerkelijk groene stroom is opgewekt.

Daar is niets illegaals aan, en het is ook geen oplichting. Maar het is ook geen groene stroom. De Nederlandse vraag naar groene stroom leidt niet tot de bouw van meer duurzame energieproductie; integendeel, energiebedrijven willen de komende jaren nieuwe zeer vervuilende kolencentrales gaan bouwen. De certificaten voor groene stroom zijn vaak afkomstig van bestaande waterkrachtcentrales. Consumenten die kiezen voor groene stroom dragen dus niet of nauwelijks bij aan meer duurzame energie. Er is bovendien vaak sprake van dubbeltelling. Het groencertificaat wordt in Nederland verkocht als groene stroom terwijl het in het land waar de stroom wordt opgewekt ook nog vaak gewoon meetelt als groene stroom. Het is dus niet overdreven te stellen dat er sprake is van nepgroene stroom. De Europese Unie wil nu orde op zaken stellen.

In het Europees Parlement is onlangs gestemd over de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie. Deze richtlijn maakt deel uit van het klimaat en energiepakket. We moeten minder CO2 uitstoten en o.a. meer duurzame energie gebruiken. Door deze richtlijn hernieuwbare energie zal er in 2020 in Europa 20 procent duurzame energie zijn.

Nederland heeft een doelstelling gekregen van 14 procent. Van de huidige 2,7 naar 14 procent is een forse stap. Handel tussen landen of bedrijven maakt het makkelijker om aan de doelstelling te voldoen. Het Europees Parlement wil de handel in groene stroomcertificaten tussen landen of bedrijven dan ook niet verbieden maar wel veel beter regelen. We moeten af van de dubbeltellingen. En er moet écht nieuwe duurzame productiecapaciteit worden bijgebouwd. In de toekomst moet wat het Parlement betreft van elke kilowattuur groene stroom die door middel van groencertificaten aan consumenten wordt aangeboden minimaal éénderde afkomstig zijn uit nieuw gebouwde duurzame capaciteit. Hierdoor kunnen consumenten erop vertrouwen dat het inkopen van groene stroom echt leidt tot een vergroening van onze energievoorziening.

Wordt groene stroom door het verbeterde systeem duurder?

Misschien, maar het hoeft niet. De overheid geeft subsidies voor de bouw van nieuwe windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Deze subsidies zorgen ervoor dat het voor bedrijven niet duurder is om duurzame energie bij te bouwen dan om een nieuwe kolencentrale te bouwen.

Groene stroom hoeft dus voor de klant niet duurder te zijn dan gewone stroom. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat consumenten in het nieuwe systeem meer redenen dan ooit hebben om te kiezen voor echt groene stroom."

Deel dit artikel op:
Geactualiseerd: donderdag 25 september 2008

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.