Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Gasaansluiting laten verwijderen, verzegelen of afwachten?

door Jeanet Woldring 8 reacties Leestijd: 6 minuten


Heeft u een alternatief gevonden voor gas? Dan kunt u op uw energiekosten besparen door de gasaansluiting op te zeggen. U betaalt dan wel honderden euro's voor het afsluiten en verwijderen van de gasmeter. Waarom kost het zoveel en zijn er andere opties?

gasmeter-radar.jpg

Steeds meer mensen verduurzamen hun woning om het milieu te sparen, een comfortabeler huis te hebben en te besparen op de energierekening. Sommigen zijn zelfs al zo ver dat zij geen aardgas meer nodig hebben. Maar u betaalt niet alleen de leverancier voor gas dat u verbruikt. U betaalt ook de netbeheerder voor de gasaansluiting op het gasnet, zelfs als u geen gas meer afneemt. Dat is weggegooid geld als u toch geen gebruik meer maakt van de aansluiting.

Verbruikt u geen gas meer? In dat geval kunt u uw aansluiting opzeggen. U betaalt dan geen maandelijkse netwerkkosten meer, wat ongeveer 15 euro per maand scheelt. De netbeheerder wil natuurlijk wel dat er iets met de gasaansluiting gebeurt, zodat u geen gebruik meer kúnt maken van de aansluiting.  

Zeg op via uw energieleverancier

Zeg altijd eerst het leveringscontract met uw energieleverancier op. De opzegtermijn hiervoor is 30 kalenderdagen. Vraag uw leverancier ook om uw aansluit- en transportovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn hiervoor is 10 werkdagen. Er zijn 2 opties bij een opzegging: verwijderen van de gasaansluiting of verzegelen. Aan het verwijderen zijn torenhoge kosten verbonden. Verzegelen is een goedkopere optie. Wat is het verschil?

Wat houdt verzegelen in en wat kost het?

Bij het tijdelijk afsluiten van een gasaansluiting zorgt de netbeheerder ervoor dat de hoofdkraan niet meer te openen is. Ze zetten een kap op de hoofdkraan en sluiten die af met een hangslot, of ze verzegelen de hoofdkraan. U kunt de aansluiting dan niet meer gebruiken. De toevoerleiding, de aansluiting en de meter blijven dus gewoon zitten, waardoor heraansluiten redelijk eenvoudig is.

Volgens Netbeheer Nederland mag uw gasaansluiting maximaal 12 maanden lang afgesloten blijven. Dat is voor de veiligheid. Daarna kiest u of u de aansluiting wilt laten heraansluiten of dat u deze permanent wilt laten verwijderen. Maakt u geen keuze, dan verwijdert uw netbeheerder de aansluiting. In alle situaties komen de kosten voor uw rekening.

Verzegelen is een stuk goedkoper dan verwijderen en kost meestal rond de 100 euro, afhankelijk van welke netbeheerder u heeft. Met uw huisnummer en postcode kunt u uw netbeheerder opzoeken in het EAN-codeboek.

Wat houdt verwijderen in en wat kost het?

Verwijderen is permanent. U kiest hier bijvoorbeeld voor als u definitief van het gas af wilt stappen. Bij een verwijdering haalt uw netbeheerder de gasmeter weg, koppelt de kabel/leiding los van het hoofdnet en verwijdert de kabel/leiding tussen de meter en  het hoofdnet. Soms is dat laatste niet mogelijk, bijvoorbeeld in een flat. Dan verwijderen ze de energiemeter en doppen de kabel/leiding af zodat die niet meer kan worden gebruikt. Als een gasaansluiting eenmaal is verwijderd en u wilt toch weer energie afnemen, moet u een nieuwe aansluiting aanvragen. 

Uit onderzoek van Radar blijkt dat de netbeheerders torenhoge kosten rekenen om de gasmeter te verwijderen. De drie grootste netbeheerders Stedin (€793) , Enexis (€753) en Liander (€722) zijn het duurst, terwijl Rendo het goedkoopst is (peildatum november 2020). Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste netbeheerder bedraagt honderden euro's. Waarom zulke grote verschillen? Dat komt onder meer omdat er geen prijsafspraken gemaakt mogen worden. 'Sommige netbeheerders beheren veel stedelijk gebied, anderen juist meer landelijk gebied. Dat brengt hoe dan ook verschillen met zich mee', verklaart Netbeheer Nederland. Wie in een gebied woont met een 'dure' netbeheerder heeft dus pech.

Let op: bezint eer ge begint

Denk goed na over wat voor uw situatie verstandig is: misschien verkoopt u uw huis over een paar jaar aan iemand die wél graag een gasaansluiting wil. Dan kunnen de kosten voor opnieuw aansluiten hoog zijn. Bovendien heeft de Tweede Kamer in 2019 een motie aangenomen om de kosten voor vrijwillige afsluiting 50/50 te delen tussen de netbeheerder en de huiseigenaar. Nadat de Eerste Kamer akkoord is gegaan, moet de ACM (Autoriteit Consument en Markt) er nog een uitspraak over doen en tot slot is de minister aan zet. Die bepaalt de precieze invulling van de regeling. Het is nog lang niet zover dat Nederland van het gas af moet. Pas in 2050 moeten alle huizen aardgasvrij zijn.

Uitspraken Geschillencommissie 

Is uw gasmeter al verwijderd en heeft u een daarvoor een rekening gekregen? Vraagt u zich af dit terecht is, bekijk dan de uitspraken van de Geschillencommissie Energie over dit onderwerp. 
Meer weten? Beluister de uitzending van Radar over het afsluiten en verwijderen van de gasmeter.

Update november 2020

Op 10 juli 2019 hebben de netbeheerders (namens Netbeheer Nederland) een voorstel gestuurd aan toezichthouder ACM voor een aanpassing van de Tarievencode Gas. Dit moet de 50/50 verdeling van de gasverwijderingskosten voor consumenten mogelijk maken. Het voorstel volgt op een motie van Groen Links-kamerlid Van der Lee, die in het voorjaar door de Tweede Kamer werd aangenomen. De Eerste Kamer moet dit nog goedkeuren en het moet verwerkt worden in een ministeriële regeling. Daarna moet ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) er nog een uitspraak over doen. Het is nog niet bekend wanneer deze kostenverdeling ingaat (peildatum 30-6-2020). Tot die tijd geldt het huidige beleid.

Inmiddels hanteren netbeheerders een uniforme werkwijze voor huishoudens die van het gas af willen. Tijdelijke afsluiting (ook wel verzegelen genoemd) wordt geen oplossing genoemd voor huishoudens die permanent van het gas af willen. Uit onderzoek van Kiwa blijkt namelijk dat dit op lange termijn niet veilig is. Als een consument definitief van het gas af wil, wordt de volledige gasleiding verwijderd. Aangezien netbeheerders onderling geen prijsafspraken mogen maken, is het afhankelijk van uw netbeheerder hoe hoog de verwijderingskosten zijn.

Minister Wiebes heeft op 18 november 2020 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting voor consumenten binnenkort (tijdelijk) gesocialiseerd worden. De kosten worden dan verrekend in de tarieven van de netbeheerders; consumenten die van het aardgas afgaan betalen de kosten niet meer zelf. Deze tijdelijke oplossing moet duidelijkheid scheppen voor consumenten die hun woning nu al aardgasvrij maken. Naar verwachting gaat de nieuwe regeling 1 maart 2021 in.

Advies Gaslicht.com: wacht besluit ACM af en laat uw gasaansluiting nu nog niet voor honderden euro's verwijderen. 

Deel dit artikel op:
Geactualiseerd: vrijdag 20 november 2020

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Reacties (8)

Geplaatst door: Slikkerveer ()

Klimaat akkoord ter info

In maart 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kosten van de afsluiting tenminste 50/50 te verdelen over netbeheerder en huiseigenaar. De netbeheerders hebben naar aanleiding van de motie, op verzoek van Minister Wiebes, een voorstel tot wijziging van de tariefstructuur ingediend bij de toezichthouder ACM. De ACM heeft, na beoordeling van dit voorstel, onze Minister geïnformeerd dat zij het op basis van het huidige juridische kader het voorstel van de netbeheerders niet kan vaststellen. Minister Wiebes heeft tijdens AO Klimaat & Energie van 28 oktober 2019 aangeven dat hij nu onderzoekt hoe het juridisch kader aangepast kan worden zodat de motie alsnog kan worden uitgevoerd.

Op 18 februari jl. is in de Tweede Kamer gestemd over een voorstel tot wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet. Dit voorstel is aangenomen. Onderdeel van dit voorstel is een amendement van het kamerlid Van der Lee waardoor de Gaswet gewijzigd wordt op een manier dat de motie over de afsluitkosten wel uitgevoerd kan worden. Minister Wiebes heeft tijdens de wetsbehandeling zijn steun uitgesproken voor dit amendement. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan kan de motie verder uitgewerkt worden. De wetswijziging zorgt dus niet voor een directe verlaging van de afsluitkosten.

We zullen dit antwoord aanpassen zodra meer bekend is over deze kwestie [update 26 februari 2020]

Geplaatst door: D.Eenkhoorn ()

Belasting betalen omdat je zonnepanelen hebt???
En ook gaat je WOZ omhoog omdat je zonnepanelen hebt.
Gewoon belachelijk dat als we willen besparen en van het gas af moeten, extra moeten betalen hiervoor.

Geplaatst door: Dirk ()

Ik heb de gaslevering opgexzegt bij mijn energieleverancier en ook de machtiging gegeven om het leveringscontract te beeindigen.
Nu heb ik van Enexis een brief gehad waarin ze mij waarschuwen dat er geen leveringscontract op mijn adres aanwezig is en dat ze wettelijk verplicht zijn om af te sluiten.
Ik heb hierop gereageerd dat ik geen opdracht verleen voor het verwijderen en dat ik hier ook geen kosten van accepteer.

Ik krijg nu onderstaand antwoordt van Enexis waarin ze mij toch voor de ksten willen laten opdraaien, heeft iemand sugesties wat nu te doen?

Geachte heer Miedema,
U geeft aan dat u geen opdracht geeft voor het verwijderen van de gasaansluiting en dat u hier niet voor wilt betalen. Ik kan me voorstellen dat u niet wilt betalen voor iets dat u niet gebruikt. Graag reageer ik op uw e-mail.

Op 21 januari 2020 heeft u het contract met uw energieleverancier voor gas beëindigd. Dat klinkt als een logische stap als u geen gas meer gebruikt, maar het is wettelijk verplicht om een actief energiecontract te hebben op elke werkende aansluiting in uw woning. Heeft u dat niet, zal deze aansluiting door ons afgesloten worden op uw kosten. Als de aansluiting vervolgens na een jaar nog afgesloten is, krijgt u de keuze om deze opnieuw aan te laten sluiten of om de aansluiting te laten verwijderen. In beide gevallen zijn die kosten voor uw rekening. Het is daarom belangrijk om nu al na te gaan of u helemaal nooit meer gebruik wilt maken van gas of dat u graag de aansluiting wilt laten zitten zodat er in de toekomst nog gebruik van gemaakt kan worden. Zie voor de verschillende mogelijkheden onze website

Opmerking van de redactie op 26-02-2020
Beste meneer Dirk,

Bedankt voor uw reactie. Helaas brengen de netbeheerkosten kosten in rekening om de gasaansluiting te verwijderen. Dit zijn vaak ook nog hoge kosten. Tot dusver is er helaas geen manier om de aansluiting kosteloos te laten verwijderen.

Met vriendelijke groet,
Marlies
Geplaatst door: Arend Pietersma ()

Ter info: Tarief van Liander voor het verwijderen van de gasmeter is voor 2020 al verhoogd naar € 722,72 incl. BTW

Geplaatst door: Candide ()

We hebben onze meter nu circa 2 jaar verzegeld. Vorige week een brief van Liander ontvangen met het verzoek GRATIS verwijdering aan te vragen.
Dus we gaan er vanuit dat we binnenkort geheel kosteloos zonder meter zitten, en zonder overbodige buizenrommel in de meterkast.

Dus: lekker afwachten, 't is hun meter, hun probleem, dus zij moeten het oplossen.

Geplaatst door: I Witkamp ()

Wanneer iemand geen gas meer afneemt en geen belang meer heeft om te beschikken over de gasaansluiting, dan volstaat het om het gas op te zeggen via de energieleverancier. Meld bij de opzegging aan de energieleverancier "dat de opzegging tevens een machtiging is tot het opzeggen van de Aansluit en Transportovereenkomst bij de netbeheerder". Het bericht is dan een rechtsgeldige opzegging van het contract voor gaslevering én het contract met de netbeheerder voor gebruik van de gasaansluiting.
Deze wijze van opzeggen is geregeld in art. 3.6 van de algemene voorwaarden die door alle netbeheerders gehanteerd worden.

Zodra de opzegtermijn verstreken is, zijn er geen contracten meer voor de gasaansluiting. En als er geen contracten meer zijn tussen de consument en het bedrijf en alle betalingsverplichtingen die tijdens de looptijd van het contract ontstaan zijn door de consument zijn voldaan, zijn er geen verplichtingen meer voor de consument. De consument hoeft niet te vragen om het verzegelen of verwijderen van de aansluiting. De consument hoeft geen keuze te maken. En de consument hoeft ook vooral niet meer te betalen. Niet voor vastrecht en niet voor verwijderen.

De netbeheerders wekken in al hun communicatie de indruk dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de gasaansluiting, maar dat de consument dat is. In de gaswet is echter héél duidelijk vastgelegd dat de netbeheerder altijd de eigenaar is van de volledige gasaansluiting (tot en met de gasmeter) en dat deze als eigenaar ook volledig verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid van de gasaansluiting. De kosten van werkzaamheden ten aanzien van de veiligheid van het gasnet (waar de gasaansluiting onderdeel van is), komen voor rekening van de netbeheerder. Dus ook als verwijdering noodzakelijk is om de veiligheid te waarborgen.

Op het Tweakers forum (https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1951574) zijn al ruim 150 mensen actief die hun gas hebben opgezegd en nooit betaald hebben voor het verwijderen van de gasaansluiting. In de meeste gevallen is de gasaansluiting nog altijd in de woning aanwezig en zelfs niet verzegeld. Deze mensen laten de keuze wat er met de gasaansluiting moet gebeuren volledig over aan de enige verantwoordelijke: De eigenaar van de gasaansluiting, dus de netbeheerder.

In alle gevallen waar de Geschillencommissie Energie heeft toegewezen dat er betaald moet worden voor verwijdering van de gasaansluiting, heeft voorafgaand aan de verwijdering de consument daartoe een aanvraag ingediend bij de netbeheerder. Het is logisch dat je moet betalen voor werkzaamheden waar je zelf (al is het onder druk van onvolledige en onjuiste informatie) om gevraagd hebt. Het is om kostenloos van het gas af te gaan dus van groot belang om zelf nergens opdracht voor te geven. Maar simpelweg telkens te communiceren dat het je niks uit maakt wat de netbeheerder met de gasaansluiting doet. Als ze vooraf maar even een afspraak maken wanneer ze werkzaamheden willen verrichten.

Geplaatst door: Hans Lammers ()

Verhaal van Rietveld is helemaal waar. Regering wil wel dat iedereen duurzaam energie gaat gebruiken maar wil er toch op 1 of andere manier weer aan verdienen. Heb zonnepanelen geplaats om geen gas meer te hoeven gebruiken. Kook elektrisch, douche m.b.v elektrische boiler, verwarm het huis met warmtepomp dus allemaal geinvesteerd voor een beter klimaat. Heeft €10000 gekost.
Wat doet de staat: Heft gelijk belastingen op mijn zonnepanelen. Moet eerste jaar €200 belasting betalen!
Vergoedingen om gasmeter te laten verwijderen zijn er ook niet. Van der Lee belooft veel doch komt weinig van terecht. Ben nu al meerdere jaren voor niets voor mijn gasmeter aan het betalen terwijl ik geen gas afneem! Laten verwijderen kost bijna €750. Ben nu €150 per jaar kwijt alleen voor de gasmeter! Absurd deze laconieke politici.

Geplaatst door: C.N.Rietveld ()

Bij de discussie "Verwijderen Gasmeter" hoor je niets anders dan dat de meter verwijderd dient te worden.
Veiligheid is de redenering, in de 18 jaar waar ik woon heb ik 1 maal een controleur gezien, buiten.
Door de slimme meter komt er zelfs geen meter opnemer meer, in het verleden zou deze deze nog enige ongeregeldheden hebben kunnen constateren.
Naar mijn mening is het weghalen van de slimmemeter en de leidingen "Kapitaal vernietiging" er zijn nu al experimenten met watergas dus is het niet denkbeeldig dat deze leidingen en meters in de toekomst weer gebruikt zouden kunnen worden!
Waarom wordt dit laatste nooit genoemd in de discussie?
De politiek doet zijn naam echt eer aan, als de Hr. van der Lee zegt 50/50%, dan zegt hij niets concreets, noem een bedrag klein genoeg ter aanmoediging, waarom moet dit jaren duren?
Wij hebben de nodige investering gedaan om van het gas af te kunnen en wachten al geruime tijd op een antwoord!Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.