De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Nu 3 maanden gratis Canal Digitaal Energie vergelijken

Quick scan naar switchen van energiebedrijf

Toezichthouder DTe gaat een quick scan uitvoeren met betrekking tot de administraties en de switchsystemen voor kleinverbruikers bij de energiebedrijven. Dit heeft Minister Brinkhorst  van Economische Zaken vandaag bekendgemaakt.

Brinkhorst komt hiermee tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer. De minister vindt ook dat bij de liberalisering van 1 juli a.s. grote zorgvuldigheid is vereist: "Indien bijvoorbeeld 5% van 7 miljoen huishoudens zou willen switchen en er van die switchers 10% met een probleem te maken zou krijgen (niet tijdige of niet doorgevoerde switch), dan zou dat in dit voorbeeld 35.000 afnemers treffen. Dat zijn behoorlijke aantallen. Ik kan mij in dat licht goed vinden in de wens van de Kamer om extra zicht te krijgen op de wijze waarop energiebedrijven eventuele onvolkomenheden bij het switchproces, die zich onverhoopt na 1 juli zouden kunnen voordoen, gaan opvangen en hoe deze zullen worden opgelost."

De minister vindt een quickscan een goede aanvulling  op de maatregelen die al binnen de sector zelf zijn genomen en de gesprekken die hij hierover voert. Hij zal de directeur van de DTe daarom verzoeken om een quick scan uit te voeren die zich richt op de processen van energiebedrijven bij het afhandelen van switches van kleinverbruikers en de wijze waarop zogenaamde uitval (switchverzoek dat in het proces om wat voor reden dan ook wordt tegengehouden) door de energiebedrijven wordt gemanaged. De quickscan moet voor eind april afgerond zijn.

Brinkhorst wijst de Kamer er nog eens op dat een geheel vlekkeloze marktopening niet te verwachten is. Dit heeft vooral te maken met het feit dat onvolkomenheden in administraties meestal pas zichtbaar worden wanneer er een wijziging in een administratie doorgevoerd moet worden. Het gaat er dan juist om dat er voldoende menskracht beschikbaar is om mogelijke knelpunten op te lossen, aldus de minister. Overigens zouden bedrijven al tegemoet gekomen zijn aan het advies om speciale teams beschikbaar te houden. Desondanks vindt hij de voorgestelde quick scan een goed instrument om hieromtrent meer duidelijkheid te verkrijgen.

Wat betreft de norm van 5 dagen waarbinnen de switch moet zijn uitgevoerd, merkt Brinkhorst op dat dit termijn - internationaal gezien- uitzonderlijk kort is. In de meeste andere landen geldt namelijk een termijn van 30 dagen. De commissie van Rooy heeft in haar eindrapportage van november vorig jaar geadviseerd dat het, indien nodig, beter zou zijn om gedurende een tijdelijke periode een iets ruimere norm toe te staan en zo foutloze switches te waarborgen, dan in de periode gelijk na marktopening star vast te houden aan de 5 dagen. De minister is van mening dat er enige coulance mag zijn in het licht van een geordende marktopening.  Wel is het van belang dat de energiebedrijven op een correcte wijze met de afnemers communiceren.  Tenslotte merkt de minister op  dat het nadeel van een niet tijdig doorvoeren van een switch beperkt blijft tot het feit dat de klant daardoor iets langer dan mogelijk gewenst, klant blijft bij zijn huidige leverancier. De levering van elektriciteit of gas blijft echter wel gewaarborgd.

Deel dit artikel op:
Gepubliceerd: maandag 15 maart 2004
Geactualiseerd: vrijdag 5 februari 2021

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie