De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Uw energieleverancier en uw verhuizing

Als u gaat verhuizen, kunt u gas en stroom van dezelfde energieleverancier blijven afnemen. Het enige dat u hoeft te doen is uw verhuizing doorgeven aan uw energieleverancier. Verhuizen is ook een prima moment voor het vergelijken van energie en over te stappen naar een goedkopere energieleverancier.

gl-blog-verhuizen-groot.jpg

Verhuizen en tegelijk veranderen van energieleverancier

Een energiecontract is persoonsgebonden, niet adresgebonden. Wilt u verhuizen en tegelijk wisselen van energieleverancier? Denk dan aan de opzegtermijn en een opzegvergoeding die u misschien moet betalen als u voortijdig overstapt. Heeft u een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar, waarvan de looptijd nog niet is verstreken, dan mag uw energieleverancier u om een vergoeding vragen. Bij een contract voor onbepaalde tijd, dus zonder einddatum, kunt u kosteloos overstappen.

Verhuist u naar een andere regio, dan kunt u te maken krijgen met een andere netbeheerder. Dat is de partij die de aansluiting op het gas- of elektriciteitsnet regelt en het transport van gas of elektriciteit verzorgt. U kunt niet voor een andere netbeheerder kiezen. Uw energieleverancier zal uw netbeheerder op de hoogte stellen van veranderingen. U hoeft hier verder dus niets voor te doen.Checklist verhuizen en uw energiecontractchecklist.png

1. Ga na welke energieleverancier(s) u heeft

Als u verhuist, moet u dit melden aan uw energieleverancier. Uw energieleverancier zet uw energiecontract dan over naar uw nieuwe woonadres. Als u afzonderlijke leveranciers voor elektriciteit en gas heeft, moet u beide energieleveranciers op de hoogte stellen. Voor het verwerken van uw verhuizing brengen sommige energiebedrijven een administratieve vergoeding in rekening.

2. Geef uw verhuizing tijdig door aan uw energieleverancier

Uw aanspreekpunt is altijd uw energieleverancier. Deze verzorgt de nodige contacten met andere betrokkenen bij uw verhuizing, zoals de regionale netbeheerder. Geef uw verhuizing daarom tijdig door aan uw leverancier. Dat kan al vanaf drie maanden van tevoren. In elk geval moet u uw verhuizing minimaal 2 weken voor de verhuisdatum melden. Uw leverancier heeft deze tijd nodig om alles op tijd te kunnen regelen. Vaak kunt u de verhuizing ook via internet doorgeven.

3. Vul de meterstanden in

Uw energieleverancier moet aan u de meterstanden opvragen. Schrijf op de dag van de verhuizing de meterstanden op.

De meterstanden in uw oude huis

Had u een koophuis? Dan is het belangrijk om samen met de nieuwe eigenaar de meterstanden in uw oude huis op te schrijven. Vaak ziet u de nieuwe eigenaar bij de sleuteloverdracht. Neemt u dan een meterstandenformulier mee. Dan kunt u dat samen invullen en er allebei uw handtekening op zetten.

Had u een huurhuis? Dan is het belangrijk om samen met de nieuwe huurder de meterstanden in uw oude huis op te schrijven. Kunt u niet met de nieuwe huurder afspreken? Dan kunt u het beste uw verhuurder vragen om samen met u de meterstanden in te vullen en een handtekening op het formulier te zetten.

De meterstanden in uw nieuwe huis

Zorg dat u de meterstanden in uw nieuwe huis opschrijft op de dag dat u de sleutel krijgt. Heeft u uw energieleverancier gemeld dat u verhuist? Dan stuurt uw energieleverancier u binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging.

U schrijft de meterstanden op van de gasmeter en van de elektriciteitsmeter in uw nieuwe huis. Dit kunt u het beste samen met de vorige bewoner doen. U zet allebei uw handtekening op het formulier. Dan bent u het er over eens wie vanaf welk moment de energie betaalt. Bij steeds meer leveranciers kunt u uw meterstanden ook via internet doorgeven.

4. Geef de meterstanden binnen 15 dagen door

Heeft u de meterstanden opgenomen? Stuur het formulier dan snel op naar uw energieleverancier of vul de meterstanden in via internet. Doe dit binnen 15 dagen na de dag dat u bent verhuisd. Uw energieleverancier geeft deze meterstanden door aan uw netbeheerder. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Als u of uw energieleverancier de meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft, dan maakt de netbeheerder een schatting.

5. Controleer uw eindafrekening

Kijk of de meterstanden die u heeft opgegeven ook op de eindafrekening staan. Komt u er dan achter dat de meterstanden niet kloppen? Neem dan contact op met uw energieleverancier. Doe dit zo snel mogelijk. Uiterlijk 5 werkdagen voor het einde van de derde maand na de overstapdatum mogen er andere meterstanden worden ingediend.

Nog geen energiecontract?

Gaat u vanuit een studentenhuis naar een andere woning, vertrekt u uit het ouderlijk huis of gaan u en uw partner uit elkaar en krijgt u een andere woning? In dit soort gevallen kan het zijn dat er nog geen energiecontract is dat op uw naam staat. Meld u aan bij een energieleverancier zodra u uw nieuwe adres weet en wanneer u uw nieuwe woning betrekt. Met de energievergelijker van Gaslicht.com regelt u het veilig, snel en gemakkelijk.

Betrekt u als eerste bewoner een nieuw huis, informeer dan eerst de netbeheerder in de regio waar u gaat wonen. Als u wilt weten wie het netbeheer in uw regio verzorgt, kijkt u dan bijvoorbeeld op eancodeboek.nl of op het overzicht regionale netbeheerders. U ontvangt een brief van de regionale netbeheerder met het verzoek om binnen 20 dagen een energieleverancier te zoeken. Wanneer u zich hierna aanmeldt bij een energieleverancier zal deze de netwerkbeheerder inlichten.

Eindafrekening binnen 6 weken

Binnen 6 weken na uw verhuizing moet uw energieleverancier u een eindafrekening toesturen. Als u na deze termijn nog geen eindafrekening heeft ontvangen, dan kunt u dit het beste eerst voorleggen aan uw energieleverancier.

Oneens met eindafrekening?

Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier ontvangt u een eindafrekening van uw energiebedrijf. Daarin staat hoeveel energie u precies heeft verbruikt. Als uw eindafrekening niet correct is of als u de rekening te laat heeft ontvangen, dan kunt u dit het beste eerst voorleggen aan uw leverancier. Komt u er niet samen uit, leg uw geschil dan voor aan de Geschillencommisie.

Afsluiten energie bij verhuizing

De energievoorziening wordt niet afgesloten. Als de nieuwe bewoner van een pand bekend is op het moment dat u het pand gaat verlaten, kan de energie gewoon aangesloten blijven. Door samen de meterstanden door te geven, is het voor alle partijen duidelijk wie voor welk verbruik betaalt. Als de nieuwe bewoner nog niet bekend is op het moment dat u uw huis gaat verlaten en u er zeker van wilt zijn dat u alleen voor uw eigen meterstanden wordt afgerekend, kunt u de netbeheerder verzoeken om afsluiting. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Duur verwerking verhuizing

Als u tijdig uw meterstanden doorgeeft, duurt de administratieve verwerking circa 4 weken. Ondertussen ontvangt u gewoon energie op uw nieuwe adres.

Te laat met doorgeven verhuizing?

Bel zo snel mogelijk met de klantenservice als u te laat bent met het doorgeven van uw verhuizing. Het kan zijn dat er in uw nieuwe woning (nog) geen energie wordt geleverd. De energie moet dan worden aangesloten door de netbeheerder. Dit kan extra kosten met zich meebrengen en maximaal twee weken duren. Wanneer u uw oude woning te laat afmeldt, kan dat tot gevolg hebben dat u blijft doorbetalen tot uw afmelding verwerkt is.

Meer verhuistips

  • Vergeet niet uw leverancier van water te informeren.
  • Ook op het gebied van telefonie, internet en tv kan overstappen lonen.
  • Voorkom dat u aansprakelijk wordt gesteld voor beschadigingen aan de meters voordat u de woning betrekt. Neem bij twijfel of schade contact op met uw energieleverancier.
  • Als uw ouders gaan verhuizen en u neemt hun woning over, moet u zelf een contract aanvragen bij een energieleverancier. Uw ouders kunnen hun energiecontract meenemen naar hun nieuwe woning of overstappen.
  • Wilt u eraan herinnerd worden wanneer uw contract afloopt? Vul dan de ContractWekker in. Via deze dienst van Gaslicht.com wordt u gratis tijdig op de hoogte gebracht van het aflopen van uw energiecontract.

Geactualiseerd: 02-02-2018

Navigatie