De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 20.00 uur

Energiecontract met dynamische tarieven: wat houdt dat in?

Bij het afsluiten van een energiecontract zijn er verschillende opties waaruit u kunt kiezen. U heeft bijvoorbeeld de keuze tussen een vaste prijs of een variabel tarief. De laatste tijd zien we ook energiecontracten met dynamische prijzen. Wat is het verschil? In dit artikel leggen wij het uit en geven we meer informatie over dynamische prijzen.


Dynamisch energiecontract

Wat is een dynamisch energiecontract?

Energiecontracten met dynamische (of flexibele) prijzen zijn contracten waarbij de tarieven voor elektriciteit en gas direct gekoppeld zijn aan de prijzen op de spotmarkten (de zogenoemde ‘day ahead markt’). Daarbij baseert uw leverancier de energieprijs op de inkoopprijs van energie op de beurs. Uw tarief voor elektriciteit kan per uur geschillen. En voor gas per dag. Daarom heeft u een slimme meter nodig.

Slimme meter verplicht 

Om een contract met dynamische tarieven af te sluiten, heeft u een slimme meter nodig. Een slimme meter meet ieder moment van de dag uw verbruik, verwerkt deze gegevens en stuurt het naar uw netbeheerder. Met slimme meters kunnen netbeheerders beter bijhouden hoeveel energie het net ingaat, en waar. En hoeveel energie wordt verbruikt, en waar. Zo kunnen ze tekorten, overbelasting en storingen voorkomen. Inmiddels hebben bijna 7 miljoen huishoudens een slimme meter. U hoort vanzelf wanneer uw netbeheerder in uw wijk de energiemeters vervangt. Wilt u niet wachten tot u aan de beurt bent? Vraag uw netbeheerder uw meter eerder te vervangen. Dat gebeurt dan binnen 3 maanden, behalve als dat technisch niet mogelijk is.

Welke energiekosten zijn dynamisch? 

Alleen de leveringstarieven van stroom en gas zijn dynamisch. De andere kosten – energiebelasting en netbeheerskosten – zijn hetzelfde als bij vaste en variabele prijscontracten. 

Zijn dynamische tarieven goedkoper dan vaste tarieven? 

ConsuWijzer: 'Een dynamisch (of flexibel) tarief kan aantrekkelijk zijn. U kunt bijvoorbeeld uw elektrische auto voordelig opladen wanneer het tarief een paar uur laag is. Maar soms kan het ook duurder zijn.' Zelf zeggen de leveranciers: 'U ontvangt bij een dynamische aanbieder geen welkomstbonus om klant te worden, u betaalt simpelweg altijd het laagste tarief.'

Aanbod op maat

Elke energieleverancier moet u een persoonlijk aanbod geven als u een contract wilt afsluiten, zodat duidelijk is wat u gaat betalen. Een aanbod op maat is ook belangrijk omdat u daarmee verschillende leveranciers met elkaar kunt vergelijken. In het aanbod op maat moet het jaarbedrag zijn vermeld op basis van uw verbruik. De werkelijke kosten hangen af van hoeveel energie u gebruikt in dat jaar. Het totaalbedrag is inclusief leveringskosten, netbeheerkosten en overheidsheffingen.

Kiest u voor een energiecontract met een dynamisch of flexibel leveringstarief, waarbij uw prijs voor elektriciteit per uur verandert? En de prijs voor gas per dag? Ook dan moet u een aanbod op maat krijgen. Maar dan zonder een precieze inschatting van uw jaarbedrag. Uw leverancier moet uitleggen waarom dat zo is. Daarover hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Energie-Nederland op 15 december 2021 afspraken gemaakt.

Deze zijn opgenomen in een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Daarin staat dat leveranciers die een contract met dynamische prijzen aanbieden één keer per maand volgens een vaste methode een verwachte inkoopprijs voor de komende 12 maanden berekenen. Leveranciers zullen deze verwachte inkoopprijs dan gebruiken bij het opstellen van een aanbod op maat. U kunt contracten met dynamische prijzen van verschillende leveranciers dan op basis van uw eigen jaarverbruik met elkaar vergelijken. Om consumenten goed te informeren over dynamische energieprijzen hebben de ondertekenaars van de aanvullende verklaring de informatieve website dynamische-energieprijzen.nl gelanceerd. 

Dynamisch termijnbedrag

Bij dynamische tarieven betaalt unet zoals u gewend bent bij vaste en variabele prijscontracten, een maandelijks termijnbedrag voor uw energierekening. Een maandelijks termijnbedrag kunt u zien als een voorschot, een spaarpotje bij de energieleverancier. Bij een dynamisch energiecontract kan de leverancier ervoor kiezen om, zoals bij reguliere contracten gebruikelijk is, een voorschot te berekenen op basis van de verwachte kosten op jaarbasis. Vaak wordt deze dan wel tussentijds bijgesteld als de ontwikkeling van de energieprijzen hierom vraagt. De leverancier kan er ook voor kiezen om maandelijks het verbruik in rekening te brengen. Het voorschot wordt dan bepaald door het  verwachte maandverbruik en de geschatte tarieven. Als de energierekening aan het einde van de maand hoger of lager dan uw voorschot blijkt, krijgt u geld terug of moet u bijbetalen. In de wintermaanden zal het voorschot dan aanzienlijk hoger zijn dan in de zomermaanden, omdat u in de winter meer gas verbruikt. Bij een energiecontract met vaste tarieven is het termijnbedrag het hele jaar door gelijk en weet u dus waar u aan toe bent. Bij dynamische tarieven kan de energierekening iedere maand verschillen. Hierdoor kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. 

Regie over uw energierekening - realistisch of niet? 

Leveranciers van dynamische energiecontracten claimen dat u met dynamische tarieven regie heeft over uw energierekening. Is dit in werkelijkheid ook zo? U heeft inderdaad inzicht in de actuele stroom- en gasprijzen. Maar gaat u daadwerkelijk de verwarming uitzetten in de winter, wanneer u ziet dat de gasprijzen hoog zijn? Of zet u de verwarming hoger wanneer u ziet dat de gasprijzen lager zijn?  Kortom, dynamische tarieven zijn alleen aantrekkelijk als u uw energieverbruik wilt aanpassen op de tarieven. Heeft u liever geen omkijken naar hoeveel energie u op welk moment verbruikt, dan kunt u dynamische tarieven beter links laten liggen.

Wat zijn de risico’s van een energiecontract met dynamische tarieven? 

Bij een energiecontract met dynamische tarieven betaalt u de actuele prijzen van de spotmarkten. Bij het afsluiten van een dynamisch energiecontract zijn de te betalen tarieven niet goed vast te stellen. Het kan bij een crisis dus ook voorkomen dat u een erg hoge gas- of stroomprijs moet betalen. In dit geval betaalt u waarschijnlijk een hoger tarief dan bij een energiecontract met vaste tarieven. Met een vaste prijs contract merkt u gedurende het contract niets van de schommelingen in de energiemarkt. 

Daarnaast zal uw energierekening geen enkele maand hetzelfde zijn. Omdat de tarieven per dag, of zelfs per uur kunnen veranderen, zal ook uw energierekening iedere maand verschillen. Daarnaast zal de energienota in de winter aanzienlijk hoger zijn dan in de zomer, omdat u in de winter meer gas verbruikt. Het is dus van tevoren niet in te schatten wat u gaat betalen. Voor veel huishoudens vormt dit een probleem. De energierekening is maandelijks een behoorlijke kostenpost, die in de wintermaanden niet ineens veel hoger moet zijn. Dan kunnen zij de energierekening simpelweg niet meer betalen. Veel mensen hebben dus een gelijkmatige spreiding over een jaar nodig. 

Waarom zijn dynamische tarieven lastig te vergelijken? 

Zoals hiervoor beschreven, verschillen de gasprijzen per dag en de prijzen voor elektriciteit per uur. Het is daarom moeilijk om een vergelijking te maken voor dynamische tarieven, omdat de prijzen continu veranderen. Een vergelijking kan, na een uur nadat u deze heeft gemaakt, alweer anders zijn. Daarnaast is het ook een lastige opgave om in te schatten wat de prijzen op de spotmarkten doen. Het vergelijken van dynamische tarieven met vaste tarieven is daarom onwenselijk en onmogelijk. Het is een appels met peren vergelijking. Volgens Energie-Nederland zal samen met de prijsvergelijkers gekeken moeten worden op welke wijze hier het beste invulling aan kan worden gegeven.

Welke energieleveranciers bieden dynamische tarieven aan? 

 EasyEnergy, EnergyZero (ANWB), Frank Energie, Nieuwe Stroom en Tibber bieden energiecontracten met dynamische tarieven aan. Deze  energieleveranciers hebben de aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier ondertekend. Ook hebben zij de website dynamische-energieprijzen.nl gelanceerd (peildatum 11-2-2022). Inmiddels is ook NextEnergy aan dit rijtje toegevoegd. 

energyzero-logo.PNGfrankenergie-logo.PNGnieuwestroom-logo.PNG

tibber-logo.PNGeasyenergy-logo.PNG nextenergy-logo.PNG

Wat is het verdienmodel van dynamische aanbieders?

Energieleveranciers met dynamische tarieven verdienen aan de vaste leveringskosten (voorheen vastrecht genoemd). Zo vragen easyEnergy en Frank energie bijvoorbeeld € 5 voor stroom en € 5 voor gas aan vaste leveringskosten per maand. Bij EnergyZero bent u € 12 kwijt (€ 6 voor stroom, € 6 voor gas). Bij Tibber (levert geen gas) krijgt u stroom tegen een vast maandelijks bedrag van € 3,99 (peildatum 11-2-2022).

Krijg ik bij een dynamisch tarief groene energie? 

Wanneer u een contract met een dynamisch tarief afsluit, betekent het niet automatisch dat u groene stroom geleverd krijgt. Zo zegt energieleverancier EnergyZero bijvoorbeeld dat zij alle energie ‘groen’ inkopen en kunt u bij NieuweStroom zelf kiezen of uw energie uit duurzame bronnen moet zijn opgewekt of niet.  

Bent u opzoek naar informatie over de huidige energieprijzen? Bekijk het artikel Verwachte energieprijzen 2022


Geactualiseerd: woensdag 9 november 2022

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.

Navigatie