De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Leveringstarieven gas en stroom

Leveringstarieven zijn tarieven die u aan uw energieleverancier betaalt voor de levering van gas en stroom. U betaalt per m³ gas en per kWh elektriciteit een prijs, dat noemen we leveringskosten. De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen:

  • Variabele leveringskosten

Een bedrag dat u betaalt per kWh elektriciteit en per m³ gas. Bij het aangaan van een energiecontract kunt u kiezen voor een vast leveringstarief of een variabel leveringstarief. Het vaste leveringstarief gaat u meestal aan voor één of meerdere jaren. Een vast leveringstarief houdt in dat u een vaste prijs betaalt voor de levering zolang uw contract loopt. Bijvoorbeeld één of drie jaar. Deze vaste prijs geldt alleen voor het leveringstarief. Andere tarieven kunnen wel tijdens deze periode veranderen, zoals de belastingen of de netbeheerkosten. Een variabel leveringstarief betekent dat de prijs voor levering kan veranderen. Dit gebeurt meestal 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. Het is moeilijk te voorspellen of de prijzen hoger of lager zullen worden.

  • Vaste leveringskosten

Wat voorheen vastrecht heette, wordt nu 'vaste leveringskosten' genoemd. Het is een vast bedrag voor stroom en/of gas dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier.

Regiotoeslag gas:

Voor gas wordt sinds 2005 een extra toeslag geheven op de kubieke meterprijs voor het transport van gas. Dit is onderdeel van de leveringskosten. Gas komt voor het grootste deel uit Groningen. Van daaruit moet het gas worden vervoerd naar huishoudens in heel Nederland. Voor dat vervoer moet u betalen. Hoe verder u van Groningen af woont, hoe duurder het vervoer is en hoe hoger de regiotoeslag. Zeeuwen en Limburgers betalen daarom meer voor hun gas dan Groningers, althans bij sommige leveranciers. Energieleveranciers zijn namelijk vrij in het bepalen van de hoogte van de regiotoeslag.

Vanaf 2011 worden er door GasTerra geen regiotoeslagen meer in rekening gebracht. Daarom schrappen steeds meer energieleveranciers de gasregiotoeslag. In plaats daarvan kiezen ze voor één standaard gastoeslag in het hele land. Toch zijn er in 2018 nog 11 energieleveranciers die vast blijven houden aan een systeem dat door GasTerra is afgeschaft (peildatum 12-03-2018). 

Regiotoeslag mag niet apart in rekening worden gebracht. Het mag wel onderdeel zijn van het leveringstarief.  Selecteer uw provincie voor de resultaten in uw regio:

Of vul in onze Energievergelijker uw postcode in.

Wie bepaalt de leveringstarieven?

De hoogte van de leveringstarieven wordt bepaald door uw energieleverancier. Wel wordt er door de Autoriteit Consument & Markt gecontroleerd op redelijkheid. Zo nodig kan deze een maximumtarief vaststellen. Als u ontevreden bent over de hoogte van uw leveringstarief, bent u met inachtneming van de contractvoorwaarden vrij om over te stappen naar een andere leverancier.

Welk percentage van de energierekening bestaat uit leveringskosten?

De leveringskosten maken in januari 2019 zo'n 37 procent uit van de totale energierekening, de netwerkkosten en meterhuur 18 procent, en belastingen 44 procent. Hoewel de rekening voor slechts 37% uit leveringskosten bestaat, kunnen consumenten hier een paar honderd euro op besparen volgens recent onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

opbouw-energierekening-2019-acm.PNG

Bron: Energiemonitor 2019 ACM

Enkeltarief en dubbeltarief

U kunt kiezen voor enkeltarief of dubbeltarief. Dubbeltarief is alleen mogelijk als uw meter 2 telwerken heeft. Enkeltarief is mogelijk bij meters met 1 telwerk en bij meters met 2 telwerken.

Wat is dubbeltarief?

Het dubbeltarief bestaat uit een normaaltarief en een daltarief. Het daltarief betaalt u 's nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. We noemen dit ook wel daluren.

U betaalt het normaaltarief op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur. In de ene regio stopt het hoge tarief om 21.00 uur, en in de andere regio om 23.00 uur. De netbeheerder bepaalt of de daluren om 21.00 uur of om 23.00 uur beginnen. Vraag uw netbeheerder hoe laat in uw regio het daltarief begint.

Wat is enkeltarief?

Enkeltarief is 1 tarief. Tegen dat tarief wordt al uw stroomverbruik afgerekend.

Wanneer is dubbeltarief voor u het voordeligst?

In de volgende situatie is het dubbeltarief meestal goedkoper:
* u gebruikt per jaar meer dan 3500 kWh aan energie, én
* minstens de helft van deze energie gebruikt u tijdens daluren

Door bij het energie vergelijken uw verbruik in te vullen en daarbij eerst enkel en daarna dubbeltarief te kiezen, kunt u aan de hand van de uitkomsten van deze twee berekeningen het verschil direct vaststellen.

Let op: uw dubbele elektriciteitsmeter heeft twee actieve telwerken. Dit betekent niet automatisch dat uw energieleverancier u ook tegen dubbeltarief afrekent. Op uw jaarafrekening staat onder 'Elektriciteit' vermeld of uw aanbieder u factureert tegen enkel- of dubbeltarief. Factureert uw aanbieder u ten onrechte tegen enkeltarief, neem dan contact op met uw energieleverancier. 

Wilt u van enkeltarief naar dubbeltarief of andersom?

Er zijn energieleveranciers die alleen enkeltarief aanbieden. Dan is een wijziging niet mogelijk. Is het voor u onvoordelig om tegen het geldende tarief te worden afgerekend? Dan kunt u overwegen om over te stappen naar een ander energieleverancier die wel het tarief aanbiedt van uw voorkeur.

Waarom is er een apart daltarief?

Het onderscheid tussen normaaltarief en daltarief is in de jaren zestig ingevoerd om het elektriciteitsnet gelijkmatiger te belasten. Alle bedrijven en huishoudens in Nederland samen begonnen steeds meer stroom te verbruiken. En dan met name op werkdagen overdag, en veel minder 's avonds en in het weekend. Dat was voor de energieleveranciers niet handig. Een elektriciteitscentrale kon niet zomaar even een standje hoger of lager worden gezet als de samenleving meer of minder stroom verbruikte. Door stroom 's nachts en in het weekend goedkoper te maken, werd geprobeerd om mensen te prikkelen juist stroom in de daluren te gebruiken. Inmiddels is ons elektriciteitsnet steeds beter bestand tegen de pieken in ons energieverbruik.

Gebruikmaken van het daltarief en normaaltarief? Kies de juiste meter!

Wilt u gebruikmaken van het daltarief en normaaltarief? Dan heeft u een meter met 2 actieve telwerken nodig. Een slimme meter heeft ook 2 telwerken. Heeft u geen meter met twee telwerken of wilt u weten of u een dubbele meter heeft? Vraag dit na bij uw netbeheerder. De netbeheerder kan een dubbele meter voor u plaatsen. Hoe hoog de kosten voor het plaatsen van die meter zijn, verschilt per netbeheerder.

Telwerk stroommeter

Voor gas bestaat het principe enkeltarief/dubbeltarief meter niet.

Hoe weet ik welke meter bij het daltarief hoort?

Heeft u een dubbeltariefmeter (dus twee telwerken voor stroom)? Dan kunt u als volgt zien welke meter hoort bij het daltarief:

  • Op veel meters ziet u aan een pijltje welke teller actief is. De meter waar het pijltje 's avonds en in het weekend naar wijst, hoort bij het daltarief.
  • Ziet u geen pijltje? Meestal hoort telwerk 1/I bij het daltarief en 2/II bij het normaaltarief. Makkelijk te onthouden: het laagste nummer hoort bij het laagste tarief.
  • Komt u er nog steeds niet uit? Noteer van allebei de meters de stand en kijk een uurtje later welke is opgelopen. Doe dat in het weekend, dan weet u zeker dat de meter die oploopt, hoort bij het daltarief..

Wat is het verschil tussen vaste en variabele leveringstarieven?

Bij vaste tarieven staan de tarieven vast gedurende de looptijd van uw contract; bij variabele tarieven kan de leveringsprijs variëren gedurende de looptijd van uw contract. Als u kiest voor een contract met variabele tarieven, houdt u er dan dus rekening mee dat de jaarkosten zullen wijzigen als de tarieven in de loop van het contractjaar worden aangepast. Lees hier meer over vaste of variabele energietarieven.

Ik vind het leveringstarief te hoog, wat kan ik doen?

De leveringstarieven komen tot stand in een vrije markt. U bent vrij om uw leverancier te kiezen. Als u vindt dat u te veel betaalt dan kunt u overstappen naar een andere energieleverancier.

Mag ik overstappen naar een andere energieleverancier wanneer ik wil?

Ja. Elke overeenkomst voor de levering van elektriciteit of gas kan met inachtneming van een termijn van dertig dagen worden opgezegd. Maar let op! Heeft u een energiecontract afgesloten voor bepaalde duur (bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 5 jaar) en wilt u dit energiecontract tussentijds beëindigen (opzeggen), dan bent u mogelijk een opzegvergoeding verschuldigd aan uw leverancier. Dit moet dan wel zijn opgenomen in de overeenkomst* of de algemene voorwaarden. De hoogte van deze opzegvergoeding is door de ACM vastgesteld.

Let op! Als u bij de aanmelding een begindatum voor het nieuwe contract kiest die te ver in de toekomst ligt, kan het voorkomen dat u bericht krijgt dat voor de gekozen contractperiode andere prijzen zullen gelden of dat uw aanmelding niet kan worden geaccepteerd. Kies daarom het juiste overstapmoment.

Geactualiseerd: 18-06-2019

Navigatie