De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Ontdek wat zonnepanelen opleveren
Zonnepanelen kopen

Rendement en terugverdientijd zonnepanelen: wat is de opbrengst van zonnepanelen?

Met zonnepanelen heeft u de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken. In de afgelopen twee decennia is het rendement van zonnepanelen steeds beter geworden. De nieuwste generatie zonnepanelen hebben een opbrengst per zonnepaneel die ruim tweemaal hoger ligt dan die van zonnepanelen uit 2010. Het rendement van zonnepanelen zal de komende jaren nog verder stijgen. Desondanks bieden zonnepanelen een opbrengst die nu al zorgt voor een financieel rendement dat geen enkele spaarrekening en ook weinig beleggingen kunnen evenaren.

terugverdientijd rendement zonnepanelen

Technisch rendement zonnepanelen

U kunt op twee manieren kijken naar het rendement van zonnepanelen. Er is een technisch rendement van zonnepanelen en een financieel rendement. Bij het technisch rendement kijkt men naar het percentage licht dat op het paneel valt dat in elektriciteit wordt omgezet.

Historische ontwikkeling zonnepanelen

Eind 19de eeuw werd de eerste zonnecel gemaakt die 1% van het invallende zonlicht in elektriciteit omzette. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd er op enige schaal gestart met de productie van zonnecellen in serie. Deze zonnecellen hadden een opbrengst van circa 6%. Sinds het begin van de 21ste eeuw nam het rendement sneller toe. Van circa 10% begin 2000 tot ongeveer 16 à 22% op dit moment voor de meest gangbare zonnepanelen. Voor de toekomst voorziet de industrie een verdere toename, alleen is het de vraag of deze beter renderende zonnecellen ook snel commercieel haalbaar zijn. Bij de productie van beter renderende zonnecellen en zonnepanelen nemen namelijk ook de productiekosten toe. Zo gebruikt de ruimtevaart nu al zonnecellen met rendementen van 30 tot 40%. De betaalbaarheid van deze zonnecellen is op dit moment nog een struikelblok voor toepassingen op woningen.

Financieel rendement zonnecellen

Het financieel rendement van ‘traditionele’ zonnepanelen op basis van silicium zonnecellen laat de afgelopen twee decennia een zeer gunstige trend zien. Terwijl het technisch rendement van zonnepanelen met relatief kleine stapjes toeneemt, verbetert het financieel rendement van zonnepanelen gestaag door een dalende kostprijs.

Dalende prijzen zonnepanelen

In 1977 betaalde men nog ruim 75 dollar per Wattpiek, terwijl die prijs nu op 30 dollarcent per Wattpiek ligt. In grafieken is te zien dat de hele sterke prijsdaling na 2010 fors afvlakt. De stapjes waarmee de prijs nu jaarlijks daalt, zijn een stuk kleiner dan aan het begin van deze eeuw. En toch verwachten marktonderzoekers dat de prijsdaling zich voorlopig zal voortzetten, al is dat niet met grote stappen. Behalve de prijs van zonnecellen zullen ook andere hardwarecomponenten, zoals omvormers, langzaam maar zeker in prijs dalen. Daardoor kan de prijs van het systeem als geheel nog elk jaar gunstiger en interessanter worden. Door de corona pandemie is er echter een nieuwe realiteit ontstaan met gebrek aan grondstoffen, waardoor de laatste tijd de prijzen aan het oplopen zijn.

Nu kopen of nog even wachten?

Veel mensen vragen zich nog altijd af of het voor hen ook interessant is om een installatie met zonnepanelen te kopen. Wie zich deze vraag stelt, moet op een paar deelvragen antwoord geven. Allereerst: is uw dak geschikt? In de praktijk blijkt echter dat veel soorten daken geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen. Het kan op een schuin dak, maar ook op een plat dak. En lukt het niet op de woning, dan kan het ook op een garage, de aanbouw of de schuur in de achtertuin. Vervolgens moet u de financiën hebben. Zeker nu is een investering in zonnepanelen veel lucratiever dan geld op een spaarrekening. Zelfs het lenen van geld voor de aanschaf van zonnepanelen kan op dit moment interessant zijn, juist omdat de rente op dergelijke leningen laag is.

Hoog rendement zonnepanelen

Uit berekeningen blijkt dat een zonne-energiesysteem een uitstekende business case is met een gemiddelde terugverdientijd van 7 à 8 jaar. Dit is tot op zekere hoogte afhankelijk van de omvang van uw systeem. Zodra u meer panelen kiest, wordt de eindprijs van het systeem per Wattpiek steeds iets lager. Lees ook de informatie over de kostprijs van zonnepanelen. Milieu Centraal berekende dat een investering in een systeem met 10 zonnepanelen een financieel rendement oplevert dat gelijk staat aan een spaarrente van 4% per jaar.  

Welke factoren zijn van invloed op de terugverdientijd?

 1. Kosten aanschaf en installatie zonnepanelen

  Hoe lager de aanschafprijs, hoe eerder u ze terugverdient. Maar een lage prijs garandeert niet automatisch een korte terugverdientijd. Bij goedkope panelen loopt u het risico dat ze snel stuk gaan of dat het vermogen sterk terugloopt. Verder is het goed om rekening te houden met bijkomende kosten, zoals de omvormer, bekabeling, installatie en de aanleg van een extra elektriciteitsgroep. Vaak zijn deze kosten niet bij de prijs inbegrepen, waardoor de terugverdientijd per leverancier kan verschillen.

 2. Stroomprijs teruggeleverde energie
  De keuze van uw energieleverancier is belangrijk voor de terugverdientijd. Met name als u op jaarbasis meer stroom opwekt dan u verbruikt. De ene leverancier biedt een veel hoger bedrag per kWh stroom dan de andere. Hoe meer u op jaarbasis terugkrijgt, hoe eerder u de investering heeft terugverdiend.

 3. Aantal zonuren
  Hoe meer zonuren, hoe meer energie u opwekt. En als u daardoor ook meer kunt salderen, dan verdient u uw investering in zonnepanelen sneller terug.
   
 4. Kwaliteit en garantie van panelen en omvormer

  Goedkope zonnepanelen lijken aantrekkelijk. Maar als ze het al begeven voordat u de investering heeft terugverdiend, dan bent u uiteindelijk duurder uit. Bovendien is het rendement van goedkopere zonnepanelen over het algemeen een stuk lager, waardoor ze minder opleveren. En u er relatief lang over doet om ze terug te verdienen. Zonnepanelen met een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben een gemiddelde levensduur van 25 jaar. Omvormers gaan over het algemeen minder lang mee. 

 5. Teruglopend vermogen zonnepanelen
  Door slijtage loopt het vermogen van zonnepanelen geleidelijk aan terug. Afhankelijk van de kwaliteit van de panelen is dat 0,5% tot 2% per jaar.

Voordelen salderingsregeling en terugleververgoeding

Het mooie rendement dat u op dit moment met zonnepanelen behaalt, ontstaat mede door de terugleververgoeding die de energieleverancier geeft. Deze vergoeding wordt gesteund door regelgeving vanuit de overheid. Hoe werkt dit precies? In een ‘gewone’ situatie neemt u stroom af van een energiebedrijf. Die elektriciteit komt binnen via de elektriciteitskabel in de meterkast. Dit éénrichtingsverkeer verandert zodra u zonnepanelen laat installeren. Zodra de installatie meer elektriciteit opwekt dan u op dat moment gebruikt, stuurt de installatie die stroom naar het net van het energiebedrijf. De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die u teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die u afneemt. Dit heet salderen. Levert u meer terug dan u zelf verbruikt, dan krijgt u een terugleververgoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de energieleverancier. Er bestaan grote verschillen tussen energieleveranciers. Goed vergelijken loont.

Alleen over uw netto (gesaldeerde) verbruik betaalt u verbruikskosten, energiebelasting en btw. Dit is de afgenomen stroom minus de teruggeleverde stroom. Het energiebedrijf zal de door u teruggeleverde elektriciteit weer doorleveren aan een andere gebruiker, die op dat moment stroom nodig heeft. Dat kan uw buurman zijn, maar ook een bedrijf elders in de wijk. Op zo’n moment bent u zelf ook leverancier van elektriciteit. Vandaar dat de overheid elke particulier die een installatie met zonnepanelen heeft als kleine ondernemer aanmerkt. Dat betekent dat u om die reden recht heeft op btw-teruggave op zonnepanelen die u laat installeren.

Voordelen van gesaldeerde stroom

Het vastrecht voor energietransport betaalt u altijd, ook als uw netto verbruik nul kWh per jaar is; dat is wanneer u evenveel stroom opwekt als dat u verbruikt. U bent namelijk niet onafhankelijk van het net, dus u moet ook betalen voor de kosten van dat elektriciteitsnet. Natuurlijk, de elektriciteit die u direct gebruikt, levert u niet terug. Financieel is deze stroom ook niet meer of minder aantrekkelijk dan uw gesaldeerde stroom. In beide gevallen is uw voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs, inclusief belastingen, die u betaalt over afgenomen stroom.

Afbouw salderingsregeling nog onzeker

Het maakt voor uw energiekosten dus niet uit of de zon schijnt of niet, als u de wasmachine aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling blijft bestaan. Vanuit duurzaamheidsperspectief is het wel het beste om de zelf opgewekte stroom zoveel mogelijk gelijk te verbruiken, zodat er geen transport/teruglevering hoeft plaats te vinden. De overheid wil de salderingsregeling mede om die reden aanpassen. Ook vanuit financieel oogpunt wordt het dan dus interessanter om opgewekte energie direct zelf te gebruiken. Het aanzetten van bijvoorbeeld de wasmachine rond het middaguur loont financieel in dat geval. Het moment waarop uw panelen de meeste stroom opwekken, is dan bepalend voor gebruik van deze energie. De opstelling van uw panelen bepalen welk moment van de dag dat is.

Op dit moment is bekend dat de huidige salderingsregeling in elk geval tot 1 januari 2023 in stand blijft. Vanaf dan wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0 als het bijbehorende wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen. In oktober 2021 is er nog steeds geen duidelijkheid over de afbouw van de salderingsregeling. Dat komt omdat we op dit moment nog steeds geen nieuw kabinet hebben en het demissionaire kabinet mag niet over belangrijke zaken beslissen die impact hebben op de lange termijn. Er bestaat een kans dat de salderingsregeling wordt verlengd, maar ook dat de afbouw langzamer of juist sneller gaat.

Investering afstemmen op eigen gebruik

Toch is het goed, ook vanwege het rendement van zonnepanelen, om te kijken naar de grootte van uw installatie. Het is waarschijnlijk dat de salderingsregeling vanaf 2023 stap voor stap verdwijnt. Deze situatie maakt dat teruglevering minder interessant wordt. Is uw installatie daarom veel groter dan uw eigen energiegebruik, dan kan dit betekenen dat u de investering in die ruime installatie straks minder snel terugverdient. Nu krijgt u nog virtueel dezelfde prijs voor de elektriciteit die u teruglevert als voor de elektriciteit die u inkoopt. Dat komt omdat die teruggeleverde stroom wordt gesaldeerd (afgetrokken) van de stroom die u afneemt als de zon niet schijnt. Straks, als de salderingsregeling verdwijnt of wordt versoberd, zal het energiebedrijf een lagere prijs betalen voor de stroom die u teruglevert. Daarmee wordt de terugverdientijd van een installatie met zonnepanelen langer. Heeft u echter een installatie waarvan de opbrengst meer overeenkomt met uw eigen elektriciteitsverbruik, dan zal het financieel rendement relatief beter zijn.

Veranderend eigen elektriciteitsgebruik

Heeft u plannen om binnenkort een warmtepomp aan te schaffen? Of wilt u de gasgestookte cv-ketel met een hybride warmtepomp ondersteunen? Misschien overweegt u ook wel de aanschaf van een elektrische auto? Al deze plannen zullen ervoor zorgen dat uw elektriciteitsverbruik stijgt. Door nu extra panelen aan te schaffen kunt u inspelen op een veranderd energiegebruik. Ook zal het gebruik van batterijen de komende jaren financieel steeds interessanter worden. De overdag opgewekte zonnestroom kunt u dan opslaan om ’s avonds weer gebruiken. Dit zijn stuk voor stuk ontwikkelingen waarmee u rekening kunt houden als u nu zonnepanelen wilt aanschaffen. Ook omdat u maar één keer in de drie jaar van de regeling voor btw-teruggave gebruik kunt maken.

Slimme regelingen en opslagsystemen

U kunt het rendement van uw eigen zonnepanelen verder vergroten, door technische innovaties toe te voegen. Die mogelijkheden groeien in de toekomst, maar het is nu al mogelijk om met slimme regelingen te zorgen dat u zoveel mogelijk van de opgewekte elektriciteit zelf benut. Dat kan als u al een elektrische auto rijdt, een elektrische warmtepomp met grote boiler bezit of een batterij- of accusysteem aanschaft. Met deze apparaten en installaties bent u in staat om energie tijdelijk op te slaan. Een slim regelsysteem kan dit volautomatisch laten verlopen, zodat u daar geen omkijken naar heeft. De elektrische auto en het warmtepompsysteem met boiler zijn al redelijk ingeburgerd, in tegenstelling tot de thuisbatterij. Dit komt vooral doordat de thuisbatterij nu nog prijzig is.

Opbrengst zonnepanelen met thuisbatterij

Toch kan het omslagpunt waarop de thuisbatterij financieel interessant is snel dichterbij komen. Juist omdat die salderingsregeling mogelijk verdwijnt of soberder wordt. Bovendien daalt de prijs van thuisbatterijen redelijk snel. Daarmee lijkt de prijsontwikkeling van de thuisbatterij in zekere zin op die van de zonnepanelen aan het begin van deze eeuw. De prijs per kilowattuur opslagcapaciteit is tussen 2010 en 2017 gezakt van 1000 dollar naar 209 dollar, volgens Bloomberg New Energy Finance. De verwachting is dat de prijs in 2025 onder de 100 dollar per kilowattuur zal zakken. Volgens experts is dat ook het moment waarop batterijopslag rijp is om door te breken naar de consumentenmarkt. Als het straks ook nog mogelijk wordt voor consumenten om met de zelf opgewekte stroom te gaan handelen, zal de batterij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Geactualiseerd: 26-10-2021

Meer informatie over zonnepanelen


Zonnepanelen kopen


Zonnepanelen leveranciers

SunPower


Kosten en opbrengsten

Rendement zonnepanelen | Btw teruggave zonnepanelenSubsidie zonnepanelen 2021


Terugleveren & Salderen

Terugleververgoeding | Tot wanneer zonnepanelen salderen? 


Overstappen energieleverancier & zonnepanelen 

Zonnepanelen en overstappen: waar op letten?


Overige informatie 

Wel of geen zonnepanelen?  |  Zonnepanelen huren | Beste weer voor zonnepanelen? | Zonnepanelen schoonmaken

Website van het Jaar

Ontdek wat zonnepanelen opleveren

Vergelijk pakketten met zonnepanelen inclusief omvormers en montagemateriaal.

Navigatie