De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Zonnepanelen in 3 stappen

Wij vragen uw adresgegevens om de kosten nauwkeurig te berekenen.

Voor statistische doeleinden bewaren we alleen uw postcode, maar zonder huisnummer zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij delen uw adresgegevens niet met derden.
 • Zekerheid door 40 jaar garantie
 • Historisch snelle terugverdientijd
 • Inclusief installatie op uw dak

Terugverdientijd en rendement van zonnepanelen

Met zonnepanelen heeft u de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken. In de afgelopen jaren is het rendement van zonnepanelen steeds beter geworden. De nieuwste generatie zonnepanelen hebben een opbrengst per zonnepaneel die ruim tweemaal hoger ligt dan die van zonnepanelen uit 2010. Als u in 2023 zonnepanelen koopt, is uw voordeel te vergelijken met 5 procent rente op de spaarrekening.

Terugverdientijd en rendement van zonnepanelen

Rendement zonnepanelen

Zijn zonnepanelen nog steeds rendabel? Jazeker. Volgens Milieu Centraal is het rendement (de winst) van zonnepanelen die op het zuiden liggen  vergelijkbaar met een rente van 5 procent op uw spaarrekening. Daarbij wordt uitgegaan dat u de panelen in 2023 op uw dak legt. Bij een ligging op het oosten of westen is dat ongeveer 4,5 procent. 

Om te helpen bij het inschatten van het rendement van zonnepanelen heeft Milieu Centraal de Standaard Rekenmethode Rendementen ontwikkeld. Dit is een transparante en begrijpelijke berekening die uitgaat van een realistische schatting van de kosten en baten.

Hogere prijzen zonnepanelen: nog steeds rendabel?

Zonnepanelen werden tussen 2011 en 2021 steeds goedkoper. De prijs daalde met zo'n 37 procent. Maar inmiddels zijn zonnepanelen fors duurder geworden. De gemiddelde prijs is zo’n 50 procent hoger dan in 2021. Dat komt door de hoge energieprijzen, waardoor er heel veel vraag is naar zonnepanelen. Verder zijn de kosten van grondstoffen en transport fors gestegen, bovendien is er een schrijnend tekort aan vakbekwame installateurs. Wel zijn er flinke prijsverschillen. Veel zonnepanelen worden met micro-omvormers aangeboden, dat maakt de prijs voor een set ook hoger. Maar ook met de hogere prijzen zijn zonnepanelen nog steeds een slimme investering en blijft de terugverdientijd  volgens Milieu Centraal zo’n 8 jaar. Let wel: de precieze terugverdientijd hangt sterk af van de prijs van de zonnepanelen en de energieprijs die u betaalt. 

Zonnepanelen kopen: hoe eerder hoe beter

Veel mensen vragen zich af of het nog interessant is om een installatie met zonnepanelen te kopen. Wie zich deze vraag stelt, moet op een paar deelvragen antwoord geven. Allereerst: is uw dak geschikt? In de praktijk blijkt echter dat veel soorten daken geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen. Het kan op een schuin dak, maar ook op een plat dak. En lukt het niet op de woning, dan kan het ook op een garage, de aanbouw of de schuur in de achtertuin. Vervolgens moet u de financiën hebben. Zeker nu is een investering in zonnepanelen veel lucratiever dan geld op een spaarrekening. Zelfs het lenen van geld voor de aanschaf van zonnepanelen kan op dit moment interessant zijn, juist omdat de rente op dergelijke leningen laag is. Wie nu panelen aanschaft, kan nog ruim anderhalf jaar volop profiteren van de salderingsregeling en daarna stapsgewijs minder tot 2031. Het is dus hoe eerder, hoe beter om zonnepanelen te kopen.

Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?

Hoe snel u de zonnepanelen heeft terugverdiend, hangt af onder andere af van de stroomprijs die u betaalt. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh stroom per jaar. Tegenwoordig hebben de zonnepanelen een hoog rendement, waardoor u met 10 zonnepanelen dit verbruik kunt opwekken.

De terugverdientijd wordt korter naarmate de energieprijs hoger wordt. Zonnepanelen zijn niet alleen goed vanuit duurzaamheidsperspectief, maar ook financieel gezien is het erg aantrekkelijk. Ongeveer 30 procent van de opgewekte stroom gebruikt u meteen zelf, bijvoorbeeld als de wasmachine draait terwijl de zon op uw zonnepanelen schijnt. De rest van de stroom levert u terug aan het elektriciteitsnet. Door de salderingsregeling mag u de stroom die u krijgt van het net wegstrepen tegen de stroom die u teruglevert. Dit heet salderen. U krijgt hiervoor dezelfde prijs. Deze salderingsregeling wordt waarschijnlijk vanaf 2025 afgebouwd, mits de Eerste Kamer ermee instemt. U kunt dan elk jaar iets minder salderen. De opbrengst in geld van uw zonnepanelen wordt dan elk jaar iets lager. Maar als u in 2023 zonnepanelen koopt, profiteert u nog tot 2025 van 100 procent salderen. 

Welke factoren zijn van invloed op de terugverdientijd?

 1. Kosten aanschaf en installatie zonnepanelen

  Hoe lager de aanschafprijs, hoe eerder u ze terugverdient. Maar een lage prijs garandeert niet automatisch een korte terugverdientijd. Bij goedkope panelen loopt u het risico dat ze snel stuk gaan of dat het vermogen sterk terugloopt. Verder is het goed om rekening te houden met bijkomende kosten, zoals de omvormer, bekabeling, installatie en de aanleg van een extra elektriciteitsgroep. Vaak zijn deze kosten niet bij de prijs inbegrepen, waardoor de terugverdientijd per leverancier kan verschillen.

 2. Stroomprijs teruggeleverde energie
  De keuze van uw energieleverancier is belangrijk voor de terugverdientijd. Met name als u op jaarbasis meer stroom opwekt dan u verbruikt. De ene leverancier biedt een veel hoger bedrag per kWh stroom dan de andere. Hoe meer u op jaarbasis terugkrijgt, hoe eerder u de investering heeft terugverdiend.

 3. Aantal zonuren
  Hoe meer zonuren, hoe meer energie u opwekt. En als u daardoor ook meer kunt salderen, dan verdient u uw investering in zonnepanelen sneller terug.
   
 4. Kwaliteit en garantie van panelen en omvormer

  Goedkope zonnepanelen lijken aantrekkelijk. Maar als ze het al begeven voordat u de investering heeft terugverdiend, dan bent u uiteindelijk duurder uit. Bovendien is het rendement van goedkopere zonnepanelen over het algemeen een stuk lager, waardoor ze minder opleveren. En u er relatief lang over doet om ze terug te verdienen. Zonnepanelen met een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben een gemiddelde levensduur van 25 jaar. Omvormers gaan over het algemeen minder lang mee. 

 5. Teruglopend vermogen zonnepanelen
  Door slijtage loopt het vermogen van zonnepanelen geleidelijk aan terug. Afhankelijk van de kwaliteit van de panelen is dat 0,5% tot 2% per jaar.

terugverdientijd 24 mei

Voordelen salderingsregeling en terugleververgoeding

Het mooie rendement dat u op dit moment met zonnepanelen behaalt, ontstaat mede door de terugleververgoeding die de energieleverancier geeft. Hoe werkt dit precies? In een ‘gewone’ situatie neemt u stroom af van een energiebedrijf. Die elektriciteit komt binnen via de elektriciteitskabel in de meterkast. Dit éénrichtingsverkeer verandert zodra u zonnepanelen laat installeren. Zodra de installatie meer elektriciteit opwekt dan u op dat moment gebruikt, stuurt de installatie die stroom naar het net van het energiebedrijf. De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die u teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die u afneemt. Dit heet salderen. Levert u meer terug dan u zelf verbruikt, dan krijgt u een terugleververgoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de energieleverancier. Er bestaan grote verschillen tussen energieleveranciers. Goed vergelijken loont!

Afbouw salderingsregeling uitgesteld

Het maakt voor uw energiekosten dus niet uit of de zon schijnt of niet, als u de wasmachine aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling blijft bestaan. Vanuit duurzaamheidsperspectief is het wel het beste om de zelf opgewekte stroom zoveel mogelijk gelijk te verbruiken, zodat er geen transport/teruglevering hoeft plaats te vinden. De overheid wil de salderingsregeling mede om die reden aanpassen. Ook vanuit financieel oogpunt wordt het dan dus interessanter om opgewekte energie direct zelf te gebruiken. Het aanzetten van bijvoorbeeld de wasmachine of vaatwasser rond het middaguur loont financieel in dat geval. Het moment waarop uw panelen de meeste stroom opwekken, is dan bepalend voor gebruik van deze energie. De opstelling van uw panelen bepalen welk moment van de dag dat is.

De huidige salderingsregeling blijft tot 1 januari 2025 in stand.. Dat is 2 jaar langer dan gepland (het zou eerst in 2023 afgebouwd worden). Dat is goed nieuws voor zonnepaneeleigenaren. Het betekent dat u tot 2025 volledig mag salderen. In 2025 gaat het salderingspercentage van 100% naar 64%. In het jaar daarop blijft het 64% en daaropvolgend gaat er ieder jaar 9% van af. De laatste 28% gaat er in 2031 in een keer af. Vanaf 2031 kunt u dus niets meer salderen. Desondanks blijft investeren in zonnepanelen een slim idee. 

Investering afstemmen op eigen verbruik

Toch is het goed, ook vanwege het rendement van zonnepanelen, om te kijken naar de grootte van uw installatie. Als de salderingsregeling vanaf 2025 stap voor stap verdwijnt, wordt teruglevering minder interessant. Is uw installatie daarom véél groter dan uw eigen energieverbruik, dan kan dit betekenen dat u de investering in die ruime installatie straks minder snel terugverdient. Straks, als de salderingsregeling verdwijnt of wordt versoberd, zal het energiebedrijf een lagere prijs betalen voor de stroom die u teruglevert. Daarmee wordt de terugverdientijd van een installatie met zonnepanelen langer. Heeft u echter een installatie waarvan de opbrengst meer overeenkomt met uw eigen elektriciteitsverbruik, dan zal het financieel rendement relatief beter zijn. 

Aantal zonnepanelen afstemmen op toekomstig energieverbruik

Heeft u plannen om binnenkort een warmtepomp aan te schaffen? Of wilt u de gasgestookte cv-ketel met een hybride warmtepomp ondersteunen? Misschien overweegt u ook wel de aanschaf van een elektrische auto? Al deze plannen zullen ervoor zorgen dat uw elektriciteitsverbruik stijgt. Door nu extra panelen aan te schaffen kunt u inspelen op een veranderd energieverbruik. Verwacht u bijvoorbeeld een elektrische auto over twee jaar aan te schaffen, dan kunt u beter nu alvast extra panelen laten plaatsen. Uitbreiden van een bestaande installatie is namelijk duurder dan in één keer installeren. Ook zal het gebruik van een thuisbatterij de komende jaren financieel steeds interessanter worden. De overdag opgewekte zonnestroom kunt u dan opslaan om ’s avonds weer gebruiken. Dit zijn stuk voor stuk ontwikkelingen waarmee u rekening kunt houden als u nu zonnepanelen wilt aanschaffen. 

Geactualiseerd: vrijdag 10 maart 2023

Sanne Bins
Sanne Bins Business Unit Manager

Sanne is als Business Unit Manager verantwoordelijk voor onze website content, onderzoeken, persberichten en de samenwerking met de energieleveranciers. Samen met het team streeft Sanne naar het meest complete energieaanbod, de beste service en de hoogste klantwaardering. Sanne wordt vanwege haar expertise regelmatig gevraagd voor media-interviews en om mee te denken over energievraagstukken binnen Nederland.

Navigatie