Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Enkeltarief of normaaltarief en daltarief voor stroom: wat loont?

Als u een energiecontract afsluit, kunt u kiezen tussen enkeltarief en dubbeltarief voor stroom. U heeft de optie om tijdens normaal- en daluren verschillende tarieven voor stroom te betalen. Dat is best onduidelijk. Wij leggen u uit wanneer u welk tarief betaalt en wat het voordeligst is. 

Ga snel naar:

Enkeltarief, normaaltarief en daluren stroom

Het verschil tussen enkeltarief en dubbeltarief

Energieleveranciers bieden niet alleen de mogelijkheid om te kiezen voor vaste of variabele stroomtarieven. Als u een slimme meter heeft, kunt u ook kiezen tussen twee verschillende tarieven: enkel- of dubbeltarief. Niet alle leveranciers bieden dit overigens aan.

Heeft u een traditionele meter? Dan krijgt u automatisch het enkeltarief in rekening gebracht, ook als u een dubbele meter heeft. Vanaf 1 juli 2021 hebben de netbeheerders namelijk gefaseerd het TF-signaal uitgezet dat aan uw meter doorgeeft wanneer het dal- en normaaltarief ingaat.

Wat is enkeltarief?

Heeft u geen slimme meter? Dan betaalt u altijd enkeltarief. Maar ook met een slimme meter kunt u bij sommige leveranciers kiezen voor enkeltarief, al bieden niet alle leveranciers deze mogelijkheid. Bij enkeltarief betaalt u dag en nacht dezelfde prijs voor stroom. Enkeltarief is mogelijk bij iedere elektriciteitsmeter en bij een dubbele meter (slimme meter). U moet hier wel een apart verzoek voor indienen bij uw energieleverancier, omdat er bij huishoudens met een slimme meter vaak standaard dubbeltarief gerekend wordt. 

Wat is dubbeltarief?

Bij dubbeltarief hanteren energieleveranciers twee tarieven: voor stroomverbruik tijdens de daluren (’s nachts, in het weekend en op feestdagen) betaalt u minder* dan tijdens normaaluren (overdag op werkdagen). Dit wordt ook wel dag- en nachtstroom genoemd. 

* Bent u klant bij Greenchoice? Dan betaalt u overdag juist minder dan 's nachts. Door het normaaltarief te verlagen wordt de stroom voor huishoudens doordeweeks overdag goedkoper dan 's nachts. Daarmee wil de Greenchoice klanten met én zonder zonnepanelen aansporen groene stroom te gebruiken wanneer het in overvloed beschikbaar is. Als verbruik meer wordt afgestemd op de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt, ontstaat er meer ruimte op het elektriciteitsnet, aldus Greenchoice. Het net zit namelijk steeds vaker vol. Deze verandering (trendbreuk) is voor nieuwe contracten per 21 februari ingegaan en gaat voor variabele contracten in per 1 april 2024.

  • Daltarief betaalt u ‘s nachts (23.00-7.00), in het weekend en op feestdagen
  • Normaaltarief betaalt u op werkdagen van 7.00 tot 23.00w

Let op: in een paar regio's in Noord-Brabant en Limburg gaat het daltarief om 21 uur in. De netbeheerder bepaalt wanneer de daluren beginnen.

Hoe werkt de schakeling tussen normaal- en daltarief?

Uw stroommeter registreert uw verbruik op twee telwerken. Het registreert het verbruik in de normaalperiode op het ene telwerk en het verbruik in de dalperiode op het andere telwerk. 

Hoe werkt normaal- en daltarief met een slimme meter?

De slimme meter kan door de ingebouwde klok zelf van normaal- naar daltarief schakelen. Met een slimme meter kunt u daarom kiezen voor normaal- en daltarief. 

Wat is voordeliger: enkeltarief of dubbeltarief?

Als u overdag veel stroom verbruikt, ligt het voor de hand om voor enkeltarief te kiezen. Dit tarief is lager dan het normaaltarief bij dubbeltarief. Gebruikt u juist ‘s nachts veel stroom? Dubbeltarief is pas goedkoper als u meer dan 3500 kWh per jaar aan stroom verbruikt en minstens de helft van deze energie gebruikt tijdens daluren. De verschillen tussen enkel- en dubbeltarief worden wel steeds kleiner. Het verschil is meestal maar 1 of 2 cent. Welk soort contract u het beste kunt afsluiten, hangt af van hoeveel stroom u verbruikt. De tarieven verschillen per energieleverancier. Deze zijn terug te vinden in onze energievergelijker. Als u aanvinkt dat u een slimme meter heeft, kunt u uw verbruik in normaaltarief en daltarief opsplitsen.

Overstappen van dubbeltarief naar enkeltarief of andersom

Energieleveranciers weten wat voor meter u heeft. In principe krijgt u standaard dubbeltarief als u een slimme meter heeft. U kunt bij de leverancier een verzoek indienen om op basis van enkeltarief afgerekend te worden, maar dat kan niet bij alle leveranciers. Wilt u dit toch? Kijk dan of het slim is om over te stappen. 

Hoe zit het met dynamische tarieven?

Bij energiecontracten met dynamische tarieven kan het tarief op ieder moment van de dag anders zijn. Hier is dus geen sprake van normaaltarief en daltarief.

Welk tarief is het meest gunstig als u stroom teruglevert?  

Als u zonnepanelen heeft, is het vaak ongunstig om te kiezen voor een energiecontract met dag- en nachttarieven. U krijgt dan mogelijk veel minder geld terug voor de stroom die u teruglevert en kunt daarnaast minder salderen.

Stroom salderen bij dubbeltarief

Sommige leveranciers tellen alle opgewekte stroom dagelijks bij elkaar op en strepen die weg tegen de verbruikte stroom. Andere energieleveranciers salderen per telwerk: er wordt dan dus tussen 7 en 23 uur gesaldeerd en tussen 23 en 7 uur. U wekt overdag de meeste stroom op, maar verbruikt dan juist de minste energie. Hierdoor kunt u maar een klein deel van de opgewekte stroom salderen en ontvangt u voor het overige deel een terugleververgoeding, zonder energiebelasting. Die is een stuk lager dan het tarief dat u aan uw energieleverancier betaalt (en dus saldeert). Tijdens de daluren levert u geen stroom terug die u kunt salderen maar neemt u wel stroom af. Voor die energie betaalt u dan het ‘all-in tarief’, inclusief energiebelasting.

Stroom salderen bij enkeltarief

Om die reden is enkeltarief veel gunstiger voor mensen met zonnepanelen. Bij enkeltarief wordt uw totale opgewekte dagelijkse hoeveelheid stroom weggestreept tegen de totale gebruikte hoeveelheid stroom. Op die manier kunt u meer stroom salderen en hoeft u ‘s avonds niet alle stroom voor de hoofdprijs in te kopen. Uw stroomverbruik ‘s avonds compenseert u namelijk door overdag stroom terug te leveren. Gelukkig is enkeltarief bij een slimme meter bij de meeste energieleveranciers mogelijk.

Geactualiseerd: woensdag 21 februari 2024

Ӕde  de Jong
Ӕde de Jong Content marketeer

Ӕde is sinds begin 2023 werkzaam als content marketeer bij Gaslicht.com, Bellen.com en Internetten.nl. Hij is actief betrokken bij de websitecontent en het nieuws en zet zich dagelijks in om de complexe energie- en telecommarkt begrijpelijk te maken. Daarnaast is Ӕde verantwoordelijk voor het actualiseren van de websites.

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.