Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Tips voor het controleren van de energierekening

Kunt u uw energiecontract en jaarafrekening makkelijk vergelijken? Voor veel mensen is de jaarafrekening of eindafrekening van hun energieleverancier nog steeds een raadsel. Wordt de overheidskorting van het prijsplafond goed verrekend? Met deze tips kunt u de energierekening zélf op de belangrijkste punten controleren, zodat u niet te veel betaalt. Gebruik de checklist.

Checklist jaarafrekening of eindafrekening:

tips-controleren-energierekening.png

Controleer meterstanden en verbruik

Het begint natuurlijk met uw verbruik. Controleer of de juiste meterstanden door de energieleverancier zijn gebruikt voor het maken van de jaarafrekening. Vaak staat er pas op een van de laatste pagina’s een specificatie van het verbruik. Daar staat dan een beginstand en eindstand. De beginstand moet gelijk zijn aan de eindstand van de vorige jaarafrekening. 

Check de tarieven

Komen de stroom- en gastarieven overeen met het aanbod? Tussentijdse tariefwijzigingen moeten per periode worden vermeld. De energieleverancier mag geen gemiddelde berekenen. U kunt anders niet terugzien of de tarieven overeenkomen met de tarieven die in het contract zijn afgesproken. Let er bij het controleren ook op dat u alle tarieven inclusief btw of juist exclusief btw nakijkt. Appels met appels vergelijken, noemen we dat. Check ook of alle onvermijdbare kosten in de prijs zijn opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan administratiekosten (vaste leveringskosten oftewel vastrecht). Bent u ontevreden met de tarieven? Vergelijk dan de tarieven van verschillende energieleveranciers en stap over.

Controleer netbeheerkosten bij laag gasverbruik

Bij een verbruik onder de 500 kubieke meter gas zijn de netbeheerkosten lager dan bij een verbruik van 500-4000 m³. Sommige energieleveranciers hanteren bij een jaarverbruik onder de 500 m³ toch de netbeheerkosten van een verbruik van 500-4000 m³. Dit kan tientallen euro's per jaar schelen. De tarieven vindt u op Gaslicht.com en op de website van de netbeheerder. Uw energieleverancier int deze kosten namens de netbeheerder en is uw aanspreekpunt.

Kloppen de groottes van de aansluitingen?

Consumenten hebben doorgaans een elektriciteitsaansluiting t/m 3x25 ampère of groter dan 1x10 ampère. De gasmeter is meestal G4 of G6. Het komt voor dat consumenten een te grote aansluiting hebben, bijvoorbeeld G10. Dan betaalt u honderden euro's meer aan transportkosten dan nodig. Neem voor de zekerheid contact op met uw leverancier als uw aansluitingen groter zijn dan hierboven vermeld.

Hoe zit het met belastingwijzigingen?

Per 1 januari worden de belastingen door de overheid opnieuw vastgesteld. Nogal verwarrend als uw jaarafrekening in 2 verschillende belastingjaren valt. Dat gebeurt best vaak. Bij het nakijken is het belangrijk dat de energietarieven zijn aangehouden zoals afgesproken in uw contract. De belastingverhoging valt buiten deze contractafspraken. Om na te kijken of de juiste tarieven zijn gebruikt, is het dus slim om naar de 'kale tarieven' te kijken. Dat zijn de tarieven zonder de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

Is uw 'vermindering energiebelasting' verrekend?

De energierekening bestaat voor een groot deel uit belastingen. Omdat stroom wel een soort basisbehoefte is, krijgt u een deel van de energiebelasting gecompenseerd. Dit heet de 'vermindering energiebelasting', de vroegere heffingskorting. Wanneer het om een locatie met een verblijfsfunctie gaat, heeft u hier gewoon recht op. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld garageboxen, en centrale ruimtes van een appartementencomplex. De vermindering energiebelasting is een vast bedrag dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. In 2023 bedroeg het € 597 en in 2024 wordt dit verhoogd naar € 631. Dit vaste bedrag moet van het totaalbedrag zijn afgetrokken. Wie zelf stroom opwekt, moet zeker controleren of dit bedrag is verrekend. Energieleveranciers vergeten dit weleens bij huishoudens met zonnepanelen.

Is de korting uitbetaald?

Is er bij het afsluiten van het contract ook een korting afgesproken? Dan zou die ook op uw jaarafrekening moeten worden verrekend. Al is dat niet altijd het geval. Soms kiest een leverancier er voor om deze apart uit te betalen. Dit is terug te vinden in de contractvoorwaarden. Let op: wij noemen het altijd een korting. Leveranciers gebruiken soms een andere naam. Eenmalige korting, cadeau of cashback zijn veel voorkomende begrippen. Ook staat het bedrag soms opgesplitst voor stroom en gas. Soms staat de korting eerst exclusief btw vermeld. Dan lijkt de korting dus een te laag bedrag, maar dan komt daar later op de rekening nog btw bij. Even goed nakijken dus. 

Is de opbrengst van uw zonnepanelen goed verrekend?

Heeft u zonnepanelen? Dan wordt de energierekening er niet makkelijker op. Uw jaarlijkse stroomafname wordt op uw jaarafrekening verrekend (gesaldeerd) met uw jaarlijkse teruglevering. Deze verrekening is op basis van uw stroomtarieven. Dus voor elke kWh die u opwekt, krijgt u dezelfde prijs als die u per kWh aan uw leverancier zou betalen. Levert u meer stroom terug dan dat u afneemt? Dan ontvangt u over deze netto teruggeleverde stroom een terugleververgoeding. Deze vergoeding is veel lager dan de prijs die u betaalt. Controleer in dat geval ook of er over het deel dat u meer opgewekt heeft de juiste terugleververgoeding is betaald. Let ook goed op of de 'vermindering energiebelasting' wel berekend is. Wij merken dat deze bij zonnepanelen soms niet wordt verrekend, terwijl u er wel gewoon recht op heeft! Moet u uw leverancier vaste terugleveringskosten voor zonnepanelen betalen? Kijk dan of ze het juiste bedrag in rekening hebben gebracht.

Is de overheidskorting prijsplafond 2023 goed verrekend?

Energieleveranciers maken een normale jaarafrekening op. Onderaan in de overzichten van de leveringskosten voor gas en elektriciteit staat een extra regel: Overheidskorting prijsplafond. Hier ziet u de korting die u krijgt vanwege het prijsplafond. De overheidskorting van het prijsplafond die u op uw jaarafrekening of eindafrekening zult zien, wordt berekend door het verschil tussen uw contractprijs en de prijsplafondprijs te vermenigvuldigen met uw verbruik onder het prijsplafond. Het is best ingewikkeld, daarom adviseert Gaslicht.com de energierekening nóg grondiger te controleren dan andere jaren. 

Geactualiseerd: donderdag 15 februari 2024

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.