De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Opheldering over verwijdering gasaansluiting

door Jeanet Woldring Leestijd: 3 minuten

Heeft u een alternatief gevonden voor gas? Als u kiest voor een warmtenet of warmtepomp heeft u uw gasaansluiting niet meer nodig. Nu kost het verwijderen nog ruim 700 euro, maar binnenkort is dat verleden tijd. Voorwaarde is wel dat u zelf een verzoek indient.

gasaansluiting-verwijderen-duur-0.jpg

Verwijdering gasaansluiting

Verbruikt u geen gas meer? In dat geval kunt u uw aansluiting opzeggen. U betaalt dan geen maandelijkse netwerkkosten meer, wat ongeveer 15 euro per maand scheelt. De netbeheerder wil natuurlijk wel dat er iets met de gasaansluiting gebeurt, zodat u geen gebruik meer kúnt maken van de aansluiting.  Bij een verwijdering haalt uw netbeheerder de gasmeter weg, koppelt de kabel/leiding los van het hoofdnet en verwijdert de kabel/leiding tussen de meter en  het hoofdnet.  Netbeheerders rekenen daar meer dan 700 euro voor.

Wat betekent verwijderingskosten socialiseren?

In november 2020 besloot voormalig minister Wiebes de verwijderingskosten te socialiseren. Wat betekent dat? Consumenten die geen gas meer gebruiken krijgen dan niet met kosten te maken als zij om verwijdering van de gasaansluiting verzoeken. In plaats daarvan verrekent de netbeheerder deze kosten in de tarieven voor de overige op het gasnet aangesloten huishoudens. Maar in de voorgestelde regeling bleef onzekerheid bestaan over wanneer gesocialiseerd mag worden. Daarom hebben netbeheerders via de Tweede Kamer aan minister Van ‘t Wout verzocht om hierover uitsluitsel te geven.

Opheldering

Op 8 februari heeft minister Van ‘t Wout in een reactie laten weten dat netbeheerders alleen mogen socialiseren als iemand verzoekt om verwijdering. Netbeheerders vinden echter dat de regeling nog geen uitsluitsel biedt over situaties waarin zij een aansluiting moeten verwijderen zónder verzoek. Bijvoorbeeld om de veiligheid op termijn te waarborgen.  

Volgens de minister is het nu aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te bepalen hoe met deze situatie, en de bijbehorende kosten omgegaan moet worden. De netbeheerders verwachten dan ook dat de ACM duidelijkheid zal geven. Wel stelt de minister dat het de bedoeling is dat een verzoek op een zeer laagdrempelige manier gedaan kan worden. Als de ACM een standpunt heeft ingenomen, gaat de minister met netbeheerders en de ACM in gesprek over de consequenties.

'Eindoplossing blijft nodig'

Met deze opheldering zorgt de minister voor handvatten om de situatie tot aan de nieuwe Energiewet te overbruggen.  Volgens de netbeheerders kun je alleen huishoudens van het aardgas af halen als de Energiewet in alle gevallen toe te passen is en als kosten eerlijk verdeeld worden. 

Oproep aan consumenten

Netbeheerders roepen consumenten op om gebruik te maken van de nieuwe regeling, als ze van het aardgas af willen. Dit kan snel, eenvoudig en gratis door een aanvraag via www.mijnaansluiting.nl te doen als de nieuwe regeling in werking treedt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft er naar om de regeling op korte termijn in te laten gaan.

Alles over aansluitingen voor gas en stroom

Deel dit artikel op:
Geactualiseerd: woensdag 10 februari 2021

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.

Navigatie