De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Alles over aansluitingen voor gas en stroom

Voordat u gebruik kunt maken van gas en elektriciteit, moet u aangesloten zijn op het energienet. Alleen de netbeheerder mag een aansluiting aanleggen. De netbeheerder heeft dan ook de plicht om u aan te sluiten. Dat moet binnen 18 weken gebeuren. De overheid heeft de kosten voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting voor gas en elektriciteit per netbeheerder vastgesteld.

gasaansluiting-verwijderen-duur.jpg


Aansluiting gas en elektriciteit

Op elk adres in Nederland waar u gas en/of stroom afneemt, heeft u te maken met een gas- en elektriciteitsaansluiting. Uw aansluiting is de verbinding tussen uw eigen installatie en het net. Hieronder valt onder andere uw gas- en elektriciteitsmeter. Voor aansluiting en meter betaalt u elke maand een vergoeding, al naar gelang de grootte van de aansluiting en het metertype.


Aansluitcapaciteit of aansluitwaarde

Bij gas en stroom wordt de zwaarte van de aansluiting aangeduid met aansluitcapaciteit, ook wel aansluitwaarde genoemd. De aansluitwaarde geeft aan hoeveel Ampère elektriciteit of m³ /uur gas er door de aansluiting kan. Bij elektriciteit gaat het om de maximaal toegelaten stroomsterkte, die wordt begrensd door zekeringen met een bepaalde doorlaatwaarde uitgedrukt in Ampère (A). Bij gas is de aansluitcapaciteit het maximaal aantal kubieke meter gas dat per uur wordt doorgelaten. Deze aansluitcapaciteit wordt uitgedrukt in m³/uur. Uw gas en uw stroommeter horen te passen bij deze aansluitwaarden.


De elektrische aansluiting in de meterkast

De hoofdzekering van uw stroomaansluiting heeft een bepaalde grootte. Deze kan variëren van 1 zekering van 25A (1x25A) tot 3 zekeringen van 25A (3x25A) in een gemiddelde woning. Voor grotere panden en bedrijven kan het oplopen tot 3x80 Ampère, omdat zwaardere apparatuur een grotere aansluiting vereist.

Heeft u bijvoorbeeld een sauna, zwembad, verwarmde vijver of warmtepomp, dan kan een aansluiting van 3x25A niet genoeg zijn. De netbeheerder zal dan de zekeringen moeten vervangen door zwaardere types, bijvoorbeeld 3x35A of 3x50A (de aansluiting wordt ‘verzwaard’). Hier zult u een hogere vergoeding voor moeten betalen. Bij een forse verzwaring kan het voorkomen dat ook een zwaarder metertype moet worden geplaatst. In dat geval gaat ook de vergoeding voor de meter omhoog.

De elektrische aansluitwaarde is vooral afhankelijk van de gelijktijdige maximale (stroom)vraag. Toch is er een statistisch gemiddeld verband tussen aansluitwaarde en verbruik. Daarom is op basis van het verbruik een indicatie te geven van de benodigde aansluitwaarde en de daarbij behorende meter. De aansluitwaarde is grofweg in te delen volgens onderstaande tabel:

Elektriciteit
Jaarverbruik in kWh Aansluitwaarde in Ampère
0 tot 15.000 3x25
15.000 tot 25.000 3x35
25.000 tot 40.000 3x50
40.000 tot 80.000 3x63
80.000 en meer 3x80 of groter

Deze cijfers zijn bij benadering


Hoe kan ik nagaan hoe groot de aansluitwaarde is?

Omdat de hoofdzekering niet altijd toegankelijk is voor de gebruiker, is het soms wat lastig om te weten hoe zwaar de aansluiting is. Toch is daar wel achter te komen. Uw eigen zekeringen die achter de hoofdzekering in de meter zitten, moeten altijd minimaal een stap kleiner zijn dan de hoofdzekering. Zit daar als zwaarste 16A, dan weet u dat de hoofdzekering minimaal 25A is. De grootte van uw aansluiting kunt u ook terugvinden op uw energierekening. Ook kunt u het aan uw netbeheerder vragen.

Ampères zeggen mij niets. Hoe vertaal ik dat naar Watts (die op de apparaten staan). Daar is een simpele omrekentruc voor. Als voorbeeld nemen we een waterkoker van 2000 Watt. Dat is gelijk aan 2 k(ilo)W(att). Deze wordt aangesloten op een stopcontact met 230 Volt, de standaard in Noordwest-Europa. U kunt dan bij benadering aanhouden dat de waterkoker een stroomsterkte van ongeveer 9 Ampère vraagt. Het eenvoudigst is dan:

  • vermenigvuldig het aantal kW met ruim 4 of
  • deel het aantal Watts door 1000, dan maal 4.

Bovenstaande verklaart waarom een waterkoker of wasmachine altijd moet worden aangesloten op een groep met een zekering van minimaal 10 of 16A. Of waarom de koffiezetter op de camping een kleiner vermogen (aantal Watts) moet hebben om bij een zekering van bijvoorbeeld 6A te kunnen werken.


De gasaansluiting in de meterkast

Bij de gasaansluiting is de maximale doorlaatwaarde enkel terug te vinden op de gasmeter. De gasmeter bepaalt én de doorlaat én meet het verbruik. Een gemiddeld huishouden bezit meestal een G4 of G6 gasmeter met een doorlaatwaarde van maximaal 10 kubieke meter (m³) per uur.

G4 staat voor een gasmeter die maximaal 6 m³ per uur doorlaat en de G6 laat maximaal 10 m³ per uur door. Voor de meeste huishoudens is dit meer dan toereikend. Alleen wanneer u bijvoorbeeld een hele grote verwarmingsketel heeft, zal een zwaardere aansluiting met een ‘zwaardere’ meter nodig zijn. Dit zal echter vooral voorkomen in bedrijfs- en kantoorpanden. Die G-type aanduiding staat op de meter, dus in de meterkast kunt u direct zien wat de gas aansluitcapaciteit is in uw woning.

Ook voor gas is op basis van het verbruik een indicatie te geven van de benodigde aansluitwaarde en daarbij behorende meter. Hoe groot de meter is die u nodig heeft, ziet u in onderstaande tabel:

Gas
Jaarverbruik in m³ Type gasmeter
0 - 10.000 G6
10.000 - 15.000 G10
15.000 - 30.000 G16
30.000 en meer G25 of groter

Deze cijfers zijn bij benadering


Kosten van de verschillende meters

Hoe groter de meter, hoe hoger ook de kosten zijn die de netbeheerder u rekent. De netbeheerder kijkt alleen naar het type meter. U kunt de tarieven terugvinden op de website van uw netbeheerder.


Hoe weet ik welke aansluitwaarde past bij mijn situatie?

Hoe groter het verbruik, hoe groter de kans is dat de aansluiting zwaarder moet zijn. In feite wordt het bepaald door hoeveel er gelijktijdig wordt afgenomen, dus de optelsom van wat de elektrische apparaten tegelijk maximaal afnemen. Dat geldt ook voor uw gasaansluiting: er wordt gekeken naar wat de gasketel en/of geiser of andere gasgestookte apparaten maximaal gelijktijdig verbruiken. In de praktijk zullen huishoudens die zeer veel verbruiken een zwaardere aansluiting nodig hebben. Een erkend installateur of de netbeheerder kan u hierover adviseren.


Te grote gasaansluiting?

Normaal gesproken hebben consumenten een G4 of G6 meter. Maar het kan zijn dat u een grotere meter heeft. Bijvoorbeeld een G10 of G16 gasmeter. Heeft u zo'n grote meter niet nodig bij (piek)verbruik? Dan kan uw netbeheerder de aansluiting verkleinen.


Wat moet ik doen als ik mijn gasaansluiting wil vergroten of verkleinen?

Vraag uw netbeheerder dan om een offerte, waarin een duidelijk overzicht moet staan van de kosten. Als de netbeheerder de aansluiting laat wijzigen door een ander bedrijf, dan moet de netbeheerder u dit laten weten.


Wat kost het verkleinen of vergroten van de aansluiting?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar de maximale aansluittarieven. In de Tarievencode Elektriciteit en Tarievencode Gas is een standaardfactuur opgenomen. De netbeheerder gebruikt dit voorbeeld voor het berekenen van de kosten. De kosten moeten een inschatting zijn van de werkelijke kosten. En ze mogen niet hoger zijn dan de kosten voor een nieuwe aansluiting met dezelfde capaciteit. Het kan gebeuren dat uw oude aansluiting verwijderd moet worden. Daar moet u dan extra voor betalen.


Wat kost het verwijderen van de gasaansluiting?

Wilt u uw gasaansluiting laten verwijderen om uw huis gasloos te maken, dan kost u dat honderden euro's. Huiseigenaren in Zuid-Holland en Utrecht zijn het duurst uit. Netbeheerder Stedin rekent hier gemiddeld een bedrag van 793 euro voor het verwijderen van de gasaansluiting. Klanten van Liander - vooral actief in Gelderland, Friesland en Noord-Holland - zijn tot 723 euro kwijt. Inwoners van Groningen, Limburg en Brabant betalen 753 euro aan hun netbeheerder Enexis. Dit blijkt uit eigen onderzoek in juni 2020.

De Tweede Kamer heeft in 2019 een motie aangenomen om de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting te verdelen over de bewoner en de netbeheerder. Om een wettelijke basis voor deze (50/50) kostenverdeling te realiseren, is op 18 februari 2020 een amendement aangenomen. De Eerste Kamer moet dit nog goedkeuren en het moet verwerkt worden in een ministeriële regeling. Daarna moet ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) er nog een uitspraak over doen. Het is nog niet bekend wanneer deze kostenverdeling ingaat (peildatum 30-6-2020).


Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoning afgeschaft 

Wilt u koken en verwarmen op gas en heeft uw nieuwbouwwoning geen gasaansluiting? Het is aan gemeenten om te bepalen of nieuwbouwwoningen worden aangesloten op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur. De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet is namelijk vervallen per 1 juli 2018. Daarmee wil de overheid de CO2-uitstoot terugbrengen.


Aansluiting op een bestaand warmtenet

Wilt u een aansluiting op een bestaand warmtenet? Dan betaalt u hiervoor eenmalig een bedrag. ACM bepaalt elk jaar hoe hoog dat bedrag mag zijn. Dit bedrag is hetzelfde als het bedrag dat mensen betalen voor een aansluiting op het gasnet.


Aansluiting op een nieuw warmtenet

Wilt u een aansluiting op een nieuw warmtenet? Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwproject? Daarvoor stelt ACM geen tarieven vast. Vaak zijn de kosten voor zo’n aansluiting  bij de prijs van de woning inbegrepen.


Gasaansluiting bij warmtenet

Wilt u naast uw warmteaansluiting ook een gasaansluiting? Dan kunt u dit aanvragen bij de regionale netbeheerder voor gas. Maar let op: netbeheerders zijn niet verplicht om de gasaansluiting voor u aan te leggen. (bron: ConsuWijzer).

Gepubliceerd: 01-05-2012
Geactualiseerd: 14-07-2020

Navigatie