Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Stijgen of dalen de netbeheerkosten voor u in 2022?

door Jeanet Woldring Leestijd: 3 minuten

De netbeheerkosten stijgen in 2022 in totaal met gemiddeld 13 euro per huishouden. Dat blijkt uit berekeningen van Gaslicht.com op basis van de tarievenbesluiten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het transport van elektriciteit en gas. De ACM stelt deze maximumtarieven voor de regionale netbeheerders jaarlijks vast. Hoeveel u volgend jaar gaat betalen, is afhankelijk van uw netbeheerder. Wij zochten het uit.

ACM stelt tarieven netbeheerders vast

tennet-2021.PNGDe ACM stelt tarieven vast die netbeheerders maximaal mogen rekenen. Daardoor zorgt de toezichthouder ervoor dat netbeheerders genoeg inkomsten ontvangen voor investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Tegelijkertijd zorgt zij er voor dat tarieven niet hoger zijn dan redelijk en prikkelt zij netbeheerders om efficiënt te werken. In het kader van de energietransitie worden fossiele brandstoffen op steeds grotere schaal vervangen door hernieuwbare vormen van energie, met name zon- en windenergie. Om deze duurzame elektriciteit te kunnen transporteren moet er de komende jaren veel geld worden geïnvesteerd in uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.

Kostenstijging door verzwaren hoogspanningsnet

De netbeheertarieven bestaan uit een transport- en aansluittarief. Volgens de toezichthouder dalen de gemiddelde tarieven die een huishouden betaalt voor gas volgend jaar met 0,55 procent,  terwijl de gemiddelde tarieven voor elektriciteit met 3,3 procent stijgen. De belangrijkste oorzaak van deze stijging zijn de toegenomen kosten die de landelijke netbeheerder TenneT in 2022 aan de regionale netbeheerders elektriciteit doorberekent, omdat het bedrijf de komende jaren veel extra kosten maakt voor het verzwaren van het hoogspanningsnet. 

Naast transport- en aansluittarieven brengen netbeheerders ook tarieven in rekening voor de energiemeter. De ACM stelt tarieven vast die netbeheerders maximaal mogen rekenen. De maximumtarieven zijn ten opzichte van het voorgaande jaar alleen gecorrigeerd voor inflatie. 

Welke netbeheerder verhoogt het meest?

Van de zeven netbeheerders in Nederland mag Stedin het meest verhogen met maximaal 42 euro*. Dat is ongeveer het dubbele van wat Enexis en Westland Infra volgend jaar mogen vragen. Wie in het werkgebied van Liander woont is gunstiger uit. Zij gaan ongeveer 4 euro minder betalen. Dat komt hoofdzakelijk doordat Liander vanaf 2022 geen precario (een vorm van belasting) meer hoeft te betalen aan gemeentes. In een aantal gemeentes betaalde Liander nog precariobelasting en dat werd verwerkt in hun tarieven. Gemeenten, provincies en waterschappen mogen na 2022 geen belasting meer heffen op netwerken die beschouwd worden als 'openbare werken van algemeen nut’: gasnetwerken, elektriciteitskabels en waterleidingen. Vanaf 2022 hoeft Liander dit daarom niet meer aan de gemeentes te betalen. Dat deel berekenen ze dan ook niet meer door in hun tarieven.  

Dat geldt mogelijk ook voor klanten van de kleine netbeheerders Coteq en  Rendo. Volgens onze berekeningen gaan huishoudens die onder Enduris vallen slechts een paar euro meer betalen. Maar op 1 januari 2022 gaat deze netbeheerder samen met Stedin. Vanaf die datum voeren ze in de provincies Zeeland, Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland gezamenlijk netbeheeractiviteiten uit, onder de naam Stedin.

* Update 17 december: inmiddels zijn de definitieve tarieven van de grote netbeheerders bekend. Stedin gaat € 26,74 omhoog, Enexis stijgt € 21,94 en Liander gaat € 3 omlaag.

Wie is uw netbeheerder?

Als u wilt weten wie uw netbeheerder is, kunt u deze via het eancodeboek vinden met uw adresgegevens.

Netbeheerkosten 2022 in de vergelijker van Gaslicht.com

Per 1 januari vindt u de netbeheerkosten die u volgend jaar moet betalen in onze vergelijker. Op basis van uw postcode worden de netbeheerkosten van uw netbeheerder meegenomen in de totale jaarkosten.

Lees meer over netbeheerders gas en elektriciteit

Deel dit artikel op:
Geactualiseerd: donderdag 2 december 2021

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.