Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Het termijnbedrag van uw energieleverancier

Met een termijnbedrag betaalt u iedere maand alvast een deel van uw jaarlijkse energierekening. De energieleverancier kan pas aan het eind van het jaar berekenen hoeveel energie u heeft gebruikt en hoeveel dat kost. U ontvangt dan een jaarafrekening. Van deze rekening betaalt u vooraf iedere maand een vast deel: het termijnbedrag. 

Ga snel naar:

voorschotnota-termijnbedrag.png

Wat is een termijnbedrag?

Het termijnbedrag is een maandelijks voorschot dat u betaalt aan uw energieleverancier. Voorheen werd het termijnbedrag ook wel voorschot genoemd. U betaalt maandelijks een vast termijnbedrag, ongeacht uw werkelijke verbruik van stroom en gas. Het termijnbedrag kunt u dus zien als een voorschot dat u betaalt op uw energierekening. Pas aan het einde van een contractjaar wordt het termijnbedrag verrekend met uw werkelijke verbruik.

Waarom een vast termijnbedrag energie?

Een vast termijnbedrag zorgt ervoor dat u weet waar u aan toe bent.  Uw energieverbruik is niet het hele jaar door hetzelfde. In de zomer verbruikt u minder energie dan in de winter. Over dit gemiddelde wordt een vast termijnbedrag bepaald. Op deze manier blijft het bedrag gelijk en worden grote verschillen in de maandelijkse kosten voorkomen. In de zomer betaalt u dus meer dan u verbruikt, maar in de winter betaalt u minder. Een vast bedrag om rekening mee te houden vinden de meeste mensen het prettigst. 

Wanneer berekent mijn energieleverancier mijn termijnbedrag?

Als u klant wordt, verhuist, en na elke jaarafrekening berekent uw energieleverancier uw termijnbedrag. Ze berekenen hoeveel energie u komend jaar waarschijnlijk nodig heeft en wat dit gaat kosten. Dit totaalbedrag wordt verdeeld over 12 termijnen en zo ontstaat uw termijnbedrag. U betaalt dus een voorschot. Hierdoor betaalt u zomer en winter hetzelfde vaste termijnbedrag. 

Waaruit bestaat het termijnbedrag?

Het termijnbedrag is opgebouwd uit verschillende elementen: 
◦ Verbruik elektriciteit (leveringstarief, belastingen en btw)
◦ Verbruik gas (leveringstarief, belastingen en btw)
◦ Netbeheerkosten gas en/of elektriciteit
◦ Vaste leveringskosten gas en/of elektriciteit (vastrecht)
◦ Vermindering energiebelasting (heffingskorting)

Een eventuele korting wordt niet meegenomen in de berekening van het termijnbedrag, maar wordt doorgaans verrekend op uw eerste jaarafrekening.

opbouw-termijnbedrag-gaslicht.png

Termijnbedrag vooraf of achteraf betalen?

Het termijnbedrag wordt door de meeste energieleveranciers maandelijks geïncasseerd. Het incassomoment van het termijnbedrag kan vóór de maand van levering liggen, in de maand zelf of na de betreffende maand van levering. Bijvoorbeeld: op de 27e van de maand maart incasseert Engie het termijnbedrag voor de maand maart. U betaalt dus niet vooraf maar aan het eind van de maand. 

Er zijn echter ook leveranciers die vooraf incasseren. Wij adviseren de contractvoorwaarden goed door te lezen op dit punt! Wanneer u overstapt naar een leverancier die vooraf incasseert, kan het dus voorkomen dat u in de eerste maand dubbel betaalt. Uiteraard wordt dit naderhand verrekend.infographic-incassomomenten.png

(Peildatum: 23-11-2023)

Bij welke leverancier kan ik de betaaldatum van het termijnbedrag aanpassen?

Bij Eneco,  Energiedirect.nl, Essent, Innova, HVC, Oxxio en Vattenfall is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk zelf een betaaldatum te kiezen. 

Hoe wordt uw termijnbedrag berekend?

Er zijn verschillende manieren waarop energieleveranciers een termijnbedrag berekenen:

a. Op basis van uw ingevulde verbruik

De meeste leveranciers nemen het verbruik over dat u in de energievergelijker invult en baseren daar uw termijnbedrag op.

b. Op basis van uw historische verbruik

Andere leveranciers kijken naar het historische verbruik van de woning van de laatste drie tot vijf jaar. Dit ontvangen ze van uw netbeheerder. Op basis van dat jaarverbruik bepalen zij uw termijnbedrag. Bent u nieuw in de woning dan gebruikt de leverancier het verbruik van de vorige bewoners.

c. Schatting

In een nieuwbouwwoning is natuurlijk geen historisch verbruik op het adres. De netbeheerder geeft dan de capaciteit van de meter door en het geschatte jaarverbruik. Dat heeft hij mede bepaald aan de hand van de grootte van de woning, de ligging en de mate van isolatie. Aan de hand van al die gegevens berekent de leverancier het termijn- of voorschotbedrag.

Ook het weer is van invloed op uw energieverbruik. Energieleveranciers gebruiken hiervoor een rekenmodel op basis van graaddagen. Daarnaast wordt gekeken naar ontwikkelingen op de energiemarkt. Elk jaar, op 1 januari en 1 juli kunnen de variabele leveringstarieven wijzigen. Vanwege de snel gestegen energieprijzen passen sommige leveranciers hun variabele tarieven vaker aan. Zo passen Budget Energie en NLE  sinds  2022 de variabele tarieven maandelijks aan in plaats van één keer per halfjaar. Ook Eneco past de variabele tarieven niet meer 2x per jaar aan. Deze energieleverancier doet het nog anders. In de maand waarin het contract is gesloten, ontvangen klanten jaarlijks de nieuwe tarieven voor het komende jaar. Soms is het nodig uw termijnbedrag hierop aan te passen. Heeft u een energiecontract met een vaste prijs dan geldt dit natuurlijk niet. Ook netbeheerders en de overheid  kunnen hun tarieven wijzigen. Netbeheerkosten en overheidsheffingen worden 1x per jaar aangepast, op 1 januari. Daardoor kan uw termijnbedrag ook omhoog gaan. 

Net verhuisd naar een nieuwe woning?

Als u net een nieuwe woning hebt, is het lastig om uw verbruik en dus termijnbedrag van tevoren te bepalen. Daarom raden wij aan om na een aantal maanden te kijken wat uw verbruik is geweest en of het termijnbedrag aansluit bij dit verbruik. Dan kunt u tijdig uw termijnbedrag veranderen, zodat u aan het einde van het jaar niet voor verrassingen komt te staan.

 Termijnbedrag aanpassen 

Uw energieleverancier probeert de hoogte van het termijnbedrag zo goed mogelijk in te schatten. Hij probeert ervoor te zorgen dat u bij de jaarafrekening zo min mogelijk hoeft bij te betalen. Soms stijgen de prijzen van energie sneller dan de energieleverancier gedacht had. Dan kan hij het termijnbedrag tussendoor verhogen. U gaat dan per maand meer betalen. Dit is met name in 2019 gebeurd vanwege de forse stijging van de energiebelasting. En ook in 2021/2022 omdat de energieprijzen door het dak zijn gegaan. Door regelmatig uw energieverbruik te bekijken, weet u zeker of uw termijnbedrag overeenkomt met uw verbruik.

Per 1 januari 2024 verandert er veel voor uw energierekening. Hierdoor kan uw termijnbedrag wijzigen:

  • het prijsplafond stopt
  • de energiebelasting gaat omhoog
  • de netbeheerkosten zijn hoger

Deze wijzigingen gelden voor alle consumenten, ook als u een contract heeft met vaste tarieven. 

ACM krijgt veel vragen over verhoging termijnbedrag. Wat adviseert de toezichthouder?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt via het consumentenloket ACM ConsuWijzer veel vragen over energieleveranciers die het termijnbedrag verhogen. De toezichthouder vindt het belangrijk dat energieleveranciers consumenten duidelijk uitleggen waarom verhoging van het termijnbedrag nodig is, zodat zij dit ook zelf kunnen controleren.  Ook wijst de ACM consumenten erop dat het niet verstandig is om het termijnbedrag zomaar te verlagen. Het doel van het termijnbedrag is om de totale energierekening te spreiden over het hele jaar en zo te voorkomen dat er in de winter veel meer en in de zomer veel minder betaald hoeft te worden. Ook zorgt het betalen van het juiste termijnbedrag ervoor dat u bij de jaarlijkse eindafrekening niet opeens geconfronteerd wordt met een hoge openstaande rekening. Als u  een te laag termijnbedrag heeft betaald brengt de leverancier de kosten voor levering van gas en/of elektriciteit alsnog in rekening op de jaarlijkse eindafrekening.

Als bij de jaarlijkse eindafrekening blijkt dat u teveel voorschotten heeft betaald, stort de leverancier dit terug op de rekening. De ACM adviseert consumenten om het termijnbedrag ook niet onnodig te verhogen en dit niet als een ‘spaarpotje’ bij de energieleverancier te gebruiken.

Oneens met verhoging termijnbedrag?

Vraag uw energieleverancier dan om het maandelijkse termijnbedrag weer te verlagen naar het oude bedrag. Bedenk wel dat u uiteindelijk gewoon de energie betaalt die u gebruikt. Dus als het termijnbedrag te laag is, dan moet u bij de jaarafrekening meer bijbetalen. Bij een te hoog termijnbedrag krijgt u later geld terug.

In welke gevallen termijnbedrag aanpassen?

Alleen als u duidelijk minder of meer energie gaat gebruiken, is het zinvol om uw termijnbedrag te (laten) veranderen. Verhoog of verlaag uw termijn- of voorschotbedrag in de volgende situaties: 

1. Strenge winter

Tijdens de wintermaanden verstookt u gemiddeld 75 procent van de energie die u jaarlijks verbruikt. Bij een strenge winter stijgt dit percentage, ook als er een koud voorjaar volgt. U doet er dan verstandig aan uw termijnbedrag te verhogen. U betaalt dan weliswaar tijdens de zomermaanden wat extra, maar u voorkomt dat u de rekening een paar maanden later in één keer gepresenteerd krijgt.

2. Verhuizen naar slechter geïsoleerd huis

Houd er bij dit soort huizen rekening mee dat deze niet altijd energiezuinig zijn. Oude woningen kunnen tochten en warmte verliezen via ramen, muren, het dak en de vloer. Een slecht geïsoleerd huis slurpt energie. Verhoog uw voorschotnota, isoleer uw huis grondig en verlaag uw termijnbedrag daarna pas weer.

3. Gezinsuitbreiding

Bij de geboorte van een kind gaat u meer energie verbruiken. Dat komt vooral door intensiever gebruik van uw wasmachine en wellicht verwarmen van de babykamer. Verhoging van uw termijnbedrag kan verstandig zijn.

4. Extra apparaten

Hoewel apparaten als airco’s, waterkokers, tv’s en wasdrogers steeds energiezuiniger op de markt worden gebracht, verbruiken ze nog altijd veel energie. Koopt u in een jaar veel extra apparaten? Dan kan een verhoging van uw termijnbedrag verstandig zijn.

5. Zonnepanelen

Als u zonnepanelen op uw dak laat plaatsen, kunt u uw termijnbedrag verlagen. Gemiddeld wekt een paneel met een vermogen van rond 370 Wp ongeveer 315 kWh stroom per jaar op. Die stroom hoeft u niet meer in te kopen. Bovendien bespaart u ook op de belastingen die bovenop de kale stroomprijs komen. In het eerste jaar dat u zonnepanelen heeft, is het termijnbedrag dat u aan uw energieleverancier betaalt doorgaans te hoog. Dat komt omdat uw energieleverancier wel registreert dat u teruglevert, maar uw termijnbedrag niet automatisch aanpast. Dat moet u dus zelf doen. Het kan daarom verstandig zijn om direct na het installeren van de zonnepanelen aan uw energieleverancier te vragen of het maandbedrag omlaag kan. Bedenk wel dat u uiteindelijk gewoon de energie betaalt die u gebruikt. 

Hoe kan ik het termijnbedrag wijzigen?

Dat is afhankelijk van de aanbieder. Bij sommige energieleveranciers kunt u het onder bepaalde voorwaarden zelf online aanpassen. Bij anderen kunt u het termijnbedrag op verzoek (telefonisch of per mail/brief) laten verhogen of verlagen. Sommige leveranciers stellen limieten aan het verhogen of verlagen van het termijnbedrag, waardoor u minder vrij bent om het zelf aan te passen. Verder verschilt ook de frequentie van het wijzigen per leverancier. Bij de één mag het termijnbedrag eenmaal per maand worden gewijzigd, terwijl het bij anderen eenmaal per jaar kan. Een hoger termijnbedrag is meestal geen probleem. Wilt u een lager termijnbedrag gaan betalen? Misschien wil uw energieleverancier dat niet. Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

Mijn energieleverancier wil het termijnbedrag niet verlagen. Wat kan ik doen?

Als uw energieleverancier uw termijnbedrag niet wil verlagen, dan kunt u 'een bezwaar indienen'. Kijk in de Algemene Voorwaarden van de energieleverancier. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen. In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: u stuurt een brief aan uw energieleverancier. In de brief staan de volgende dingen:

  • Waarom u het niet eens bent met de beslissing van het energieleverancier. U schrijft dus waarom u vindt dat u wél minder energie gebruikt. En dus een lager termijnbedrag mag betalen.
  • Wanneer u een reactie van het energieleverancier wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken.

Verstuur uw brief per aangetekende post, dan heeft u een bewijs dat u de brief gestuurd heeft. De energieleverancier zal binnen vier weken op uw bezwaar reageren. Het bedrijf beslist dan nog een keer hoe hoog het termijn- of voorschotbedrag zal worden.

De geschillencommissie

Heeft u bezwaar gemaakt? En bent u het niet eens met de beslissing die de energieleverancier daarna heeft genomen? Dan kunt u naar de geschillencommissie gaan. Dit is een groep mensen die bij een meningsverschil beslist wie er gelijk heeft. De meeste energiebedrijven horen bij de Geschillencommissie Energie en Water. Kijk in de detailinformatie op Gaslicht.com of uw energieleverancier daar ook bij hoort. Het werk van een geschillencommissie is niet gratis. U betaalt klachtengeld. Op de website van de geschillencommissie leest u hoeveel dat is. U kunt er ook lezen wanneer de geschillencommissie u kan helpen. En hoe u uw meningsverschil kunt aanmelden. Dat kan via de website van de geschillencommissie, maar ook per post. Op de website van ConsuWijzer staan voorbeeldbrieven.

Naar de rechter

U kunt er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Het nadeel is dat dat lang duurt en veel geld kost.

Wat doet de ACM?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een organisatie die controleert of de energiebedrijven zich aan de wet houden. Maar de ACM kan niets doen bij een meningsverschil tussen u en een energieleverancier.

Geactualiseerd: donderdag 15 februari 2024

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.