De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij bellen u graag terug

Voorschotbedrag energieleverancier

Met een termijnbedrag of voorschotbedrag betaalt u iedere maand alvast een deel van uw jaarlijkse energierekening. De energieleverancier kan pas aan het eind van het jaar berekenen hoeveel energie u heeft gebruikt en hoeveel dat kost. U ontvangt dan een jaarafrekening. Van deze rekening betaalt u vooraf iedere maand een deel: het termijnbedrag. De hoogte van de voorschotnota (of voorschotrekening) noemen we voorschotbedrag. Per 1 juli 2015 is de term voorschotnota gewijzigd in termijnbedrag.

Waaruit bestaat het termijnbedrag?

Het termijnbedrag is opgebouwd uit verschillende elementen: 
◦ Verbruik elektriciteit (leveringstarief, belastingen en btw)
◦ Verbruik gas (leveringstarief, belastingen en btw)
◦ Netbeheerkosten gas en/of elektriciteit
◦ Vaste leveringskosten gas en/of elektriciteit (vastrecht)
◦ Vermindering energiebelasting (heffingskorting)

Een eventuele welkomstpremie wordt niet meegenomen in de berekening van het termijnbedrag, maar wordt doorgaans verrekend op uw eerste jaarafrekening. Het gemiddelde termijnbedrag bestaat voor ongeveer 37% uit belastingen, 17% netbeheerkosten en 46% leveringskosten.

Termijnbedrag vooraf of achteraf betalen

Het termijnbedrag wordt door de meeste energieleveranciers maandelijks geïncasseerd. Het incassomoment van het termijnbedrag kan aan het begin of eind van de betreffende maand van levering liggen. Bijvoorbeeld: Op 25 maart incasseert Energiedirect.nl het termijnbedrag voor de maand maart. U betaalt dus niet vooraf maar achteraf: aan het eind van de maand. 

Er zijn echter ook leveranciers die vooraf incasseren. Voorbeelden zijn NLE, Qurrent en Vandebron . Wij adviseren de contractvoorwaarden goed door te lezen op dit punt! Bij sommige energieleveranciers bestaat de mogelijkheid de incassodag te wijzigen. Zoals bijvoorbeeld bij Essent, Nuon en Eneco.

infographicincassomomentenenergieleveranciers2018.jpg

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Berekening hoogte termijnbedrag (voorschotbedrag)

Uw energieleverancier ontvangt van uw netbeheerder gegevens over uw historisch verbruik en de technische specificaties van uw aansluiting. Op basis van deze gegevens wordt uw maandelijkse termijn- of voorschotbedrag bepaald. Afhankelijk van de energieleverancier kunt u uw termijnbedrag verhogen of verlagen. Of en hoe u dit kunt doen, vindt u op onze vergelijkingssite bij de detailinformatie van de leverancier.

Bij een nieuwbouwhuis beschikt de netbeheerder niet over historische verbruiken. De netbeheerder geeft dan de capaciteit van de meter door en het verwachte jaarverbruik. Dat heeft hij mede bepaald aan de hand van de grootte van de woning, de ligging en de mate van isolatie. Aan de hand van al die gegevens berekent de leverancier het termijn- of voorschotbedrag.

Uw energieleverancier probeert de hoogte van het termijnbedrag zo goed mogelijk in te schatten. Hij kijkt daarbij o.a. naar hoeveel energie u de laatste jaren heeft gebruikt. En uw energieleverancier probeert ervoor te zorgen dat u bij de jaarafrekening zo min mogelijk hoeft bij te betalen.

De nieuwe energieleverancier moet uw overstap doorgeven aan de netbeheerder. Als deze de overstap bevestigt, krijgt uw nieuwe energieleverancier van de netbeheerder informatie over uw energiegebruik. Dit zijn uw stamgegevens. De nieuwe energieleverancier gebruikt deze gegevens om een nieuw termijnbedrag (voorschotbedrag) te bepalen. Een onderdeel van de stamgegevens is uw standaard jaarverbruik. Dat is het energiegebruik dat de netbeheerder berekent voor een heel jaar. Hiervoor gebruikt hij uw laatste meterstanden.

Aanpassen voorschotnota energieleverancier

Soms stijgen de prijzen van energie sneller dan de energieleverancier gedacht had. Dan kan hij het termijnbedrag tussendoor verhogen. U gaat dan per maand meer betalen.

Oneens met verhoging van termijnbedrag (voorschotnota)?

Vraag uw energieleverancier dan om de maandelijkse voorschotnota weer te verlagen naar het oude bedrag. Bedenk wel dat u uiteindelijk gewoon de energie betaalt die u gebruikt. Dus als het termijnbedrag te laag is dan moet u bij de jaarafrekening meer bijbetalen. Bij een te hoog termijnbedrag krijgt u later geld terug.

Uw termijnbedrag energie wijzigen

Alleen als u duidelijk minder of meer energie gaat gebruiken, is het zinvol om uw termijnbedrag te laten veranderen. Verhoog uw termijn- of voorschotbedrag in de volgende situaties om financiële tegenvallers bij uw jaarafrekening te voorkomen:

Strenge winter

Tijdens de wintermaanden verstookt u gemiddeld 75 procent van de energie die u jaarlijks verbruikt. Bij een strenge winter stijgt dit percentage, ook als er een koud voorjaar volgt. U doet er dan verstandig aan uw termijnbedrag te verhogen. U betaalt dan weliswaar tijdens de zomermaanden wat extra, maar u voorkomt dat u de rekening een paar maanden later in één keer gepresenteerd krijgt.

Verhuizen naar slechter geïsoleerd huis

Houd er bij dit soort huizen rekening mee dat deze niet altijd energiezuinig zijn. Oude woningen kunnen tochten en warmte verliezen via ramen, muren, het dak en de vloer. Een slecht geïsoleerd huis slurpt energie. 

Verhoog uw voorschotnota, isoleer uw huis grondig en verlaag uw termijnbedrag daarna pas weer.

Gezinsuitbreiding

Bij de geboorte van een kind gaat u meer energie verbruiken. Dat komt vooral door intensiever gebruik van uw wasmachine.

Extra apparaten

Hoewel apparaten als airco’s, waterkokers, tv’s en wasdrogers steeds energiezuiniger op de markt worden gebracht, verbruiken ze nog altijd veel energie. Koopt u in een jaar veel extra apparaten? Dan kan een verhoging van uw voorschotbedrag verstandig zijn.

Bedenk wel dat u uiteindelijk gewoon de energie betaalt die u gebruikt. Ook al betaalt u een te hoog termijnbedrag. Want alles wat u te veel betaalt, krijgt u aan het eind van het jaar weer terug.

Wijzigen termijnbedrag (voorschotbedrag)?

Dat is afhankelijk van de aanbieder. Bij sommige energieleveranciers kunt u het onder bepaalde voorwaarden zelf online aanpassen. Bij anderen kunt u het termijnbedrag op verzoek (telefonisch of per mail/brief) laten verhogen of verlagen. Sommige leveranciers stellen limieten aan het verhogen of verlagen van het termijnbedrag, waardoor u minder vrij bent om het zelf aan te passen. Verder verschilt ook de frequentie van het wijzigen per leverancier. Bij de één mag het termijn- of voorschotbedrag eenmaal per maand worden gewijzigd, terwijl het bij anderen eenmaal per jaar kan.

Een hogere voorschotnota is meestal geen probleem. Wilt u een lager termijnbedrag gaan betalen? Misschien wil uw energieleverancier dat niet. Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

Als uw energieleverancier uw voorschotnota niet wil verlagen, dan kunt u 'een bezwaar indienen'. Kijk in de Algemene Voorwaarden van de energieleverancier. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen.

In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: u stuurt een brief aan uw energieleverancier. In de brief staan de volgende dingen:

  • Waarom u het niet eens bent met de beslissing van het energieleverancier. U schrijft dus waarom u vindt dat u wél minder energie gebruikt. En dus een lager termijnbedrag mag betalen.
  • Wanneer u een reactie van het energieleverancier wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken.

Verstuur uw brief per aangetekende post, dan heeft u een bewijs dat u de brief gestuurd heeft. De energieleverancier zal binnen vier weken op uw bezwaar reageren. Het bedrijf beslist dan nog een keer hoe hoog het termijn- of voorschotbedrag zal worden.

De geschillencommissie

Heeft u bezwaar gemaakt? En bent u het niet eens met de beslissing die het energieleverancier daarna heeft genomen? Dan kunt u naar de geschillencommissie gaan. Dit is een groep mensen die bij een meningsverschil beslist wie er gelijk heeft. De meeste energiebedrijven horen bij de Geschillencommissie Energie en Water. Kijk in de detailinformatie op Gaslicht.com of uw energieleverancier daar ook bij hoort. Het werk van een geschillencommissie is niet gratis. U betaalt klachtengeld. Op de website van de geschillencommissie leest u hoeveel dat is. U kunt er ook lezen wanneer de geschillencommissie u kan helpen. En hoe u uw meningsverschil kunt aanmelden. Dat kan via de website van de geschillencommissie, maar ook per post. Op de website van ConsuWijzer staan voorbeeldbrieven.

Naar de rechter

U kunt er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Het nadeel is dat dat lang duurt en veel geld kost.

Wat doet de ACM?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een organisatie die controleert of de energiebedrijven zich aan de wet houden. Maar de ACM kan niets doen bij een meningsverschil tussen u en een energieleverancier.

Geactualiseerd: 19-10-2018

Navigatie