De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Nu 3 maanden gratis Canal Digitaal Energie vergelijken

Hoe is mijn energierekening opgebouwd?

De energierekening is voor de meeste mensen bijzonder onduidelijk. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat de energierekening duidelijk en begrijpelijk moet zijn. Aanbieders moeten zich daarom houden aan het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’. 

ACM: begrijpelijke en controleerbare energierekening 

Energierekeningacmbegrijpelijke-energienota.PNGU moet het aanbod, het contract en de factuur naast elkaar kunnen leggen en eenvoudig kunnen narekenen of de factuur klopt met dat wat oorspronkelijk was afgesproken.

Als u ook zelf energie opwekt (bijvoorbeeld via zonnepanelen) en mogelijk teruglevert aan het net, dan moet uit de factuur eveneens duidelijk blijken hoe saldering en teruglevering hebben plaatsgevonden. Daarnaast moet de nadere uitsplitsing van de factuurposten beschikbaar zijn als u dat wilt. De leverancier kan ervoor kiezen de nadere uitsplitsing met de factuur mee te sturen.

Checklist energienota controleren

Het is belangrijk om uw energienota goed te controleren. De belangrijkste punten vindt u hier hieronder:

 •  Kloppen de meterstanden en de (actie)tarieven?
  Ieder huishouden heeft recht op vermindering energiebelasting. Ook als u zonnepalen heeft en uw verbruik 0 kWh is, heeft u hier nog steeds recht op.
  Kijk goed of tarieven tussentijds zijn aangepast. Ze mogen dan niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld.
 • Worden de bedragen inclusief btw vermeld?
  Het is verplicht de bedragen inclusief btw te vermelden.
 • Is het nieuwe termijnbedrag (voorschotbedrag) redelijk?
  Dit bedrag is gebaseerd op uw verbruik van de afgelopen jaren. Uw energieleverancier kijkt ook naar de energieprijs. Heeft u het afgelopen jaar te weinig betaald, dan zal uw nieuwe termijnbedrag wat hoger zijn.
 • Is de eventuele welkomstpremie verrekend?

Uit welke kostenposten bestaat de energienota?

U betaalt aan uw energieleverancier: uw energieverbruik (elektriciteit en/of gas), netbeheerkosten en belastingen. Onderstaande grafiek geeft de opbouw van de energienota weer. Bij genoemde percentages is uitgegaan van een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas per jaar. De genoemde prijs per onderdeel is het gemiddelde van de 3 grote leveranciers Essent, Vattenfall en Eneco. (Peildatum 1 juli 2021).

 1. Levering

  U betaalt aan uw energieleverancier voor de geleverde elektriciteit en gas. De tarieven voor gas en stroom kunnen gedurende het jaar wijzigen. De leveringstarieven op de jaarafrekening zijn daarom 'gemiddelde' tarieven over de periode waarin u de energie heeft verbruikt. Dit geldt niet als u heeft gekozen voor een bepaalde periode gas of elektriciteit te kopen voor een vaste prijs. In dat geval staat de prijs vast gedurende de looptijd van het contract (1, 2, 3, 4, 5 jaar). Uw energieleverancier bepaalt hoeveel u betaalt voor de levering van gas en stroom. Lees meer over leveringstarieven.

 2. Netbeheerkosten

  Uw energieleverancier rekent ook kosten namens uw netbeheerder. Deze netbeheerkosten bestaan uit een aantal tarieven:
  - Capaciteitstarief en vastrecht
  - Periodieke aansluitvergoeding
  - Meettarief

  Dit zijn vaste bedragen, die los staan van uw energieverbruik. Daarom staan ze meestal opgeteld als ‘netbeheerkosten’ op uw energienota. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt hoe hoog deze bedragen mogen zijn.

 3. Belastingen

  Energieverbruik belast het milieu. Daarom heft de overheid over uw verbruik energiebelasting. Langs deze weg wil de overheid het energieverbruik verminderen en daarmee het milieu ontzien. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door uw energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Per elektriciteitsaansluiting wordt een korting op de energiebelasting toegekend, ook wel 'heffingskorting' genoemd. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en verrekend via uw energienota. Vanaf 2015 staat deze post onder de naam 'vermindering energiebelasting'. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie zoals een huis of kantoor. Vanaf 1 januari 2013 betaalt u een heffing 'Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie'. Deze belasting is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten. Vanaf 1 oktober 2012 betaalt u 21% btw over de levering, transport, de huur van een meter en de energiebelasting. Tot die datum was het 19%.

Waaruit bestaan de netbeheerkosten?

 • Periodieke aansluitvergoeding

De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van uw aansluiting. Dit heet 'de periodieke aansluitvergoeding'. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag. De naam van deze vergoeding kan verschillen. ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ zijn ook termen die voor deze vergoeding worden gebruikt.

 • Capaciteitstarief en vastrecht

Het capaciteitstarief wordt in rekening gebracht voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte ervan is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Met de opbrengsten betaalt uw netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar. Het vastrecht is een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten. Het capaciteitstarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag.

 • Meettarief

U betaalt voor het gebruik en het beheer van uw energiemeter. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat uw netbeheerder uw meterstanden doorgeeft aan uw energiebedrijf. Met deze gegevens kan uw energiebedrijf uw energienota opmaken. Dit staat dan op uw energienota vermeld als ‘meettarief’. Uw energiemeter is in beheer van uw netbeheerder. U betaalt het meettarief aan uw energiebedrijf. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.

De verdeling van gas en stroom op uw energienota

De gemiddelde energienota bestaat ongeveer voor 60 procent uit gaskosten 40 procent uit stroomkosten. Voor gas bedraagt de totale jaarprijs € 1440 en voor stroom € 960. We zijn uitgegaan van een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas per jaar. De genoemde prijs per onderdeel is het gemiddelde van de 3 grote leveranciers Essent, Vattenfall en Eneco. De totaalprijs is inclusief netbeheerkosten en overheidsheffingen. Peildatum 1 juli 2021.

Energierekening op tijd?

De Autoriteit Consument & Markt verplicht energieleveranciers binnen 6 weken een eindafrekening te sturen voor elektriciteit en gas aan de consument die verhuisd of overgestapt is naar een andere energieleverancier. Jaarafrekeningen moeten binnen 8 weken na afloop van het (contract)jaar verstuurd worden. Om consumenten inzicht te geven of energieleveranciers hun rekeningen op tijd versturen, publiceert ConsuWijzer de prestaties van de facturering op haar website. Op onze vergelijkingssites is de prestatiebeoordeling van de toezichthouder te vinden in de detailinformatie bij de aanbieder.

Wat is het verschil tussen jaarafrekening en eindafrekening?

Een jaarafrekening krijgt u één keer per jaar. Daarin staat hoeveel energie u het afgelopen jaar hebt verbruikt. En of u daarvoor nog geld moet bijbetalen. Eén keer per jaar ontvangt u een afrekening voor uw energieverbruik over de voorgaande twaalf maanden. Dit heet een jaarafrekening.

Een eindafrekening krijgt u alleen als u verhuist of als u overstapt naar een ander energiebedrijf. Daarin staat hoeveel energie u precies heeft verbruikt. En of u daarvoor nog geld moet bijbetalen. Lees meer over de eindafrekening.

Wat is termijnbedrag?

Met een termijnbedrag betaalt u iedere maand alvast een deel van uw jaarlijkse energierekening. Het energiebedrijf kan pas aan het eind van het jaar berekenen hoeveel energie u heeft gebruikt. En hoeveel dat kost. Het energiebedrijf stuurt u dan een jaarafrekening. Van deze rekening betaalt u vooraf iedere maand een deel: een termijnbedrag (voorheen voorschot genoemd).

Wat moet ik doen bij betalingsproblemen?

Praktisch advies over uw rechten en plichten als consument t.a.v. betalingsachterstanden, betalingsregelingen, (dreigende) afsluiting e.d. vindt u op ConsuWijzer.


Gepubliceerd: maandag 21 september 2009
Geactualiseerd: dinsdag 21 september 2021
Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie