De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Zonnepanelen in 3 stappen

Wij vragen uw adresgegevens om de kosten nauwkeurig te berekenen.

Voor statistische doeleinden bewaren we alleen uw postcode, maar zonder huisnummer zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij delen uw adresgegevens niet met derden.
  • Zekerheid door 40 jaar garantie
  • Historisch snelle terugverdientijd
  • Wij helpen u met de 21% btw-teruggave

Btw terugvragen zonnepanelen in 2022

Heeft u besloten om in zonne-energie te investeren? Dan heeft u recht op 21% btw-teruggave op de aankoop en installatie van zonnepanelen. Dit ‘voordeel’ van 21% ontstaat omdat de overheid de investeerder in zonnepanelen als ondernemer beschouwt. Hoe werkt het en aan welke voorwaarden moet u voldoen? 

Btw terugvragen zonnepanelen

Belastingdienst en zonnepanelen

Een investering in zonnepanelen betekent in de meeste situaties dat u ook elektriciteit opwekt wanneer u deze niet zelf gebruikt. Die overtollige elektriciteit levert u in zo’n geval terug aan het elektriciteitsnet. Dit uitgangspunt maakt dat de Belastingdienst een particulier met zonnepanelen op zijn of haar dak als een ‘mini-energiebedrijfje’ beschouwt. Ook al bent u in het dagelijks leven geen ondernemer. Het voordeel daarvan is dat u de btw van 21 procent mag terugvragen, net zoals een ‘echte’ ondernemer dat ook kan.

Koopt u Zonnepanelen Zonder Gedoe bij Gaslicht.com dan regelen wij de btw teruggave voor u. De btw wordt doorgaans binnen 4 tot 6 maanden na aanmelding bij de Belastingdienst rechtstreeks door de Belastingdienst op uw rekeningnummer overgemaakt. 

Voorwaarden btw-teruggave zonnepanelen

Om in aanmerking te komen voor btw-teruggave is er een belangrijke voorwaarde: de factuur van de zonnepanelen én het energiecontract moeten op dezelfde naam staan. Staat de factuur van de zonnepanelen op uw naam en het energiecontract op naam van bijvoorbeeld uw partner? Dan kunt u de btw niet terugvragen. Daarnaast zijn er verschillende voorwaarden voor particulieren in loondienst en voor zzp’ers of ondernemers. Voor die laatste groep werkt het terugvragen van btw op de aanschaf van zonnepanelen net even anders. Verderop in de tekst leest u wat de voorwaarden zijn als u zzp’er bent of een eenmansbedrijf heeft.

Kleine-ondernemersregeling (KOR)

Koopt u als particulier een installatie met zonnepanelen, dan kunt u gebruikmaken van de Kleine ondernemers regeling (KOR). Deze regelt dat u geen omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. U komt in aanmerking voor de KOR als uw omzet niet meer dan € 20.000 per jaar bedraagt. Normaal gesproken moet u als ondernemer de btw afdragen die u ontvangt over de vergoeding (fictief of echt) die het energiebedrijf betaalt voor de teruggeleverde elektriciteit. Het btw-bedrag dat een energiebedrijf uitkeert over de teruggeleverde elektriciteit is bij een particuliere installatie vrijwel altijd lager dan die twintigduizend euro. Vandaar dat elke particulier met zonnepanelen voor de KOR in aanmerking komt. Op de website van de Belastingdienst vindt u het stappenplan hiervoor.

Koopt u zonnepanelen via Gaslicht.com? Dan zorgen wij ervoor dat er een beroep op de kleine ondernemers regeling (KOR) wordt gedaan zodat er een vrijstelling van toepassing is.  

Btw-aangifte zonnepanelen

Bent u eenmaal aangemeld voor de KOR dan hoeft u in principe maar één keer btw-aangifte te doen. Bij die ene aangifte vraagt u het btw-bedrag terug dat u betaalde voor de levering en de installatie van de zonnepanelen. Dit scheelt veel administratieve rompslomp. U hoeft dus nooit btw af te dragen over de vergoeding voor opgewekte stroom die u aan het energiebedrijf levert. Het betekent wel dat u de btw die u daarna betaalt niet kunt terugvorderen. Denk bijvoorbeeld aan de btw over het bedrag voor onderhoud aan de installatie.

Wanneer is de KOR een slimme keuze?

Wilt u van de btw-teruggave op zonnepanelen profiteren, stel uzelf dan een paar vragen. Wilt u bijvoorbeeld binnen drie jaar nogmaals zonnepanelen aanschaffen? Bent u van plan om binnen drie jaar als zzp’er of ondernemer aan de slag te gaan? Is het antwoord op een van deze vragen bevestigend, dan kan deelname aan de KOR minder of niet zinvol zijn. Deelname aan de KOR geldt namelijk voor drie jaar en gaat het kalenderjaar na de aankoop van uw zonnepanelen in. U kunt de deelname pas na drie jaar beëindigen. Dat betekent dat u drie jaar lang geen btw kunt verrekenen of terugvragen. Ook niet voor het onderhoud van uw panelen, voor een extra set panelen of voor investeringen die u als ondernemer voor uw nieuwe bedrijf wilt doen. Vraag uzelf daarom af of u binnen drie jaar extra en/of meer zonnepanelen wilt aanschaffen. Of dat u als zzp’er of ondernemer aan de slag gaat en daar investeringen voor wilt doen. Als dat het geval is, dan is het via de KOR terugvragen van btw op zonnepanelen wellicht minder interessant. Teruggave via de btw-aangifte per kwartaal is dan mogelijk een betere optie voor u.

Ik koop een aanvullende set zonnepanelen. Kan ik dan weer btw terugvragen?

Als u in 2021 btw heeft teruggevraagd en u koos voor de KOR, dan is die ingegaan op 1 januari 2022. Als u zonnepanelen bijkoopt in 2022, 2023 of 2024, kunt u géén btw terugvragen. Vraagt u in in 2022 voor de 1e keer btw terug voor zonnepanelen en kiest u voor de KOR? Dan gaat die in op 1 januari 2023. U kunt dan voor investeringen in 2023, 2024 en 2025 géén btw meer terugvragen. U kunt in 2022 nog wél btw terugvragen voor (extra) investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele aangifte. 

Verplicht aanmelden bij Belastingdienst

Besluit u om niet aan de KOR mee te doen - om wat voor reden dan ook - dan bent u toch verplicht om uzelf bij de Belastingdienst aan te melden. De Belastingdienst beschouwt u dan als ‘gewone’ ondernemer, ook als u in het dagelijks leven een particulier en werknemer bent. Dat betekent dat u ieder kwartaal btw-aangifte moet doen. In die aangifte geeft u aan hoeveel btw u ontvangt over uw stroomopbrengst (op basis van de teruglevering en het eigen gebruik) en dus moet afdragen. Meestal geldt hiervoor een vastgesteld bedrag (het forfait). Op de website van de Belastingdienst vindt u deze forfaitbedragen.

Forfaitair bedrag zonnepanelen

Bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen betaalt u btw die u terug kunt vragen. Het wordt verrekend met het voor u geldende forfait. Het forfait is een vooraf vastgesteld bedrag: de belasting die u moet betalen over de opgewekte stroom. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie (Wattpiek) die u opwekt met uw installatie.  Omdat moeilijk is in te schatten hoeveel energie wordt geleverd, heeft de overheid een staffel gemaakt (een zogenoemd forfait). De staffel is € 20 per 1000 Wattpiek. Het forfait wordt verrekend met het verzoek om btw-teruggave.

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000     € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10.000 € 200

Een voorbeeld:

U heeft een niet-geïntegreerde zonnepanelen installatie gekocht waarbij € 750 btw in rekening is gebracht. In totaal hebben de zonnepanelen een opwekvermogen van 2500 Wattpiek. Over dit opwekvermogen moet u btw aangeven en dit is een vooraf vastgesteld bedrag dat forfait wordt genoemd.

In dit voorbeeld hoort bij een opwek van 2500 Wattpiek een forfait van € 60. Bij de aanschaf van de zonnepanelen heeft u € 750 betaald. Met verrekening van het forfait van € 60 is uw btw-teruggave € 690 in dit geval. De vastgestelde forfaitbedragen van de Belastingdienst zijn van toepassing op een opwekvermogen tot 10.000 Wattpiek. Heeft uw installatie een hoger opwekvermogen? Dan kunt u geen forfait gebruiken en dient u zelf de verschuldigde btw te berekenen.

De hoogte van het forfaitbedrag is lager bij een zonne-energiesysteem dat tevens als dakbedekking dienstdoet en dus geïntegreerd is in uw dak. Wilt u niet ieder kwartaal aangifte doen? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij uw belastingkantoor met de vraag of u één keer per jaar aangifte mag doen. Het 'gewone ondernemer zijn', heeft een voordeel: u mag namelijk wel de btw voor onderhoud, reparatie of vervanging van panelen (of de omvormer verrekenen met de btw die u moet betalen. Hetzelfde geldt voor de btw bij de aanschaf van extra panelen.

Zonnepanelen zonder btw gekocht

Soms wordt u eigenaar van een installatie met zonnepanelen zonder dat u btw betaalt. Bijvoorbeeld als u een bestaande woning met zonnepanelen koopt of als u de panelen tweedehands aanschaft. Ook in dat geval ziet de Belastingdienst u als btw-ondernemer, omdat u stroom teruglevert. Toch hoeft u zich in deze specifieke gevallen als particulier niet aan te melden. Er geldt namelijk een registratiedrempel wanneer u als btw-ondernemer met uw zonnepanelen een jaaromzet van maximaal € 1800 behaalt. Dit is bij de meeste particuliere eigenaren van zonnepanelen het geval. Lees meer hierover hierover op de website van de Belastingdienst.

Wanneer is btw terugvragen zonnepanelen nog op tijd?

Gaat u zelf de btw op zonnepanelen terugvragen? Dan moet u het terugvragen van btw op zonnepanelen uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar doen. Zorg dus dat u zich op tijd aanmeldt bij de Belastingdienst, ofwel voor de KOR of als ‘gewone’ ondernemer.

Een voorbeeld:
U koopt in juli 2022 een installatie met zonnepanelen. Normaal gesproken vraagt u dan in bijvoorbeeld oktober 2022 de btw terug en meldt u zichzelf aan voor de KOR. De KOR gaat dan in op 1 januari 2023. Vanaf dat moment kunt u drie jaar lang geen btw meer terugvragen. Als u dan vóór eind 2022 nog extra zonnepanelen koopt, kunt u die btw in 2022 ook nog terugvragen via een zogenoemde incidentele aangifte. Mocht u de aanvraag en aanmelding voor de KOR in dit voorbeeld nog niet in 2022 hebben gedaan, dan kan dit nog tot uiterlijk 1 juli 2023, zonder dat u te laat bent.

Tip: koopt u via Gaslicht.com Zonnepanelen Zonder Gedoe? Dan  regelt Gaslicht.com de btw-teruggave van de zonnepanelen gratis voor u! 

Ambtshalve teruggaaf btw zonnepanelen

Bent u te laat, dan kunt u de belastinginspecteur nog om een ‘ambtshalve teruggaaf’ verzoeken. Dit kan tot vijf jaar na het jaar waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. De belastinginspecteur beslist in dat geval of u nog een btw-teruggave krijgt. Als hij beslist om geen teruggave toe te staan, kunt u hiertegen geen bezwaar meer maken bij een rechter. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar  de website van de Belastingdienst.

Wat als ik zzp’er ben of eenmanszaak heb?

Eenmanszaken en zzp’ers kunnen er niet voor kiezen om alleen voor hun zonnepanelen – op het bedrijf of op de eigen woning – de Kleine-ondernemersregeling te gebruiken. U kiest voor ál uw activiteiten wel of juist niet voor de KOR. Het heeft daarom geen zin om een nieuw subnummer bij de Belastingdienst aan te vragen voor de btw-aangifte van uw zonnepanelen. Dus bent u ondernemer of zzp’er, vraag de btw op zonnepanelen dan terug in uw normale btw-aangifte. U telt de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. In deze situatie kunt u ook niet kiezen voor forfaitaire bedragen Die zijn alleen bedoeld voor particulieren met zonnepanelen. Dit betekent dat u - of uw boekhouder - de verschuldigde btw zelf moet berekenen. U zult in dit geval zelf de verschuldigde btw moeten berekenen op basbtw-nultarief-zonnepanelen-1-1-2023.PNGis van uw opwek, teruglevering en privégebruik. Dit berekende bedrag zal veelal in de buurt liggen van het vastgestelde forfait. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

TIP: woont of leeft u samen en is één van jullie twee ondernemer of zzp’er? Dan kunt u ervoor kiezen om de niet-ondernemer de btw op de zonnepanelen terug te laten vragen. Denk eraan dat u dan wel de energierekening én de factuur van de zonnepanelen op de naam van de niet-ondernemer zet.

Plannen voor afschaffen btw op zonnepanelen per 1 januari 2023

Het kabinet wil de btw op zonnepanelen vanaf 1 januari 2023 afschaffen. Door de btw te verlagen van 21% naar 0%, hoeven particulieren bij de aankoop van zonnepanelen, de btw niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst. Dat scheelt hen en de Belastingdienst werk. Ook hoopt het kabinet dat de maatregel meer particulieren stimuleert om zonnepanelen te nemen.Dit zogenoemde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. 

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. In november heeft de Tweede Kamer zijn goedkeuring gegeven. Zodra ook de Eerste Kamer in december instemt met het Belastingplan 2023 en daarmee de invoering van het btw-nultarief op zonnepanelen voor woningen, wordt het per 1 januari 2023 definitief van kracht.

Geactualiseerd: woensdag 16 november 2022

Sanne de Jong - Bins
Sanne de Jong - Bins Business Unit Manager

Sanne is als Business Unit Manager verantwoordelijk voor onze website content, onderzoeken, persberichten en de samenwerking met de energieleveranciers. Samen met het team streeft Sanne naar het meest complete energieaanbod, de beste service en de hoogste klantwaardering. Sanne wordt vanwege haar expertise regelmatig gevraagd voor media-interviews en om mee te denken over energievraagstukken binnen Nederland.

Navigatie