De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Wat gebeurt er als uw energieleverancier failliet gaat?

Het kan gebeuren dat uw energieleverancier in financiële problemen komt, of zelfs failliet gaat. Dit kan relatief kleine en nieuwe aanbieders overkomen, maar ook bedrijven die al langer meegaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) regelt dan dat u stroom en gas blijft ontvangen. Maar wie wordt nu mijn nieuwe leverancier? En wat gebeurt er met het termijnbedrag dat ik betaald heb?

energieleverancier failliet

ACM trekt vergunning in

Ieder jaar voor de winter, controleert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) alle energieleveranciers. Zij kijken dan of energieleveranciers de hele winter energie kunnen leveren. Dat doen ze met de financiële gegevens van het bedrijf. Komt een energieleverancier toch in de problemen en kan het bedrijf de levering van elektriciteit en gas niet meer garanderen? Dan wordt de vergunning ingetrokken. U krijgt automatisch een andere leverancier. Dit gebeurt na een vensterperiode van maximaal 20 werkdagen.

Extra eisen aan energieleveranciers

In het voorjaar van 2022 voert de ACM extra onderzoek uit om te controleren of energieleveranciers er financieel goed genoeg voorstaan. Dit gebeurt vanwege de heftige prijsontwikkelingen. Als blijkt dat energieleveranciers er slecht voorstaan wordt het toezicht verscherpt. Energieleveranciers zijn ook verplicht zich bij de ACM te melden als de leveringszekerheid mogelijk in gevaar komt.  Energieleveranciers die er in één keer een grote groep klanten bij krijgen omdat ze het klantenbestand van een ander bedrijf hebben overgenomen na een faillissement worden uit voorzorg eveneens extra in de gaten gehouden.

In 2021 gingen 6 energieleveranciers failliet door de stijging van de energieprijzen. Veel consumenten zijn daardoor hun voorschotten en korting kwijtgeraakt. Deze consumenten kregen een andere leverancier, waar ze meer moesten betalen. Toen de leveranciers failliet gingen, wilde de toezichthouder consumenten graag beter kunnen beschermen. Daarom heeft ACM een onafhankelijk onderzoek naar het toezicht op energieleveranciers laten uitvoeren. Het onderzoeksbureau is gevraagd of ACM meer kan doen om consumenten te beschermen bij faillissementen. Lees hier

Wat zijn de adviezen en wat gaat ACM nu doen?

1. Strengere eisen stellen aan leveranciers
ACM wil nóg strengere eisen stellen aan energieleveranciers. Dat kunnen ze doen omdat zij de vergunningen afgeven. energieleveranciers hebben deze vergunning nodig om energie te mogen leveren. Om de vergunning te krijgen moet je voldoen aan eisen op het gebied van techniek, organisatie en financiën. Met strengere eisen willen ze dat leveranciers genoeg geld hebben om in de toekomst energie te blijven leveren. ACM wil ook dat leveranciers een plan hebben voor als ze toch geldproblemen krijgen.

Eerst moet ACM deze strengere eisen vaststellen. Dat doen zij in zogenaamde ‘beleidsregels’. In de beleidsregels stellen ze vast hoe streng ze de wet toepassen. Die gaan ze snel maken zodat ze klaar zijn vóórdat de winter begint. In de winter zijn de kosten voor de levering van energie het hoogst, en de kans op geldproblemen ook.

ACM zegt snel in gesprek te gaan met experts en betrokken organisaties. Zij gaan bespreken hoe hun toezicht de consument beter kan beschermen tegen faillissementen van energieleveranciers.

2. Meedenken over aanpassingen van de wet
Voor sommige adviezen uit het rapport moet de wet eerst veranderen. ACM kan de wet zelf niet aanpassen. Dat doet het ministerie van EZK. De toezichthouder kan wel adviseren en meedenken.

Een voorbeeld van zo’n aanpassing is een garantiefonds. Zo’n fonds kan ervoor zorgen dat klanten hun geld terugkrijgen als hun energieleverancier failliet gaat. Een ander voorbeeld is het korter maken van de periode waarin klanten niet mogen overstappen. Als een energieleverancier failliet gaat, dan neemt een andere leverancier de klanten over. De klanten kunnen niet zelf een nieuwe leverancier en nieuw contract kiezen. Daardoor moeten zij wachten tot ze kunnen overstappen. ACM gaat samen met het ministerie van EZK kijken of dit beter kan.

Zie ConsuWijzer voor meer vragen en antwoorden over toezicht op energieleveranciers

Doorstart, overname of klanten verdelen over andere leveranciers 

In die eerste weken wordt er achter de schermen gekeken wat de beste oplossing is voor de klanten van de failliete energieleverancier. U kunt dan even niet overstappen naar een nieuwe leverancier. Na die eerste 'noodperiode' oftewel 'vensterperiode' zijn er drie opties:

1. Een doorstart: het energiebedrijf gaat verder en u kunt er gewoon klant blijven, meestal tegen dezelfde voorwaarden.  

2. Een overname: een andere leverancier koopt het failliete bedrijf waarbij klanten direct overgenomen worden. In sommige gevallen kunt u uw huidige energiecontract houden, maar het is ook mogelijk dat u een nieuw voorstel krijgt. U mag bij een aangepast contract boetevrij overstappen naar een andere leverancier. U heeft dan een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

3. Het bedrijf stopt: de klanten worden onder verschillende energieleveranciers verdeeld (restverdeling), of het gehele klantenbestand wordt ondergebracht bij één leverancier. U krijgt een nieuw contract met andere voorwaarden. U kunt zelf kiezen of u daar klant wilt blijven of boetevrij wilt overstappen naar een andere energieleverancier.  

Goed om te weten: een vensterperiode kan ook gelden wanneer een energieleverancier om een andere reden geen energie meer mag leveren. Bijvoorbeeld bij surseance van betaling. Vaak leidt dit wel tot een faillissement.

Heeft u na de vensterperiode een nieuwe energieleverancier gekregen? 

Uw nieuwe leverancier neemt zelf contact met u op. U kunt dan kiezen wat u wilt doen: blijven of overstappen. Het kan zijn dat uw nieuwe leverancier uw oude contract wil overnemen, en dus ook de oude voorwaarden. Uw nieuwe leverancier kan u ook een nieuw aanbod doen.

Als u kiest voor overstappen, dan kunt u zelf een nieuwe energieleverancier kiezen. Houd er dan wel rekening mee dat u een opzegtermijn van maximaal 30 dagen heeft.

Energieleverancier failliet, en mijn geld?

Wanneer uw energieleverancier failliet gaat, kan dat financiële gevolgen voor u hebben.

Kortingen

Kortingen worden meestal pas na een jaar verrekend. Heeft u nog recht op een korting? Dan zult u deze waarschijnlijk niet ontvangen. De curator van uw energieleverancier kijkt of alle schulden betaald kunnen worden. Dus ook de schulden aan klanten.

Spaarpot van termijnbedragen

Bij de meeste energieleveranciers betaalt u maandelijks een termijnbedrag. Dit bedrag is elke maand hetzelfde, hoewel het verbruik per maand verschilt. U betaalt in de zomermaanden mee voor de wintermaanden. Bij een juiste inschatting van het verbruik hoeft u aan het eind van het jaar niet bij te betalen. Is het termijnbedrag hoger dan uw daadwerkelijke kosten, dan zou u geld terug moeten krijgen. Wanneer de energieleverancier failliet gaat, is de kans klein dat u geld terug krijgt wanneer u maandelijks teveel heeft betaald.

Juridische hulp

Heeft u geld tegoed en krijgt u het niet terug? Dan adviseert ACM ConsuWijzer hiervoor juridische hulp te zoeken. Bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket.

Afrekening na faillissement energieleverancier

Hoe zit het met een rekening die u nog ontvangt? En mag of kan ik storneren? Daar geeft de toezichthouder ACM via Consuwijzer de volgende antwoorden op: 

U moet altijd betalen voor de energie die u verbruikt. Krijgt u na het faillissement van uw energieleverancier nog een rekening? Dan moet u die altijd betalen, want die energie heeft u ook afgenomen.

Betaalt u via automatische incasso dan heeft u standaard het recht om te storneren. U vraagt uw bank dan om een bedrag terug te storten dat automatisch is afgeschreven. Dat kunt u eenvoudig regelen via internetbankieren. Storneren kan wel gevolgen hebben. Als u teveel storneert dan kunt u bijvoorbeeld een betalingsachterstand krijgen.

Betaalt u maandelijks meer voor uw energie dan dat u verbruikt? Dan mag u die betalingsachterstand soms verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt van uw leverancier. Maar let goed op: dit mag niet altijd. Hier zijn wettelijke regels voor. Wilt u weten of het in uw persoonlijke situatie verstandig is om te storneren? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Historie faillissementen energieleveranciers

 Naam leverancier  Vergunning ingetrokken  Aantal gedupeerde klanten  Wat gebeurde er met de klanten:

 Naked Energy

 5 januari 2022

 2600 klanten

 Alle klanten ondergebracht bij DGB Energie,
met een nieuwe overeenkomst.

 FENOR Energie

  31 december 2021

 36.000 klanten

 Alle klanten ondergebracht bij Budget Energie,
met een nieuwe overeenkomst.

 Sepa Green Energy

 24 december 2021

 20.000 klanten

 Alle klanten ondergebracht bij Innova,
met een nieuwe overeenkomst.

 Anode Energie

 2 december 2021

 14.000 klanten, waarvan circa 5.000 
 via Anode en 9.000 via wederverkopers.

 Alle klanten ondergebracht bij VanHelder,
 met een nieuwe overeenkomst.
 Voor consumenten en kleinverbruikers wordt
 Gezinsenergie tussenpersoon/aanspreekpunt.

 Allure Energie

 1 december 2021

 600 klanten

 Alle klanten ondergebracht bij HEM,
 met een nieuwe overeenkomst.

 Enstroga

 12 november 2021

 150 actieve klanten en nog 300 recent
 gedupeerden door onterecht afsluiten

 De klanten worden verdeeld over alle
 andere energieleveranciers.

 Welkom Energie

 1 november 2021

 90.000 klanten

 Alle klanten ondergebracht bij Eneco,
 met een nieuwe overeenkomst.

 Robin Energie

 Februari 2019

 Onbekend

 Alle klanten ondergebracht bij Woon Energie,
 met een nieuwe overeenkomst.

 Energieflex

 Oktober 2018

 Onbekend

 Alle klanten ondergebracht bij Innova Energie,
 met een nieuwe overeenkomst.

Geactualiseerd: woensdag 23 maart 2022

Sinie Oskam
Sinie Oskam Head of site information

Sinie is sinds 2013 werkzaam voor Gaslicht.com, eerst in Voorthuizen, nu vanuit Amersfoort. Sinie heeft gewerkt als Coördinator Customer Care & tarieven, momenteel als Head of site information. Dit betekent dat zij samen met het team verantwoordelijk is voor het aanbod van de energieproducten. Hiervoor heeft zij dagelijks contact met energieleveranciers en andere marktpartijen. Ook is Sinie betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe features van de website en bij onderzoeken voor onze nieuws- en persberichten.

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.

Navigatie