Genomineerd!
Genomineerd!
De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Stadsverwarming als energievoorziening

StadsverwarmingStadsverwarming en blokverwarming zijn manieren om uw huis te verwarmen of om warm water te krijgen, zonder het gebruik van gas. In delen van Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland komt stadsverwarming voor. Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens krijgen warmte via stads- of blokverwarming. 

Wat is stadsverwarming?

Heeft u stadsverwarming, dan heeft u geen eigen cv-ketel. U krijgt via een netwerk van waterleidingen warm water uit de kraan en warmte in huis. Het warme water van de stadsverwarming ontstaat door restwarmte van bijvoorbeeld de industrie.

Wat is blokverwarming?

Bij blokverwarming wordt een heel huizencomplex voorzien van warmte via een collectieve ketel. Zowel huishoudens als zakelijke klanten kunnen zijn aangesloten op een warmtenet.

Houdt ACM toezicht op stads- en blokverwarming?

Ja, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt sinds 1 januari 2014 toezicht op de leveranciers van stads- en blokverwarming. ACM stelt de warmtetarieven jaarlijks vast, omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of op gas. Zij moeten beschermd worden tegen onredelijk hoge prijzen. Ieder jaar bepaalt ACM hoeveel geld energiebedrijven maximaal mogen vragen voor het leveren van warmte. Zodat dat niet meer is dan wat een gemiddeld huishouden met een gewone gasaansluiting betaalt.

Wat houdt de Warmtewet in?

De Eerste Kamer heeft in 2009 ingestemd met de Warmtewet. Door deze wet, waarvoor CDA en PvdA het initiatief namen, profiteren huishoudens met stadsverwarming van een daling van de prijzen. 

Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken wettelijk geregeld:
1. Er zijn landelijke maximumtarieven voor warmte. Uw leverancier mag niet méér rekenen dan die tarieven.
2. Wanneer de warmteleverancier u mag afsluiten
3. Wanneer u recht hebt op compensatie bij een storing
4. Wat er in de overeenkomst tussen u en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
5. Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik
6. En de mogelijkheid om een meningsverschil tussen u en uw warmteleverancier bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

Kan ik overstappen bij stadsverwarming?

Nee, voor warmte kunt u niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De gemeente bepaalt welke wijken in een stad stadsverwarming krijgen. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert. Energie vergelijken met de onze energievergelijker heeft dan niet zoveel zin. U kunt echter wel stroom vergelijken via de Stroomwijzer en overstappen voor elektriciteit.

Berekening tarieven stadsverwarming

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De prijs is gebaseerd op wat een gemiddeld huishouden met een gewone gasaansluiting betaalt. Dit wordt het "Niet meer dan anders-principe" genoemd.  

De vaste kosten voor gasverwarming stijgen in 2018 met gemiddeld 10 euro per jaar. Deze kosten bestaan uit transport, levering en aansluitingen.
De variabele kosten voor gasverwarming stijgen in 2018 met gemiddeld 48 euro per jaar. Deze kosten bestaan voor ongeveer de helft uit gasprijzen en de andere helft uit energiebelastingen.

Gebruikers van blok- en stadsverwarming betalen in 2018 daardoor gemiddeld 58 euro meer dan in 2017. Zij betalen in 2018 gemiddeld 1151 euro voor warmte. Dat blijkt uit de maximumtarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld.

Welke kosten staan er op de warmtenota?

Bekijk de exacte tarieven op ConsuWijzer.

Is koken op gas of elektriciteit inbegrepen bij de maximumprijs?

Nee, de kosten voor het koken op gas of elektriciteit moet u apart betalen.

Zit het gebruik van warm tapwater al in de maximumprijs?

Ja, in de maximumprijs zitten de kosten van verwarming van uw huis én van tapwater. Deze twee kostenposten samen mogen dus niet hoger zijn dan de maximumprijs die ACM heeft vastgesteld. De warmteleverancier mag zelf weten hoe hij dit in rekening brengt op uw jaarafrekening. Via aparte bedragen óf één totaalbedrag.

Gebruikt u ook warm tapwater? Dan hebt u een warmtewisselaar nodig. 

Een warmtewisselaar is onderdeel van een zogenaamde afleverset. Soms ook wel warmte unit genoemd. Het kan zijn dat u zelf een warmtewisselaar in bezit hebt. Dan mag uw leverancier daar natuurlijk geen kosten voor berekenen. Maar huurt u de warmtewisselaar van de warmteleverancier? Dan betaalt u daarvoor. Deze kosten worden niet door de ACM vastgesteld. Maar ze moeten wel redelijk zijn. Heeft u zelf geen afleverset? Dan kan het zijn dat er een centrale afleverset is voor een groep bewoners. De kosten voor deze afleverset mag een warmteleverancier aan deze bewoners doorberekenen.

Kosten voor het meten van uw warmteverbruik

U betaalt een meettarief voor het meten van uw warmteverbruik. Dit tarief is voor 2018 door de ACM vastgesteld op 25,36 euro. De vaste kosten voor warmte staan vaak onder de post 'vastrecht' op uw rekening. Dit vastrecht bestaat meestal uit de vaste kosten voor de levering van warmte plus het meettarief.

Hoe zit het met de servicekosten bij blokverwarming?

U moet op uw rekening terug kunnen zien wat u precies betaalt voor de warmte die u verbruikt. Die kosten mogen niet hoger zijn dan de maximumprijs die ACM vaststelt. Ook wordt uw verbruik niet meer per eenheid afgerekend, maar per gigajoule. De kosten voor het verwarmen van de gemeenschappelijke ruimtes mogen apart in rekening worden gebracht. Die vallen niet onder de regels voor de maximumprijs van ACM.

Zie Consuwijzer voor actuele info over de rol van de toezichthouder bij stadsverwarming. 

Geactualiseerd: 23-07-2018

Navigatie