De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.00 uur
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

Stadsverwarming als energievoorziening

Stadsverwarming en blokverwarming zijn manieren om uw huis te verwarmen of om warm water te krijgen, zonder het gebruik van gas. In delen van Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland komt stadsverwarming voor. Ongeveer een miljoen Nederlandse huishoudens krijgen warmte via stads- of blokverwarming. 

stadsverwarming.jpg

Wat is stadsverwarming?

Heeft u stadsverwarming, dan heeft u geen eigen cv-ketel. U krijgt via een netwerk van waterleidingen warm water uit de kraan en warmte in huis. Het warme water van de stadsverwarming ontstaat door restwarmte van bijvoorbeeld de industrie.

Wat is blokverwarming?

Bij blokverwarming wordt een heel huizencomplex voorzien van warmte via een collectieve ketel. Zowel huishoudens als zakelijke klanten kunnen zijn aangesloten op een warmtenet.

Houdt ACM toezicht op stads- en blokverwarming?

Ja, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt sinds 1 januari 2014 toezicht op de leveranciers van stads- en blokverwarming. ACM stelt de warmtetarieven jaarlijks vast, omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of op gas. Zij moeten beschermd worden tegen onredelijk hoge prijzen. Ieder jaar bepaalt ACM hoeveel geld energiebedrijven maximaal mogen vragen voor het leveren van warmte. Zodat dat niet meer is dan wat een gemiddeld huishouden met een gewone gasaansluiting betaalt.

Maximumtarieven 2020

maximumtarieven-warmte-2020.png

Bekijk hier de maximum warmtetarieven in 2018, 2019

Wat houdt de Warmtewet in?

De Eerste Kamer heeft in 2009 ingestemd met de Warmtewet. Door deze wet, waarvoor CDA en PvdA het initiatief namen, profiteren huishoudens met stadsverwarming van een daling van de prijzen. 
Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken wettelijk geregeld:
1. Er zijn landelijke maximumtarieven voor warmte. Uw leverancier mag niet méér rekenen dan die tarieven.
2. Wanneer de warmteleverancier u mag afsluiten
3. Wanneer u recht heeft op compensatie bij een storing
4. Wat er in de overeenkomst tussen u en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
5. Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik
6. En de mogelijkheid om een meningsverschil tussen u en uw warmteleverancier bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

Warmtewet herzien

Op 1 juli 2019 is de herziene Warmtewet in werking getreden. Eén van de veranderingen is dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) méér maximumtarieven vaststelt. Er gelden nu ook maximumtarieven voor de levering van lagere temperaturen. En maximumtarieven voor koeling in combinatie met warmte. Verder zijn er maximumtarieven voor zogenaamde afleversets. Deze apparaten zijn nodig om geleverde warmte om te zetten in de goede temperatuur. Door deze nieuwe tarieven is de consument beter beschermd. De nieuwe tarieven worden vóór elk nieuwe kalenderjaar bekend gemaakt.

Warmte van uw VvE of verhuurder

Verhuurders en VvE’s vallen sinds 1 juli 2019 niet meer onder de Warmtewet. Maar u bent nog steeds beschermd. Verhuurders en huurders van woningen vallen onder het huurrecht. De kosten van warmtelevering door een verhuurder worden gezien als nutsvoorzieningen of servicekosten. Daarom beschermt het huurrecht u bij de levering van warmte. Voor vragen en geschillen kunt u terecht bij de Huurcommissie. Let op: uw verhuurder mag altijd met u afspreken dat bepaalde wettelijke regels wel van toepassing zijn op uw warmtelevering.

Heeft u een koop- of huurwoning en bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan heeft u zelf inspraak in beslissingen over hoe het gebouw verwarmd wordt. En onder welke voorwaarden dat gebeurt. VvE’s en verhuurders moeten zich wel houden aan de regels die gelden voor het meten van uw warmte. VvE’s en verhuurders moeten uw warmteverbruik meten met individuele meters, warmtekostenverdelers of een kostenverdeelsystematiek.

Kan ik overstappen bij stadsverwarming?

Nee, voor warmte kunt u niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De gemeente bepaalt welke wijken in een stad stadsverwarming krijgen. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert. Energie vergelijken met de onze energievergelijker heeft dan niet zoveel zin. U kunt echter wel stroom vergelijken via de Stroomwijzer en overstappen voor elektriciteit.

Berekening tarieven stadsverwarming

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De prijs is gebaseerd op wat een gemiddeld huishouden met een gewone gasaansluiting betaalt. Dit wordt het "Niet meer dan anders-principe" genoemd.  

Welke kosten staan er op de warmtenota?

Uw warmteleverancier moet u minstens 1 keer per jaar een jaarafrekening sturen. Op die warmtenota moet precies staan waarvoor u betaalt. Uw warmteleverancier mag een aantal kosten bij u in rekening brengen. De belangrijkste zijn:
- de maximumprijs voor warmte en/of warm tapwater (vaste kosten en bedrag per GJ)
- de maximumprijs voor koude (als u dat gebruikt)
- het meettarief
- de huur van de afleverset

Deze kosten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan. U betaalt voor de warmte die u verbruikt.

Hoe meet mijn warmteleverancier mijn verbruik?

Uw warmteleverancier kan uw verbruik op 3 manieren vaststellen. Met een individuele warmtemeter, met warmtekostenverdelers of met een berekening. Deze berekening noemen we een kostenverdeelsystematiek. De ene methode is nauwkeuriger dan de andere. Een individuele warmtemeter geeft de beste meetresultaten en heeft dus de voorkeur.

Is koken op gas of stroom inbegrepen bij de prijs?

Nee, de kosten voor het koken op gas of elektriciteit moet u apart betalen. Let op: Wilt u naast uw warmteaansluiting ook een gasaansluiting? Bijvoorbeeld om te kunnen koken? Dat vraagt u aan bij de regionale netbeheerder voor gas. De netbeheerder is niet verplicht om een gasaansluiting voor u aan te leggen. En bij nieuwbouw krijgt u geen nieuwe gasaansluiting meer.

Aansluiting op warmtenet opzeggen

Heeft u een alternatief gevonden voor uw aansluiting op een warmtenet, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp? Of kiest u voor elektrische verwarming? U kunt uw aansluiting opzeggen. Dat kan definitief, maar ook tijdelijk. Bijvoorbeeld wanneer u de woning tijdelijk niet bewoont. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Heeft u na 1 juli 2019 een warmteovereenkomst gesloten? Dan kunt u meestal opzeggen. Maar niet wanneer het technisch niet kan. Of als het nadelig is voor andere gebruikers. Dat moet uw leverancier kunnen uitleggen. Er gelden maximumtarieven voor het laten afsluiten van de warmteaansluiting.

Geactualiseerd: 19-08-2020


Gepubliceerd: maandag 21 september 2009
Geactualiseerd: woensdag 19 augustus 2020
Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie