De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Stadsverwarming als energievoorziening

StadsverwarmingStadsverwarming en blokverwarming zijn manieren om uw huis te verwarmen of om warm water te krijgen, zonder het gebruik van gas. In delen van Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland komt stadsverwarming voor. Ongeveer een miljoen Nederlandse huishoudens krijgen warmte via stads- of blokverwarming. 

Wat is stadsverwarming?

Heeft u stadsverwarming, dan heeft u geen eigen cv-ketel. U krijgt via een netwerk van waterleidingen warm water uit de kraan en warmte in huis. Het warme water van de stadsverwarming ontstaat door restwarmte van bijvoorbeeld de industrie.

Wat is blokverwarming?

Bij blokverwarming wordt een heel huizencomplex voorzien van warmte via een collectieve ketel. Zowel huishoudens als zakelijke klanten kunnen zijn aangesloten op een warmtenet.

Houdt ACM toezicht op stads- en blokverwarming?

Ja, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt sinds 1 januari 2014 toezicht op de leveranciers van stads- en blokverwarming. ACM stelt de warmtetarieven jaarlijks vast, omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of op gas. Zij moeten beschermd worden tegen onredelijk hoge prijzen. Ieder jaar bepaalt ACM hoeveel geld energiebedrijven maximaal mogen vragen voor het leveren van warmte. Zodat dat niet meer is dan wat een gemiddeld huishouden met een gewone gasaansluiting betaalt.

Maximumtarieven 2020

maximumtarieven-warmte-2020.png

Bekijk hier de maximum warmtetarieven in 2018, 2019

Wat houdt de Warmtewet in?

De Eerste Kamer heeft in 2009 ingestemd met de Warmtewet. Door deze wet, waarvoor CDA en PvdA het initiatief namen, profiteren huishoudens met stadsverwarming van een daling van de prijzen. 

Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken wettelijk geregeld:
1. Er zijn landelijke maximumtarieven voor warmte. Uw leverancier mag niet méér rekenen dan die tarieven.
2. Wanneer de warmteleverancier u mag afsluiten
3. Wanneer u recht hebt op compensatie bij een storing
4. Wat er in de overeenkomst tussen u en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
5. Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik
6. En de mogelijkheid om een meningsverschil tussen u en uw warmteleverancier bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

Per 1 juli 2019 is de Warmtewet veranderd

Eén van de veranderingen is dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) méér maximumtarieven vaststelt. Er gelden nu ook maximumtarieven voor de levering van lagere temperaturen. En maximumtarieven voor koeling in combinatie met warmte. Verder zijn er maximumtarieven voor zogenaamde afleversets. Deze apparaten zijn nodig om geleverde warmte om te zetten in de goede temperatuur. Nu moet de huurprijs hiervan nog redelijk zijn, en dat zorgt soms voor vragen. Door deze nieuwe tarieven is de consument beter beschermd. De nieuwe tarieven worden vóór elk nieuwe kalenderjaar bekend gemaakt.

Gelden de maximumtarieven ook voor huurders en VvE's?

Huurt u een woning en levert uw verhuurder u ook warmte? Of: bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en levert uw VvE u ook warmte? Verhuurders en VvE’s vallen sinds 1 juli 2019 niet meer onder de Warmtewet. Maar u bent nog steeds beschermd.

Verhuurders en huurders van woningen vallen onder het huurrecht. De kosten van warmtelevering door een verhuurder worden gezien als nutsvoorzieningen of servicekosten. Daarom beschermt het huurrecht u bij de levering van warmte. Voor vragen en geschillen kunt u terecht bij de Huurcommissie.

Let op: uw verhuurder mag altijd met u afspreken dat bepaalde wettelijke regels wel van toepassing zijn op uw warmtelevering.

Heeft u een koopwoning en bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Of huurt u een woning in een gebouw met zowel huurwoningen als koopwoningen en een VvE? Dan heeft u zelf inspraak in beslissingen over hoe het gebouw verwarmd wordt. En onder welke voorwaarden dat gebeurt.

VvE’s en verhuurders moeten zich wel houden aan de regels die gelden voor het meten van uw warmte. VvE’s en verhuurders moeten uw warmteverbruik meten met individuele meters, warmtekostenverdelers of een kostenverdeelsystematiek.

Kan ik overstappen bij stadsverwarming?

Nee, voor warmte kunt u niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De gemeente bepaalt welke wijken in een stad stadsverwarming krijgen. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert. Energie vergelijken met de onze energievergelijker heeft dan niet zoveel zin. U kunt echter wel stroom vergelijken via de Stroomwijzer en overstappen voor elektriciteit.

Berekening tarieven stadsverwarming

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De prijs is gebaseerd op wat een gemiddeld huishouden met een gewone gasaansluiting betaalt. Dit wordt het "Niet meer dan anders-principe" genoemd.  

Welke kosten staan er op de warmtenota?

Uw warmteleverancier mag een aantal kosten bij u in rekening brengen. De belangrijkste zijn:

  • de maximumprijs voor warmte en/of warm tapwater (vaste kosten en bedrag per GJ)
  • de maximumprijs voor koude (als u dat gebruikt, vanaf 2020)
  • het meettarief
  • de huur van de afleverset (vanaf 2020)

Bekijk op ConsuWijzer de kostenopbouw van de warmtenota

Is koken op gas of elektriciteit inbegrepen bij de maximumprijs?

Nee, de kosten voor het koken op gas of elektriciteit moet u apart betalen.

Zie ConsuWijzer voor actuele info over de rol van de toezichthouder bij stadsverwarming. 

Geactualiseerd: 08-01-2020

Navigatie