Genomineerd voor 2020!
Stem op Gaslicht.com
En win een SONOS Play:5
Door deel te nemen maakt u kans op een SONOS Play:5, een Bol.com cadeaubon of een hotelovernachting. Deze prijzen worden uitgereikt door de organisatie van de Website van het Jaar.
De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Energiebedrijven goed op weg naar marktopening


De energiebedrijven zijn goed op weg naar de algehele marktopening van 1 juli aanstaande. De energiebedrijven hebben de nodige maatregelen getroffen om het overstappen naar een andere leverancier te optimaliseren om zo de zogeheten 'switchaanvragen' vanaf 1 juli 2004 tijdig en juist te kunnen verwerken. Dit concludeert toezichthouder DTe op basis van de zogenaamde ‘quick scan’ onder verschillende energiebedrijven naar de maatregelen om het switchproces goed te laten verlopen.

DTe heeft tevens onderzocht welke maatregelen de acht onderzochte energiebedrijven, waaronder Essent, Nuon en Eneco, hebben getroffen om factureringsproblemen te voorkomen en op te lossen. Hiervan constateert DTe dat de maatregelen in het factureringproces voldoende moeten zijn om factuurproblemen te beheersen.

DTe plaatst een kanttekening omdat de bij een switch betrokken bedrijven de onderlinge communicatie-afspraken nog onvoldoende nakomen. Hierdoor bestaat de kans dat een switch niet binnen de gehanteerde termijn van 10 dagen tot stand komt. De sector heeft inmiddels het initiatief genomen om deze onderlinge communicatie te verbeteren. DTe benadrukt dat de bedrijven aan zet zijn om ervoor te zorgen dat vóór 1 juli 2004 deze zaken goed op orde zijn.

Daarnaast blijft de duidelijkheid en opbouw van de factuur (transparantie) een punt van aandacht voor de bedrijven, evenals de voor de jaarafrekening gehanteerde meterstanden. De bedrijven hebben diverse maatregelen genomen om dit op orde te krijgen, maar vooralsnog slagen bedrijven er niet in vragen en klachten daarover te voorkomen. DTe is inmiddels in gesprek met de energiebedrijven om eenduidige criteria te formuleren waaraan een energierekening dient te voldoen.

DTe heeft dit onderzoek uitgevoerd mede naar aanleiding van een verzoek hiertoe van de Tweede Kamer aan de Minister van Economische Zaken. DTe heeft de minister inmiddels op de hoogte gesteld van de resultaten van de scan. Een soepel verloop van de switches acht DTe van groot belang met het oog op het verder tot stand komen van marktwerking en concurrentie op de energiemarkt na de liberalisering per 1 juli 2004.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie