De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij bellen u graag terug

Wat zijn meetbedrijven en wat doen ze precies?

Een meetbedrijf is een bedrijf dat zich bezig houdt met het opnemen van energiemeters. Vaak verkopen, verhuren, installeren, beheren en onderhouden zij elektriciteits-, gas- en warmtemeters. Een meetbedrijf moet hiervoor gecertificeerd zijn. Op de website van TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, vindt u een lijst met erkende meetbedrijven voor elektriciteit en gas.

Wie neemt de meterstand op?

U neemt zelf de meterstand op. Uw energieleverancier vraagt u elk jaar de standen van de elektriciteitsmeter of de gasmeter door te geven. Als u overstapt naar een andere energieleverancier neemt u ook zelf de meterstand op. Dat kan via een meterkaartje, telefonisch of via internet.

Wie neemt in de toekomst de meterstand op?

De overheid is bezig de huidige energiemeters van consumenten en kleinzakelijke gebruikers te vervangen door zogenaamde slimme meters. Dat zijn digitale energiemeters die op afstand meterstanden kunnen uitlezen. De nieuwe energiemeter wordt niet verplicht.

Wie is de eigenaar van de energiemeter?

Uw energiemeter is in beheer van uw netbeheerder. U betaalt het meettarief aan uw energieleverancier.  

Waar betaalt u het meettarief voor?

U betaalt voor het gebruik en het beheer van uw energiemeter. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat uw netbeheerder uw meterstanden doorgeeft aan uw energieleverancier. Met deze gegevens kan uw energieleverancier uw energienota opmaken. Dit staat dan op uw energienota vermeld als ‘meettarief'. 

Is het meettarief voor slimme meters hoger dan voor traditionele meters?

Nee, het meettarief voor traditionele meters en slimme meters is hetzelfde. U betaalt dus niet meer voor een slimme meter. 

Wie stelt de meettarieven vast?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.
Let op: Heeft u een slimme meter? Dan krijgt u van uw energieleverancier een twee maandelijks kosten- en verbruiksoverzicht. Dit overzicht is gratis. Neemt u extra diensten af bij uw energieleverancier? Dan mag uw leverancier hiervoor wel extra kosten rekenen. Deze kosten vallen niet onder het meettarief.

De meettarieven vindt u op de website van ACM:
Bekijk het besluit meettarieven gas 2017 
Bekijk het besluit meettarieven elektriciteit 2017 

Meetbedrijf

Volgens mij klopt mijn meter niet, wat kan ik doen?

Als u twijfelt over uw meter, kunt u deze laten ijken. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw meetbedrijf. Als u niet weet van wie u de meter huurt, kunt u het beste contact opnemen met uw netbeheerder. Deze registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

  1. De meter geeft onterecht te veel verbruik aan. De eigenaar moet de meter vervangen of herstellen. Hij betaalt ook de kosten voor de ijking. Daarnaast moet u met uw energiebedrijf vaststellen of u de afgelopen jaren te veel of te weinig hebt betaald. Het energiebedrijf moet dit vervolgens met u verrekenen.
  2. De meter is in orde. U betaalt zelf de kosten voor de ijking. Uw netbeheerder of meetbedrijf mag zelf bepalen hoeveel u voor een ijking moet betalen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit stelt deze tarieven namelijk niet vast. Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van uw netbeheerder of meetbedrijf. Het bedrijf Verispect verzorgt het toezicht op het ijken. Dit doen ze in opdracht van de overheid. In bijzondere gevallen kan Verispect besluiten om zelf een onderzoek aan de elektriciteitsmeter uit te (laten) voeren.

Maximum meettarieven

In oktober 2006 constateerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat sinds het vrijgeven van de metermarkt de tarieven onevenredig zijn gestegen. Om dit een halt toe te roepen, heeft de ACM in 2008 een landelijk maximum tarief voor elektriciteit vastgesteld van € 24,47 (excl. btw). Het betrof één tarief voor enkel- en dubbelmeters en voor de zogeheten 1- en 3-fasen meters voor consumenten en kleinzakelijke afnemers. Op 1 januari 2008 bleek dat de drie grootste netbeheerders Essent, Nuon en Eneco exact het maximum tarief berekenden. Dat betekende dat Essent- en Nuon-klanten met een enkele meter nadelig uit waren. Zij gingen dat jaar ongeveer een derde meer betalen voor meterhuur. Mensen met een dubbele meter gingen er daarentegen op vooruit. Per 1 januari 2012 zijn ook maximum meettarieven voor gas vastgesteld. 

Controle van de energiemeters

Ik heb een hoog verbruik. Kan de energieleverancier langskomen om mijn apparaten te controleren? Nee, uw energieleverancier is verantwoordelijk voor de levering van uw energie, uw netbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het energietransport tot aan uw meter. Energieverbruikende apparaten maken onderdeel uit van uw huisinstallatie. Als u meent dat uw hoge energieverbruik aan uw huisinstallatie of aan uw apparatuur ligt, dan kunt u dit laten onderzoeken door een erkende installateur.

Wat kan ik doen als ik het meettarief te hoog vind?

Ga na hoe groot uw gasmeter of elektriciteitstaansluiting is. En of u toe kan met een kleinere meter en eventueel ook met een kleinere aansluiting. Neem hiervoor contact op met een erkend installateur. Die kan bepalen of een kleinere meter mogelijk is. De kleinere meter moet namelijk wel passen bij uw aansluiting. De kosten van het onderzoek van de installateur betaalt u zelf.

Let op: Heeft u een gasmeter die kleiner of gelijk is aan G6? Dan heeft het laten verkleinen van de gasmeter geen nut. Een kleinere meter is niet goedkoper. De kosten voor een elektriciteitsmeter zijn hetzelfde voor aansluitingen tot en met 3x80 Ampère. Voor elektriciteit kunt u alleen op de kosten besparen door een kleinere aansluiting te nemen. Bron: ConsuWijzer

Geactualiseerd: 27-10-2017

Navigatie