Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Wat zijn meetbedrijven en wat doen ze precies?

Meetbedrijven nemen uw meterstanden op en zorgen ervoor dat deze aan uw netbeheerder worden doorgegeven. Daarnaast verkopen, verhuren en repareren meetbedrijven elektriciteits- en gasmeters. Alleen gecertificeerde meetbedrijven mogen uw meterstanden registreren en reparaties uitvoeren. Het kan ook zijn dat uw netbeheerder of energieleverancier optreedt als meetbedrijf. Hiervoor moeten zij dan wel officieel erkend zijn.

Op de website van TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, vindt u een lijst met erkende meetbedrijven voor elektriciteit en gas.

Wat zijn meetbedrijven en wat doen ze precies?

Wie neemt de meterstand op?

 Als u overstapt naar een andere energieleverancier of verhuist dan heeft uw energieleverancier de meterstanden nodig voor de eindafrekening. U kunt de standen doorgeven via internet, e-mail, telefonisch of via een meterkaartje. Doet u dit niet, dan schat uw energieleverancier uw meterstanden. Heeft u een slimme meter? Deze geeft de meterstanden zelf door aan uw leverancier. U hoeft dan niets te doen.

Wie is de eigenaar van de energiemeter?

Uw energiemeter is in beheer van uw netbeheerder. U betaalt het meettarief aan uw energieleverancier.  

Waar betaalt u het meettarief voor?

U betaalt voor het gebruik en het beheer van uw energiemeter. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat uw netbeheerder uw meterstanden doorgeeft aan uw  energieleverancier. Met deze gegevens kan uw energieleverancier uw energienota opmaken. Dit staat dan op uw energienota vermeld als ‘meettarief'. Er zijn aparte meettarieven voor elektriciteit en gas.

Is het meettarief voor slimme meters hoger dan voor traditionele meters?

Nee, het meettarief voor traditionele meters en slimme meters is hetzelfde. U betaalt dus niet meer voor een slimme meter. 

Wie stelt de meettarieven vast?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.
Let op: Heeft u een slimme meter? Dan krijgt u van uw energieleverancier een maandelijks kosten- en verbruiksoverzicht. Dit overzicht is gratis. Neemt u extra diensten af bij uw energieleverancier? Dan mag uw leverancier hiervoor wel extra kosten rekenen. Deze kosten vallen niet onder het meettarief.

Hoe hoog is het meettarief in 2024?

De meettarieven vindt u op de website van ACM:
Bekijk het besluit meettarieven gas 2024 
Bekijk het besluit meettarieven elektriciteit 2024 

Het meettarief voor elektriciteit is maximaal € 43,31 (incl. btw) per jaar (2024). Het maakt niet uit hoe groot uw aansluiting is. Dit tarief geldt voor alle elektriciteitsmeters bij kleinverbruikers (1- en 3-fase; enkel en dubbel) die worden beheerd door regionale netbeheerders. 

Voor het meettarief voor gas maakt het wel uit hoe groot uw aansluiting is. Op uw gasmeter en op uw energierekening ziet u welke aansluiting u hebt. De meeste huishoudens hebben een G4-aansluiting of G6-aansluiting. De maximale meettarieven zijn in 2024: 

G6 of kleiner: € 31,68 per jaar (2023: € 30,75) 
G10 en G16: € 80,76 per jaar (2023: € 78,38) 
Deze tarieven zijn inclusief btw.

Het meettarief voor gewone meters en slimme meters is hetzelfde. Voor een slimme meter betaalt u dus niets extra.

Volgens mij klopt mijn meter niet, wat kan ik doen?

Als u twijfelt over uw meter, kunt u deze laten ijken. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw meetbedrijf. Als u niet weet van wie u de meter huurt, kunt u het beste contact opnemen met uw netbeheerder. Deze registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

  1. De meter geeft onterecht te veel verbruik aan. De eigenaar moet de meter vervangen of herstellen. Hij betaalt ook de kosten voor de ijking. Daarnaast moet u met uw energiebedrijf vaststellen of u de afgelopen jaren te veel of te weinig hebt betaald. Het energiebedrijf moet dit vervolgens met u verrekenen.
  2. De meter is in orde. U betaalt zelf de kosten voor de ijking. Uw netbeheerder of meetbedrijf mag zelf bepalen hoeveel u voor een ijking moet betalen. 

Controle van de energiemeters

'Ik heb een hoog verbruik. Kan de energieleverancier langskomen om mijn apparaten te controleren?' Nee, uw energieleverancier is verantwoordelijk voor de levering van uw energie, uw netbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het energietransport tot aan uw meter. Energieverbruikende apparaten maken onderdeel uit van uw huisinstallatie. Als u meent dat uw hoge energieverbruik aan uw huisinstallatie of aan uw apparatuur ligt, dan kunt u dit laten onderzoeken door een erkende installateur.

Wat kan ik doen als ik het meettarief te hoog vind?

Ga na hoe groot uw gasmeter of elektriciteitstaansluiting is. En of u toe kan met een kleinere meter en eventueel ook met een kleinere aansluiting. Neem hiervoor contact op met een erkend installateur. Die kan bepalen of een kleinere meter mogelijk is. De kleinere meter moet namelijk wel passen bij uw aansluiting. De kosten van het onderzoek van de installateur betaalt u zelf.

Hoeveel ga ik minder betalen als ik een kleinere aansluiting heb?

Met een kleinere aansluiting bent u vaak goedkoper uit. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe groot uw aansluiting is, of welke capaciteit deze heeft. Hoeveel u gaat besparen  hangt af van de regio waarin u woont. Vraag aan uw energieleverancier wat de maandelijkse kosten worden. Want uw energieleverancier stuurt u de energienota, ook voor de netbeheerkosten.

  • Is uw aansluiting voor elektriciteit 3x25A of kleiner? Dan kunt u niet op uw netbeheerkosten besparen. Want het tarief voor een kleinere aansluiting is hetzelfde als voor een 3x25A aansluiting.
  • Is uw aansluiting groter dan G10 en verbruikt u minder dan 4000 m3 gas per jaar? Dan is het misschien mogelijk uw aansluiting te verkleinen. Dit hangt af van het energieverbruik van uw apparaten.
  • Is uw aansluiting kleiner dan G10, bijvoorbeeld G6 of G4? Dan kunt u niet op uw netbeheerkosten besparen. Want het tarief voor deze aansluitingen is hetzelfde.

Ik wil mijn aansluiting laten verkleinen. Hoe regel ik dat?

Vraag aan uw netbeheerder om een offerte. Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de gasleidingen en elektriciteitskabels. In de offerte moet een duidelijk overzicht staan van de kosten. Laat de netbeheerder de aansluiting verkleinen door een ander bedrijf? Dan moet de netbeheerder u dit laten weten.

Wat kost het verkleinen van een aansluiting?

In de offerte van de netbeheerder moet een inschatting staan van de kosten. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de kosten voor een nieuwe aansluiting van dezelfde grootte of capaciteit. Het kan zijn dat uw oude aansluiting verwijderd moet worden. Daar moet u dan extra voor betalen.
Bron: ConsuWijzer

Geactualiseerd: dinsdag 23 januari 2024

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.