De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij bellen u graag terug

Wat zijn meetbedrijven en wat doen ze precies?

Een meetbedrijf is een bedrijf dat zich bezig houdt met het opnemen van energiemeters. Vaak verkopen, verhuren, installeren, beheren en onderhouden zij elektriciteits-, gas- en warmtemeters. Een meetbedrijf moet hiervoor gecertificeerd zijn. Een lijst met erkende meetbedrijven vindt u op de website van TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet.

Wie neemt de meterstand op?

U neemt zelf de meterstand op. Uw energiebedrijf vraagt u elk jaar de standen van de elektriciteitsmeter of de gasmeter door te geven. Als u overstapt naar een ander energiebedrijf, neemt u ook zelf de meterstand op. Dat kan via een meterkaartje, telefonisch of via internet..

Wie neemt in de toekomst de meterstand op?

De overheid gaat de huidige energiemeters van consumenten en kleinzakelijke gebruikers vervangen door zogenaamde slimme meters. Dat zijn digitale energiemeters die op afstand meterstanden kunnen uitlezen. De nieuwe energiemeter wordt niet verplicht.

Wie is de eigenaar van de meter?

Het bedrijf van wie u uw elektriciteitsmeter en gasmeter huurt, is eigenaar van de meter. Dat is vaak uw meetbedrijf. En het meetbedrijf is vaak uw netbeheerder. Vragen over uw meter kunt u daarom stellen aan uw netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied.

Ik wil een andere meter, wie plaatst deze?

MeetbedrijfU kunt zelf beslissen door wie u een meter laat plaatsen. Ook kunt u zelf beslissen of u een andere meter wilt hebben en waar u die koopt of huurt. Kijk wel eerst na of u de verhuurder van de meter die u nu hebt hierover moet informeren. En of u misschien een opzegtermijn hebt.

Bedrijven die bij u thuis een andere meter komen plaatsen, moeten aan een heleboel voorwaarden voldoen. Pas dan mogen zij meters verkopen, verhuren, plaatsen, onderhouden en meterstanden opnemen. Deze bedrijven hebben een formele erkenning (een certificaat) nodig. Met een formele erkenning weet u zeker dat het bedrijf betrouwbaar is. Er zijn twee registers van erkende meetbedrijven: één voor elektriciteit en één voor gas. Kijk voor meer informatie hierover op de site van TenneT.

Volgens mij klopt mijn meter niet, wat kan ik doen?

Als u twijfelt over uw meter, kunt u deze laten ijken. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw meetbedrijf. Als u niet weet van wie u de meter huurt, kunt u het beste contact opnemen met uw netbeheerder. Deze registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

  1. De meter geeft onterecht te veel verbruik aan. De eigenaar moet de meter vervangen of herstellen. Hij betaalt ook de kosten voor de ijking. Daarnaast moet u met uw energiebedrijf vaststellen of u de afgelopen jaren te veel of te weinig hebt betaald. Het energiebedrijf moet dit vervolgens met u verrekenen.
  2. De meter is in orde. U betaalt zelf de kosten voor de ijking. Uw netbeheerder of meetbedrijf mag zelf bepalen hoeveel u voor een ijking moet betalen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit stelt deze tarieven namelijk niet vast. Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van uw netbeheerder of meetbedrijf. Het bedrijf Verispect verzorgt het toezicht op het ijken. Dit doen ze in opdracht van de overheid. In bijzondere gevallen kan Verispect besluiten om zelf een onderzoek aan de elektriciteitsmeter uit te (laten) voeren.

Meettarief

In oktober 2006 constateerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat sinds het vrijgeven van de metermarkt de tarieven onevenredig zijn gestegen. Om dit een halt toe te roepen, heeft de ACM in 2008 een landelijk maximum tarief voor elektriciteit vastgesteld van € 24,47 (excl. btw). Het betreft één tarief voor enkel- en dubbelmeters en voor de zogeheten 1- en 3-fasen meters voor consumenten en kleinzakelijke afnemers. Op 1 januari 2008 bleek dat de drie grootste netbeheerders Essent, Nuon en Eneco exact het maximum tarief berekenden. Dat betekende dat Essent- en Nuon-klanten met een enkele meter nadelig uit waren. Zij gingen dat jaar ongeveer een derde meer betalen voor meterhuur. Mensen met een dubbele meter gingen er daarentegen op vooruit. Per 1 januari 2012 zijn ook maximum meettarieven voor gas vastgesteld. 

U betaalt voor het gebruik en het beheer van uw energiemeter. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat uw netbeheerder uw meterstanden doorgeeft aan uw energiebedrijf. Met deze gegevens kan uw energiebedrijf uw energienota opmaken. Dit staat op uw energienota vermeld als ‘meettarief’. Uw energiemeter is in beheer van uw netbeheerder. U betaalt het meettarief aan uw energiebedrijf.

Het meettarief voor traditionele meters en slimme meters is hetzelfde. U betaalt dus niet meer voor een slimme meter.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast. De meettarieven vindt u op de website van ACM.

Let op: Heeft u een slimme meter, dan krijgt u van uw energiebedrijf een twee maandelijks kosten- en verbruiksoverzicht. Dit overzicht is gratis. Neemt u extra diensten af bij uw energiebedrijf? Dan mag het energiebedrijf hiervoor wel extra kosten rekenen. Deze kosten vallen niet onder het meettarief.

Controle van de energiemeters

Ik heb een hoog verbruik. Kan de energieleverancier langskomen om mijn apparaten te controleren? Nee, uw energieleverancier is verantwoordelijk voor de levering van uw energie, uw netbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het energietransport tot aan uw meter. Energieverbruikende apparaten maken onderdeel uit van uw huisinstallatie. Als u meent dat uw hoge energieverbruik aan uw huisinstallatie of aan uw apparatuur ligt, dan kunt u dit laten onderzoeken door een erkende installateur.

Wat kan ik doen als ik het meettarief te hoog vind?

Ga na hoe groot uw gasmeter of elektriciteitstaansluiting is. En of u toe kan met een kleinere meter en eventueel ook met een kleinere aansluiting. Neem hiervoor contact op met een erkend installateur. Die kan bepalen of een kleinere meter mogelijk is. De kleinere meter moet namelijk wel passen bij uw aansluiting. De kosten van het onderzoek van de installateur betaalt u zelf.

Let op: Heeft u een gasmeter die kleiner of gelijk is aan G6? Dan heeft het laten verkleinen van de gasmeter geen nut. Een kleinere meter is niet goedkoper. De kosten voor een elektriciteitsmeter zijn hetzelfde voor aansluitingen tot en met 3x80 Ampère. Voor elektriciteit kunt u alleen op de kosten besparen door een kleinere aansluiting te nemen. Bron: ConsuWijzer

Geactualiseerd: 23-04-2015