Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Prijsplafond is gestopt per 1 januari 2024: wat betekent dit?

In 2023  betaalden we voor een deel van ons verbruik een maximumtarief voor gas, stroom en warmte. Hoe werkte dit prijsplafond en voor wie gold het? Het prijsplafond stopte echter op 1 januari 2024. Vanaf dat moment betaalt u weer de energietarieven die in uw contract staan. Komen er andere maatregelen voor in de plaats of stijgt de energierekening?

Ga snel naar:

Mocht u nog meer vragen hebben over het prijsplafond. Bekijk onze veelgestelde vragen!

prijsplafond-energie-berekenen-0.png

Het prijsplafond is gestopt: wat komt ervoor in de plaats?

Het prijsplafond stopte op 1 januari 2024. De maatregel is niet langer nodig, vindt de overheid. Er zijn genoeg vaste contracten en contracten met prijzen onder het prijsplafond beschikbaar. Vanaf 1 januari 2024 betaalt u weer de tarieven die in uw contract staan. Bij een variabel contract bent u afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt.

Wat verandert er per 1 januari 2024?

  • Het prijsplafond is gestopt.
  • De energietoeslag voor kwetsbare huishoudens is niet verlengd.
  • De netbeheerkosten stijgen met ongeveer € 7 per maand. De exacte stijging is afhankelijk van uw netbeheerder. 
  • De energiebelasting op gas stijgt van € 0,59 naar € 0,71 per kuub gas, de energiebelasting op stroom daalt van € 0,15 per kWh naar € 0,13 per kWh.
  • Het Tijdelijk Noodfonds Energie voor kwetsbare huishoudens blijft van kracht. In vergelijking met 2023 komen mensen eerder in aanmerking voor hulp.

Prijsplafond op de jaarnota in 2024

Hoewel het prijsplafond is gestopt, kunt u het nog wel terugzien op uw energierekening. Dit komt omdat de jaarnota van de energieleverancier niet altijd gelijk loopt met het kalenderjaar. Voorbeeld: u heeft in september 2023 een jaarcontract voor energie afgesloten. Dan krijgt u in september 2024 de jaarnota. Voor de maanden die in 2023 vielen, gelden dan nog steeds de maximale tarieven van het prijsplafond voor energie. Voor de overige maanden gelden de tarieven die in het energiecontract staan. Energieleveranciers moeten dit duidelijk aangeven op de jaarnota. 

Wat hield het prijsplafond in?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 een tijdelijk prijsplafond aangekondigd voor gas en stroom. Deze maatregel moest in 2023 verlichting bieden voor de energierekening. Tot een jaargebruik van 1200 kuub gas en 2900 kWh aan stroom golden vaste prijzen van € 1,45 per m³ gas en € 0,40 per kWh stroom. Daarboven gold gewoon de marktprijs, die dus per energieleverancier, contract en periode kon verschillen. De maximumtarieven van het prijsplafond betroffen de variabele leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw.

Wat houdt het prijsplafond in?

Wat was het verbruiksplafond?

Het prijsplafond gold tot een bepaald verbruik. Dit noemen we het verbruiksplafond, en dit verschilde per maand. Bleef u hieronder, dan nam u het verbruik dat overbleef automatisch mee naar de volgende maand. Totdat u de jaarafrekening kreeg. 

Verdwijnt de energietoeslag ook in 2024?

De energietoeslag verdwijnt ook, net als het prijsplafond. Wel biedt de overheid minima andere tegemoetkomingen. “Het kabinet kiest vanaf 2024 voor gerichtere maatregelen. Naast de koopkrachtmaatregelen, stelt het kabinet opnieuw een bijdrage aan het Tijdelijk Noodfonds Energie beschikbaar, waar de meest kwetsbare huishoudens terecht kunnen als zij moeite hebben met het betalen van hun energierekening.’’ Dit liet Noortje Beckers, woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, desgevraagd aan Radar weten.

Welk tarief gold bij het prijsplafond?

Het prijsplafond gold voor uw basisverbruik. Dat was vastgesteld op 2900 kWh stroom per jaar en 1200 m³ gas. Over dit verbruik betaalde u dus maximaal het prijsplafondtarief van € 0,40 per kWh en € 1,45 per m³. Voor stadsverwarming golden tot een verbruik van 37 gigajoule (GJ) ook maximale tarieven: € 47,38 per GJ stadswarmte. Met de komst van dit prijsplafond verviel per 1 januari 2023 de btw-verlaging op energie. De btw ging daarmee weer terug naar 21%. Ook in 2024 is de btw op energie 21%.

Nu kiezen voor een vast energiecontract!

Door nú te kiezen voor een jaarcontract verlengt u in feite het prijsplafond. U bent dan ook in 2024 beschermd tegen prijsstijgingen.

Verdeling maximaal gebruik voor en na jaarnota

Het prijsplafond gold van 1 januari tot en met 31 december 2023, maar veel huishoudens krijgen hun jaarlijkse energierekening in de loop van het jaar. Daarom is het maximale verbruik bij het prijsplafond (1200 m³ gas en 2900 kWh stroom) verdeeld in 2 delen. 1 deel vóór de jaarlijkse energierekening en 1 deel na de jaarlijkse energierekening. In de winter wordt er meer energie gebruikt dan in de zomer. Daar is bij deze verdeling rekening mee gehouden.

Voor wie gold het prijsplafond?

Het prijsplafond gold per 1 januari 2023 voor alle huishoudens en andere afnemers met een kleinverbruikersaansluiting op het elektriciteits- en gasnet of een aansluiting op een warmtenet. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café. Het prijsplafond gold bijvoorbeeld niet voor een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract. 

Verbruikt u minder dan een gemiddeld huishouden?

Iedereen die minder verbruikt dan 1200 kuub gas en 2900 kWh per jaar, betaalde in 2023 maximaal € 242 per maand bij de genoemde prijsplafonds. Volgens het kabinet had een huishouden met een gemiddeld verbruik in totaal zo’n € 2500 voordeel van het prijsplafond. Men gaat hierbij uit van een gemiddeld jaarverbruik van 1200 m³ gas en 2460 kWh elektriciteit (CBS).

Hoe werkt de verdeling van het verbruiksplafond met uw jaarafrekening?

Het totale verbruiksplafond voor stroom en gas is verdeeld per maand. Daarbij is rekening gehouden met uw energieverbruik door het jaar heen. In de winter verbruikt u bijvoorbeeld meer gas dan in de zomer. Daarom is het verbruiksplafond in de winter hoger dan in de zomer. Op uw jaarafrekening verrekenen energieleveranciers uw energieverbruik van het hele jaar met de termijnbedragen die u heeft betaald. Daarnaast berekenen ze het verbruiksplafond tot het moment van uw jaarnota. Tot dit verbruik betaalt u de lagere prijs. Heeft u meer verbruikt? Dan betaalt u voor het verbruik boven het verbruiksplafond uw actuele tarieven. Na uw jaarnota begint u weer vanaf 0. Als u nog verbruiksplafond over heeft, dan neemt u dat niet mee.

Profiteren huishoudens met blokverwarming van prijsplafond?

 Op 16 december 2022 is bekendgemaakt dat ook mensen met blokverwarming en blokelektriciteit een tegemoetkoming in de energiekosten krijgen. Het kabinet heeft met spoed een alternatieve regeling, de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB), uitgewerkt om ook deze groep te helpen. Sinds 25 april 2023 is de regeling opengesteld voor aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is eerder bekendgemaakt. 

Het aantal aanvragen voor energiesteun door huishoudens met een blokaansluiting is lager dan verwacht, schrijft demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) een dag voor Prinsjesdag 2022 aan de Tweede Kamer.  Dat komt volgens hem onder anderen door de complexiteit van de maatregel én het feit dat de aanvraagperiode samenviel met de zomervakantie. De steunmaatregel wordt daarom op twee punten aangepast. De aanvraagtermijn is met een maand verlengd t/m 31 oktober 2023. Verder staat hij in bepaalde situaties een alternatieve verdeelsleutel voor de steun toe. Het gaat dan bijvoorbeeld om panden waarin zowel bedrijven als huishoudens wonen.

Hoe werkte het prijsplafond voor eigenaren van zonnepanelen?

Als u zonnepanelen heeft, geldt het prijsplafond na salderen. Het prijsplafond is van toepassing op de eventuele netto afname van stroom in 2023.

Wat gaat het prijsplafond de overheid kosten?

Voor het prijsplafond is tot 11 september 2023 voor ruim 3,5 miljard euro aan voorschotten uitbetaald. Hierbij valt op dat de kosten van het prijsplafond 'relatief gunstig' uitpakken door de dalende tarieven en het hoge aantal contracten met tarieven onder het prijsplafond. Desondanks is er een stijging te zien in het geraamde bedrag, "aangezien er in het voorjaar ten onrechte gedeeltelijk is gecorrigeerd voor de energiebelasting die geen deel uitmaakt van de plafondtarieven." De bijstelling van de begroting wordt nader gespecificeerd in de relevante begrotingsstukken bij de Miljoenennota, liet Jetten de Tweede Kamer weten.

Geactualiseerd: donderdag 15 februari 2024

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.