De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 20.00 uur
Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Prijsplafond energie: hoe werkt dat nou precies?

Vanaf 1 januari 2023  gaan we voor een deel van ons verbruik een maximumtarief betalen voor gas en stroom. Dat is aangekondigd op Prinsjesdag. Op 4 oktober zijn de details bekendgemaakt. Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand. Hoe werkt dit prijsplafond en voor wie geldt het? 

Prijsplafond

Wat houdt het prijsplafond in?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een tijdelijk prijsplafond aangekondigd voor gas en stroom. Deze maatregel moet verlichting bieden voor de energierekening. Men denkt aan een prijsplafond van € 1,50 voor een kuub gas en € 0,70 voor een kilowattuur stroom. Daar zit echter wel een limiet aan. Het is gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld huishouden. De overheid gaat vooralsnog uit van 1200 kuub gas en 2400 kilowattuur stroom per jaar. 

Je zou het kunnen zien als een basisverbruik, vergelijkbaar met een verbruiksbundel bij een mobiel abonnement. Voor het verbruik binnen de bundel betaalt u een vastgesteld maximumtarief. Verbruikt u energie 'buiten de bundel' dan is dat duurder. Daarvoor betaalt u de dan geldende tarieven van uw contract en die kunnen een heel stuk hoger liggen.

Update 4 oktober: het kabinet maakt meer details bekend. De regeling wordt gunstiger voor consumenten. Tot een jaargebruik van 1200 kuub gas en 2900 kWh aan stroom gelden vaste prijzen van € 1,45 per m³ gas en € 0,40  per kWh stroom. Daarboven geldt gewoon de hogere marktprijs, die dus per energieleverancier, contract en periode kan verschillen. De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw.

infographic-prijsplafond-gaslicht-v2.png
 

Welk tarief ga ik betalen met het prijsplafond?

Het prijsplafond geldt voor uw basisverbruik. Dat is vastgesteld op 2900 kWh stroom per jaar en 1200 m³ gas. Over dit verbruik betaalt u dus maximaal het prijsplafondtarief van € 0,40 per kWh en € 1,45 per m³. Met de komst van dit prijsplafond vervalt per 1 januari 2023 de btw-verlaging op energie. De btw gaat daarmee weer terug naar 21%.

Wat gaat het prijsplafond de overheid kosten?

Naar schatting gaat dit plan 23,5 miljard euro kosten. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde energieprijzen van 29 september.  Het prijskaartje kan dus zomaar een stuk hoger of lager uitvallen.

Wat betekent het prijsplafond voor huishoudens met een laag, gemiddeld of hoog verbruik?
En wat als ik van het gas af ben?
 

Wanneer gaat het prijsplafond in?

Het prijsplafond betreft een tijdelijke maatregel die op 1 januari 2023 ingaat en tot het einde van het jaar doorloopt. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog over het wetsvoorstel beslissen. Het was even spannend, maar het lukt om het prijsplafond voor energie per 1 januari 2023 van start te laten gaan. Dat liet minister Rob Jetten de Tweede Kamer op 30 november weten. Hij verwacht eind volgende week de regeling te presenteren. Alle energiebedrijven werken mee volgens de minister. 

€ 190 korting in november en december 2022

Het prijsplafond gaat pas in januari 2023 in. Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand. Deze korting geldt voor iedereen die op de 1e dag van de maanden november en december een kleinverbruikaansluiting heeft voor elektriciteit, ongeacht het voorschot. Ook voor huishoudens met een vast energiecontract met een lage prijs. Lees meer over de € 190 energiekorting in november en december.

190-euro-energiekorting-in-november-en-december.png

Voor wie gaat het prijsplafond gelden?

Het prijsplafond geldt per 1 januari 2023 voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting. Het gaat om aansluitingen die stroom en gas leveren op adressen die zijn bedoeld om te wonen, werken of verblijven. Het prijsplafond geldt alleen als uw tarief hoger is dan de vastgestelde prijs van het prijsplafond.

Update 4 okt.: Ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaan profiteren van het prijsplafond. Het tarief wordt gekoppeld aan de het prijsplafond voor gas en wordt € 47,39 per gigajoule warmte. Tot welk verbruik het prijsplafond geldt en de uitvoering van het plafond voor warmtenetten wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

minister-jetten-prijsplafond-4-10-2022.PNG

Komt er ook compensatie voor mkb-bedrijven?

Voor energie-intensieve mkb-bedrijven komt er een speciale compensatieregeling. De tegemoetkoming energiekosten voor energie-intensieve mkb'ers (TEK) is een regeling speciaal voor mkb-bedrijven die veel energie gebruiken. De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit. RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op rvo.nl/tek is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld. 

Verbruikt u minder dan een gemiddeld huishouden?

Iedereen die minder verbruikt dan 1200 kuub gas en 2900 kWh per jaar, betaalt volgend jaar maximaal € 242 per maand bij de genoemde prijsplafonds (bij de eerder genoemde prijsplafonds was dat € 290 per maand). Zit u al onder dat maandbedrag, dan verandert er niets. Maar wordt u geconfronteerd met torenhoge termijnbedragen van € 700 of € 900 per maand, dan gaat u er flink op vooruit. Volgens het kabinet heeft een huishouden met een gemiddeld verbruik volgend jaar in totaal zo’n € 2500 voordeel van het prijsplafond.  Men gaat hierbij uit van een gemiddeld jaarverbruik van 1200 m³ gas en 2460 kWh elektriciteit (CBS).

Profiteren huishoudens met blokverwarming van prijsplafond?

Bij blokverwarming worden meerdere woon- of bedrijfsruimtes in één gebouw verwarmd door een centrale installatie die zich in het gebouw bevindt. Zo'n gezamenlijke ketel verdeelt de warmte over alle bewoners. Het prijsplafond is voor hen geen oplossing, omdat zij samen veel meer gebruiken dan een gemiddeld huishouden. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om deze circa 400.000 huishoudens (ca. 5,5%) te steunen, maar dit zal lastig worden. De motie van Kamerlid Omtzigt om ook mensen die in zulke situaties zitten te helpen is door de Tweede Kamer aangenomen. Het blijkt echter dat geen enkele instantie goede informatie heeft over wie er blokverwarming heeft. De Belastingdienst werkt momenteel aan een regeling waarbij mensen via bijvoorbeeld hun woningcorporatie of de vereniging van eigenaren een bedrag teruggestort krijgen. Dat zei de minister voor Klimaat en Energie op 10 november in de Tweede Kamer. Naar verwachting gaat de uitwerking nog wel een paar maanden duren vanwege de complexiteit van de zaak. Jetten verwacht voor de kerstvakantie met een brief te komen met een oplossing voor huishoudens met een blokaansluiting die geen gebruik kunnen maken van het prijsplafond.

Hoe profiteren huishoudens met dynamische tarieven van prijsplafond?

Op het moment dat de maximumprijs wordt toegepast op elk uur, betalen consumenten met dynamische tarieven gemiddeld gezien een lager bedrag dan de maximumprijs. Ze profiteren namelijk nog steeds van het voordeel van dynamische tarieven als de prijs laag is, maar hebben niet het nadeel van de hoge prijzen op sommige momenten. Daarom stelt het kabinet in een brief voor om uit te gaan van 'een op volume gewogen prijs over de zogenoemde verrekenperiode van maximaal 1 jaar.' Zo wordt voorkomen dat consumenten met dynamische tarieven direct van het prijsplafond profiteren zodra stroom of gas een uur of dag duur is, en winst in eigen zak steken wanneer de prijzen onder die van het prijsplafond liggen.

Heeft u een vast contract met een laag vastgesteld tarief?

Bent u een van de gelukkigen die nog een vast contract heeft met tarieven die onder de € 1,45  per kuub gas en onder € 0,40 per kWh stroom liggen, dan blijft uw energierekening wat-ie is tot het moment dat uw contract afloopt. Daarna krijgt u waarschijnlijk een contract met variabele tarieven en betaalt u dus ook de marktprijs voor alle energie die u meer verbruikt dan het gemiddelde. Met als gevolg dat u elke maand of kwartaal weer nieuwe (=hogere) tarieven kunt verwachten en in onzekerheid blijft over het termijnbedrag. Maar gelukkig verplicht minister Jetten energieleveranciers om binnenkort weer vaste jaarcontracten aan te bieden. 

Waarom is eerst gekozen voor de limiet van 1200 kuub en 2400 kWh? 

Het is de inzet van het kabinet dat minimaal de helft van de huishoudens volledig onder het prijsplafond valt, als ze blijvend energie besparen. Door de limiet (volumegrens of basisverbruik) blijft de prikkel om energie te besparen aanwezig. Dat blijft belangrijk omdat er nog steeds minder gas beschikbaar is in Europa dan in voorgaande jaren, zo redeneert de overheid.

Waarom is het maximumtarief voor stroom  verlaagd tot € 0,40 per kWh?

Het kabinet heeft bij de uitwerking van het tijdelijke prijsplafond besloten dat het maximumtarief voor elektriciteit wordt verlaagd tot € 0,40 per kWh. Dat was eerder € 0,70. Daarnaast wordt het elektriciteitsverbruik dat onder het prijsplafond valt verhoogd van 2400 kWh tot 2900 kWh. Dat betekent dat een groter deel van het elektriciteitsverbruik onder het plafond valt en dat huishoudens en andere kleinverbruikers daar minder voor betalen. Met deze invulling blijft de prikkel om energie te besparen bestaan en sluit het plafond beter aan bij huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp en daardoor meer elektriciteit en minder gas gebruiken.

Waarom is de limiet van stroom van verhoogd naar 2900 kWh?

Het kabinet hoopt met de gewijzigde plannen tegemoet te komen aan de wensen van de Tweede Kamer. Onlangs riep de Kamer het kabinet op om het prijsplafond voor stroom en gas verruimen, zodat ook grote gezinnen in oude huizen, en mensen die geen gas meer gebruiken profiteren.

Hoe werkt het prijsplafond voor eigenaren van zonnepanelen?

De uitwerking van het prijsplafond is nog in volle gang. Of zonnepaneeleigenaren ‘bruto’ of ‘netto’ in aanmerking komen voor het prijsplafond is nog niet duidelijk. Zowel energieleveranciers als de overheid zien het prijsplafond logischerwijs liever toegepast op het brutoverbruik. Dat kost hun nu eenmaal minder geld. Wij houden het in de gaten en vermelden het op deze pagina zodra meer bekend is. 

Update 7 november: minister Jetten laat weten dat het prijsplafond geldt nà toepassing van de salderingsregeling en daarmee over het nettoverbruik. Dat is goed nieuws voor zonnepaneelbezitters! Voorbeeld: een huishouden voedt 2000 kilowattuur  in en neemt 3000 kilowattuur af. Dan is de nettoafname 1000 kilowattuur en valt daarmee volledig onder het prijsplafond. Als een huishouden bijvoorbeeld op jaarbasis 4000 kilowattuur invoedt en 3000 kilowattuur afneemt en er dus sprake is van nettoteruglevering, is het prijsplafond voor dit huishouden niet van toepassing.

Kan ik mijn termijnbedrag nu al verlagen?

Energieleveranciers adviseren daarmee te wachten. Ze zeggen klanten beter te kunnen adviseren over het termijnbedrag zodra het prijsplafond ingevoerd is. Daarin houden ze rekening met het prijsplafond, de nieuwe overheidsheffingen en het verbruik tot nu toe. Wat betreft die overheidsheffingen: wanneer het prijsplafond een feit is, gaat de voorgestelde verlaging van de energiebelasting niet door. Ook de btw gaat terug van 9% naar 21%.


Geactualiseerd: donderdag 1 december 2022

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.

Navigatie