De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.00 uur
Zonnepanelen in 3 stappen

Wij vragen uw adresgegevens om de kosten nauwkeurig te berekenen.

Voor statistische doeleinden bewaren we alleen uw postcode, maar zonder huisnummer zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij delen uw adresgegevens niet met derden.
  • Zekerheid door 40 jaar garantie
  • Historisch snelle terugverdientijd
  • Wij helpen u met de 21% btw-teruggave

Zonnepanelen nu en vanaf 2023: wel of geen zonnepanelen aanschaffen?

door Sinie Oskam 14 reacties Leestijd: 5 minuten

Het mooie weer en de strakblauwe luchten zorgden voor topmaanden voor zonnepaneelbezitters. De opbrengst aan zonnestroom bereikte in april en mei een record*. Ook het aantal woningen en bedrijven met zonnepanelen groeit in rap tempo door. Wij merken dat niet alle zonnepaneelbezitters weten wat de salderingsregeling inhoudt en wat er vanaf 2023 gaat veranderen. Blijft de aanschaf van zonnepanelen een goede investering? Gaslicht.com legt het uit.

salderingsregeling-zonnepanelen.jpg

Hoe werkt de salderingsregeling nu?  

De salderingsregeling is in 2004 tot leven geroepen om het investeren in duurzame energie aantrekkelijker te maken. In de huidige regelgeving kunt u tot maximaal uw eigen verbruik salderen. Dat betekent dat u de opgewekte stroom mag wegstrepen tegen de verbruikte stroom. Voor de door u teruggeleverde stroom krijgt u hetzelfde tarief als de stroom die u inkoopt, inclusief alle belastingen. Afhankelijk van uw energieleverancier betaalt u inclusief alle belastingen momenteel ongeveer 22,5 cent per kWh. 

Wekt u jaarlijks meer stroom op dan u verbruikt?

Salderen heeft een maximum. Levert u jaarlijks meer stroom aan het net dan wat u van het net afneemt, dan krijgt u een lagere vergoeding voor het overschot. De vergoeding is vergelijkbaar met het 'kale leveringstarief' dat wil zeggen zonder overheidsheffingen. Het tarief verschilt nogal per leverancier: van circa 5 cent met uitschieters tot 12 cent per kWh. In dit overzicht vergelijkt u de terugleververgoeding per leverancier. Een kWh salderen is dus financieel voordeliger dan hiervoor een terugleververgoeding ontvangen. Alleen als u heel veel stroom produceert, is het de moeite waard om een energieleverancier te zoeken met een hoge terugleververgoeding. Oftewel, de terugleververgoeding is alleen relevant wanneer u méér opwekt dan u verbruikt.

Wat gaat er veranderen vanaf 2023?  

De regering wil de salderingsregeling vanaf 2023 afbouwen. Dit is nog een voorstel dat minister Wiebes eind maart bekendmaakte. Elk jaar mag u 9 procent minder stroom wegstrepen. Vanaf 2031 kunt u helemaal niet meer salderen. Voor elke kilowattuur stroom die u ongesaldeerd aan het net levert, krijgt u een terugleververgoeding van uw energieleverancier. De terugleververgoeding wordt door de leverancier zelf bepaald, maar moet wel redelijk zijn. De minister wil in de wet opnemen dat de vergoeding minimaal 80% van het kale tarief moet zijn. Wij verwachten dat de meeste leveranciers minimaal het kale tarief zullen hanteren en dus meer dan die minimale vergoeding gaan betalen. De nieuwe regeling geldt voor iedereen, of u nu al zonnepanelen heeft of ze nog gaat kopen.

Is de hoogte van de terugleververgoeding belangrijk?  

De meeste zonnepaneelbezitters wekken in totaal minder op dan dat ze daadwerkelijk verbruiken. Als dat bij u ook het geval is, dan saldeert u momenteel dus alles wat u opwekt. De terugleververgoeding is dan in de huidige regeling niet relevant voor u. Vanaf 2023 mag u niet meer alles salderen, dus dan is het wel verstandig om te kijken welke terugleververgoeding uw leverancier u biedt.  

Wordt een slimme meter verplicht?  

Vanaf 2023 is het met zonnepanelen verplicht om een meter te hebben die meet hoeveel stroom u koopt en hoeveel u teruglevert. Anders gezegd: een meter met minimaal een telwerk voor levering en een apart telwerk voor teruglevering. Dit hoeft niet per se een slimme meter te zijn. Een ouderwetse ferrarismeter met een telwerk dat terugdraait, mag vanaf 2023 niet meer. 

Hoe komt de energierekening er uit te zien?  

Bij de meeste mensen valt de jaarlijkse energierekening in 2 kalenderjaren. Slechts een kleine groep heeft een rekening van precies 1 januari t/m 31 december. Zoals gezegd worden er vanaf 2023  per kalenderjaar verschillende saldeerpercentages gehanteerd. Daarnaast is er dan een deel wat niet gesaldeerd mag worden en waarvoor uw leverancier een terugleververgoeding betaalt. Wij verwachten daarom dat de energierekening een stuk ingewikkelder gaat worden. Er moet dan immers gerekend worden met 2 verschillende saldeerpercentages. Minister Wiebes heeft beloofd dat de energierekening begrijpelijk blijft. Wij merken echter dat veel consumenten de energierekening nu al lastig te begrijpen vinden. Dat gaat er niet gemakkelijker op worden met deze regeling... 

Is het nog wel aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen?  

MilieuCentraal zegt: "Zonnepanelen op uw dak is een goede investering. En dat blijft het, óók als de salderingsregeling vanaf 2023 wordt afgebouwd." Het afbouwen van de salderingsregeling heeft wel invloed op de terugverdientijd van de zonnepanelen. Momenteel is de gemiddelde terugverdientijd ongeveer 7 jaar. Experts zeggen dat de terugverdientijd kan oplopen tot ongeveer 9 jaar. Volgens Milieu Centraal verdient u een set van 10 zonnepanelen in 6 jaar en 9 maanden terug als u ze in 2020 koopt en in 8 jaar en 2 maanden bij aanschaf in 2023*. De winst na 25 jaar kunt u vergelijken met een rente van 3,5 procent op een spaarrekening. Daarmee zijn zonnepanelen nog steeds een aantrekkelijke én duurzame investering. In ieder geval kunt u tot 2023 nog volop profiteren van de salderingsregeling!
* Milieu Centraal gaat uit van een stroomverbruik van 3000 kWh per jaar waarvan 30% van de opgewekte stroom zelf verbruikt wordt.

Waar moet ik op letten bij overstappen met zonnepanelen?  

Overstappen met zonnepanelen gaat net zo makkelijk als overstappen zonder zonnepanelen. Wel zijn er een paar aandachtspunten.  

  • Overstapmoment: Probeer elk jaar op hetzelfde moment (tegen het aflopen van het contract) over te stappen. Daarmee wordt de saldeerruimte ook elke keer over een geheel contractjaar verrekend.  
  • Termijnbedrag: Sommige leveranciers houden niet automatisch rekening met de zelfopgewekte energie. Doodeenvoudig omdat ze daar geen inzage in hebben. Schrik dus niet van een hoger termijnbedrag, maar neem even contact op met uw leverancier of met Gaslicht.com voor het verlagen. Wij helpen u graag!

* Op Energieopwek.nl ziet u per dag, maand of jaar hoeveel zonne-energie er opgewekt wordt in Nederland.

Deel dit artikel op:
Geactualiseerd: woensdag 20 juli 2022

Sinie Oskam
Sinie Oskam Head of site information

Sinie is werkzaam in Voorthuizen voor Gaslicht.com sinds 2013. Sinie heeft gewerkt als Coördinator Customer Care & tarieven. Momenteel is Sinie Head of site information. Dit betekent dat zij samen met het team verantwoordelijk is voor het aanbod van de energieproducten. Hiervoor heeft zij dagelijks contact met energieleveranciers en andere marktpartijen. Ook is Sinie betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe features van de website en is zij betrokken bij onderzoeken voor onze nieuws- en persberichten.

Reacties (14)

Geplaatst door: Paul Bonants ()

Berekening milieu centraal: Zij hebben het in het voorbeeld over een gemiddelde besparing per jaar. Normaal is dan de investering gedeeld door de gemiddelde besparing het aantal jaren dat nodig is om de investering terug te verdienen. Zo niet bij milieu centraal. Het zal wel kloppen maar er is geen toelichting. Verder: De regeling is dat vanaf 2023 elk jaar 9 % minder mag worden gesaldeerd. Dat hou je in 2030 nog steeds 28 % over en niet 0. Toch zou de regeling in 2030 op 0 uitkomen. Hoe werkt dat?
Ook de uitleg is voor velen lastig taalgebruik. Bijvoorbeeld: "je neemt jaarlijks 2.000 kWh stroom af van het elektriciteitsnet en je levert 2.500 kWh (via je zonnepanelen). Dan betaalt het energiebedrijf dus 22 cent per kWh voor 2.000 kWh geleverde stroom. Volgens mij betaalt het energiebedrijf helemaal niets maar de klant betaalt minder.

Opmerking van de redactie op 20-05-2021
Beste meneer Bonants,

Bedankt voor uw reactie. Onderaan de uitleg van MilieCentraal vermelden wij dat zij dit berekend hebben op basis van 3000 kWh verbruik per jaar waarvan 30% van de opgewekte stroom zelf verbruikt wordt. Uiteraard verschilt het per huishouden wat de terugverdientijd daadwerkelijk zal zijn. Dit is afhankelijk van verbruik, opwek en de kosten om de zonnepanelen aan te schaffen.

Vanaf 2023 tot 2031 daalt het elk jaar met 9%. Vanaf 2031 daalt het percentage direct naar 0%.

Als u 2000 kWh verbruikt het van het net en 2500 kWh teruggeleverd wordt aan het net, moet de energieleverancier u dus wel die 2000 kWh stroom leveren die u op dat moment nodig had. De stroom moeten zij uiteraard inkopen en moet ook betaald worden. Dit wordt gedaan door de energieleverancier. U ziet dit alleen niet terug op uw afrekening omdat daar alleen staat wat u zelf moet bijbetalen of juist terug moet krijgen.

Mochten er nog verdere vragen zijn dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Marlies

Geplaatst door: Gerald Kersjes ()

Iedere maand ontvang ik post van Zonneplan Zonnepanelenproject en Zelfstroom en dat al vele maanden lang. Waar kan ik vergelijkende en onafhankelijke informatie vinden over dit soort commerciële clubs die blijkbaar veel geld verdienen aan dit soort projecten en zich daarvoor hoge kosten kunnen veroorloven?
Bedankt alvast voor jullie reactie.

Opmerking van de redactie op 04-02-2021
Beste meneer Kersjes,

Bedankt voor uw reactie. Helaas hebben we nog geen mogelijkheid om dit eenvoudig op een website te vergelijken. Het kan zo zijn dat u deze post ontvangt omdat er in de buurt verschillende projecten zijn opgericht om zonnepanelen te plaatsen.

Uiteraard mag u het ook naar ons sturen zodat wij er eens naar kunnen kijken.

Met vriendelijke groet,
Marlies
Geplaatst door: Eduard Gerritsen ()

Waar wij ons over verbazen is het feit dat het salderingssysteem wordt afgebouwd. De regering (Wiebes VVD) en met name de klimaattafel(Wiebes, Nijpels VVD) moeten toch bijzonder tevreden zijn, dat er mensen zijn die investeren en opwekken van CO2 vrije energie. Op dit moment krijgen de huishoudens nu voor 90% van hun verbruikte elektriciteit deze energie van gas en kolencentrales en biomassacentrales. De regering (Wiebes VVD) en klimaattafel Nijpels VVD) willen van het gas af, terwijl kolencentrales en biomassacentrales heel veel CO2 uitstoten. En toch wordt de burger die CO2 vrij energie opwekt extra belast en niet gecompenseerd. Wel honderden miljoenen naar Energiebedrijven voor het bouwen van biomassa centrales en de burger kan dit betalen. Het is smijten met geld van de belastingbetaler. Het ware veel beter geweest om direct over te gaan naar het bouwen van Kerncentrales in plaats van honderden miljoenen subsidies te verstrekken aan windmolens en zonneparken die nooit zoveel energie kunnen opwekken als een paar Kerncentrales. Je leest dagelijks in de kranten (nooit bij de praattafels bij de NPO) dat mensen bezwaar maken tegen het plaatsen van windmolens en zonneparken. Toch zet de regering (Wiebes VVD) en Nijpels VVD) door met deze geldverslindende activiteiten. Of wil men er wel vanaf maar is de handtekening al gezet en kunnen zij claims verwachten van alle bedrijven die inmiddels al voorbereidingen hebben getroffen? Wij denken het laatst! Wij zouden hier graag een brede discussie over willen voeren.

Geplaatst door: Jeroen ()

Zover mij het nu duidelijk is wordt je als gebruiker van nieuwe panelen mislijd. Zoals milieucentraal aangeeft is 30% voor eigen gebruik. In de zomer is de opbrengst het hoogst en lever je maximaal energie terug. Door de nieuwe bepalingen vanuit de overheid wordt je rendement erg laag en is uiteindelijk minder dan 4 cent teruggave het eind resultaat! Helaas kan en mag de overheid altijd weer bepalen of de regels verder worden aangepast (maandelijks ipv jaarlijks) waardoor je rendement nog verder zal dalen. De diversen instanties kunnen niets vertellen hoe het zit, zelfs de overheid weet het niet meer...

Geplaatst door: Wim Boom ()

Zijn er ook opslagmogelijkheden voor particulieren in gebruiker? Overdags als de zon schijnt zijn we nagenoeg niet thuis en 's avonds als je het nodig hebt is de opbrengst minder. Het zou mooi zijn als je dit kan opslaan en op een ander moment kan gebruiken..

Opmerking van de redactie op 26-06-2020
Beste meneer Boom,

Er zijn zeker ook mogelijkheid om de energie op te slaan. Hier zijn speciale accu's voor die de energie kunnen opslaan. Als u "batterij opslag zonne energie" op internet opzoekt krijgt u verschillende sites te zien die dit verkopen.

Mochten er verdere vragen zijn dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Marlies
Geplaatst door: Dhr. P. Smeets ()

Ik overweeg ook om zonnepanelen aan te schaffen. Echter zie ik door de bomen het bos niet meer. Zoveel megelijkheden, regels, incompleet advies. Zaken waar je rekening mee moet houden van wat je al wel al weet en nog niet weet. Veranderende markt.

Kan al deze informatie niet wat helderder, overzichtelijker in een overzichtsstructuur vertaald worden b.v.:.
Hoe staat het met de techniek: panelen die 15 jaar geleden aangeschaft zijn geworden leveren logischerwijs minder op, dan panelen van nu, slijtage niet meegerekend. Aanbieders leveren verschillende soort informatie. Hebben het alleen over de voordelen.

Wat is beter kopen, huren of huurkoop? Hoe moet ik omgaan met regelingen e.d. die nu gelden, maar later, zoals altijd, weer afgebouwd danwel afgeschaft worden.
Alle financiële veranderingen plaatsen zonnepanelen wel in een ander daglicht.

Hoe gaan verzerkeraars met panelen om. Altijd automatisch meevezekerd en/ of extra belast? Verhogen panelen mijn energielabel vanhet huis? Waarom hanteren energieleveranciers verschillende tarieven?
Wat houd de Wp-waarde bij zonnepanelen in? Daar heeft bijna niemand het over ...
Zijn panelen belasting aftrekbaar? Welke box?

En zo gaat de lijst nog wel even door. Wie kan dit nog allemaal volgen?

Opmerking van de redactie op 25-06-2020
Beste meneer Smeets,

Ik begrijp dat er erg veel vragen en onduidelijkheden zijn omtrent zonnepanelen. U mag altijd alle vragen op de mail zetten naar info@gaslicht.com en dan zullen wij antwoord geven of eventueel aangeven waar u dan het beste terecht kunt voor de vragen.

Met vriendelijke groet,
Marlies
Geplaatst door: Erik ()

Alles wat je binnenshuis verbruikt wordt niet geregistreerd door de meter en kun je dus zelf blijven salderen in de toekomst. Nu vraag ik mij al een tijdje af wat er gebeurt met een 3-fasen meter. De panelen leveren stroom op fase 1. De wasmachine krijgt stroom van fase 2. Kan ik dan toch ‘ongemerkt’ salderen of wordt het gezien als separate teruglevering en gebruik?

Opmerking van de redactie op 25-06-2020
Beste Erik,

Het maakt niet uit op welke fase de zonnepanelen zitten en op welke fase de apparaten zitten. De opgewekte energie gaat altijd is naar de aparaten die aan staan. De overgebleven opwekking gaat vervolgens het net op. Deze teruglevering wordt geregistreerd op de meter.

Met vriendelijke groet,
Marlies
Geplaatst door: Jos Wesseling ()

Mijn buurman en ik hebben beide via de woningstichting Reggewoon in de gemeente Hellendoorn zonnepanelen gehuurd voor 1,60 euro per paneel per maand. Wij hebben ieder 10 panelen. Met het zonnige weer van de afgelopen maanden, lijkt dit vooralsnog een prima investering. Wel wekken mijn panelen veel minder energie op dan die van mijn buurman, terwijl alle omstandigheden dezelfde zijn. Het verschil is ca. 25 %. Hoe dat komt is nu nog onduidelijk, maar de leverancier van de panelen, Geas, gaat dit binnenkort onderzoeken. Kan ik de woningstichting vragen het verschil te compenseren? Of moet ik een claim neerleggen bij Geas?

Met vriendelijke groet
Jos Wesseling, Nijverdal.

Opmerking van de redactie op 24-06-2020
Beste meneer Wesseling,

Wat leuk om te horen dat u op deze manier ook zelf energie opwekt. Het is wel vervelend dat uw panelen minder opwekken. Ik raad u aan om met de woningstichting te overleggen hoe dit eventueel gecompenseerd kan worden. Wij durven helaas niet te zeggen wie hier dan de verantwoordelijke voor is.

Met vriendelijke groet,
Marlies
Geplaatst door: Marcel ()

Nuttig artikel. Ik heb echter de volgende vraag waar hier geen antwoord op wordt gegeven. Volgens mij (als ik de 2023 regeling van Wiebes lees) mag je elk jaar 9% minder salderen van je opgewekte vermogen. Dit zou betekenen dat als je veel meer opwekt dan je verbruikt (ik wek het dubbele op van wat ik verbruik per jaar), je ook langer je werkelijke verbruik volledig kan blijven salderen. Daarbij heb je natuurlijk ook nog hetgeen je verbruikt in het jaar tijdens het opwekken (wat niet wordt geregistreerd op de meter en zo 30% kan uitmaken). Klopt dit?

Opmerking van de redactie op 23-06-2020
Beste Marcel,

Zoals het nu in de aankondiging van Wiebes staat, lezen wij ook dat er elk jaar 9% minder gesaldeerd mag worden van de elektriciteit die op het net wordt ingevoed. Wij zijn ook nog erg benieuwd naar de praktische uitvoering en hoe dit wordt geregeld voor situaties als die van u. We zouden ons ook kunnen voorstellen dat er een limiet op basis van het verbruik wordt ingesteld, maar vooralsnog lezen we dat nergens.
De opgewekte stroom die u direct binnenshuis verbruikt die wordt nergens op de meter geregistreerd, dus die vorm van salderen blijft volledig. Het wordt dus straks extra aantrekkelijk om apparaten aan te zetten als de zonnepanelen energie produceren.

Met vriendelijke groet,
Marlies
Geplaatst door: D kort ()

Die wiebes is knettergek ....alles wat hij aanraakt veranderd in hoge schulden.
Behalve dat Zweedse Nuon,Vattenfall ..strijkt ff 600.000.000 wind molen subsidie op en wij,Jan met de pet worden ieder jaar gekort..

Geplaatst door: Riny Kok ()

Het is duidelijk dat het ‘afbouwen’ van de saldering leidt tot een (veel) langere terugverdientijd. Helaas vergeten (?) aanbieders van zonnepanelen dat nog steeds mee te nemen in hun berekeningen. Ik wil niet van misleiding spreken, maar correct is het in ieder geval niet. Bedenk daarbij dat de aanbieders altijd uitgaan van het maximale rendement. Ook al geven zij aan dat opbrengst geleidelijk aan terugloopt, waarbij zij dan een garantie geven van 10 tot uiteindelijk 20 procent verlies. Let wel: meestal is dat een garantie op het vermogen, níet op de opbrengst! En de vraag is, of de partij waarmee je in zee gaat over tien of twintig jaar nog wel bestaat. Die zekerheid heb je in feite alleen bij projecten waarbij een gemeente betrokken is. Kortom: aanbiedingen voor zonnepanelen verdienen uit financiële overwegingen een kritische blik. Ben je vooral begaan met het milieu en is dát je motief, dan zijn zonnepanelen uiteraard een prima investering.

Geplaatst door: Arnold de Voogd ()

Het gaat m.i. niet alleen om het terugverdienen van de zonnepanelen, dat is maar bijzaak.\
Het zelf opwekken van schone energie moet de drijfveer zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.

A. de Voogd

Opmerking van de redactie op 23-06-2020
Beste meneer De Voogd,

Bedankt voor uw reactie. Uiteraard is het ook belangrijk om groen bezig te zijn!

Met vriendelijke groet,
Marlies
Geplaatst door: H.K. ()

Onduidelijk is bij uw berekening van het rendement op zonnepanelen op welk verbruik die is gebaseerd. Het meeste verdient men door te letten op het stroomverbruik. Bij een gezinssamenstelling van 2 personen die i.h.a. thuis zijn is het niet zo heel moeilijk om dit verbruik tot plm. 1700 Kwh terug te brengen i.p.v. het veel gehanteerde verbruik van >3000 Kwh. Dan heb je in principe meer dan genoeg aan 8 zonnepanelen, maar is de terugverdientijd al gauw plm. 9 jaren. Dan moet je dus nog winst gaan maken! Intussen wil de Overheid toch belastinggeld ontvangen en zal er ongetwijfeld op een andere manier belasting worden geheven. Zeker nu na de opgebouwde schuldenlast door Corona.
Voor zeventigplussers is een terugverdientijd van negen jaren dus al gauw niet interessant meer. Ook niet om de waarde van het huis te verhogen! Het zal blijken dat geïnteresseerde kopers voor je huis met wel of geen zonnepanelen daar geen boodschap aan hebben. Net zo min als voor een net geplaatste nieuwe keuken of badkamer of voor het energielabel. Men kiest hoofdzakelijk voor de ligging en ruimte. De rest zoeken ze later zelf uit.

Opmerking van de redactie op 23-06-2020
Beste meneer/mevrouw,

Bedankt voor uw reactie. Het verschilt uiteraard per verbruik hoeveel zonnepanelen er nodig zijn. Voor het berekenen van het rendement maakt het ook uit hoeveel zonnepanelen iemand daadwerkelijk heeft en wat er verbruikt wordt. In elke situatie kan dit dus weer anders zijn. MilieuCentraal vermeldt hier helaas niet bij welk verbruik zij hebben gehanteerd bij het uitrekenen van het rendement.

Update: we hebben de uitgangspunten bij de berekening van MilieuCentraal nog even nagezocht. Ze gaan uit van een stroomverbruik van 3000 kWh per jaar waarvan 30% van de opgewekte stroom zelf verbruikt wordt.

Mochten er verdere vragen zijn dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Marlies
Geplaatst door: Richard Bijlard ()

Bedankt...duidelijk verhaal waarbij alles eens netjes op een rijtje gezet wordt!

Opmerking van de redactie op 23-06-2020
Beste meneer Bijlard,

Bedankt voor uw reactie en uw complimente! Dat doet ons goed.

Met vriendelijke groet,
Marlies
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Website van het Jaar

Ontdek wat zonnepanelen opleveren

Vergelijk pakketten met zonnepanelen inclusief omvormers en montagemateriaal.

Navigatie