De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Overstappen via internet

 • Wie via internet een energiecontract afsluit, kan binnen 14 dagen besluiten dat hij/zij het energiecontract toch niet wil. De bedenktijd gaat in op het moment dat men het contract ontvangt.

 • Sinds 1 februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht. Daarmee hebben consumenten een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet.

  Schaft een consument een product of dienst op afstand aan, bijvoorbeeld via internet, dan heeft deze standaard 14 kalenderdagen de tijd om zonder opgave van redenen alsnog van de koop af te zien. Deze regel is speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten.

 • De bedenktijd bij een koop op afstand is 14 kalenderdagen. Deze regel is speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten.

 • 1. Recht op informatie

  Bijvoorbeeld over de bedenktijd en hoe je van de koop af kunt komen. Tevens een formulier waarmee je de koop makkelijk ongedaan kunt maken. Krijg je geen of onvoldoende informatie dan wordt de bedenktijd verlengd met maximaal 12 maanden. De ondernemer moet ook informatie verstrekken over de looptijd van het contract en over de identiteit van de ondernemer zelf. hij moet ook vertellen hoe hij met klachten omgaat en wat hij doet als het product of de dienst niet goed is.

  2. Recht op bedenktijd

  Er geldt een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze bedenktijd kun je de overeenkomst zonder reden ongedaan maken. Bij een energiecontract gaat de bedenktijd in op het moment dat je de overeenkomst sluit. Bijvoorbeeld op het moment dat je je handtekening zet.

  3. Welke regels zijn er nog meer?

  Nadat je de overeenkomst hebt gesloten, moet je alle informatie kunnen bewaren en terug kunnen lezen. Daarom moet je de informatie op papier meekrijgen. De ondernemer mag dit ook op een andere manier aan je geven. Bijvoorbeeld per e-mail. Maar alleen als je hier zelf mee instemt. 

  Je moet een kopie van de ondertekende overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst meekrijgen. Ook hiervoor geldt dat je deze kopie of bevestiging op papier krijgt. Wil de ondernemer dit via e-mail geven, dan mag dat alleen als je hiermee instemt.

Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Navigatie