Genomineerd voor 2021!
Stem op Gaslicht.com
En win een SONOS Play:5
Door deel te nemen maakt u kans op een SONOS Play:5, een Bol.com cadeaubon of een hotelovernachting. Deze prijzen worden uitgereikt door de organisatie van de Website van het Jaar.
De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Nu 3 maanden gratis Canal Digitaal Energie vergelijken

Energierekening

 • Met het betalen van een maandelijks termijn- of voorschotbedrag worden de kosten van de jaarlijkse energierekening gespreid. De hoogte van het termijnbedrag wordt onder meer bepaald door:

  • de hoeveelheid verbruikte energie op het adres
  • de energietarieven
  • de energiebelasting die de energieleverancier incasseert voor de overheid

  De leverancier wijzigt meestal één keer per jaar het termijnbedrag, na ontvangst van de jaarafrekening. Het termijnbedrag voor het komende jaar wordt berekend op basis van het energieverbruik in het jaar waarover de jaarnota geldt. Soms wijzigt de leverancier het termijnbedrag ook tussendoor. Bijvoorbeeld bij een energiecontract waarbij de energietarieven tussendoor fors gewijzigd worden.

  Mogelijkheden wijzigen termijnbedrag
  U kunt ook zelf een verzoek indienen om het termijnbedrag te wijzigen. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, een strenge winter of in verband met de aanschaf van zonnepanelen. Zodoende wordt voorkomen dat u bij uw jaarafrekening onnodig veel bij hoeft te betalen of geld terugkrijgt. 

  Hoe u het termijnbedrag kunt wijzigen, hoe vaak en wat het maximum is van de wijziging, is te vinden bij de desbetreffende leveranciers bij 'pakketdetails' onder het kopje: Mogelijkheden wijzigen termijnbedrag.

 • De meeste energieleveranciers berekenen het termijnbedrag aan de hand van het jaarverbruik wat u opgeeft in de energievergelijker op Gaslicht.com. De uitzonderingen zijn energieleveranciers Budget Energie, Delta, GreenNL en NLE.

  Deze leveranciers berekenen het termijnbedrag op basis van het historisch verbruik. Dit betekent dat er wordt gekeken naar het verbruik over de afgelopen 3 jaar op het adres. Bij deze energieleveranciers kan het termijnbedrag afwijken van het bedrag dat u in de energievergelijker ziet. Het is niet zo dat u dan daadwerkelijk duurder of voordeliger uit bent dan de berekende kosten op Gaslicht.com. Ondanks het afwijkende termijnbedrag betaalt u aan het eind van het jaar voor het daadwerkelijke verbruik. Wanneer het termijnbedrag te laag was dan moet u aan het eind van het jaar bijbetalen. Bij een te hoog termijnbedrag krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

  Gaslicht.com ziet graag dat alle energieleveranciers op dezelfde wijze werken en dat de hiervoor genoemde energieleveranciers hun systemen aanpassen. 

  Is het termijnbedrag verkeerd ingeschat?
  Dan kunt u deze via de online omgeving van de leverancier of via de klantenservice aanpassen.

 • In de wet staat dat een verkoper btw moet heffen over het totaalbedrag dat hij vraagt aan de koper. Daardoor betaalt de consument over de hele energierekening btw. Dus ook over de energiebelasting.

  Tot 1 oktober 2012 werd er 19% btw betaald over de levering, transport, de huur van een meter en de energiebelasting. Per 1 oktober 2012 is het btw bedrag door de overheid verhoogd naar 21%.

 • De kostenposten op een energierekening bestaan uit leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen. Leveringskosten verschillen per leverancier, netbeheerkosten worden jaarlijks door de netbeheerder in de betreffende regio bepaald en blijven ongewijzigd bij de overstap naar een andere energieleverancier. Op de netbeheerkosten kan niet bespaard worden. Belastingen worden door de overheid bepaald en zijn per energieleverancier gelijk.

  Leveringskosten (verbruik)

  De consument betaalt de energieleverancier voor de geleverde energie. Op leveringskosten kan bespaard worden door over te stappen naar een goedkopere leverancier of door minder energie te verbruiken. 

  De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen:
  Variabele leveringskosten: Een bedrag dat men betaalt per kWh elektriciteit en per m³ gas. Dit kan een vast bedrag zijn of een variabel tarief. Bij een energiecontract kan gekozen worden voor een vast leveringstarief of een variabel leveringstarief. Het vaste leveringstarief wordt meestal aangegaan voor één, of meerdere jaren.
  Vaste leveringskosten: Dit is een vast bedrag dat per maand betaald wordt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per leverancier.

  Netbeheerkosten

  De energieleverancier brengt ook netbeheerkosten in rekening namens de netbeheerder. Deze post bestaat uit:

  • Periodieke aansluitvergoeding
  • Capaciteitstarief en vastrecht
  • Meettarief

  Periodieke aansluitvergoeding
  De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van de aansluiting. Dit heet 'de periodieke aansluitvergoeding'. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag. De naam van deze vergoeding kan verschillen. ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ zijn ook termen die voor deze vergoeding worden gebruikt.

  Capaciteitstarief en vastrecht
  Het capaciteitstarief wordt in rekening gebracht voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte ervan is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Met de opbrengsten betaalt de netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

  Het vastrecht is een vast bedrag per maand voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten. Het capaciteitstarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag.

  Meettarief
  De consument betaalt voor het gebruik en het beheer van de energiemeters. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat de netbeheerder de meterstanden doorgeeft aan de energieleverancier. Met deze gegevens kan de energieleverancier de energierekening opmaken.Dit staat dan op de energierekening vermeld als ‘meettarief’. De energiemeter is in beheer van de netbeheerder. Het meettarief wordt betaald aan de energieleverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.

  Overheidsheffingen

  Energieverbruik belast het milieu. Daarom rekent de overheid energiebelasting en btw. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door de energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Daarnaast worden alle energietarieven belast met btw. In totaal bestaat ongeveer één derde van de energierekening uit deze belastingen. Op deze post kan bespaard worden door minder energie te verbruiken.

 • Met behulp van iDIN, een beveiligde identificatie via de eigen bank, kunt u heel eenvoudig het gemiddelde jaarverbruik van de woning en de einddatum van het huidige energiecontract opvragen. Vul uw postcode en huisnummer in in de energievergelijker en klik vervolgens op 'Ik wil zelf mijn verbruik invullen'. Daar krijgt u dan de mogelijkheid om via de beveiligde identificatie toestemming geven om uw energieverbruik eenmalig te delen.

  Ook vermeldt de jaarlijkse afrekening van de energieleverancier het gas- en elektriciteitsverbruik, tevens van voorgaande jaren. Deze verbruiksgegevens kunnen ook worden opgevraagd bij de helpdeskvan het energiebedrijf.

 • Een consument stapt over naar een nieuw energiebedrijf en krijgt nog steeds twee rekeningen. Dat kan twee oorzaken hebben. In beide gevallen hoeft er geen actie ondernomen worden.

  • De overstap is nog niet goed verwerkt in de administraties van de energieleveranciers. De eerste maand na een overstap naar een ander energiebedrijf kan het voorkomen dat er twee rekeningen ontvangen worden. De een is van het nieuwe, de ander van het oude energiebedrijf. Dit kan gebeuren omdat het even tijd kost om de overstap te verwerken in de administraties van de bedrijven. Betaalt de klant hierdoor te veel? Dan verrekent het oude energiebedrijf dit bij de eindafrekening. Er wordt dus nooit dubbel betaald.
  • Sommige energieleverancier kunnen de levering en teruglevering nog niet op één jaarafrekening verwerken. Zij sturen voor de teruggeleverde energie daarom een aparte rekening. Uit de factuur moet duidelijk blijken hoe saldering en teruglevering hebben plaatsgevonden.

  N.B. Voorheen ontvingen sommigen een aparte rekening voor de levering (van de energieleverancier) en een aparte rekening voor het transport (van de netbeheerder). Sinds 1-8-2013 mogen netbeheerders geen facturen meer versturen voor de transportkosten van stroom en gas. De energieleverancier is per die datum wettelijk verplicht om een gecombineerde nota te sturen voor zowel de levering als het transport van energie.

 • Een eindafrekening krijg je alleen bij een verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier. Daarin staat hoeveel energie precies is verbruikt. En of daarvoor nog bijbetaald moet worden.

 • De correctie van het verbruik op basis van de calorische waarde wordt ook wel de calorische correctie genoemd. De calorische waarde geeft de verbrandingswaarde van een brandstof aan. Hoe hoger deze waarde is, hoe minder energie er nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Er kunnen soms kleine afwijkingen in de calorische waarde voorkomen in het gas dat in Nederland wordt geleverd. Hierdoor krijg je soms meer of minder energie dan de gasmeter aangeeft.

 • Op het gemeten gasverbruik is een berekeningsfactor van toepassing. Een kubieke meter gas levert niet altijd dezelfde hoeveelheid energie omdat de verbrandingswaarde varieert. Uw gemeten gasverbruik wordt daarom omgerekend met een correctiefactor die is vastgesteld door de Gasunie.

  De correctiefactor staat op de energierekening vermeld onder het gasgedeelte. De correctiefactor heet soms ook gaskwaliteit-correctiefactor of calorische correctie.

 • Het energieverbruik is niet het hele jaar hetzelfde. Zo wordt er in de zomermaanden minder verbruikt dan in de wintermaanden. Om toch op een vast bedrag per maand uit te komen, wordt er een schatting gemaakt van wat er in een jaar aan gas en elektriciteit verbruikt zal gaan worden. Naar aanleiding hiervan wordt het maandelijkse termijn- of voorschotbedrag berekend.

 • Er bestaan verschillende oorzaken:

  • Zijn de meterstanden niet (goed) opgenomen, of zijn de meterstanden wellicht (meerdere keren) geschat?
  • Is er bij een kort verbruiksjaar (door bijv. verhuizing) waarin vooral de dure wintermaanden vallen, rekening gehouden met aanpassingen van het termijnbedrag? 
  • Is er iets veranderd in het afgelopen verbruiksjaar qua gezinssituatie? Voorbeelden: gezinsuitbreiding, andere werktijden, meer gaan wassen en drogen.
  • Zijn er nieuwe apparaten aangeschaft het afgelopen verbruiksjaar? Voorbeelden: waterbed, elektrische bijverwarming, aquarium, terrarium, decoder, vijverpompen, airco, buitenverlichting.
  • Zijn er veel oude toestellen in het huishouden: wasmachines, wasdrogers, koelkasten en vriezers met versleten afsluitrubbers.

  Nog een weetje: elke graad hoger stoken vanaf de 18 graden levert gemiddeld een 5 tot 7% hogere gas- of warmtenota op.

 • Eén keer per jaar ontvangt de consument een afrekening voor het  energieverbruik van dat jaar. Dit heet een jaarafrekening.

  Elke maand wordt er een termijnbedrag betaald. Termijnbedragen zijn vooruitbetalingen op de jaarafrekening. Als het hele jaar door energie afgenomen wordt, dan is het gebruikelijk dat er gedurende dat jaar in maandelijkse termijnen een voorschot op de jaarafrekening betaald wordt.

  Uitgangspunt is dat de consument bij de jaarafrekening zo min mogelijk hoeft bijbetalen. Als er te veel aan termijnbedragen is betaald, dan geeft de energieleverancier het te veel betaalde terug. En andersom: is er te weinig betaald, dan moet er worden bijbetaald.

  Bij een overstap naar een andere energieleverancier ontvangt de consument van de oude leverancier een eindafrekening voor de geleverde hoeveelheid elektriciteit of gas. Deze rekening zal worden opgemaakt op basis van de meterstanden die, door degene die overstapt, zijn doorgegeven aan de nieuwe leverancier. Deze meterstanden zullen ook worden gebruikt voor het bepalen van een termijnbedrag.

 • Vastrecht is een vast bedrag dat iedere klant per maand betaalt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Deze kosten staan helemaal los van de hoogte van het verbruik. Het bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier. De term 'vastrecht' is in 2015 vervangen door 'vaste leveringskosten'.  

 • Als de meterstanden op de eindafrekening niet kloppen is het verstandig om hierover contact op te nemen met de energieleverancier. Bij een overstap kan dit zowel de nieuwe als de oude leverancier zijn. Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van de eindafrekening. Uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de derde maand na de overstapdatum of verhuisdatum kan het energiebedrijf nog andere meterstanden indienen.

 • De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd op een aantal aspecten. Wanneer er sprake is van deze correcties, dan worden deze verrekend door een aanpassing van de gemeten hoeveelheid.

  Calorische waarde

  De calorische waarde is de hoeveelheid energie die uit een kubieke meter (m3) gas kan worden gehaald. De gasmeter meet hoeveel kubieke meter gas u verbruikt. Maar u betaalt voor de hoeveelheid energie die u eruit haalt. De ene keer haalt u een bepaalde hoeveelheid energie uit een kubieke meter gas. Een maand later kan dat minder energie zijn. Dat komt doordat gas een natuurproduct is. De calorische waarde van gas kan dus schommelen.

  U betaalt dus niet de kubieke meters gas die u gebruikt, maar de energie die u eruit kunt halen. Daarom houdt de netbeheerder bij wat de gemiddelde calorische waarde is van het gas dat hij u geeft. Met deze gemiddelde calorische waarde kan hij uitrekenen hoeveel energie u hebt gekregen als u een bepaald aantal kubieke meters gas hebt gebruikt.

  Temperatuurcorrectie

  In een kubieke meter gas zit niet steeds dezelfde hoeveelheid energie. Dit komt omdat temperatuur van invloed is op de uiteenzetting van gas. Warmer gas bevat namelijk minder energie, en kouder gas bevat meer energie. Gas wordt warmer tijdens het transport naar uw huis. Daardoor wordt het volume van gas groter. Alle gasmeters die tot 2015 zijn geplaatst kunnen dit niet vaststellen. De nieuwste slimme meter kan dit wel vaststellen. Deze wordt vanaf 2015 geplaatst.

  U betaalt voor de hoeveelheid energie en niet voor de hoeveelheid gas. Om de hoeveelheid energie vast te stellen, past het energiebedrijf een correctie toe. Heeft u een slimme meter die in 2015 of later is geplaatst? Dan houdt de meter bij hoeveel energie u uit het gas gekregen hebt. Het energiebedrijf past de correctie dan niet toe.

  Hoogteligging

  Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging van uw gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven NAP(Normaal Amsterdams Peil) past het energiebedrijf een correctie toe.

  (bron: ConsuWijzer)

Ontdek hoeveel u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen
Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie