Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Toezicht energiemarkt

 • Net voor de winter kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het beste bepalen of een energieleverancier genoeg geld heeft om de hele winter energie te kunnen leveren. Daarnaast kijkt de toezichthouder net na de winter ook naar de financiële gegevens van het bedrijf, om te zien hoe het bedrijf uit de winter is gekomen. De ACM kijkt dan naar deze financiële gegevens:

  • Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven in de komende periode?
  • Heeft de energieleverancier voldoende geld om alle verwachte uitgaven te betalen?
  • Welke risico’s bestaan er voor de energieleverancier de komende periode?
  • Hoe gaat de energieleverancier om met deze risico’s?
  • Heeft de energieleverancier genoeg geld om op langere termijn te blijven bestaan?

  Komt een energiebedrijf toch in de problemen en kan het bedrijf de levering van elektriciteit en gas niet meer garanderen? Dan wordt de vergunning ingetrokken. Klanten worden dan vanzelf overgezet naar een andere leverancier.

 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet ervoor zorgen dat u altijd stroom en gas blijft ontvangen.  De ACM let erop dat energieleveranciers en netbeheerders zich aan de wet houden.

  Zo houdt de ACM toezicht:

  • Elke energieleverancier heeft een vergunning van de ACM nodig.
  • De ACM controleert alle energieleveranciers ten minste 2 keer per jaar: vóór en na de winter.
  • De ACM doet extra controles als zij denken dat dat nodig is.

  Bron: ACM ConsuWijzer

 • Leveranciers mogen zelf bepalen welke prijs zij vragen voor gas en elektriciteit. Alle leveranciers geven hun tarieven door aan de ACM. De toezichthouder controleert of leveranciers niet te veel geld vragen bovenop de prijs die zij zelf voor de energie betalen. Daarvoor wordt gekeken naar het verschil tussen het tarief dat de consument betaalt en de kosten die de leverancier zelf maakt voor de inkoop van energie.

  Denkt de ACM dat een leverancier misschien te hoge prijzen rekent? Dan worden de prijzen van deze leverancier onderzocht. Blijkt dat de leverancier te veel geld bovenop zijn kosten berekent? Dan wordt de energieleverancier gevraagd om zijn prijs te verlagen. Als hij dat niet doet, legt de ACM een maximumtarief op.

 • De ACM stelt regels voor netbeheerders en gebruikers van het gas- en elektriciteitsnet op in de codes energie. Deze codes gaan bijvoorbeeld over de manier waarop netbeheerders marktpartijen toegang tot de netwerken moeten bieden, de rol van de netbeheerders in de Europese markt en de vergoedingen bij stroomuitval.

  De ACM controleert of energieleveranciers op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden energie leveren aan consumenten en bedrijven. Daarom hebben zij eerst een vergunning nodig. Eigenaren van een netwerk moeten een netbeheerder aanwijzen, tenzij het een gesloten netwerk is. Hiervoor kunnen zij een ontheffing aanvragen.

  De ACM beschermt de consument op de energiemarkt. Aanbiedingen van energiebedrijven moeten begrijpelijk en vergelijkbaar zijn. Zij treden op als energiebedrijven en wederverkopers zich niet houden aan de consumentenregels. Bijvoorbeeld rondom contracten, klantenwerving en facturen.

 • De ACM helpt consumenten via ons consumentenloket ConsuWijzer. Daar vindt u informatie over energiebedrijven vergelijken, overstappen, klantenwerving, rekeningen, storingen en klachten.

  Ondernemers kunnen bij de ACM terecht met vragen over een zakelijke aansluiting op een electriciteits-, gas- of warmtenet. Of als u informatie zoekt over het opwekken van energie. Heeft u een conflict met uw netbeheerder? De ACM bemiddelt tussen ondernemers en netbeheerders.

 • Energieleveranciers hebben een vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodig. Zij controleren eerst of een bedrijf aan de vereisten voldoet om energie te leveren. Vanuit de wet mogen zij een aantal dingen controleren.

  Als een bedrijf een vergunning aanvraagt, controleren zij bijvoorbeeld:

  • of het bedrijf een goede financiële positie heeft
  • of het bedrijf de organisatie goed heeft ingericht
  • of de contracten voor consumenten aan de wet voldoen
  • of het inkoopbeleid van het bedrijf aan de eisen voldoet
  • of het bedrijf de financiële risico’s goed kent en of het genoeg controle heeft over deze risico’s

  Een volledig overzicht van eisen staat op hun website. Voldoet een bedrijf hieraan? Dan moet de ACM een vergunning geven. Sinds 4 oktober 2022 houden zij strenger toezicht op energieleveranciers. Dit strengere toezicht is geregeld in de Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers.

  Een lijst van alle leveranciers met een vergunning vindt u op Vergunninghouders elektriciteit en gas | ACM.nl.

Ontdek of u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.