Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Groene stroom

 • Groene stroom wordt op het energienet gezet en samen met alle andere stroom getransporteerd. Op het energienet is alle elektriciteit hetzelfde en is er geen verschil meer tussen groene en grijze stroom. Daarom vindt de overheid dat de consument het recht heeft om te weten waar de stroom die hij heeft gekozen vandaan komt. 

  De energieleverancier stuurt de klant informatie over de soort stroom die hij het afgelopen jaar heeft geleverd. Deze informatie staat op het stroometiket. Ieder jaar vanaf 1 mei verstrekt de energieleverancier het stroometiket op of bij de jaarafrekening. Het stroometiket (per leverancier, energiecontract en per concern) staat ook op onze vergelijkingssite. Kijk bij 'Over leverancier' of bij pakketdetails.

 • Groene stroom is meestal even duur als grijze stroom. De Nederlandse overheid stimuleert de opwek van groene stroom namelijk. U betaalt niet minder energiebelasting als u groene stroom verbruikt.

 • In welk land de groene stroom is opgewekt, is te vinden op het stroometiket. Vanaf 2015 moeten energieleveranciers het land van herkomst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht. De overheid vindt dat het voor de consument helder moet zijn wat hij koopt. Daarom heeft de minister aan de energieleveranciers verzocht het stroometiket verder uit te breiden met informatie over de herkomst van energie, gespecificeerd naar binnen- en buitenland.

 • Op het stroometiket meldt de energieleverancier het aandeel (percentage) van elke energiebron die hij heeft gebruikt voor de stroomlevering en de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met die energiebronnen. Het stroometiket zit bij uw jaarafrekening en is te gebruiken om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

  Stroometiketten gecontroleerd door toezichthouder
  Energieleveranciers worden gecontroleerd door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Zij kunnen alleen met de Garantie van Oorsprong (GvO) aantonen dat de geleverde stroom groen is geweest. Zo’n Garantie van Oorsprong wordt uitgegeven door de overheidsinstantie Certiq. ACM controleert of de energieleverancier bij alle groene stroom die geleverd is, de juiste soort en hoeveelheid Garanties van oorsprong gebruikt. De grijze stroom die volgens het stroometiket van uw energieleverancier is geleverd, moet overeenkomen met de zogeheten Certificaten van Oorsprong (CvO). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert dit eveneens (sinds 2021).

  Stroometiket per product, per bedrijf en per concern
  Energieleveranciers moeten meerdere stroometiketten maken, zowel per stroomproduct als op bedrijfsniveau. En als de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep moet er ook een stroometiket voor het gehele moederconcern worden verstrekt.

  Land van herkomst
  Vanaf 2015 moeten energieleveranciers ook het land van herkomst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht. De overheid vindt dat het voor de consument helder moet zijn wat hij koopt. Daarom heeft de minister aan de energieleveranciers verzocht het stroometiket verder uit te breiden met informatie over de herkomst van energie, gespecificeerd naar binnen- en buitenland.

 • Groene stroom is 'gewone' elektriciteit, maar wordt op een andere manier opgewekt. Groene elektriciteit wordt namelijk op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren:

  • met zonnepanelen;
  • met windmolens;
  • met waterkrachtcentrales;
  • door biomassa* te verbranden of te vergisten.

  De energieleverancier zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de 'gewone' stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf is niet te merken hoe deze is opgewekt. De groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom.

  *Biomassa is een verzamelterm voor hout, groen afval en dierlijk afval. Je kunt hier energie uit halen door het te verbranden of vergisten. Over de duurzaamheid van biomassa is veel discussie. Deze discussie gaat vooral over het gebruik van hout(resten) als energiebron, de klimaateffecten en de vraag of het gebruik van biomassa klimaatwinst oplevert ten opzichte van fossiele energiebronnen.

 • Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. Op de website www.energieakkoordser.nl is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

  De belangrijkste uitgangspunten van het Energieakkoord:

  - Een besparing van het energieverbruik met 1,5 procent per jaar in de combinatie van nieuwbouw en bestaande huizen, de industrie, de agrarische sector en het overige bedrijfsleven.

  - Opschalen van hernieuwbare energieopwekking. In combinatie met energiebesparing moet in 2020 14%  van alle energie op een duurzame manier worden opgewekt, oplopend naar 16% in 2023.

  - Afbouw capaciteit oude kolencentrales. Per 1 januari 2016 zullen drie centrales uit de jaren tachtig gesloten zijn. De resterende twee volgen op 1 juli 2017.

  - Een verlaging van de CO2-uitstoot in mobiliteit en transport van 17% ten opzichte van 1990 in 2030, oplopend naar een reductie van 60% in 2050.

  - Het verzilveren van werkgelegenheidskansen. Ingezet wordt op ten minste 15.000 extra arbeidsplaatsen in de periode 2014 tot en met 2020 in de bouw en de installatiesector en op termijn in de duurzame energiebranche.

 • Sinds 2020 zijn er Certificaten van Oorsprong (CvO). Daarin staat waar elektriciteit uit fossiele brandstoffen vandaan komt (aardgas, steenkool en kernenergie). 

  Per 1 mei 2021 moeten alle energieleveranciers voor het eerst van álle geleverde stroom in het voorafgaande jaar laten zien waar het vandaan komt. Dat doen bedrijven door de herkomst van álle geleverde energie te onderbouwen met afgeboekte Garanties (voor groene stroom) of Certificaten van Oorsprong (voor grijze stroom). 

 • Energieleveranciers moeten met een zogenaamde Garantie van Oorsprong (GvO) kunnen aantonen dat de geleverde stroom groen is. Bij de productie van groene stroom wordt een Garantie van Oorsprong uitgegeven. Elke megawatt aan elektriciteit uit groene bronnen (wind, water, zon, biomassa) is goed voor een Garantie van Oorsprong. Alleen met zo’n garantie mag een leverancier groene stroom aan zijn klanten verkopen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op. VertiCer is in Nederland de instantie die deze garanties uitgeeft.

  Niet alle groene stroom komt uit Nederland zelf. De vraag is groter dan de productie. Veel groene stroom op de Nederlandse markt heeft een goedkope buitenlandse Garantie van Oorsprong - vooral van Scandinavische waterkrachtcentrales. Deze centrales bestonden allang; een keuze voor deze stroom zorgt niet voor nieuwe investeringen in duurzame energiebronnen. Als u hoopt dat uw keuze voor groene stroom ervoor zorgt dat er ook echt meer duurzame energie wordt opgewekt, kunt u het beste kiezen voor Nederlandse wind- of zonne-energie, of voor groene stroom van een energiebedrijf dat veel investeert in groene energiebronnen (bron Milieu Centraal). 

 • In Nederland zijn er een flink aantal energiebedrijven die groene stroom leveren. In de energievergelijker kan bij 'soort energie' gekozen worden voor 'groen'.

 • Energieleveranciers moeten ieder jaar meerdere stroometiketten maken, zowel per stroomproduct als op bedrijfsniveau. En als de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep moet er ook een stroometiket voor het gehele moederconcern worden verstrekt.

 • Ja, de overheid controleert de stroometiketten ieder jaar.

Ontdek of u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.